Az Apple hirdetési szolgáltatá­sainak egyes országokra és régiókra vonatkozó feltételei

Hatálybalépés dátuma:
2024. február 1.

Az Apple hirdetési szolgáltatásai használatára az Apple hirdetési szolgáltatásainak egyes országokra és régiókra vonatkozó feltételei érvényesek. A nagybetűkkel használt, de nem definiált kifejezések az Apple hirdetési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: „Szolgáltatási feltételek”) meghatározott jelentéssel bírnak.
 

Az Apple alvállalatai

 

Hacsak a jelen dokumentum vagy a Szolgáltatási feltételek másként nem rendelkeznek, az „Apple” a következő alvállalatok bármelyikét vagy mindegyikét jelentheti, attól függően, hogy az Ön által a Szolgáltatások használatával létrehozott hirdetési tartalom hol jelenik meg:

  1. Apple Inc. (székhelye: One Apple Park Way, Cupertino, 95014 Kalifornia) az észak-, közép- és dél-amerikai (kivéve Kanadát és a Kanadához tartozó területeket és fennhatóságokat) felhasználók számára megjelenített Hirdetési tartalmak esetén, valamint az Egyesült Államok területén és fennhatósága területén, illetve a Franciaország és az Egyesült Királyság észak-amerikai, dél-amerikai és karib-tengeri területein és fennhatósága területein élő felhasználók esetében,
  2. Apple Canada Inc. (székhelye: 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada) a Kanadában, illetve Kanada területén és fennhatósága területén élő felhasználók számára megjelenített Hirdetési tartalmak esetében; 
  3. iTunes K.K. (székhely: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokió 106-6140, Tokió) a Japánban élő felhasználók számára megjelenített Hirdetési tartalmak esetében; 
  4. Apple Pty Limited (székhelye: Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Ausztrália) az Ausztráliában, Új-Zélandon – ideértve a kapcsolódó szigeteket, területeket és illetékes joghatóságokat – élő felhasználó számára megjelenített Hirdetési tartalmak esetében; és
  5. Apple Distribution International Ltd. („ADI”, székhelye: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország) minden egyéb helyen lévő felhasználók számára megjelenített Hirdetési tartalmak esetében.

 

Kína

 

A következő feltételek vonatkoznak azokra a Tartalomszolgáltatókra, akik a Kínai Népköztársaságban élnek vagy ott tartózkodnak, vagy amelyek az adott állam joghatósága alá tartoznak:

 

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az „Apple” jelen Szerződésben szereplő definíciójától és az Ön Hirdetési tartalmait megjelenítő App Store helyétől függetlenül: (i) a jelen Szerződésben Ön a következő féllel köt megállapodást: Apple Advertising (Beijing) Ltd., székhely: Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian körzet, Peking; (ii) a Szolgáltatások elérése kapcsán Ön az Apple Advertising (Beijing) Ltd. vállalattal lép üzleti kapcsolatba; (iii) az Apple Advertising (Beijing) Ltd. jogosult számlákat kiállítani Önnek a Szolgáltatások Ön általi elérése és használata után, és ha a számlán ez szerepel, vagy Ön más helyen ezt az utasítást kapja, akkor a fizetés címzettjeként az utasításnak megfelelően az Apple Advertising (Beijing) Ltd. vállalatot kell megadnia; és (iv) a 11. pontban az Apple-nek küldött értesítések esetén használható módszerek mellett Ön a következő címre is küldhet írásos értesítéseket a jelen Szerződés kapcsán: „Apple Advertising (Beijing) Ltd.”: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian körzet, Peking. 

 

Egyiptom

 

A következő feltételek vonatkoznak azokra a Tartalomszolgáltatókra, akik az Egyiptomi Arab Köztársaságban élnek vagy ott tartózkodnak, vagy amelyek az adott állam joghatósága alá tartoznak:

 

A jelen Szerződés szerinti Szolgáltatásokat közvetlenül az ADI biztosítja Önnek, függetlenül attól, hogy a Szerződés hogyan definiálja az „Apple” jelentését, és hogy hol található az App Store, amelyben az Ön Hirdetési tartalmai megjelennek.

 

Franciaország

 

A Szolgáltatások Franciaországban történő használatára a következő feltételek vonatkoznak:

 

Az Apple és a Tartalomszolgáltató kijelentik, hogy a Szolgáltatások franciaországi App Store-ral kapcsolatos használatára és a Franciaországban megjelenített Kampányok terjesztésére az 1993. január 29-i 93-122-es törvény („Sapin I”) és a 2016. december 9-i 2016-1691-es törvény („Sapin II”) (együttesen: „Sapin-törvény”) rendelkezései is érvényesek lesznek. Ez azt jelenti, ha Ön Képviselőként jár el, nem folytathat Kampányokat egy hirdetőnek tekintendő ügyfél („Hirdető”) megbízásából a franciaországi App Store-ban (tehát olyan Kampányokat, amelyeket elsősorban Franciaországban való befogadásra szánnak), ha a Hirdető Francia vállalat. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek kontextusában a „Francia vállalat” kifejezésbe a Franciaországban bejegyzett, alapított és ott működő gazdasági társaságok egyaránt beleértendők. Emellett Önnek a Szolgáltatások használata során tilos titokban tartania vagy elfednie, hogy Ön Képviselőként jár el. A 10. pont (Kártalanítás) értelmében Ön vállalja, hogy kártalanítja az Apple-t, annak igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottjait, kapcsolt vállalkozásait, ügynökeit, alvállalkozóit és licencadóit a jelen Szolgáltatási feltételek megszegéséből eredő minden követelés kapcsán.

