Apple’i reklaamitee­nuste riigi- ja piirkonna­kohased tingimused

Jõustumiskuupäev:
1. veebruar 2024. a

Apple’i reklaamiteenuste teiepoolsele kasutamisele kohaldatakse järgmisi Apple’i reklaamiteenuste riigi- ja piirkonnakohaseid tingimusi. Kasutatavatel mõistetel, mida pole siin määratletud, on Apple’i reklaamiteenuste teenusetingimustes (edaspidi „teenusetingimused“) määratud tähendus.
 

Apple’i juriidilised isikud

 

Kui käesolevas dokumendis või teenusetingimustes pole määratud teisiti, tähendab „Apple“ ükskõik millist või kõiki järgmistest juriidilistest isikutest sõltuvalt asukohast, kus teie reklaamisisu teenuseid kasutades esitatakse: 

  1. Apple Inc., asukohaga One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, kui reklaamisisu esitatakse Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas (välja arvatud Kanada ning selle territooriumid ja valdused) ning nende territooriumidel ja valdustes, sealhulgas Ameerika Ühendriikide territooriumid ja valdused ning Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi territooriumid ja valdused, mis asuvad Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Kariibi mere piirkonnas; 
  2. Apple Canada Inc., asukohaga 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada, kui reklaamisisu esitatakse Kanadas või selle territooriumidel ja valdustes; 
  3. iTunes K.K., asukohaga Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo 106-6140, Jaapan, kui reklaamisisu esitatakse Jaapanis; 
  4. Apple Pty Limited, asukohaga Level 3, 20 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Austraalia, kui reklaamisisu esitatakse Austraalias ja Uus-Meremaal, sealhulgas saarevaldustes, territooriumidel ja seotud jurisdiktsioonides; ning
  5. Apple Distribution International Ltd. („ADI“), asukohaga Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Iiri Vabariik, kui reklaamisisu esitatakse mis tahes muus asukohas.

 

Mandri-Hiina

 

Järgmised tingimused kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Mandri-Hiina või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Te kinnitate ja nõustute, et hoolimata mõiste „Apple“ käesolevas lepingus esitatud määratlusest või teie reklaamisisu esitava App Store’i asukohast: (i) käesoleva lepingu raames on teie lepingu vastaspooleks Apple Advertising (Beijing) Ltd., asukohaga Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing; (ii) seoses teenustega teeb Apple Advertising (Beijing) Ltd. teiega tehinguid selleks, et võimaldada teil teenustele juurde pääseda ja neid kasutada; (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. on volitatud teile arveid esitama ja võib seda teha teie juurdepääsu eest teenustele ja teenuste teiepoolse kasutamise eest ning vastava arve või muu korralduse saamise korral teete oma maksed saadud juhiste kohaselt ettevõttele Apple Advertising (Beijing) Ltd.; ning (iv) lisaks jaotises 11 nimetatud Apple’i teavitamise viisidele võite selle lepingu kohase kirjaliku teatise adresseerida ettevõttele „Apple Advertising (Beijing) Ltd.“ järgmisel aadressil: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing. 

 

Egiptus

 

Järgmised tingimused kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Egiptus või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Selle lepingu kohaseid teenused osutab teile vahetult ADI hoolimata mõiste „Apple“ käesolevas lepingus esitatud määratlusest või teie reklaamisisu esitava App Store’i asukohast.

 

Prantsusmaa

 

Järgmised tingimused kehtivad Prantsusmaal teenuste kasutamise korral.

