Posebni uvjeti Appleovih usluga oglašavanja za zemlje i regije

Datum stupanja na snagu:
1. veljače 2024.

Vaše korištenje Appleovih usluga oglašavanja podliježe sljedećim posebnim uvjetima Appleovih usluga oglašavanja za zemlje i regije. Izrazi s velikim početnim slovom koji se koriste, ali nisu definirani, imaju značenja koja su im dodijeljena u Uvjetima pružanja usluge za Appleove usluge oglašavanja („Uvjeti pružanja usluge”).
 

Appleovi subjekti

 

Ako ovdje nije drugačije naznačeno, „Apple“ znači bilo što ili sve sljedeće subjekte, ovisno o mjestu na kojem se vaš oglasni sadržaj isporučuje putem Usluga: 

  1. društvo Apple Inc., koje se nalazi na adresi One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornija 95014 za oglasni sadržaj koji se isporučuje u Sjevernoj, Srednjoj i Južnoj Americi (osim Kanade i njezinih teritorija i posjeda), uključujući teritorije i posjede Sjedinjenih Američkih Država te francuske i britanske posjede u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Karibima 
  2. društvo Apple Canada Inc., koje se nalazi na adresi Bremner Blvd. 120, Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada za oglasni sadržaj koji se isporučuje u Kanadi ili njezinim teritorijima i posjedima 
  3. društvo iTunes KK, koje se nalazi se na adresi Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokio 106-6140, Japan za oglasni sadržaj koji se isporučuje u Japanu; 
  4. društvo Apple Pty Limited, koje se nalazi se na adresi Level 3, 20 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australija za oglasni sadržaj koji se isporučuje u Australiji, Novom Zelandu, uključujući otočne posjede, teritorije i povezana područja nadležnosti i
  5. društvo Apple Distribution International Ltd. („ADI“), koje se nalazi na adresi Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republika Irska za oglasni sadržaj koji se isporučuje na svim drugim mjestima.

 

Kontinentalna Kina

 

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na Pružatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u kontinentalnoj Kini ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka:

 

Bez obzira na ovdje navedenu definiciju pojma „Apple“ ili lokaciju trgovine App Store koja isporučuje vaš oglasni sadržaj, prihvaćate i suglasni ste sa sljedećim: (i) vaša je ugovorna protustrana prema ovom Ugovoru Apple Advertising (Beijing) Ltd., koja se nalazi na adresi Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Peking; (ii) u vezi s Uslugama, Apple Advertising (Beijing) Ltd. obavlja transakcije s vama radi pristupa korištenju Usluga; (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. ovlašten je i može vam fakturirati pristup i korištenje Usluga te, ako vam se tako fakturira ili na drugi način naloži, svoje uplate doznačujete društvu Apple Advertising (Beijing) Ltd. prema uputama; i (iv) uz načine obavještavanja Applea navedene u odjeljku 11, u skladu s ovim Ugovorom možete poslati i pisanu obavijest na sljedeću adresu naslovljenu na „Apple Advertising (Peking) Ltd.“: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing. 

 

Egipat

 

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na pružatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Egiptu ili su pod nadležnošću njegova pravnog poretka:

 

Usluge prema ovom Ugovoru pružat će vam izravno ADI bez obzira na ovdje navedenu definiciju pojma „Apple“ ili lokaciju trgovine App Store koja isporučuje vaš oglasni sadržaj.