 

Magyarország

 

A következő feltételek vonatkoznak azokra a Tartalomszolgáltatókra, akik Magyarországon élnek vagy ott tartózkodnak, vagy amelyek az adott állam joghatósága alá tartoznak:

 

Ön ezennel megerősíti, hogy áttekintette a Szolgáltatási feltételek 7(f), 9(e), 9(g) és 13. szakaszát, és kifejezetten hozzájárul azokhoz, valamint a Szolgáltatási feltételek egészéhez.

 

Indonézia

 

A következő feltételek vonatkoznak azokra a Tartalomszolgáltatókra, akik Indonéziában élnek vagy ott tartózkodnak, vagy amelyek az adott állam joghatósága alá tartoznak:

 

A jelen Szerződés szerinti Szolgáltatásokat közvetlenül az ADI biztosítja Önnek, függetlenül attól, hogy a Szerződés hogyan definiálja az „Apple” jelentését, és hogy hol található az App Store, amelyben az Ön Hirdetési tartalmai megjelennek.

 

Románia

 

A következő feltételek vonatkoznak azokra a Tartalomszolgáltatókra, akik Romániában élnek vagy ott tartózkodnak, vagy amelyek az adott állam joghatósága alá tartoznak:

 

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple által a Szolgáltatásokkal összefüggésben nyújtott hitelkeret egy fizetési feltétel, amelynek célja, hogy Ön megvásárolhassa a jelen Szolgáltatási feltételek keretében biztosított Szolgáltatásokat, és nem minősül a romániai jogszabályok (köztük a nem pénzügyi banki intézményekről szóló 93/2009-es törvény és a a hitelintézetekről szóló 99/2006-os törvény, amelyek közül az első az egy IO-ban (alább meghatározott) ADU-jogosult Kampányokra, a második pedig a tőkemegfelelésre vonatkozik) értelmében nem minősül hitellehetőséget nyújtó szolgáltatásnak vagy hitelezési tevékenységnek.

 

Oroszország

 

A következő feltételek vonatkoznak azokra a Tartalomszolgáltatókra, akik az Orosz Föderációban élnek vagy ott tartózkodnak, vagy amelyek az adott állam joghatósága alá tartoznak:

 

A jelen Szerződés szerinti Szolgáltatásokat közvetlenül az ADI biztosítja Önnek, függetlenül attól, hogy a Szerződés hogyan definiálja az „Apple” jelentését, és hogy hol található az App Store, amelyben az Ön Hirdetési tartalmai megjelennek.

 

Dél-Korea

 

A következő feltételek vonatkoznak azokra a Tartalomszolgáltatókra, akik a Koreai Köztársaságban élnek vagy ott tartózkodnak, vagy amelyek az adott állam joghatósága alá tartoznak:

 

A Szolgáltatási feltételek 13. pontjának (Megszűnés) rendelkezéseitől függetlenül, ha Ön nem tartja be a jelen Szolgáltatási feltételek bármely jelentős rendelkezését, az Apple 10 napos előzetes értesítéssel: (I) megszüntetheti a jelen Szolgáltatási feltételeket és/vagy az Ön Fiókját, és Ön köteles megfizetni nekünk a megszüntetés időpontjáig a Fiókja kapcsán felmerült összes díjtartozást; (II) megszüntetheti a szoftveralkalmazásra vonatkozó licencet; és/vagy (III) megtilthatja Önnek a Szolgáltatások (vagy azok bármely részének) elérését. Ön mindegyik esetben megszüntetheti a szabálysértés alapját a 10 napos türelmi időszakban.

 

Ukrajna

 

A következő feltételek vonatkoznak azokra a Tartalomszolgáltatókra, akik Ukrajnában élnek vagy ott tartózkodnak, vagy amelyek az adott állam joghatósága alá tartoznak:

 

A jelen Szerződés szerinti Szolgáltatásokat közvetlenül az ADI biztosítja Önnek, függetlenül attól, hogy a Szerződés hogyan definiálja az „Apple” jelentését, és hogy hol található az App Store, amelyben az Ön Hirdetési tartalmai megjelennek.

 

Vietnam

 

A következő feltételek vonatkoznak azokra a Tartalomszolgáltatókra, akik Vietnámban élnek vagy ott tartózkodnak, vagy amelyek az adott állam joghatósága alá tartoznak:

 

A jelen Szerződés szerinti Szolgáltatásokat közvetlenül az ADI biztosítja Önnek, függetlenül attól, hogy a Szerződés hogyan definiálja az „Apple” jelentését, és hogy hol található az App Store, amelyben az Ön Hirdetési tartalmai megjelennek.