„Apple“ reklamos paslaugos
Mokestinės prievolės
ir reikalavimai

Įsigaliojimo data: 2023 m. rugpjūčio 8 d.

Naudojantis „Apple“ reklamos paslaugomis taikomos toliau nurodytos mokestinės prievolės ir reikalavimai. Sąvokų, kurios rašomos iš didžiosios raidės, bet nėra apibrėžtos, reikšmė yra tokia, kokia joms priskirta „Apple“ reklamos paslaugų teikimo sąlygose (toliau – Paslaugos teikimo sąlygos).

 

Australija

 

Jei esate Australijos gyventojas arba esate įsikūrę Australijoje, pagal Paslaugos teikimo sąlygas privalote turėti galiojantį Australijos mokesčių mokėtojo numerį (ABN) ir būti registruoti Australijos GST. „Apple“ turėsite pateikti įtikinamus įrodymus, kad turite ABN. Užtikrinate, kad pranešite „Apple“, jei neteksite galiojančio ABN arba nebebūsite registruoti GST.

 

Kolumbija

 

Jei esate Kolumbijos gyventojas arba esate įsikūrę Kolumbijoje, pagal Paslaugos teikimo sąlygas privalote patvirtinti, kad esate verslo klientas, registruotas kaip PVM mokėtojas („Impuesto Sobre Las Ventas“ (IVA) Kolumbijoje, ir turite galiojantį NIT (t. y. „Número De Identificación Tributaria“). Gavę „Apple“ prašymą, turėsite nedelsdami „Apple“ pateikti įtikinamus NIT įrodymus. Patvirtinate ir užtikrinate, kad nedelsdami pranešite „Apple“, jei neteksite galiojančio NIT arba nebebūsite registruoti kaip Kolumbijos PVM mokėtojas. Jūs esate visiškai atsakingi už visų taikomų Kolumbijos PVM ir kitų susijusių oficialių PVM prievolių įvykdymą.

 

Vengrija

 

Jei esate Vengrijos gyventojas arba esate įsikūrę Vengrijoje, ADI pareiškia, kad laikysis mokesčių ataskaitų teikimo ir mokėjimo prievolių, jei tai atitiks atitinkamas nuostatas ir ribinius reikalavimus, kaip nurodyta 2014 m. XXII akte dėl reklamos mokesčio.

 

Indija

 

Jei esate Indijos gyventojas arba esate įsikūrę Indijoje, pagal Paslaugos teikimo sąlygas privalote patvirtinti, kad esate registruotas kaip Indijos GST mokėtojas, o perkamos Paslaugos yra tiesiogiai ir iš esmės susijusios su įmone, kuriai taikoma jūsų GST mokėtojo registracija. „Apple“ turėsite pateikti įtikinamus įrodymus, kad Indijoje esate registruotas kaip GST mokėtojas. Užtikrinate, kad nedelsdami pranešite „Apple“, jei neteksite galiojančios GST registracijos Indijoje. Visus išskaičiuojamus mokesčius ar kitus mokesčius (įskaitant išlyginamąjį mokestį, bet juo neapsiribojant) turėsite mokėti jūs, o suma, mokėtina „Apple“ pagal Paslaugos teikimo sąlygas, atitinkamai mažinama nebus.

 

Japonija

 

Jei jūsų pagrindinė buveinė arba būstinė yra įsikūrusi Japonijoje, sutinkate taikyti atvirkštinį apmokestinimą visiems Japonijos vartojimo mokesčiams, mokėtiniems už Paslaugas pagal Paslaugos teikimo sąlygas, išskyrus atvejus, kai Paslaugas teikia „iTunes K.K.“. Siekiant išvengti abejonių, kai Paslaugas teikia „iTunes K.K.“, „iTunes K.K.“ už Paslaugas į sąskaitas faktūras įtrauks taikomus Japonijos vartojimo mokesčius, o jūs sutinkate juos mokėti.

 

Naujoji Zelandija

 

Jei esate Naujosios Zelandijos gyventojas arba esate įsikūrę Naujojoje Zelandijoje, pagal Paslaugos teikimo sąlygas privalote pateikti „Apple“ Naujosios Zelandijos mokesčių mokėtojo numerį ir (arba) Naujosios Zelandijos GST registracijos numerį. 

 

Pietų Korėja

 

Jei esate Korėjos Respublikos gyventojas arba esate įsikūrę Korėjos Respublikoje, patvirtinate, užtikrinate ir sutinkate: 1) turėti galiojantį NTS (nacionalinės mokesčių tarnybos) įmonės registracijos numerį arba registracijos numerį (toliau – Korėjos mokesčių mokėtojo numeris) ir atitinkamą pažymą ar kitus tokio Korėjos mokesčių mokėtojo numerio įrodymus; 2) laiku pateikti „Apple“ Korėjos mokesčių mokėtojo numerį ir, „Apple“ prašymu, atitinkamą pažymą ar kitus šio Korėjos mokesčių mokėtojo numerio įrodymus; 3) nedelsdami informuoti „Apple“, jei neteksite galiojančio Korėjos mokesčių mokėtojo numerio.

 

Taivanas

 

Jei esate Taivano gyventojas arba esate įsikūrę Taivane, pagal Paslaugos teikimo sąlygas privalote patvirtinti, kad esate verslo klientas ir turite galiojantį mokesčių mokėtojo numerį (pvz., Taivano vieningąjį mokesčių mokėtojo numerį). „Apple“ turėsite pateikti įtikinamus savo mokesčių mokėtojo numerio įrodymus. Garantuojate, kad pranešite „Apple“, jei neteksite galiojančio mokesčių mokėtojo numerio arba nebebūsite laikomi verslo klientu.

 

Turkija

 

Jei esate Turkijos gyventojas arba esate įsikūrę Turkijoje, visus išskaičiuojamus ar kitus mokesčius (įskaitant išskaičiuotą arba reklamos paslaugoms pritaikytą mokestį pagal Prezidento dekretą Nr. 476, bet juo neapsiribojant) turėsite mokėti jūs, o suma, mokėtina „Apple“ pagal Paslaugos teikimo sąlygas, atitinkamai mažinama nebus. Atitinkamoms mokesčių institucijoms pareikalavus, kad „Apple“ sumokėtų nesumokėtas mokesčių sumas, „Apple“ prašymu turite nedelsdami kompensuoti „Apple“ taikomus mokesčius, palūkanas, baudas ir, jei reikia, bylinėjimosi išlaidas.