Apple’i reklaamiteen­used
Maksukohust­used ja -nõuded

Jõustumiskuupäev: 8. august 2023

Apple’i reklaamiteenuste kasutamise suhtes kehtivad järgmised maksukohustused ja -nõuded. Kasutatavate suurtähtedega terminitel, mida pole määratletud, on Apple’i reklaamiteenuste teenusetingimustes (edaspidi „teenusetingimused“) määratud tähendus.

 

Austraalia

 

Kui elate või asute Austraalias, on see teenusetingimuste tingimus ja te kinnitate, et teil on kehtiv Austraalia ettevõtlusnumber („ABN“) ning olete Austraalias registreerunud käibemaksukohustuslaseks. Esitate Apple’ile oma ABN-i kohta rahuldavad tõendid. Tagate, et teavitate Apple’it, kui teil pole enam kehtivat ABN-i või te pole enam registreeritud käibemaksukohustuslaseks.

 

Colombia

 

Kui elate või asute Colombias, on see teenusetingimuste tingimus ja te kinnitate, et olete Colombias käibemaksukohustuslasena registreeritud äriklient (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) ja teil on kehtiv NIT (st Número De Identificación Tributaria). Apple’i taotluse korral esitate Apple’ile viivitamata rahuldavad tõendid NIT-i kohta. Kinnitate ja garanteerite, et teavitate Apple’it kohe, kui teil pole enam kehtivat NIT-i või te pole enam registreeritud Columbia käibemaksukohustuslaseks. Vastutate täielikult kohaldatavate Colombia käibemaksu ja muude sellega seotud ametlike käibemaksumaksude esitamise eest.

 

Ungari

 

Kui elate või asute Ungaris, deklareerib ADI käesolevaga, et kui see vastab asjakohastele 2014. aasta reklaamimaksu seaduses XXII sätestatud asjakohastele sätetele ja künnisnõuetele, täidab ta vastavalt vajadusele ka kõiki maksuaruandlus- ja maksekohustusi.

 

India

 

Kui elate või asute Indias, on see teenusetingimuste tingimus ja te kinnitate, et olete Indias registreeritud käibemaksukohustuslaseks ning osutatavad teenused on otseselt seotud ettevõtlusega, mille jaoks teie käibemaksukohustuslaseks registreerimine kehtib. Esitate Apple’ile oma India GST registreerimise kohta rahuldavad tõendid. Tagate, et teavitate Apple’it kohe, kui te pole enam registreeritud käibemaksukohustuslaseks Indias. Kõik kinnipeetavad maksud või muud maksud (sealhulgas tasandusmaks) lähevad teie arvele ja ei vähenda teenusetingimuste alusel Apple’ile makstavat summat.

 

Jaapan

 

Kui teie peamine tegevuskoht või peakontor asub Jaapanis, nõustute pöördmaksustama kõik Jaapani tarbimismaksud, mis tuleb teenustelt teenusetingimuste kohaselt tasuda, välja arvatud juhul, kui teenuseid pakub teile iTunes K.K. Kahtluste vältimiseks: kui teenuseid pakub teile iTunes K.K., esitab iTunes K.K. teile arve teenuste suhtes kohaldatava Jaapani tarbimismaksu kohta ja te nõustute tasuma sellise Jaapani tarbimismaksu.

 

Uus-Meremaa

 

Kui elate või asute Uus-Meremaal, on teenusetingimuste tingimuseks, et esitate Apple’ile oma Uus-Meremaa ettevõtlusnumbri ja/või Uus-Meremaa käibemaksukohustuslaseks registreerimise numbri. 

 

Lõuna-Korea

 

Kui elate või asute Korea Vabariigis, kinnitate, garanteerite ja nõustute, et 1) teil on kehtiv ettevõtte registreerimisnumber või registreerimisnumber NTS-is (National Tax Service) (ühiselt „Korea maksunumber“) ja asjakohane sertifikaat või muu tõend sellise Korea maksu ID kohta; 2) esitate Apple’ile õigeaegselt oma Korea maksunumbri ja Apple’i nõudmisel vastava sertifikaadi või muu tõendi sellise Korea maksu ID kohta; ja 3) teavitate Apple’it viivitamata, kui teil ei ole enam kehtivat Korea maksu ID-d.

 

Taiwan

 

Kui elate või asute Taiwanis, on see teenusetingimuste tingimus ja te kinnitate, et olete „ettevõtlusklient“ ja teil on kehtiv maksu ID (st Taiwani ühtne ärinumber). Esitate Apple’ile maksu ID kohta piisavad tõendid. Garanteerite, et teavitate Appleʼit, kui teil ei ole enam kehtiva maksu-ID-d või teid ei peeta enam „ettevõtluskliendiks“.

 

Türgi

 

Kui elate või asute Türgis, siis kõik kinnipeetavad maksud või muud maksud (sealhulgas presidendi dekreedi nr 476 kohaselt reklaamiteenustelt kinnipeetud või sissenõutud maksud) lähevad teie kontole ja ei vähenda teenusetingimuste alusel Apple’ile makstavat summat. Kui asjaomased maksuhaldurid nõuavad Apple’ilt selliste maksmata maksusummade tasumist, peate Apple’i nõudmisel viivitamata hüvitama Apple’ile kohaldatavad maksud, intressid, trahvid ja vajaduse korral ka kohtukulud.