Appleove usluge oglašavanja
Promotivni bonusi
Uvjeti
i odredbe

Datum stupanja na snagu: 8. kolovoza 2023.

Ovi uvjeti i odredbe (ovi „Uvjeti“) uređuju vaše korištenje promotivnih bonusa koje Apple povremeno može ponuditi kao dio vašeg korištenja Appleovih usluga oglašavanja („Usluga“) u skladu s Uvjetima pružanja usluge za Appleove usluge oglašavanja („Uvjeti pružanja usluge”). Izrazi s velikim početnim slovom koji se upotrebljavaju, a nisu definirani u ovim Uvjetima imaju značenja koja su im dodijeljena u Uvjetima pružanja usluge.

 

1.  Prihvatljivost

Da biste ispunjavali uvjete za korištenje bilo kojih promotivnih bonusa, morate imati valjan račun u Usluzi, vaš račun mora imati valjan način plaćanja i morate ispunjavati sve ostale kriterije koje je Apple odredio.

 

2.  Dostupnost i istek

Promotivni bonusi mogu se ponuditi na ograničeno vrijeme i mogu isteći određenog datuma ili nakon određenog vremenskog razdoblja, što određuje Apple. Promotivni bonusi ne vrijede ako je to zakonom zabranjeno te u slučaju prijevare, pogreške ili lažnog predstavljanja. Apple može izmijeniti ili ukinuti bilo koju ponudu promotivnih bonusa u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti.

 

3.  Ograničenja

Promotivni bonusi mogu podlijegati dodatnim ograničenjima navedenima u ponudi, kao što su ograničenja broja bonusa kojima se može koristiti po računu. Promotivni bonusi nisu prenosivi, ne mogu se zamijeniti za gotovinu ili drugu vrijednost i ne mogu se kombinirati s drugim ponudama ili popustima.

 

4.  Korištenje

Svi promotivni bonusi koji se automatski primjenjuju na vaš račun bit će dostupni za korištenje kako je navedeno u ponudi. Ako ukupni trošak transakcije premašuje iznos promotivnih bonusa, bit ćete odgovorni za plaćanje preostalog salda važećim načinom plaćanja u skladu s Uvjetima pružanja usluge. Nećete biti obaviješteni kada potrošite promotivne bonuse.

 

5.  Otkazivanje

Apple zadržava pravo otkazivanja, opoziva ili izmjene bilo kojih promotivnih bonusa u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti.

 

6.  Porezi

Vaše korištenje promotivnih bonusa podliježe odjeljku 7. točki e. Uvjeta pružanja usluge.

 

7.  Valuta

Ako se valuta vašeg promotivnog bonusa razlikuje od valute postavljene na vašem računu, iznos promotivnog bonusa pretvorit će se u valutu vašeg računa na temelju Appleovih tekućih praksi konverzije valuta. Apple nije odgovoran ni za kakve razlike u stopama konverzije ili za bilo kakve posljedične promjene u vrijednosti vašeg promotivnog bonusa.

 

8.  Bez jamstava

Apple ne jamči učinkovitost vašeg oglašavanja, niti pruža garancije po pitanju vaše upotrebe Usluge, što uključuje pitanja dostupnosti oglasnog materijala i vaših troškova. Prihvaćate i suglasni ste da Apple nije odgovoran ni za kakve gubitke ili štetu nastalu korištenjem promotivnih bonusa.

 

9.  Promjene Uvjeta

Apple može izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti. Ako se nastavite koristiti promotivnim bonusima nakon tih izmjena ili dopuna, to znači da prihvaćate te izmjene ili dopune.