Podmínky Reklamních služeb Apple specifické pro jednotlivé země a regiony

Datum nabytí účinnosti:
1. února, 2024

Vaše používání Reklamních služeb Apple podléhá následujícím Podmínkám reklamních služeb Apple specifickým pro jednotlivé země a regiony. Pojmy s velkým začátečním písmenem, které jsou zde použity, ale nejsou definovány, mají význam, který jim byl přiřazen v Podmínkách Reklamních služeb Apple (dále jen „Podmínky služby“).
 

Subjekty Apple

 

Není-li zde nebo v Podmínkách služby uvedeno jinak, výraz „Apple“ označuje kterýkoli nebo všechny následující subjekty v závislosti na místě, kde se váš Reklamní obsah pomocí služeb zobrazuje: 

  1. Apple Inc. se sídlem na adrese One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornie 95014 pro Reklamní obsah poskytovaný v Severní, Střední a Jižní Americe (s výjimkou Kanady a jejích teritorií a držav), včetně teritorií a držav USA; a dále ve francouzských a britských državách v Severní Americe, Jižní Americe a Karibiku; 
  2. Apple Canada Inc. se sídlem na adrese 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada, pro Reklamní obsah poskytovaný v Kanadě nebo jejích teritoriích a državách; 
  3. iTunes K.K. se sídlem na adrese Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokio 106-6140, Japonsko, pro Reklamní obsah v Japonsku; 
  4. Apple Pty Limited se sídlem na adrese Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Austrálie, pro Reklamní obsah poskytovaný v Austrálii a na Novém Zélandu, včetně ostrovních držav, teritorií a přidružených jurisdikcí; a
  5. Apple Distribution International Ltd. („ADI“) se sídlem v Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irská republika, pro Reklamní obsah poskytovaný ve všech ostatních lokalitách.

 

Kontinentální Čína

 

Následující podmínky se vztahují na Poskytovatele obsahu, kteří sídlí či se nacházejí v kontinentální Číně nebo podléhají její jurisdikci:

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, bez ohledu na zde uvedenou definici pojmu „Apple“ nebo na umístění App Storu, který poskytuje váš Reklamní obsah: (i) vaší smluvní protistranou podle této Smlouvy je společnost Apple Advertising (Beijing) Ltd., se sídlem na adrese Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Peking; (ii) v souvislosti se Službami s vámi společnost Apple Advertising (Beijing) Ltd. provádí transakci za účelem poskytnutí přístupu k používání Služeb; (iii) společnost Apple Advertising (Beijing) Ltd. je oprávněna a může vám vystavit fakturu za váš přístup ke Službám a jejich používání a v případě vystavení faktury nebo jiného pokynu jste povinni poukázat své platby společnosti Apple Advertising (Beijing) Ltd. podle pokynů; a (iv) kromě způsobů oznamování společnosti Apple uvedených v oddíle 11 můžete podat písemné oznámení podle této Smlouvy na následující adresu adresovanou společnosti „Apple Advertising (Beijing) Ltd.“: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Peking. 

 

Egypt

 

Následující podmínky se vztahují na Poskytovatele obsahu, kteří sídlí či se nacházejí v Egyptě nebo podléhají jeho jurisdikci:

 

Služby podle této Smlouvy vám poskytuje přímo společnost ADI bez ohledu na definici pojmu „Apple“ uvedenou v této Smlouvě nebo na umístění App Storu, který poskytuje váš Reklamní obsah.

 

Francie

 

Na využívání služeb ve Francii se vztahují následující podmínky:

 

Společnost Apple a Poskytovatel obsahu tímto souhlasí s tím, že zákon 93-122 z 29. ledna 1993, známý jako „Sapin I“, a zákon 2016-1691 z 9. prosince 2016, známý jako „Sapin II“ (souhrnně „Sapinův zákon“) se vztahují na vaše používání Služeb v App Storu ve Francii a veškeré další využití Služeb k šíření Kampaní ve Francii. Pokud tedy jednáte jako Zástupce, nesmíte jménem nebo ve prospěch zákazníka zadávajícího reklamu („Zadavatel reklamy“) realizovat Kampaň v App Storu ve Francii (tj. Kampaň, která je přijímána především na území Francie), pokud Zadavatel reklamy je „francouzskou společností“. Pro účely těchto Podmínek služby souhlasíte s tím, že „francouzská společnost“ je společnost registrovaná, založená nebo jinak sídlící ve Francii. Za tímto účelem je zakázáno, abyste při používání Služeb jednali tajně jako Zástupce nebo abyste skrývali, že jednáte jako Zástupce. Podle oddílu 10 (Odškodnění) nesete odpovědnost a souhlasíte s tím, že společnost Apple, její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, přidružené společnosti, zástupce, dodavatele a poskytovatele licencí odškodníte a ochráníte před škodami v souvislosti s jakýmikoli nároky vyplývajícími z vašeho porušení těchto Podmínek služby.

