Apple Advertising Services
Kampagnekre­ditter
Vilkår og betingelser

Ikrafttrædelsesdato: 8. august 2023

Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") regulerer din brug af kampagnekreditter, som Apple fra tid til anden kan tilbyde som en del af din brug af Apple Advertising Services (denne "Tjeneste") i henhold til Tjenestevilkårene for Apple Advertising Services ("Tjenestevilkår"). Ord med stort forbogstav, der bruges og ikke er defineret i disse vilkår, har den betydning, som de er tildelt i Tjenestevilkårene.

 

1.  Kvalificering

For at være kvalificeret til at bruge kampagnekreditter skal du have en gyldig Konto hos Tjenesten, din Konto skal have en gyldig betalingsmetode, og du opfylder alle andre kvalificeringskriterier specificeret af Apple.

 

2.  Tilgængelighed og udløb

Kampagnekreditter kan tilbydes i en begrænset periode og kan udløbe på en bestemt dato eller efter en bestemt periode som specificeret af Apple. Kampagnekreditter er ugyldige, hvor de er forbudt ved lov og i tilfælde af svindel, fejltagelser eller urigtige fremstillinger. Apple kan til enhver tid ændre eller afslutte ethvert tilbud om kampagnekreditter uden varsel til dig.

 

3.  Begrænsninger

Kampagnekreditter kan være underlagt yderligere begrænsninger som angivet i tilbuddet, såsom begrænsninger på antallet af kreditter, der kan bruges pr. Konto. Kampagnekreditter kan ikke overdrages, kan ikke indløses til kontanter eller anden værdi og må ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

 

4.  Brug

Eventuelle kampagnekreditter, der automatisk anvendes på din konto, vil være tilgængelige til brug som angivet i tilbuddet. Hvis de samlede omkostninger for en transaktion overstiger beløbet for kampagnekreditten, er du ansvarlig for at betale den resterende saldo ved hjælp af en gyldig betalingsmetode i overensstemmelse med Tjenestevilkårene. Du får ikke besked, når dine kampagnekreditter er opbrugt.

 

5.  Annullering

Apple forbeholder sig retten til at annullere, tilbagekalde eller ændre enhver kampagnekredit til enhver tid uden varsel til dig.

 

6.  Afgifter

Din brug af kampagnekreditter er underlagt afsnit 7(e) i Tjenestevilkårene.

 

7.  Valuta

Hvis valutaen for dine kampagnekreditter er forskellig fra den valuta, der er angivet på din konto, vil beløbet for kampagnekreditterne blive konverteret til din kontos valuta baseret på Apples gældende valutaomregningspraksis. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle forskelle i konverteringsrater eller eventuelle deraf følgende ændringer i værdien af dine kampagnekreditter.

 

8.  Ingen garantier

Apple garanterer ikke ydeevnen eller leveringen af din annoncering eller din brug af Tjenesten, herunder med hensyn til tilgængeligheden af annoncebeholdning eller dine omkostninger. Du anerkender og accepterer, at Apple ikke er ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af din brug af kampagnekreditter.

 

9.  Ændringer af Vilkår

Apple kan til enhver tid ændre disse Vilkår uden varsel til dig. Din fortsatte brug af kampagnekreditter efter sådanne ændringer udgør din accept af sådanne ændringer.