Рекламни услуги на Apple
Данъчни задължения
и изисквания

Дата на влизане в сила: 8 август 2023 г.

Използването на Pекламните услуги на Apple от Ваша страна е предмет на следните данъчни задължения и изисквания. Термините, изписани с главни букви, които се използват, но не са дефинирани, имат значенията, дадени им в Условията за предоставяне на услуги на Рекламни услуги на Apple („Условията за предоставяне на услуги“).

 

Австралия

 

Ако сте жител на или се намирате в Австралия, условие на Условията за предоставяне на услуги е и Вие декларирате, че имате валиден австралийски бизнес номер („ABN“) и сте регистрирани за GST в Австралия. Ще предоставите на Apple задоволителни доказателства за Вашия ABN. Гарантирате, че ще уведомите Apple, ако вече не притежавате валиден ABN или не сте регистрирани по GST.

 

Колумбия

 

Ако сте жител на или се намирате в Колумбия, условие на Условията за предоставяне на услуги е и Вие декларирате, че сте бизнес клиент, регистриран по ДДС (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) в Колумбия и имате валиден NIT (т.е., Número De Identificación Tributaria). При поискване от Apple незабавно ще предоставите на Apple задоволителни доказателства за NIT. Декларирате и гарантирате, че незабавно ще уведомите Apple, ако вече не притежавате валиден NIT или вече не сте регистрирани по колумбийската ДДС система. Носите пълна отговорност за представянето на приложим колумбийски ДДС номер и други свързани официални задължения по ДДС.

 

Унгария

 

Ако сте жител на или се намирате в Унгария, с настоящото ADI декларира, че ако отговаря на съответните разпоредби и прагови изисквания, посочени в Закон XXII от 2014 г. относно данъка върху рекламата, ще спазва всички задължения за отчитане на данъци и плащане според случая.

 

Индия

 

Ако сте жител на или се намирате в Индия, условие на Условията за предоставяне на услуги е и Вие декларирате, че сте регистрирани по GST в Индия и предоставяните Услуги са пряко отнасящи се до и ефективно свързани с бизнеса, за който Вашата регистрация по GST съществува. Ще предоставите на Apple задоволителни доказателства за Вашата регистрация по GST за Индия. Гарантирате, че ще уведомите незабавно Apple, в случай че вече не притежавате валидна GST регистрация в Индия. Всички данъци, удържани при източника или други данъци (включително, но не само, компенсаторно облагане) ще бъдат за Ваша сметка и няма да намаляват сумата, дължима на Apple съгласно Условията за предоставяне на услуги.

 

Япония

 

Ако Вашият главен или централен офис се намира в Япония, Вие се съгласявате да начислите обратно всеки японски данък върху потреблението, който се заплаща върху Услугите съгласно Условията за предоставяне на услуги, освен когато Услугите Ви се предоставят от iTunes K.K. За избягване на съмнение, когато Услугите Ви се предоставят от iTunes K.K., iTunes K.K. ще Ви фактурира всеки приложим японски данък върху потреблението за Услугите и Вие се съгласявате да платите такъв японски данък върху потреблението.

 

Нова Зеландия

 

Ако сте жител на или се намирате в Нова Зеландия, условие от Условията за предоставяне на услуги е, че ще предоставите на Apple своя бизнес номер за Нова Зеландия и/или регистрационен номер по GST за Нова Зеландия. 

 

Южна Корея

 

Ако сте жител на или се намирате в Република Корея, Вие декларирате, гарантирате и се съгласявате, че (1) притежавате валиден бизнес регистрационен номер или регистрационен номер в NTS (Национална данъчна служба) (наричано заедно „Корейски данъчен номер“) и съответния сертификат или друго доказателство за такъв корейски данъчен номер; (2) своевременно ще предоставите на Apple своя корейски данъчен номер и, при поискване от Apple, съответния сертификат или друго доказателство за такъв корейски данъчен номер; и (3) незабавно ще уведомите Apple, ако престанете да притежавате валиден корейски данъчен номер.

 

Тайван

 

Ако сте жител на Тайван или се намирате в Тайван, условие от Условията за предоставяне на услуги е и Вие декларирате, че сте „Бизнес клиент“ и имате валиден данъчен номер (т.е. Тайвански единен бизнес номер). Ще предоставите на Apple задоволителни доказателства за данъчен номер. Гарантирате, че ще уведомите Apple, ако вече не притежавате валиден данъчен номер или вече не сте регистрирани като „Бизнес клиент“.

 

Турция

 

Ако сте жител на или се намирате в Турция, всички данъци, удържани при източника или други данъци (включително, но не само данъци, удържани или наложени върху рекламни услуги съгласно Президентски указ номер 476) ще бъдат за Ваша сметка и не намаляват сумата, дължима на Apple съгласно Условията за предоставяне на услуги. Ако съответните данъчни органи изискват от Apple да заплати такива неплатени данъци, Вие незабавно ще възстановите на Apple приложимите данъци, лихви, неустойки, както и разходите за съдебни спорове в зависимост от случая, по искане на Apple.