Seirbhísí Fógraíochta Apple
Creidmheasanna Promóisin
Téarmaí agus Coinníollacha

Dáta Éifeachtach: 8 Lúnasa 2023

Rialaíonn na téarmaí agus coinníollacha seo (na "Téarmaí") d'úsáid creidmheasanna promóisin a fhéadfaidh Apple a thairiscint ó am go ham mar chuid d'úsáid as seirbhísí fógraíochta Apple (an "Seirbhís") de bhun Théarmaí Seirbhíse Sheirbhísí Fógraíochta Apple (na "Téarmaí Seirbhíse"). Tá na bríonna a shanntar dóibh sna Téarmaí Seirbhíse ag na téarmaí i gceannlitreacha a úsáidtear agus nach bhfuil sainmhínithe sna Téarmaí seo.

 

1.  Incháilitheacht

Chun a bheith incháilithe chun aon chreidmheas promóisin a úsáid, ní mór Cuntas bailí a bheith agat leis an tSeirbhís, ní mór modh íocaíochta bailí a bheith ag do Chuntas, agus go gcomhlíonann tú gach critéar incháilitheachta eile atá sonraithe ag Apple.

 

2. Infhaighteacht agus Dul in Éag

Féadfar creidmheasanna promóisin a thairiscint ar feadh tréimhse teoranta agus féadfaidh siad dul in éag ar dháta faoi leith nó tar éis tréimhse ama ar leith mar atá sonraithe ag Apple. Bíonn creidmheasanna promóisin ar neamhní sa chás go bhfuil toirmeasc dlí orthu agus i gcás calaoise, botún nó mífhaisnéise. Féadfaidh Apple aon tairiscint ar chreidmheasanna cur chun cinn a mhodhnú nó a fhoirceannadh ag am ar bith, gan fógra a thabhairt duit.

 

3.  Srianta

Féadfaidh creidmheasanna promóisin a bheith faoi réir srianta breise mar a shonraítear sa tairiscint, amhail teorainneacha ar líon na gcreidmheasanna is féidir a úsáid in aghaidh an Chuntais. Tá aon chreidmheas promóisin neamh-inaistrithe, ní féidir é a fhuascailt ar airgead tirim nó ar luach eile, agus ní féidir é a chomhcheangal le tairiscintí nó lascainí eile.

 

4.  Úsáid

Beidh aon chreidmheas promóisin a chuirtear i bhfeidhm go huathoibríoch ar do Chuntas ar fáil lena n-úsáid mar atá sonraithe sa tairiscint. Má sháraíonn costas iomlán idirbhirt méid an chreidmheasa promóisin, beidh tú freagrach as an iarmhéid atá fágtha a íoc ag baint úsáide as modh íocaíochta bailí de réir na dTéarmaí Seirbhíse. Ní thabharfar fógra duit nuair a bheidh do chreidmheasanna promóisin ídithe.

 

5. Cealú

Coimeádann Apple an ceart chun aon chreidmheas promóisin a chealú, a chúlghairm nó a mhodhnú ag am ar bith, gan fógra a thabhairt duit.

 

6. Cánacha

Tá d’úsáid as na creidmheasanna promóisin faoi réir Alt 7(e) de na Téarmaí Seirbhíse.

 

7.  Airgeadra

Má tá airgeadra do chreidmheasa promóisin difriúil ón airgeadra atá leagtha síos i do Chuntas, déanfar an méid creidmheasa promóisin a thiontú go airgeadra do Chuntais bunaithe ar chleachtais comhshó airgeadra reatha Apple. Níl Apple freagrach as aon difríocht i rátaí comhshó nó aon athrú dá bharr ar luach do chreidmheasa promóisin.

 

8. Gan Bharántas ná Ráthaíochtaí

Ní thugann Apple barántas ná ráthaíocht do fheidhmíocht nó do sheachadadh d'fhógraíocht nó d'úsáid as an tSeirbhís, lena n-áirítear maidir le hinfhaighteacht fardal fógraíochta nó do chostais. Admhaíonn tú agus aontaíonn tú nach bhfuil Apple freagrach as aon chaillteanais nó damáistí a eascraíonn as úsáid a bhaint as aon chreidmheas promóisin.

 

9. Athruithe ar Théarmaí

Féadfaidh Apple na Téarmaí seo a mhodhnú nó a leasú am ar bith, gan fógra a thabhairt duit. Is ionann an úsáid leanúnach a bhaineann tú as aon chreidmheas promóisin tar éis aon mhodhnú nó leasú den sórt sin agus go nglacfaidh tú leis na modhnuithe nó na leasuithe sin.