„Apple“ reklamos paslaugų šalių ir regionų konkrečios sąlygos

Įsigaliojimo data:
2024 m. vasario 1 d.

„Apple“ reklamos paslaugų naudojimui taikomos šios „Apple“ reklamos paslaugų šalių ir regionų konkrečios sąlygos. Sąvokų, kurios rašomos iš didžiosios raidės, bet nėra apibrėžtos, reikšmė yra tokia, kokia joms priskirta „Apple“ reklamos paslaugų teikimo sąlygose (toliau – Paslaugų teikimo sąlygos).
 

„Apple“ subjektai

 

Jei čia arba Paslaugų teikimo sąlygose nenurodyta kitaip, „Apple“ reiškia bet kurį arba visus toliau nurodytus subjektus, atsižvelgiant į vietą, kurioje Jūsų Skelbimų turinys teikiamas naudojantis Paslaugomis: 

  1. „Apple Inc.“, įsikūrusią One Apple Park Way, Cupertino, 95014 Kalifornijoje, Skelbimų turiniui Šiaurės, Centrinėje ir Pietų Amerikoje (išskyrus Kanadą bei jos teritorijas ir valdas) bei Jungtinių Valstijų teritorijose ir valdomose teritorijose ir Prancūzijos bei Britanijos valdomose teritorijose, esančiose Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje ir Karibų jūros regione; 
  2. „Apple Canada Inc.“, įsikūrusią 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanadoje, Skelbimų turiniui Kanadoje arba jos teritorijose ir valdose;
  3. „iTunes K.K;“, įsikūrusią Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Japonijoje, Skelbimų turiniui Japonijoje;
  4. „Apple Pty Limited“, įsikūrusią Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australijoje, Skelbimų turiniui Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, įskaitant valdomas salas, teritorijas ir susijusias jurisdikcijas;
  5. „Apple Distribution International Ltd.“ (toliau – ADI), įsikūrusią Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Airijos Respublikoje, Skelbimų turiniui, teikiamam visose kitose vietose.

 

Žemyninė Kinija

 

Toliau nurodytos sąlygos taikomos Turinio teikėjams, gyvenantiems arba esantiems žemyninėje Kinijoje arba priklausantiems jos jurisdikcijai.

 

Pripažįstate ir sutinkate, kad, neatsižvelgiant į čia pateikiamą „Apple“ apibrėžimą arba „App Store“, kuriame teikiamas Jūsų Skelbimų turinys, vietą: i) Jūsų sutarties šalis yra „Apple Advertising (Beijing) Ltd.“, įsikūrusi Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing; ii) naudojantis Paslaugomis „Apple Advertising (Beijing) Ltd.“ su Jumis sudaro sandorius dėl prieigos prie Paslaugų; iii) „Apple Advertising (Beijing) Ltd.“ yra įgaliota ir gali Jums išrašyti sąskaitas faktūras už Jūsų prieigą prie Paslaugų ir naudojimąsi jomis, ir jei taip nurodoma sąskaitoje faktūroje ar nurodoma kitaip, turite pervesti savo mokėjimus „Apple Advertising (Beijing) Ltd.“, kaip nurodyta; ir iv) be pranešimo „Apple“ būdų, nurodytų 11 skyriuje, galite pateikti raštišką pranešimą pagal šią Sutartį šiuo adresu: „Apple Advertising (Beijing) Ltd.“: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing. 

 

Egiptas

 

Toliau nurodytos sąlygos taikomos Turinio teikėjams, gyvenantiems arba esantiems Egipte arba priklausantiems jo jurisdikcijai.

 

Paslaugas pagal šią Sutartį tiesiogiai Jums teikia ADI, neatsižvelgdama į čia pateikiamą „Apple“ apibrėžimą arba „App Store“, kurioje teikiamas Jūsų Skelbimų turinys, vietą.

 

Prancūzija

 

Naudojantis Paslaugomis Prancūzijoje taikomos toliau nurodytos sąlygos.

 

„Apple“ ir Turinio teikėjas sutinka, kad 1993 m. sausio 29 d. įstatymas 93-122, vadinamas „Sapin I“, ir 2016 m. gruodžio 9 d. įstatymas 2016-1691, vadinamas „Sapin II“ (toliau bendrai – „Sapin“ įstatymas“), taikomi Jūsų Paslaugų naudojimui Prancūzijos „App Store“ ir visam kitam Paslaugų naudojimui Kampanijoms Prancūzijoje platinti. Atitinkamai, jei veikiate kaip agentas, negalite vykdyti Kampanijos reklamuotojo-kliento (toliau – Reklamuotojas) vardu ar jo naudai Prancūzijos „App Store“ (t. y. Kampanijos, iš esmės gaunamos Prancūzijos teritorijoje), jei reklamuotojas yra „Prancūzijos įmonė“. Šiose Paslaugų teikimo sąlygose sutinkate, kad „Prancūzijos įmonė“ yra įregistruota, įsteigta arba kitaip įsikūrusi Prancūzijoje. Šiuo tikslu Jums draudžiama veikti slapta kaip Agentui arba nuslėpti, kad veikiate kaip Agentas, kai naudojatės Paslaugomis. Pagal 10 skyrių („Kompensacija“), būsite atsakingi ir sutinkate atlyginti žalą bei laikyti „Apple“, jos direktorius, pareigūnus, darbuotojus, dukterines įmones, agentus, rangovus ir licencijos išdavėjus neatsakingus už bet kokias pretenzijas, kilusias dėl Jūsų Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimo.

