Apple’i reklaamiteen­used
Sooduskrediit
Tingimused

Jõustumiskuupäev: 8. august 2023

Need tingimused (need „tingimused“) reguleerivad teie sooduskrediidi kasutamist, mida Apple võib aeg-ajalt pakkuda teile osana Apple’i reklaamiteenuste kasutamise eest („teenus“) kooskõlas Apple’i reklaamiteenuste tingimustega („teenusetingimused“). Suurtähtedega terminitel, mida kasutatakse ja mis pole nendes tingimustes määratletud, on nendes kasutustingimustes määratletud tähendus.

 

1.  Nõuetele vastavus

Sooduskrediidi kasutamise nõuetele vastamiseks peab teil olema teenuses kehtiv konto, teie kontol peab olema kehtiv makseviis ja te peate vastama kõigile muudele Appleʼi määratud nõuetele vastavuse kriteeriumidele.

 

2.  Kättesaadavus ja aegumine

Sooduskrediiti võidakse pakkuda piiratud ajaks ja see võib aeguda konkreetsel kuupäeval või pärast Apple’i kindlaksmääratud ajavahemikku. Sooduskrediit tühistatakse, kui see on seadusega keelatud ning pettuse, eksituse või valeandmete esitamise korral. Apple võib sooduskrediidi pakkumist igal ajal muuta või lõpetada ilma teid sellest teavitamata.

 

3.  Piirangud

Sooduskrediitidele võivad kehtida pakkumises täpsustatud täiendavad piirangud, näiteks piirangud konto puhul kasutatava krediidi hulgale. Sooduskrediiti ei saa üle kanda, seda ei saa lunastada sularaha või muu väärtuse eest ning seda ei tohi kombineerida muude pakkumiste või allahindlustega.

 

4.  Kasutamine

Kõik teie kontole automaatselt rakendatud sooduskrediidid on pakkumises sätestatu kohaselt kasutamiseks saadaval. Kui tehingu kogumaksumus ületab sooduskrediidi summa, vastutate teie järelejäänud saldo maksmise eest sobiva makseviisi abil teenusetingimuste kohaselt. Teid ei teavitata, kui sooduskrediit on ammendunud.

 

5.  Tühistamine

Apple jätab endale õiguse mis tahes ajal krediidi kehtetuks tunnistada, tühistada või muuta ilma teid teavitamata.

 

6.  Maksud

Sooduskrediidi kasutamisele kehtib teenusetingimuste jaotise 7 lõige e.

 

7.  Valuuta

Kui teie sooduskrediidi valuuta erineb teie kontol seadistatud valuutast, teisendatakse sooduskrediidi summa teie konto vääringusse Appleʼi praeguse valuutakursside muutmise tava alusel. Apple ei vastuta vahetuskursside erinevuste ega sellest tulenevate muudatuste eest teie sooduskrediidi väärtuses.

 

8.  Garantiide ja tagatiste puudumine

Apple ei garanteeri ega taga teie reklaami esitamist ega teenuse kasutamist, sh seoses reklaamvahendite kättesaadavusega ega teie kuludega. Te tunnistate ja nõustute, et Apple ei vastuta mis tahes sooduskrediidi kasutamisest tulenevate kahjude eest.

 

9.  Tingimuste muudatused

Apple võib neid tingimusi igal ajal muuta ja teha seda ilma teid teavitamata. Sooduskrediidi jätkuvat kasutamist pärast igat sellist muudatust või parandust käsitatakse sellise muudatuse või parandusega nõustumisena.