 

Maďarsko

 

Následující podmínky se vztahují na Poskytovatele obsahu, kteří sídlí či se nacházejí v Maďarsku nebo podléhají jeho jurisdikci:

 

Tímto potvrzujete, že jste si přečetli oddíly 7(f), 9(e), 9(g) a 13 Podmínek služby a že s nimi výslovně souhlasíte, stejně jako s celými Podmínkami služby.

 

Indonésie

 

Následující podmínky se vztahují na Poskytovatele obsahu, kteří sídlí či se nacházejí v Indonésii nebo podléhají její jurisdikci:

 

Služby podle této Smlouvy vám poskytuje přímo společnost ADI bez ohledu na definici pojmu „Apple“ uvedenou v této Smlouvě nebo na umístění App Storu, který poskytuje váš Reklamní obsah.

 

Rumunsko

 

Následující podmínky se vztahují na Poskytovatele obsahu, kteří sídlí či se nacházejí v Rumunsku nebo podléhají jeho jurisdikci:

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli poskytnutí úvěru společností Apple v souvislosti se Službami je nabídkou platebních podmínek, které vám umožní zakoupit Služby podle Podmínek služby, a nepředstavuje poskytnutí úvěrových prostředků nebo úvěrovou činnost podle rumunských právních předpisů (včetně zákona č. 93/2009 o nefinančních bankovních institucích a mimořádného nařízení vlády č. 99/2006 o úvěrových institucích pro kampaně, které jsou v IO a kapitálové přiměřenosti výslovně označeny jako způsobilé pro ADU (definované níže).

 

Rusko

 

Následující podmínky se vztahují na Poskytovatele obsahu, kteří sídlí či se nacházejí v Ruské federaci nebo podléhají její jurisdikci:

 

Služby podle této Smlouvy vám poskytuje přímo společnost ADI bez ohledu na definici pojmu „Apple“ uvedenou v této Smlouvě nebo na umístění App Storu, který poskytuje váš Reklamní obsah.

 

Jižní Korea

 

Následující podmínky se vztahují na Poskytovatele obsahu, kteří sídlí či se nacházejí v Korejské republice nebo podléhají její jurisdikci: 

 

Bez ohledu na oddíl 13 (Ukončení) Podmínek služby platí, že pokud nedodržíte podstatné ustanovení těchto Podmínek služby, může společnost Apple s desetidenní výpovědní lhůtou: (I) ukončit platnost těchto Podmínek služby a/nebo vašeho Účtu a vy budete nadále povinni uhradit všechny dlužné částky v rámci vašeho Účtu až do data ukončení platnosti včetně; (II) ukončit platnost licence k softwarové aplikaci a/nebo (III) znemožnit přístup ke Službám (nebo jejich části), a to v každém případě, pokud takové závažné porušení do 10 dnů nenapravíte.

 

Ukrajina

 

Následující podmínky se vztahují na Poskytovatele obsahu, kteří sídlí či se nacházejí na Ukrajině nebo podléhají její jurisdikci:

 

Služby podle této Smlouvy vám poskytuje přímo společnost ADI bez ohledu na definici pojmu „Apple“ uvedenou v této Smlouvě nebo na umístění App Storu, který poskytuje váš Reklamní obsah.

 

Vietnam

 

Následující podmínky se vztahují na Poskytovatele obsahu, kteří sídlí či se nacházejí ve Vietnamu nebo podléhají jeho jurisdikci:

 

Služby podle této Smlouvy vám poskytuje přímo společnost ADI bez ohledu na definici pojmu „Apple“ uvedenou v této Smlouvě nebo na umístění App Storu, který poskytuje váš Reklamní obsah.