„Apple“ reklamos paslaugos
Reklamos kreditai
Sąlygos

Įsigaliojimo data: 2023 m. rugpjūčio 8 d.

Šiose sąlygose (toliau – „Sąlygos“) reglamentuojama, kaip galite naudoti reklamos kreditus, kuriuos retkarčiais gali pasiūlyti „Apple“, jums naudojantis „Apple“ reklamos paslaugomis (toliau – „Paslauga“) pagal „Apple“ reklamos paslaugų teikimo sąlygas (toliau – „Paslaugos teikimo sąlygos“). Sąvokų, kurios šiose Sąlygose rašomos iš didžiosios raidės, bet nėra apibrėžtos, reikšmė yra tokia, kokia joms priskirta Paslaugos teikimo sąlygose.

 

1.  Teisė dalyvauti programoje

Norėdami pasinaudoti reklamos kreditais, privalote turėti tinkamą paskyrą, registruotą šiai Paslaugai, jūsų paskyroje turi būti nustatytas tinkamas mokėjimo būdas, taip pat turite atitikti visus kitus „Apple“ nurodytus tinkamumo kriterijus.

 

2.  Prieinamumas ir galiojimo pabaiga

Reklamos kreditai gali būti siūlomi ribotą laiką ir nustoti galioti tam tikrą dieną arba praėjus konkrečiam „Apple“ nurodytam laikotarpiui. Reklamos kreditai negalioja tuose regionuose, kur juos draudžia įstatymai, taip pat sukčiavimo, klaidos ar neteisingo pateikimo atveju. „Apple“ gali bet kada ir iš anksto nepranešusi pakeisti bet kokį reklamos kreditų pasiūlymą arba jį nutraukti.

 

3.  Apribojimai

Reklamos kreditams gali būti taikomi papildomi pasiūlyme nurodyti apribojimai, pvz., kreditų, kuriuos galima panaudoti iš vienos paskyros, skaičiaus apribojimai. Reklamos kreditai yra neperleidžiami, jų negalima iškeisti į grynuosius pinigus ar kitą vertę, taip pat negalima įtraukti į kitus pasiūlymus ar nuolaidas.

 

4.  Naudojimas

Visus reklamos kreditus, kurie automatiškai taikomi jūsų paskyrai, bus galima naudoti taip, kaip nurodyta pasiūlyme. Jei bendra operacijos kaina viršija reklamos kreditų sumą, likusią sumą turėsite apmokėti naudodami tinkamą mokėjimo būdą pagal Paslaugos teikimo sąlygas. Apie reklamos kreditų išeikvojimą pranešama nebus.

 

5.  Atšaukimas

„Apple“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be įspėjimo reklamos kreditus atšaukti ar modifikuoti.

 

6.  Mokesčiai

Reklamos kreditų naudojimas reglamentuojamas pagal Paslaugos teikimo sąlygų 7 skyriaus e punktą.

 

7.  Valiuta

Jei jūsų reklamos kreditų valiuta skiriasi nuo jūsų paskyroje nustatytos valiutos, reklamos kreditų suma bus konvertuota į jūsų paskyros valiutą pagal tuo metu galiojančią „Apple“ valiutos keitimo praktiką. „Apple“ nėra atsakinga už valiutos keitimo kursų skirtumus ar su jais susijusius jūsų reklamos kreditų vertės pokyčius.

 

8.  Garantijos neteikiamos

„Apple“ neteikia jokių garantijų dėl jūsų reklamos našumo ar teikimo arba naudojimosi Paslauga, įskaitant reklamos išteklių prieinamumą ar jūsų išlaidas. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Apple“ nėra atsakinga už nuostolius ar žalą, kilusius jums naudojant reklamos kreditus.

 

9.  Sąlygų pakeitimai

„Apple“ gali bet kada be įspėjimo keisti arba papildyti šias Sąlygas. Jei atlikus keitimų ar papildymų ir toliau naudosite reklamos kreditus, bus laikoma, kad su šiais pakeitimais ar papildymais sutinkate.