Valstu un reģionu Apple reklāmas pakalpojumu
īpašie noteikumi

Spēkā stāšanās datums:
2024. gada 1. februāris

Uz Apple reklāmas pakalpojumu izmantošanu attiecas šādi Valstu un reģionu Apple reklāmas pakalpojumu īpašie noteikumi. Terminiem, kuri rakstīti ar lielo sākumburtu, bet nav definēti, ir nozīme, kas tiem piešķirta Apple reklāmas pakalpojumu noteikumos (“Pakalpojuma noteikumi”).
 

Apple struktūrvienības

 

Ja vien šeit vai pakalpojuma noteikumos nav norādīts citādi, “Apple” apzīmē jebkuru vai visas tālāk norādītās vienības atkarībā no vietas, kur tiek rādīts jūsu reklāmu saturs ar pakalpojumu starpniecību: 

  1. Apple Inc., adrese One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornija 95014 reklāmu saturam, kas tiek rādīts lietotājiem Ziemeļamerikā, Centrālamerikā un Dienvidamerikā (izņemot Kanādu un tās teritorijas un valdījumus), kā arī ASV teritorijās un valdījumos, un Francijas un Apvienotās Karalistes valdījumos Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Karību reģionā; 
  2. Apple Canada Inc., adrese 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanāda, reklāmu saturam, kas tiek rādīts lietotājiem Kanādā vai tās teritorijās un valdījumos; 
  3. iTunes K.K., adrese Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo 106-6140, Japāna, reklāmu saturam, kas tiek rādīts lietotājiem Japānā; 
  4. Apple Pty Limited, adrese Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Austrālija, reklāmu saturam, kas tiek rādīts lietotājiem Austrālijā, Jaunzēlandē, tostarp piederošajās salās, teritorijās un saistītajās jurisdikcijās;
  5. Apple Distribution International Ltd. (“ADI”), adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Īrijas Republika, reklāmu saturam, kas tiek rādīts visiem pārējiem lietotājiem.

 

Kontinentālā Ķīna

 

Tālāk minētie noteikumi piemērojami satura nodrošinātājiem, kuru dzīvesvieta vai atrašanās vieta ir kontinentālā Ķīna vai uz kuriem attiecas tās jurisdikcija.

 

Jūs atzīstat un piekrītat, ka neatkarīgi no “Apple” definīcijas šajā dokumentā vai tā veikala App Store atrašanās vietas, kas parāda jūsu reklāmu saturu: (i) jūsu līgumslēdzēja pretējā pusē šajā līgumā ir Apple Advertising (Beijing) Ltd., adrese Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Pekina; (ii) saistībā ar pakalpojumiem uzņēmums Apple Advertising (Beijing) Ltd. veic darījumu ar jums attiecībā uz piekļuvi šo pakalpojumu lietojumam; (iii) uzņēmumam Apple Advertising (Beijing) Ltd. ir pilnvara un tas var izsniegt jums rēķinu par piekļuvi pakalpojumiem un to lietošanu, un, ja ir saņemts šāds rēķins vai citi norādījumi, jūs nosūtāt savus maksājumus uzņēmumam Apple Advertising (Beijing) Ltd. atbilstoši norādījumiem; (iv) papildus uzņēmuma Apple informēšanas veidam(-iem), kas norādīts(-i) 11. sadaļā, jūs varat nodrošināt rakstisku paziņojumu saskaņā ar šo līgumu uzņēmumam “Apple Advertising (Beijing) Ltd.”: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Pekina. 

 

Ēģipte

 

Tālāk minētie noteikumi piemērojami satura nodrošinātājiem, kuru dzīvesvieta vai atrašanās vieta ir Ēģipte vai uz kuriem attiecas tās jurisdikcija.

 

Pakalpojumus saskaņā ar šo līgumu jums tiešā veidā nodrošina ADI neatkarīgi no šeit minētās “Apple” definīcijas vai tā App Store atrašanās vietas, kas nodrošina jūsu reklāmu saturu.

 

Francija

 

Tālāk minētie noteikumi attiecas uz pakalpojumu lietošanu Francijā.

 

Ar šo Apple un satura nodrošinātājs vienojas, ka 1993. gada 29. janvāra tiesību akts 93-122 jeb “Sapin I” un 2016. gada 9. decembra tiesību akts 2016-1691 jeb “Sapin II” (kopā “Sapin tiesību akti”) tiek piemēroti jūsu pakalpojumu lietojumam Francijas veikalā App Store un visiem pārējiem pakalpojumu lietojumiem, lai izplatītu kampaņas Francijā. Attiecīgi, ja jūs darbojaties kā aģents, jūs nedrīkstat īstenot kampaņu reklāmdevēja klienta (“reklāmdevējs”) vārdā vai šāda reklāmdevēja interesēs Francijas veikalā App Store (t.i., kampaņu, kas pārsvarā tiek saņemta Francijas teritorijā), ja reklāmdevējs ir “Francijas uzņēmums”. Pakalpojuma noteikumu nolūkā jūs piekrītat, ka “Francijas uzņēmums” ir reģistrēts, dibināts vai citādi atrodas Francijā. Tālab jums ir aizliegts slepeni rīkoties kā aģentam vai slēpt savu rīkošanos kā aģentam, kad izmantojat pakalpojumus. Saskaņā ar 10. sadaļu (Atlīdzība) jūs uzņematies saistības un piekrītat atlīdzināt un atbrīvot uzņēmumu Apple, tā direktorus, amatpersonas, darbiniekus, saistītos uzņēmumus, aģentus, līgumdarbiniekus un licences ņēmējus no saistībām attiecībā uz izmaksām, kas izriet no tā, ka jūs pārkāpjat pakalpojuma noteikumus.

