Apple hirdetési szolgáltatások
Promóciós kreditek
Általános Szerződési Feltételek

Hatálybalépés dátuma: 2023. augusztus 8.

Ezek a szerződési feltételek (a továbbiakban: „Szerződési feltételek”) szabályozzák az Apple hirdetési szolgáltatásainak (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) a keretében az Apple által időről időre felkínált promóciós kreditek használatát az Apple hirdetési szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeknek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) megfelelően. A jelen feltételekben használt és nem definiált nagybetűs kifejezések az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

 

1.  Jogosultság

A promóciós kreditek használatához érvényes Fiókkal kell rendelkeznie a Szolgáltatásban, a Fióknak érvényes fizetési móddal kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az Apple által meghatározott összes egyéb jogosultsági feltételnek.

 

2.  Elérhetőség és lejárat

A promóciós kreditek korlátozott időre szólhatnak, és az Apple által meghatározott időpontban vagy meghatározott idő elteltével járhatnak le. A promóciós krediteket érvénytelenítjük, amennyiben ezt jogszabály előírja, illetve csalás, tévedés vagy félrevezetés esetén. Az Apple bármikor, külön értesítés nélkül módosíthatja vagy felmondhatja a promóciós kreditekre vonatkozó ajánlatát.

 

3.  Korlátozások

A promóciós kreditekre az ajánlatban meghatározott további korlátozások vonatkozhatnak, például a Fiókonként felhasználható kreditek száma korlátozva lehet. A promóciós kredit nem ruházható át, nem váltható be készpénzre vagy egyéb értékre, és nem kombinálható egyéb ajánlatokkal vagy kedvezményekkel.

 

4.  Használat

A fiókjában automatikusan alkalmazott promóciós kreditek az ajánlatban meghatározottak szerint használhatók fel. Ha egy tranzakció teljes költsége meghaladja a promóciós kredit összegét, akkor a fennmaradó összeget egy érvényes fizetési móddal kell teljesítenie az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően. Nem küldünk értesítést, ha a promóciós krediteket teljesen felhasználta.

 

5.  Visszavonás

Az Apple fenntartja a jogot, hogy bármikor, az Ön értesítése nélkül törölje, visszavonja vagy módosítsa a promóciós krediteket.

 

6.  Adók

A promóciós kreditek felhasználására az Általános Szerződési Feltételek 7. szakaszának e) pontja vonatkozik.

 

7.  Pénznem

Ha a promóciós kredit pénzneme eltér a Fiókjában beállított pénznemétől, a promóciós kredit összege az Apple mindenkori devizaváltási gyakorlata alapján kerül átváltásra a Fiók pénznemére. Az Apple nem vállal felelősséget az átváltási árfolyamokban mutatkozó különbségekért vagy a promóciós kredit értékének ebből eredő változásaiért.

 

8.  Garancia és jótállás kizárása

Az Apple nem vállal garanciát és jótállást a hirdetések teljesítéséért vagy kézbesítéséért, valamint a Szolgáltatás használatáért, ideértve a hirdetési felületek elérhetőségét és a költségeket. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple nem vállal felelősséget a promóciós kreditek felhasználásából eredő károkért.

 

9.  A feltételek módosítása

Az Apple bármikor, az Ön értesítése nélkül módosíthatja vagy kiegészítheti a jelen Feltételeket. A promóciós kreditek ilyen módosításokat vagy kiegészítéseket követő további használata a módosítások vagy kiegészítések elfogadásának minősül.