 

Francuska

 

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na korištenje Usluga u Francuskoj:

 

Apple i davatelj sadržaja ovime se slažu da se zakon 93-122 od 29. siječnja 1993., poznat kao „Sapin I“, i zakon 2016-1691 od 9. prosinca 2016., poznat kao „Sapin II“ (zajednički „Zakon Sapin“) primjenjuju na vaše korištenje Usluga u trgovini App Store u Francuskoj i sva druga korištenja Usluga za širenje kampanja u Francuskoj. Sukladno tomu, ako djelujete kao nalogoprimac, ne smijete provesti kampanju u ime ili u korist kupca oglašivača („oglašivač“) u trgovini App Store u Francuskoj (tj. kampanju uglavnom primljenu na teritoriju Francuske) ako je oglašivač „francusko društvo“. U svrhu Uvjeta pružanja usluge, suglasni ste da je „Francuska tvrtka“ registrirana, osnovana ili na neki drugi način smještena u Francuskoj. U tu svrhu zabranjeno vam je tajno djelovati kao nalogoprimac ili skrivati da djelujete kao nalogoprimac prilikom korištenja usluga. U skladu s odjeljkom 10 (Odšteta), bit ćete odgovorni i pristajete na naknadu štete Appleu, njegovim članovima uprave, direktorima, zaposlenicima, povezanim društvima, nalogoprimcima, ugovornim izvođačima i davateljima licence u pogledu šteta koje proizlaze iz vašeg kršenja Uvjeta pružanja usluge.

 

Mađarska

 

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na pružatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Mađarskoj ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka:

 

Ovime potvrđujete da ste pregledali Odjeljke 7(f), 9(e), 9(g) i 13 Uvjeta pružanja usluge i da izričito pristajete na njih, kao i na cjelokupne Uvjete pružanja usluge.

 

Indonezija

 

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na pružatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Indoneziji ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka:

 

Usluge prema ovom Ugovoru pružat će vam izravno ADI bez obzira na ovdje navedenu definiciju pojma „Apple“ ili lokaciju trgovine App Store koja isporučuje vaš oglasni sadržaj.

 

Rumunjska

 

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na pružatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Rumunjskoj ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka:

 

Prihvaćate i suglasni ste da vam je bilo koje Appleovo produženje kredita u vezi s Uslugama ponuda uvjeta plaćanja koja vam omogućuje kupnju Usluga prema ovim Uvjetima pružanja usluge, a ne predstavlja pružanje kredita ili aktivnost kreditiranja prema rumunjskim zakonima (uključujući Zakon br. 93/2009 o nefinancijskim bankarskim institucijama i Hitnu uredbu Vlade br. 99/2006 o kreditnim institucijama za Kampanje koje su izričito identificirane kao prihvatljive za ADU (definirane u nastavku) u IO-u odnosno adekvatnosti kapitala).

 

Rusija

 

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na pružatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Ruskoj Federaciji ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka:

 

Usluge prema ovom Ugovoru pružat će vam izravno ADI bez obzira na ovdje navedenu definiciju pojma „Apple“ ili lokaciju trgovine App Store koja isporučuje vaš oglasni sadržaj.

 

Južna Koreja

 

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na pružatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Republici Koreji ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka: 

 

Bez obzira na odjeljak 13 (Raskid), ako se ne uskladite s materijalnim odredbama ovih Uvjeta pružanja usluge, Apple, nakon desetodnevnog otkaznog roka, može: (I) raskinuti ove Uvjete pružanja usluge i/ili ugasiti vaš račun, pri čemu vi ostajete odgovorni za sve neplaćene iznose na vašem računu do datuma raskida; (II) raskinuti licencu za softversku aplikaciju; i/ili (III) onemogućiti pristup Uslugama (ili bilo kojem njihovu dijelu) u svakom slučaju osim ako se takva materijalna povreda ne otkloni u roku od 10 dana.

 

Ukrajina

 

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na pružatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Ukrajini ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka: 

 

Usluge prema ovom Ugovoru pružat će vam izravno ADI bez obzira na ovdje navedenu definiciju pojma „Apple“ ili lokaciju trgovine App Store koja isporučuje vaš oglasni sadržaj.

 

Vijetnam

 

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na pružatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Vijetnamu ili su pod nadležnošću njegovog pravnog poretka:

 

Usluge prema ovom Ugovoru pružat će vam izravno ADI bez obzira na ovdje navedenu definiciju pojma „Apple“ ili lokaciju trgovine App Store koja isporučuje vaš oglasni sadržaj.