 

Vengrija

 

Toliau nurodytos sąlygos taikomos Turinio teikėjams, gyvenantiems arba esantiems Vengrijoje arba priklausantiems jo jurisdikcijai.

 

Patvirtinate, kad peržiūrėjote Paslaugų teikimo sąlygų 7 skyriaus f punktą, 9 skyriaus e ir g punktą bei 13 skyrių ir aiškiai sutinkate su jais, taip pat su visomis paslaugų teikimo sąlygomis.

 

Indonezija

 

Toliau nurodytos sąlygos taikomos Turinio teikėjams, gyvenantiems arba esantiems Indonezijoje arba priklausantiems jo jurisdikcijai.

 

Paslaugas pagal šią Sutartį tiesiogiai Jums teikia ADI, neatsižvelgdama į čia pateikiamą „Apple“ apibrėžimą arba „App Store“, kurioje teikiamas Jūsų Skelbimų turinys, vietą.

 

Rumunija

 

Toliau nurodytos sąlygos taikomos Turinio teikėjams, gyvenantiems arba esantiems Rumunijoje arba priklausantiems jo jurisdikcijai.

 

Pripažįstate ir sutinkate, kad bet koks „Apple“ Jums Paslaugose suteikiamas kredito pratęsimas yra mokėjimo sąlygų pasiūlymas, leidžiantis Jums įsigyti Paslaugas pagal Paslaugų teikimo sąlygas, ir tai nėra kredito paslaugų teikimas arba kreditavimo veikla pagal Rumunijos teisės aktus (įskaitant, atitinkamai įstatymą Nr. 93/2009 dėl nefinansinių bankininkystės institucijų ir Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 99/2006 dėl kredito įstaigų, skirtų įmonėms, kurios yra aiškiai nurodytos kaip atitinkamai tinkamos ADU (apibrėžta toliau) IO ir kapitalo pakankamumui).

 

Rusija

 

Toliau nurodytos sąlygos taikomos Turinio teikėjams, gyvenantiems arba esantiems Rusijos Federacijoje arba priklausantiems jo jurisdikcijai.

 

Paslaugas pagal šią Sutartį tiesiogiai Jums teikia ADI, neatsižvelgdama į čia pateikiamą „Apple“ apibrėžimą arba „App Store“, kurioje teikiamas Jūsų Skelbimų turinys, vietą.

 

Pietų Korėja

 

Toliau nurodytos sąlygos taikomos Turinio teikėjams, gyvenantiems arba esantiems Korėjos Respublikoje arba priklausantiems jo jurisdikcijai.

 

Neatsižvelgiant į Paslaugų teikimo sąlygų 13 straipsnio („Nutraukimas“) nuostatas, jei nesilaikote esminės Paslaugų teikimo sąlygų nuostatos, „Apple“, pranešusi apie tai prieš 10 dienų, gali: I) nutraukti Paslaugų teikimo sąlygas ir (arba) Jūsų Paskyrą, o Jūs būsite atsakingi už visas pagal Jūsų Paskyrą mokėtinas sumas iki sutarties pabaigos datos (įskaitant); II) nutraukti programinės įrangos licencijos galiojimą; ir (arba) III) neleisti naudotis Paslaugomis (ar bet kuriomis jų dalimis), kiekvienu atveju, nebent toks esminis pažeidimas būtų pašalintas per 10 dienų.

 

Ukraina

 

Toliau nurodytos sąlygos taikomos Turinio teikėjams, gyvenantiems arba esantiems Ukrainoje arba priklausantiems jo jurisdikcijai.

 

Paslaugas pagal šią Sutartį tiesiogiai Jums teikia ADI, neatsižvelgdama į čia pateikiamą „Apple“ apibrėžimą arba „App Store“, kurioje teikiamas Jūsų Skelbimų turinys, vietą.

 

Vietnamas

 

Toliau nurodytos sąlygos taikomos Turinio teikėjams, gyvenantiems arba esantiems Vietname arba priklausantiems jo jurisdikcijai.

 

Paslaugas pagal šią Sutartį tiesiogiai Jums teikia ADI, neatsižvelgdama į čia pateikiamą „Apple“ apibrėžimą arba „App Store“, kurioje teikiamas Jūsų Skelbimų turinys, vietą.