Специфични условия на Apple за рекламни услуги за различните държави
и региони

Дата на влизане в сила:
1 февруари 2024 г.

Използването от Ваша страна на рекламните услуги на Apple е предмет на следните Специфични условия на Apple за рекламни услуги за различните държави и региони. Термините, изписани с главни букви, които се използват, но не са дефинирани, имат значенията, дадени им в Условията за предоставяне на услуги на Рекламни услуги на Apple („Условията за предоставяне на услуги“).
 

Дружества на Apple

 

Освен ако не е посочено друго тук или в Условията за предоставяне на услуги, „Apple“ ще означава което и да е или всички изброени по-долу юридически лица в зависимост от местоположението, където Вашето Рекламно съдържание се обслужва с помощта на Услугите: 

  1. Apple Inc., с адрес: One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 за Рекламно съдържание, обслужвано в Северна, Централна и Южна Америка (с изключение на Канада и нейните територии и владения), включително територии и владения на САЩ и френски и британски владения в Северна и Южна Америка и Карибския регион; 
  2. Apple Canada Inc., с адрес: 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Канада, за Рекламно съдържание, обслужвано в Канада или нейните територии и владения; 
  3. iTunes K.K., с адрес: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Япония, за Рекламно съдържание, обслужвано в Япония; 
  4. Apple Pty Limited, с адрес Level 3, 20 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Австралия, за Рекламно съдържание, обслужвано в Австралия, Нова Зеландия, включително островни владения, територии и свързани юрисдикции; и
  5. Apple Distribution International Ltd. („ADI“), с адрес Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Република Ирландия за Рекламно съдържание, обслужвано на всички други местоположения.

 

Континентален Китай

 

Следните условия се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в континентален Китай или са подчинени на негова юрисдикция:

 

Потвърждавате и се съгласявате, че независимо от определението за „Apple“ тук или местоположението на App Store, обслужващ Вашето рекламно съдържание: (i) Вашият контрагент по настоящото Споразумение е Apple Advertising (Beijing) Ltd., който се намира на адрес Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, № 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing; (ii) във връзка с Услугите, Apple Advertising (Beijing) Ltd. осъществява транзакции с Вас за достъп до използването на Услугите; (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. е упълномощен и може да Ви фактурира за Вашия достъп до и за използването на Услугите и, ако е така фактурирано или по друг начин, ще превеждате плащанията си на Apple Advertising (Beijing) Ltd., както е указано; и (iv) в допълнение към методите за уведомяване на Apple, посочени в Раздел 11, можете да предоставите писмено известие съгласно настоящото Споразумение на следния адрес, изпратено до „Apple Advertising (Beijing) Ltd.“: Room 212-215, Level 2, № 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing. 

 

Египет

 

Следните условия се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Египет или са под негова юрисдикция:

 

Услугите по настоящото Споразумение ще Ви се предоставят директно от ADI, независимо от определението за „Apple“ тук или местоположението на App Store, обслужващ Вашето рекламно съдържание.

 

Франция

 

Следните условия се прилагат за използването на Услугите във Франция:

 

Apple и Доставчикът на съдържание се съгласяват, че закон 93-122 от 29 януари 1993 г., известен като „Sapin I“, и закон 2016-1691 от 9 декември 2016 г., известен като „Sapin II“ (събирателно „Закон Sapin“) се прилагат за използването на Услугите от Ваша страна във App Store във Франция и всички други употреби на Услугите за разпространение на Кампании във Франция. Съответно, ако действате като агент, не можете да предприемате Кампания от името или в полза на клиент рекламодател („Рекламодател“) във App Storeвъв Франция (т.е. Кампания, получавана основно на френска територия) ако Рекламодателят е „френска компания“. За целите на настоящите Условия за предоставяне на услуги се съгласявате, че „френска компания“ е регистрирана, установена или разположена по друг начин във Франция. За тази цел е забранено да действате тайно като агент или да криете, че действате като агент, когато използвате Услугите. Съгласно раздел 10 (Обезщетение), Вие ще носите отговорност и се съгласявате да обезщетите и предпазвате Apple, нейните директори, ръководители, служители, филиали, агенти, изпълнители и лицензодатели по отношение на всякакви искове, произтичащи от нарушаването от Ваша страна на настоящите Условия за предоставяне на услуги.

 

Унгария

 

Следните условия се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Унгария или са под негова юрисдикция:

 

С настоящото потвърждавате, че сте прегледали раздели 7(е), 9(д), 9(ж) и 13 от Условията за предоставяне на услуги и че изрично се съгласявате с тях, както и с Условията за предоставяне на услуги в тяхната цялост.

 

Индонезия

 

Следните условия се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Индонезия или са под негова юрисдикция:

 

Услугите по настоящото Споразумение ще Ви се предоставят директно от ADI, независимо от определението за „Apple“ тук или местоположението на App Store, обслужващ Вашето рекламно съдържание.

 

Румъния

 

Следните условия се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Румъния или са под негова юрисдикция:

 

Потвърждавате и се съгласявате, че всяко удължаване на кредит от Apple към Вас във връзка с Услугите е предложение за условия за плащане, за да Ви позволи да закупите Услугите съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги и не представлява предоставяне на кредитни механизми или кредитна дейност по румънското право (включително Закон № 93/2009 г. за нефинансовите банкови институции и Държавна извънредна наредба № 99/2006 относно кредитните институции за Кампании, които са изрично идентифицирани като отговарящи на условията за ADU (дефинирани по-долу) съответно в IO и капиталова адекватност).

 

Русия

 

Следните условия се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Руската федерация или са под негова юрисдикция:

 

Услугите по настоящото Споразумение ще Ви се предоставят директно от ADI, независимо от определението за „Apple“ тук или местоположението на App Store, обслужващ Вашето рекламно съдържание.

 

Южна Корея

 

Следните условия се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Република Корея или са под негова юрисдикция:

 

Независимо от раздел 13 (Прекратяване) на Условията за предоставяне на услуги, ако не спазвате съществена разпоредба на настоящите Условия за предоставяне на услуги, Apple, след 10-дневно предизвестие, може: (I) да прекрати Условията за предоставяне на услуги и/или Вашия акаунт, а Вие ще останете отговорни за всички дължими суми по Вашия акаунт до и включително датата на прекратяване; (II) да прекрати лиценза за софтуерното приложение; и/или (III) да възпрепятства достъпа до Услугите (или която и да е част от тях), във всеки случай, освен ако такова съществено нарушение не бъде отстранено в рамките на 10 дни.

 

Украйна

 

Следните условия се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Украйна или са под негова юрисдикция:

 

Услугите по настоящото Споразумение ще Ви се предоставят директно от ADI, независимо от определението за „Apple“ тук или местоположението на App Store, обслужващ Вашето рекламно съдържание.

 

Виетнам

 

Следните условия се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират във Виетнам или са под негова юрисдикция:

 

Услугите по настоящото Споразумение ще Ви се предоставят директно от ADI, независимо от определението за „Apple“ тук или местоположението на App Store, обслужващ Вашето рекламно съдържание.