 

Ungārija

 

Tālāk minētie noteikumi piemērojami satura nodrošinātājiem, kuru dzīvesvieta vai atrašanās vieta ir Ungārija vai uz kuriem attiecas tās jurisdikcija.

 

Ar šo jūs apstiprināt, ka pārskatījāt pakalpojuma noteikumu 7. sadaļas (f) punktu, 9. sadaļas (e) un (g) punktu un 13. sadaļu un skaidri piekrītat tām, kā ar visiem pakalpojuma noteikumiem.

 

Indonēzija

 

Tālāk minētie noteikumi piemērojami satura nodrošinātājiem, kuru dzīvesvieta vai atrašanās vieta ir Indonēzija vai uz kuriem attiecas tās jurisdikcija.

 

Pakalpojumus saskaņā ar šo līgumu jums tiešā veidā nodrošina ADI neatkarīgi no šeit minētās “Apple” definīcijas vai tā App Store atrašanās vietas, kas nodrošina jūsu reklāmu saturu.

 

Rumānija

 

Tālāk minētie noteikumi piemērojami satura nodrošinātājiem, kuru dzīvesvieta vai atrašanās vieta ir Rumānija vai uz kuriem attiecas tās jurisdikcija.

 

Jūs atzīstat un piekrītat, ka Apple piešķirtais kredīts jums saistībā ar pakalpojumiem ir tādu maksāšanas noteikumu piedāvājums, lai jūs varētu iegādāties pakalpojumus saskaņā ar pakalpojuma noteikumiem, un nenozīmē kredītiespēju nodrošināšanu vai kreditēšanas darbības saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem (tostarp tiesību aktu Nr. 93/2009 par nefinanšu banku iestādēm un valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 99/2006 par kredītiestādēm kampaņām, kas skaidri identificētas kā atbilstošas ADU (definēts tālāk) attiecīgi IO un kapitāla pietiekamības ziņā).

 

Krievija

 

Tālāk minētie noteikumi piemērojami satura nodrošinātājiem, kuru dzīvesvieta vai atrašanās vieta ir Krievijas Federācija vai uz kuriem attiecas tās jurisdikcija.

 

Pakalpojumus saskaņā ar šo līgumu jums tiešā veidā nodrošina ADI neatkarīgi no šeit minētās “Apple” definīcijas vai tā App Store atrašanās vietas, kas nodrošina jūsu reklāmu saturu.

 

Dienvidkoreja

 

Tālāk minētie noteikumi piemērojami satura nodrošinātājiem, kuru dzīvesvieta vai atrašanās vieta ir Korejas Republika vai uz kuriem attiecas tās jurisdikcija.

 

Neatkarīgi no pakalpojuma noteikumu 13. sadaļas (Darbības izbeigšana), ja nenodrošināt atbilstību būtiskam pakalpojuma noteikumu noteikumam, Apple var, paziņojot 10 dienas iepriekš: (I) izbeigt pakalpojuma noteikumu un/vai jūsu konta darbību, un jums saglabājas saistības par visām jūsu kontā nesamaksātajām summām līdz darbības izbeigšanas datumam ieskaitot; (II) pārtraukt programmatūras lietotnes licences darbību; (III) liegt piekļuvi pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai), katrā gadījumā, ja vien šāds būtisks pārkāpums netiek novērsts 10 dienu laikā.

 

Ukraina

 

Tālāk minētie noteikumi piemērojami satura nodrošinātājiem, kuru dzīvesvieta vai atrašanās vieta ir Ukraina vai uz kuriem attiecas tās jurisdikcija.

 

Pakalpojumus saskaņā ar šo līgumu jums tiešā veidā nodrošina ADI neatkarīgi no šeit minētās “Apple” definīcijas vai tā App Store atrašanās vietas, kas nodrošina jūsu reklāmu saturu.

 

Vjetnama

 

Tālāk minētie noteikumi piemērojami satura nodrošinātājiem, kuru dzīvesvieta vai atrašanās vieta ir Vjetnama vai uz kuriem attiecas tās jurisdikcija.

 

Pakalpojumus saskaņā ar šo līgumu jums tiešā veidā nodrošina ADI neatkarīgi no šeit minētās “Apple” definīcijas vai tā App Store atrašanās vietas, kas nodrošina jūsu reklāmu saturu.