Applen mainospal­veluihin liittyvät
verovelvolli­suudet ja -vaatimukset

Voimaantulo: 8. elokuuta 2023

Applen mainospalvelujen käyttöön liittyy seuraavia verovelvollisuuksia ja -vaatimuksia. Näissä ehdoissa määrittelemättömien isoilla alkukirjaimilla kirjoitettujen sanojen merkitykset määritetään Applen mainospalvelujen yleisissä käyttöehdoissa ("Käyttöehdot").

 

Australia

 

Jos käyttäjä asuu Australiassa tai toimii Australiasta käsin, käyttöehtoihin sisältyy vaatimus, että käyttäjällä on oltava voimassa oleva australialainen yritysnumero (Australian Business Number, ABN) ja että käyttäjä on rekisteröitynyt tavara- ja palveluverovelvolliseksi (GST) Australiassa. Käyttäjän on annettava Applelle tyydyttävät todisteet ABN-numerosta. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Applelle ABN-numeron voimassaolon tai Australian tavara- ja palveluverorekisteröinnin (GST) päättymisestä.

 

Kolumbia

 

Jos käyttäjä asuu Kolumbiassa tai toimii Kolumbiasta käsin, käyttöehtoihin sisältyy vaatimus, että käyttäjä on arvonlisäverovelvolliseksi (Impuesto Sobre Las Ventas, IVA) rekisteröitynyt yritysasiakas ja että käyttäjällä on voimassa oleva NIT-numero (Número De Identificación Tributaria). Käyttäjän on pyydettäessä toimitettava viipymättä Applelle tyydyttävät todisteet NIT-numerosta. Käyttäjä vakuuttaa ja takaa ilmoittavansa Applelle välittömästi, jos käyttäjän NIT-numeron voimassaolo tai arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti Kolumbiassa päättyy. Käyttäjä hyväksyy täyden vastuun sovellettavien Kolumbian arvonlisäverojen ja niihin liittyvien vastuiden täyttämisestä.

 

Unkari

 

Jos käyttäjä asuu Unkarissa tai toimii Unkarista käsin, ADI vakuuttaa täyttävänsä kaikki veroilmoituksiin ja -maksuihin liittyvät velvoitteet asianmukaisella tavalla, mikäli mainontaverosta vuonna 2014 annetussa laissa XXII säädetyt määräykset ja kynnysarvovaatimukset täyttyvät.

 

Intia

 

Jos käyttäjä asuu Intiassa tai toimii Intiasta käsin, käyttöehtoihin sisältyy vaatimus, että käyttäjä vakuuttaa olevansa rekisteröitynyt tavara- ja palveluverovelvolliseksi (GST) Intiassa ja että ostetut palvelut liittyvät suoraan ja tosiasiallisesti yritykseen, jolle käyttäjän GST-rekisteröinti on tehty. Käyttäjän on annettava Applelle tyydyttävät todisteet GST-rekisteröitymisestä Intiaan. Käyttäjä vakuuttaa ilmoittavansa Applelle välittömästi, mikäli käyttäjän GST-rekisteröinti Intiassa päättyy. Käyttäjä vastaa mahdollisesta lähdeverosta ja muista veroista (mukaan lukien tasoitusmaksut) eivätkä verot vähennä Applelle käyttöehtojen mukaisesti maksettavaa määrää.

 

Japani

 

Jos käyttäjän päätoimipaikka on Japanissa, käyttäjä sitoutuu laskuttamaan käänteisesti Japanin kulutusveron, joka Palvelusta käyttöehtojen mukaisesti maksetaan, lukuun ottamatta tapauksia, joissa Palvelun toteuttaa iTunes K.K. Epäilysten välttämiseksi todettakoon, että mikäli Palvelun toteuttaja on iTunes K.K, iTunes K.K. laskuttaa Palveluihin liittyvän Japanin kulutusveron käyttäjältä ja käyttäjä sitoutuu maksamaan veron.

 

Uusi-Seelanti

 

Jos käyttäjä asuu Uudessa-Seelannissa tai toimii Uudesta-Seelannista käsin, käyttöehtoihin sisältyy vaatimus käyttäjän Uuden-Seelannin yritysnumeron ja/tai Uuden-Seelannin GST-rekisteröintinumeron (tavara- ja palveluvero) ilmoittamisesta Applelle. 

 

Etelä-Korea

 

Jos käyttäjä asuu Korean tasavallassa tai toimii Korean tasavallasta käsin, käyttäjä (1) vakuuttaa, että käyttäjällä on voimassa oleva yritysrekisteröintinumero tai Korean kansallisen veroviraston (NTS) rekisteröintinumero (yhdessä "korealainen verotunnus") ja korealaisen verotunnuksen todentamiseen tarvittava sertifikaatti tai muu todiste; (2) sitoutuu toimittamaan korealaisen verotunnuksen sekä siihen liittyvän sertifikaatin tai muun todisteen Applelle viipymättä Applen niin pyytäessä; ja (3) sitoutuu ilmoittamaan Applelle viipymättä, mikäli käyttäjän korealaisen verotunnuksen voimassaolo päättyy.

 

Taiwan

 

Jos käyttäjä asuu Taiwanissa tai toimii Taiwanista käsin, käyttöehtoihin liittyy vaatimus, että käyttäjän on oltava yritysasiakas ja että käyttäjällä on oltava voimassa oleva verotunnus (Taiwan Unified Business Number). Käyttäjän on annettava Applelle tyydyttävät todisteet verotunnuksesta. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Applelle, mikäli verotunnuksen voimassaolo päättyy tai mikäli käyttäjä ei enää ole yritysasiakas.

 

Türkiye

 

Jos käyttäjä asuu Türkiyessä tai toimii Türkiyestä käsin, käyttäjä sitoutuu vastaamaan mahdollisesta lähdeverosta ja muista veroista (mukaan lukien mainontapalveluista presidentin asetuksen 476 perusteella pidätetyt tai kannetut verot). Verot eivät vähennä Applelle käyttöehtojen mukaisesti maksettavaa summaa. Mikäli veroviranomaiset vaativat Applea maksamaan maksamattomia veromaksuja, käyttäjä sitoutuu korvaamaan verot, korot, viivästysmaksut ja mahdolliset oikeudenkäyntikulut Applelle Applen niin pyytäessä.