Apple Advertising Services
Krav og forpligtelser i forhold til skat

Ikrafttrædelsesdato:
8. august 2023

Din brug af Apple Advertising Services er underlagt følgende Krav og forpligtelser i forhold til skat. Ord i denne tekst, der begynder med stort forbogstav, men ikke er nærmere defineret, har den betydning, som de er har i Tjenestevilkårene for Apple Advertising Services ("Tjenestevilkår").

 

Australien

 

Hvis Du er indbygger eller har Dit sædvanlige ophold i Australien, fremgår det af Tjenestevilkårene, at Du skal have et gyldigt australsk virksomhedsnummer ("ABN-nummer") og være GST-registreret i Australien. Du vil erklære, at dette er tilfældet og indvilliger i, at give Apple tilfredsstillende dokumentation for dit ABN-nummer. Du giver Apple tilfredsstillende bevis for Dit ABN. Du indvilliger i, at Du vil underrette Apple, hvis Du ikke længere har et gyldigt ABN-nummer eller en gyldig GST-registrering.

 

Colombia

 

Hvis Du er bosiddende eller har Dit sædvanlige ophold i Colombia, fremgår det af Tjenestevilkårene, at Du skal være en momsregistreret erhvervskunde (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) i Colombia og have et gyldigt NIT-nummer (dvs. Número De Identificación Tributaria), og Du erklærer, at dette er tilfældet. Ved Apples anmodning giver Du straks Apple tilfredsstillende bevis for NIT. Du erklærer og garanterer, at Du straks vil underrette Apple, hvis Du ikke længere har et gyldigt NIT eller en registrering for colombiansk moms. Du er fuldt ud ansvarlig for betaling af enhver gældende colombiansk moms og andre relaterede formelle momspligter.

 

Ungarn

 

Hvis Du er bosiddende eller Dit sædvanlige ophold i Ungarn, erklærer Apple Distribution International Ltd. (ADI) hermed, at hvis ADI opfylder de relevante bestemmelser og grænser, som angivet i den ungarske lov XXII af 2014 om reklameskat, vil ADI overholde eventuelle forpligtelser i forhold til skatteindberetnings- og betaling efter behov.

 

Indien

 

Hvis Du er bosiddende eller har Dit sædvanlige ophold i Indien, fremgår det af Tjenestevilkårene, at Du skal være GST-registreret i Indien, og at de Tjenester, der indkøbes, skal være direkte relateret til og reelt forbundet med den virksomhed, for hvilken Din GST-registrering er gældende, og Du erklærer, at dette er tilfældet. Du indvilliger i, at give Apple tilfredsstillende dokumentation for Din indiske GST-registrering. Du garanterer, at Du straks vil underrette Apple, hvis Du ikke længere har en gyldig GST-registrering i Indien. Eventuelle kildeskatter eller andre skatter (herunder, men ikke begrænset til, udligningsafgifter) skal befinde sig på Din konto og må ikke trækkes fra det beløb, der skal betales til Apple i henhold til Tjenestevilkårene.

 

Japan

 

Hvis Du har Dit hovedkontor i Japan, accepterer Du at tilbageføre enhver japansk forbrugsskat, der skal betales for Tjenesterne i henhold til Tjenestevilkårene, undtagen hvor Tjenesterne leveres til Dig af iTunes K.K. For at undgå tvivl, hvor Tjenesterne leveres til Dig af iTunes K.K., fakturerer iTunes K.K. Dig enhver gældende japansk forbrugsafgift på Tjenesterne, og Du accepterer at betale sådan japansk forbrugsskat.

 

New Zealand

 

Hvis Du er bosiddende eller har Dit sædvanlige ophold i New Zealand, fremgår det af Tjenestevilkårene, at Du skal give Apple Dit newzealandske virksomhedsnummer og/eller newzealandske GST-registreringsnummer. 

 

Sydkorea

 

Hvis Du er bosiddende eller har Dit sædvanlige ophold i Republikken Korea, erklærer, garanterer og accepterer Du, at (1) Du har et gyldigt virksomhedsregistreringsnummer eller registreringsnummer hos NTS (National Tax Service) (samlet "koreansk Skatte-id") og det relevante certifikat eller andet bevis for et sådant koreansk Skatte-id; (2) Du rettidigt giver Apple Dit koreanske Skatte-id og, ved Apples anmodning, det relevante certifikat eller andet bevis for et sådant koreansk Skatte-id; og (3) Du straks underretter Apple, hvis Du ikke længere har et gyldigt koreansk Skatte-id.

 

Taiwan

 

Hvis Du er bosiddende eller har Dit sædvanlige ophold i Taiwan, fremgår det af Tjenestevilkårene, at Du skal være "virksomhedskunde" og have et gyldigt Skatte-id (dvs. Taiwan Unified Business Number). Du erklærer, at dette er tilfældet. Du indvilliger i at give Apple tilfredsstillende dokumentation for Dit Skatte-id. Du indvilliger i, at Du vil underrette Apple, hvis Du ikke længere har et gyldigt Skatte-id eller ikke længere betragtes som "virksomhedskunde".

 

Tyrkiet

 

Hvis Du er bosiddende eller har Dit sædvanlige ophold i Tyrkiet, skal enhver kildeskat eller andre skatter (herunder, men ikke begrænset til, indeholdt eller opkrævet skat på annoncetjenester i henhold til det tyrkiske præsidentielle dekret med nummer 476) befinde sig på Din Konto og må ikke trækkes fra det beløb, der skal betales til Apple i henhold til Tjenestevilkårene. Hvis Apple er forpligtet til at betale sådanne ubetalte skattebeløb af de relevante skattemyndigheder, skal Du, på Apples anmodning, omgående refundere Apple de opkrævne skatter, renter, bøde samt omkostningerne ved retssager, alt efter hvad der er tilfældet, ved Apples anmodning.