 

Käesolevaga nõustuvad Apple ja sisupakkuja, et teenuste teiepoolsele kasutamisele Prantsusmaa App Store’is ja teenuste mis tahes muule kasutamisele Prantsusmaal kampaaniate levitamiseks kohalduvad 1993. aasta 29. jaanuari seadus 93-122 „Sapin I“ ja 2016. aasta 9. detsembri seadus 2016-1691 „Sapin II“ (edaspidi ühiselt „Sapini seadus“). Seega, kui tegutsete agendina, ei tohi te korraldada kampaaniat reklaamijast kliendi (edaspidi „reklaamija“) nimel ega tema jaoks Prantsusmaa App Store’is (s.t peamiselt Prantsusmaa territooriumil esitatavat kampaaniat), kui reklaamija on „Prantsusmaa ettevõtja“. Teenusetingimuste tähenduses nõustute, et „Prantsusmaa ettevõtjaks“ loetakse Prantsusmaal registreeritud, asutatud või seal muul viisil asuv ettevõtja. Sellest tulenevalt on teil teenuste kasutamisel keelatud tegutseda agendina salaja või varjata agendina tegutsemist. Vastavalt jaotisele 10 („Kahjude hüvitamine“) vastutate kõikide nõuete eest, mis tulenevad teenusetingimuste teiepoolsest rikkumisest, ning hüvitate need Apple’ile, tema direktoritele, ametnikele, töötajatele, sidusettevõtjatele, agentidele, töövõtjatele ja litsentsiandjatele ning kaitsete neid selliste nõuete eest.

 

Ungari

 

Järgmised tingimused kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Ungari või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Kinnitate käesolevaga, et olete üle vaadanud teenusetingimuste jaotise 7 lõike (f), jaotise 9 lõiked (e) ja (g) ning jaotise 13 ning nõustute selgesõnaliselt nendega ja kõigi teenusetingimustega.

 

Indoneesia

 

Järgmised tingimused kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Indoneesia või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Selle lepingu kohaseid teenused osutab teile vahetult ADI hoolimata mõiste „Apple“ käesolevas lepingus esitatud määratlusest või teie reklaamisisu esitava App Store’i asukohast.

 

Rumeenia

 

Järgmised tingimused kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Rumeenia või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Te kinnitate ja nõustute, et Apple’i poolt teile teenustega seoses antavat mis tahes krediiti käsitatakse maksetingimuste pakkumisena, mis võimaldab teil teenusetingimuste kohaselt teenuseid osta, ning ei käsitata laenuvõimaluse ega laenutegevusena Rumeenia seaduste tähenduses (sealhulgas vastavalt seadus nr. 93/2009 finantssektoriväliste pangandusasutuste kohta ja valitsuse erikorraldus nr. 99/2006 krediidiasutuste kohta, kui kampaaniad on IO-s selgelt määratletud ADU-de (määratletud allpool) jaoks sobilikuks, ning kapitali adekvaatsuse kohta).

 

Venemaa

 

Järgmised tingimused kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Venemaa Föderatsioon või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Selle lepingu kohaseid teenused osutab teile vahetult ADI hoolimata mõiste „Apple“ käesolevas lepingus esitatud määratlusest või teie reklaamisisu esitava App Store’i asukohast.

 

Lõuna-Korea

 

Järgmised tingimused kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Korea Vabariik või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni. 

 

Hoolimata teenusetingimuste jaotisest 13 („Lõpetamine“), kui jätate teenusetingimuste olulise punkti täitmata, võib Apple sellest 10 päeva ette teatades: (I) lõpetada teenusetingimused ja/või teie konto ning te jääte vastutavaks kõikide teie kontol tasumisele kuuluvate summade eest kuni lõpetamiskuupäevani (kaasa arvatud); (II) lõpetada tarkvararakenduse litsentsi; ja/või (III) takistada teenustele (või nende mis tahes osale) juurdepääsu; kõigil eelpool nimetatud juhtudel tingimusel, et asjakohast olulist rikkumist ei lahendata 10 päeva jooksul.

 

Ukraina

 

Järgmised tingimused kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Ukraina või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Selle lepingu kohaseid teenused osutab teile vahetult ADI hoolimata mõiste „Apple“ käesolevas lepingus esitatud määratlusest või teie reklaamisisu esitava App Store’i asukohast.

 

Vietnam

 

Järgmised tingimused kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Vietnam või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Selle lepingu kohaseid teenused osutab teile vahetult ADI hoolimata mõiste „Apple“ käesolevas lepingus esitatud määratlusest või teie reklaamisisu esitava App Store’i asukohast.