Apple hirdetési szolgáltatások
Adózási kötelezettségek és követelmények

Hatálybalépés dátuma: 2023. augusztus 8.

Az Apple hirdetési szolgáltatások használatára a következő adóügyi kötelezettségek és követelmények vonatkoznak. A nagybetűkkel használt, de nem definiált kifejezések az Apple hirdetési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: „Szolgáltatási feltételek”) meghatározott jelentéssel bírnak.

 

Ausztrália

 

Ha Ausztráliában él vagy tartózkodik, akkor a Szerződési Feltételek alkalmazásának feltétele, hogy rendelkezzen érvényes ausztráliai üzleti számmal („ABN”), és regisztrálva legyen a GST rendszerben Ausztráliában, és nyilatkoznia kell ezek meglétéről. Meg kell adnia az Apple-nek az ABN-számról szóló megfelelő bizonyítékokat. Ön garantálja, hogy értesíti az Apple-t, ha már nem rendelkezik érvényes ABN-számmal vagy GST-regisztrációval.

 

Kolumbia

 

Ha Kolumbiában él vagy tartózkodik, akkor a Szerződési Feltételek alkalmazásának feltétele, hogy érvényes kolumbiai HÉA-nyilvántartásba vett üzleti ügyfél legyen (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) és rendelkezzen érvényes a NIT-számmal (Número De Identificación Tributaria), és nyilatkoznia kell ezek meglétéről. Az Apple kérésére azonnal meg kell adnia az Apple-nek az NIT-számról szóló megfelelő bizonyítékokat. Ön kijelenti és szavatolja, hogy azonnal értesíti az Apple-t, ha már nem rendelkezik érvényes NIT-számmal vagy kolumbiai HÉA-regisztrációval. Teljes mértékben Ön felelős az alkalmazandó kolumbiai HÉA benyújtásáért és egyéb, a HÉA-hoz kapcsolódó feladatok elvégzéséért.

 

Magyarország

 

Ha Magyarországon él vagy tartózkodik, az ADI ezennel kijelenti, hogy amennyiben megfelel a vonatkozó, a reklámadókról szóló 2014. évi XXII. törvényben foglalt rendelkezéseknek és küszöbértékeknek, akkor teljesíti a megfelelő adóbevallási és fizetési kötelezettségeket.

 

India

 

Ha Indiában él vagy tartózkodik, akkor a Szerződési Feltételek alkalmazásának feltétele, hogy rendelkezzen érvényes indiai GST-regisztrációval üzleti számmal („ABN”) és nyilatkozzon ennek meglétéről, a beszerzett Szolgáltatások pedig közvetlenül kapcsolódjanak ahhoz az üzleti tevékenységhez, amelyre vonatkozóan az Ön GST-regisztrációja érvényben van. Meg kell adnia az Apple-nek az indiai GST-regisztrációról szóló megfelelő bizonyítékokat. Ön garantálja, hogy azonnal értesíti az Apple-t, ha már nem rendelkezik érvényes indiai GST-regisztrációval. Bármilyen forrásadó vagy egyéb adó (ideértve, de nem kizárólagosan, a kiegyenlítő adót) az Ön számlájára kerül, és nem csökkenti az Apple-nek a Szolgáltatási feltételek alapján fizetendő összeget.

 

Japán

 

Ha a székhelye vagy központi irodája Japánban található, Ön beleegyezik, hogy a Szolgáltatásokra a Szolgáltatási feltételek szerint fizetendő japán fogyasztási adót fordított adóként számolja el, kivéve, ha a Szolgáltatásokat az iTunes K.K. nyújtja Önnek. A félreértések elkerülése végett, ha a Szolgáltatásokat az iTunes K.K. nyújtja Önnek, az iTunes K.K. kiszámlázza Önnek a Szolgáltatásokra vonatkozó japán fogyasztási adót, és Ön beleegyezik, hogy megfizeti ezt a japán fogyasztási adót.

 

Új-Zéland

 

Ha Új-Zélandon él vagy tartózkodik, a Szolgáltatási Feltételek értelmében meg kell adnia az Apple számára az új-zélandi cégjegyzékszámát és/vagy az új-zélandi GST-regisztrációs számát. 

 

Dél-Korea

 

Ha Ön a Koreai Köztársaságban él vagy tartózkodik, Ön kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy (1) rendelkezik az NTS-nél (Nemzeti Adószolgálat) érvényes üzleti regisztrációs számmal vagy regisztrációs számmal (együttesen „koreai adóazonosító”) és az ilyen koreai adóazonosítóhoz kapcsolódó igazolással vagy egyéb bizonyítékkal; (2) Ön időben átadja az Apple-nek a koreai adóazonosítóját és az Apple kérésére az ilyen koreai adóazonosítóhoz kapcsolódó igazolást vagy egyéb bizonyítékot; és (3) Ön haladéktalanul értesíti az Apple-t, ha megszűnik az érvényes koreai adóazonosítója.

 

Tajvan

 

Ha Ön Tajvanon él vagy tartózkodik, akkor az Szerződési Feltételek alkalmazásának feltétele, hogy „Vállalati ügyfél” legyen, és rendelkezzen érvényes adószámmal (azaz tajvani egyesített üzleti számmal). Meg kell adnia az Apple-nek az azonosítóról szóló megfelelő bizonyítékokat. Ön garantálja, hogy értesíti az Apple-t, ha már nem rendelkezik érvényes adószámmal vagy már nem minősül „vállalati ügyfélnek”.

 

Törökország

 

Ha Ön Törökországban él vagy tartózkodik, a forrásadók és egyéb adók (ideértve, de nem kizárólagosan a 476. számú elnöki rendelet szerint a reklámszolgáltatásokra kivetett vagy visszatartott adót) az Ön számlájára kerülnek, és nem csökkentik az Apple-nek a Szolgáltatási feltételek alapján fizetendő összeget. Ha az Apple-t az illetékes adóhatóságok ilyen meg nem fizetett adóösszegek megfizetésére kötelezik, Ön köteles az Apple kérésére haladéktalanul megtéríteni az Apple-nek a vonatkozó adókat, kamatokat, büntetéseket és adott esetben a perköltségeket is.