Appleove usluge oglašavanja
Porezne obveze i zahtjevi

Datum stupanja na snagu: 8. kolovoza 2023.

Vaše korištenje Appleovih usluga oglašavanja podliježe sljedećim poreznim obvezama i zahtjevima. Izrazi s velikim početnim slovom koji se koriste, ali nisu definirani, imaju značenja koja su im dodijeljena u Uvjetima pružanja usluge za Appleove usluge oglašavanja („Uvjeti pružanja usluge”).

 

Australija

 

Ako imate prebivalište ili se nalazite u Australiji, uvjet je Uvjeta pružanja usluge i vi izjavljujete da imate valjan australski poslovni broj („ABN”) i da ste registrirani za GST u Australiji. Appleu ćete dostaviti zadovoljavajuće dokaze o svom ABN-u. Jamčite da ćete obavijestiti Apple ako prestanete posjedovati valjan ABN ili više ne budete registrirani za GST.

 

Kolumbija

 

Ako imate prebivalište ili se nalazite u Kolumbiji, uvjet je Uvjeta pružanja usluge i vi izjavljujete da ste poslovni kupac registriran za PDV (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) u Kolumbiji i da imate važeći NIT (tj. Número De Identificación Tributaria). Na Appleov zahtjev Appleu ćete odmah dostaviti zadovoljavajuće dokaze o NIT-u. Izjavljujete i jamčite da ćete odmah obavijestiti Apple ako prestanete posjedovati valjan NIT ili više ne budete registrirani za kolumbijski PDV. U potpunosti ste odgovorni za prijavljivanje bilo kojeg primjenjivog kolumbijskog PDV-a i drugih povezanih formalnih obveza za PDV.

 

Mađarska

 

Ako imate prebivalište ili se nalazite u Mađarskoj, ADI ovime izjavljuje da će, ako ispunjava odgovarajuće odredbe i zahtjeve u pogledu pragova iz Zakona XXII iz 2014. o porezu na oglašavanje, ispunjavati sve primjenjive obveze prijavljivanja i plaćanja poreza.

 

Indija

 

Ako imate prebivalište ili se nalazite u Indiji, uvjet je Uvjeta pružanja usluge i vi izjavljujete da ste registrirani za GST u Indiji, a usluge koje se nabavljaju izravno se odnose na tvrtku i praktično su povezane s tvrtkom na koju se odnosi registracija za GST. Appleu ćete dostaviti zadovoljavajuće dokaze o registraciji za GST u Indiji. Jamčite da ćete odmah obavijestiti Apple ako prestanete posjedovati valjanu registraciju za GST u Indiji. Svi porezi po odbitku ili drugi porezi (uključujući, između ostaloga, pristojbu za izravnanje) bit će na vašem računu i neće umanjiti iznos koji se Appleu plaća temeljem Uvjeta pružanja usluge.

 

Japan

 

Ako se vaš glavni ured ili sjedište nalazi u Japanu, pristajete na prijenos porezne obveze za japanski porez na potrošnju koji se plaća na Usluge prema Uvjetima pružanja usluge, osim ako vam Usluge pruža iTunes K.K. Radi izbjegavanja nedoumica, ako vam Usluge pruža iTunes K.K., iTunes K.K. fakturirat će vam bilo koji primjenjivi japanski porez na potrošnju za Usluge i pristajete platiti takav japanski porez na potrošnju.

 

Novi Zeland

 

Ako imate prebivalište ili se nalazite u Novom Zelandu, uvjet je Uvjeta pružanja usluge da ćete Appleu dostaviti svoj novozelandski poslovni broj i/ili novozelandski GST registracijski broj. 

 

Južna Koreja

 

Ako imate prebivalište ili se nalazite u Republici Koreji, izjavljujete, jamčite i suglasni ste da (1) imate valjan registracijski broj tvrtke ili registracijski broj kod NTS-a (Nacionalna porezna služba) (zajednički „korejski porezni broj“) i odgovarajuću potvrdu ili drugi dokaz za taj korejski porezni broj; (2) Appleu ćete pravodobno dostaviti svoj korejski porezni broj i, na zahtjev tvrtke Apple, odgovarajuću potvrdu ili drugi dokaz za taj korejski porezni broj; i (3) ako prestanete posjedovati valjan korejski porezni broj, odmah ćete obavijestiti Apple.

 

Tajvan

 

Ako imate prebivalište ili se nalazite u Tajvanu, uvjet je Uvjeta pružanja usluge i vi izjavljujete da ste „korporativni kupac” i imate valjan porezni broj (tj. tajvanski jedinstveni poslovni broj). Appleu ćete dostaviti zadovoljavajuće dokaze o poreznom broju. Jamčite da ćete obavijestiti Apple ako prestanete posjedovati valjan porezni broj ili ako vas se više ne smatra „korporativnim kupcem”.

 

Turska

 

Ako imate prebivalište ili se nalazite u Turskoj, svi porezi po odbitku ili drugi porezi (uključujući, između ostaloga, porez zadržan ili naplaćen za usluge oglašavanja prema predsjedničkom ukazu pod brojem 476) bit će na vašem računu i neće umanjiti iznos koji se plaća Appleu temeljem Uvjeta pružanja usluge. Ako nadležna porezna tijela od Applea zatraže plaćanje takvih neplaćenih iznosa poreza, Appleu ćete odmah nadoknaditi troškove za primjenjive poreze, kamate, penale, kao i moguće troškove sudskog postupka, na Appleov zahtjev.