Apple reklāmas pakalpojumi
Reklāmas kredīti
Noteikumi un nosacījumi

Spēkā stāšanās datums: 2023. gada 8. augusts

Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) nosaka to, kā jūs varat izmantot reklāmas kredītus, ko Apple laiku pa laikam var piedāvāt, kad jūs izmantojat Apple reklāmas pakalpojumus (“Pakalpojums”) atbilstoši Apple reklāmas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (“Pakalpojuma noteikumi”). Terminiem, kuri rakstīti ar lielo sākumburtu un nav definēti šajos Noteikumos, ir nozīme, kas tiem piešķirta Pakalpojuma noteikumos.

 

1.  Atbilstība

Lai varētu izmantot reklāmas kredītus, jums Pakalpojumā ir nepieciešams derīgs Konts, jūsu Kontam ir jābūt derīgam maksāšanas veidam un jums ir jāatbilst visiem pārējiem Apple norādītajiem atbilstības kritērijiem.

 

2.  Pieejamība un derīguma termiņš

Reklāmas kredīti var tikt piedāvāti uz ierobežotu laiku, un to derīguma termiņš var beigties noteiktā datumā vai pēc noteikta laika perioda, ko norāda uzņēmums Apple. Reklāmas kredīti tiek atcelti, ja tie ir aizliegti ar likumu, kā arī krāpšanas, kļūdas vai informācijas sagrozīšanas gadījumā. Apple var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt reklāmas kredītu piedāvājumu.

 

3.  Ierobežojumi

Uz reklāmas kredītiem var attiekties papildu ierobežojumi, kas norādīti piedāvājumā, piemēram, ierobežojumi attiecībā uz kredītu skaitu, ko var izmantot katrā Kontā. Reklāmas kredītu nevar nodot tālāk, izņemt skaidrā naudā vai citā vērtībā, un to nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem vai atlaidēm.

 

4.  Izmantošana

Visi reklāmas kredīti, kas tiek automātiski lietoti jūsu Kontam, ir pieejami lietošanai atbilstoši piedāvājumam. Ja darījuma kopējā maksa pārsniedz reklāmas kredīta summu, jūs esat atbildīgs par atlikušās summas apmaksu, izmantojot derīgu maksāšanas veidu saskaņā ar Pakalpojuma noteikumiem. Jūs netiksiet informēts, kad reklāmas kredīti būs iztērēti.

 

5.  Atcelšana

Apple patur tiesības jebkurā laikā un bez brīdinājuma atcelt, atsaukt vai modificēt jebkādus reklāmas kredītus.

 

6.  Nodokļi

Uz reklāmas kredītu lietošanu attiecas Pakalpojuma noteikumu 7. (e) punkts.

 

7.  Valūta

Ja reklāmas kredīta valūta atšķiras no jūsu Kontā iestatītās valūtas, reklāmas kredīta summa tiek konvertēta jūsu Konta valūtā, pamatojoties uz tobrīd aktuālo Apple valūtas maiņas praksi. Apple neatbild par atšķirībām valūtas maiņas kursos vai reklāmas kredīta vērtības izmaiņām, kas tādēļ radušās.

 

8.  Garantiju neesamība

Apple negarantē jūsu reklāmu veiktspēju vai nodrošināšanu, kā arī jūsu iespēju izmantot Pakalpojumu, tostarp attiecībā uz reklāmas vietu pieejamību vai jūsu izmaksām. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Apple neatbild ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies reklāmas kredītu izmantošanas rezultātā.

 

9.  Noteikumu izmaiņas

Apple var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt grozījumus vai labojumus šajos Noteikumos. Ja pēc šādiem grozījumiem vai labojumiem jūs turpināt izmantot reklāmas kredītus, tiek uzskatīts, ka jūs piekrītat šiem grozījumiem vai labojumiem.