Applen mainospal­velujen
kampanjahy­vitysten
käyttöehdot

Voimaantulo: 8. elokuuta 2023

Näissä ehdoissa (”Ehdot”) määritetään, miten voit käyttää kampanjahyvityksiä, joita Apple voi tarjota käyttöehtojensa (“Käyttöehdot”) mukaisesti Apple-mainospalvelujen (“Palvelu”) käytön yhteydessä. Näissä ehdoissa määrittelemättömien isoilla alkukirjaimilla kirjoitettujen sanojen merkitykset määritetään yleisissä käyttöehdoissa.

 

1.  Kelpoisuus

Kampanjahyvitysten käyttäminen edellyttää, että käyttäjällä on kelvollinen tili palvelussa, tilille on määritetty voimassa oleva maksutapa ja käyttäjä täyttää muut Applen määrittämät kelpoisuusehdot.

 

2.  Saatavuus ja voimassaolon päättyminen

Kampanjahyvityksiä voidaan tarjota rajallisena aikana ja ne voivat vanhentua tiettynä päivämääränä tai tietyn Applen määrittämän ajanjakson kuluttua. Kampanjahyvitykset eivät ole voimassa alueilla, joilla laki kieltää hyvitykset. Hyvitykset eivät myöskään ole voimassa petos- tai virhetapauksissa tai tilanteissa, joissa annetut tiedot ovat olleet virheellisiä. Apple voi muuttaa kampanjahyvitystarjouksia ajankohdasta riippumatta ilmoittamatta asiasta käyttäjälle.

 

3.  Rajoitukset

Kampanjahyvityksiin voidaan soveltaa tarjouksessa määritettyjä lisärajoituksia, kuten tilikohtaisesti käytettävissä olevien hyvitysten määrää koskevia rajoituksia. Kampanjahyvityksiä ei voi siirtää, niitä ei voi lunastaa rahaksi tai muuksi arvoksi eikä niitä voi yhdistää muihin tarjouksiin tai alennuksiin.

 

4.  Käyttäminen

Kaikki käyttäjän tilille automaattisesti lisätyt kampanjahyvitykset ovat käytettävissä tarjouksessa kuvatulla tavalla. Jos tapahtuman kokonaishinta ylittää kampanjahyvityksen määrän, käyttäjän on maksettava jäljellä oleva saldo käyttöehtojen mukaisesti käyttäen kelvollista maksutapaa. Käyttäjälle ei ilmoiteta erikseen kampanjahyvitysten kulumisesta loppuun.

 

5. Peruuttaminen

Apple pidättää oikeuden peruuttaa tai muokata kampanjahyvityksiä ajankohdasta riippumatta ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle.

 

6. Verot

Kampanjahyvitysten käyttö on käyttöehtojen kohdan 7 (e) alaista.

 

7.  Valuutta

Jos kampanjahyvityksen valuutta on muu kuin käyttäjän tilille määritetty valuutta, kampanjahyvityksen arvo voidaan muuntaa tilin valuutaksi Applen sillä hetkellä voimassa olevien valuuttamuunnoskäytäntöjen mukaisesti. Apple ei vastaa valuuttakurssien eroista tai niistä johtuvista kampanjahyvityksen arvon muutoksista.

 

8.  Ei takuuta

Apple ei takaa mainoksen suorittamista tai toimittamista tai Palvelun käytettävyyttä, mukaan lukien mainostuotteiden saatavuus ja käyttäjän kustannukset. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Apple ei vastaa mistään kampanjahyvityksen käytöstä johtuvista menetyksistä tai vahingoista.

 

9.  Ehtojen muutokset

Apple voi muokata näitä ehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Jos käyttäjä jatkaa kampanjahyvitysten käyttöä ehtojen muutosten tai ehtoihin tehtyjen lisäysten jälkeen, käyttäjän katsotaan hyväksyneen ehtojen muutokset tai ehtoihin tehdyt lisäykset.