Apple reklāmas pakalpojumi
Nodokļu saistības un prasības

Spēkā stāšanās datums: 2023. gada 8. augusts

Uz Apple reklāmas pakalpojumu izmantošanu attiecas tālāk norādītās Nodokļu saistības un prasības. Terminiem, kuri rakstīti ar lielo sākumburtu, bet nav definēti, ir nozīme, kas tiem piešķirta Apple reklāmas pakalpojumu noteikumos (“Pakalpojuma noteikumi”).

 

Austrālija

 

Ja esat Austrālijas iedzīvotājs vai atrodaties tajā, Pakalpojuma noteikumi paredz un Jūs apliecināt, ka Jums ir derīgs Austrālijas uzņēmuma numurs (Australian Business Number — ABN) un Jūs esat reģistrēts preču un pakalpojumu nodokļa maksātājs Austrālijā. Jūs sniegsiet uzņēmumam Apple pietiekamu pierādījumu par ABN. Jūs garantējat, ka informēsiet uzņēmumu Apple, ja Jums vairs nebūs derīga ABN vai Jūs vairs nebūsiet reģistrēts preču un pakalpojumu nodokļa maksātājs.

 

Kolumbija

 

Ja esat Kolumbijas iedzīvotājs vai atrodaties tajā, Pakalpojuma noteikumi paredz un Jūs apliecināt, ka esat klients — juridiska persona, kura ir reģistrēta PVN (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) maksātāja Kolumbijā un kurai ir derīgs NIT (t.i., Número De Identificación Tributaria). Pēc Apple pieprasījuma Jūs nekavējoties sniegsiet uzņēmumam Apple pietiekamu pierādījumu par NIT. Jūs apliecināt un garantējat, ka nekavējoties informēsiet uzņēmumu Apple, ja Jums vairs nebūs derīga NIT vai Jūs vairs nebūsiet Kolumbijā reģistrēts PVN maksātājs. Jūs uzņematies pilnu atbildību par piemērojamo Kolumbijas PVN saistību un citu ar PVN saistīto oficiālo pienākumu izpildi.

 

Ungārija

 

Ja esat Ungārijas iedzīvotājs vai atrodaties tajā, uzņēmums ADI ar šo paziņo, ka, ja tas atbilst attiecīgajiem noteikumiem un sliekšņa prasībām, kas izklāstītas 2014. gada Likumā XXII par reklāmas nodokli, tas attiecīgi izpildīs visas nodokļu pārskatu sniegšanas un maksājumu saistības.

 

Indija

 

Ja esat Indijas iedzīvotājs vai atrodaties tajā, Pakalpojuma noteikumi paredz un Jūs apliecināt, ka esat reģistrēts preču un pakalpojumu nodokļa maksātājs Indijā un saņemtie Pakalpojumi ir tieši un faktiski saistīti ar uzņēmumu, kurā esat reģistrēts kā preču un pakalpojumu nodokļa maksātājs. Jūs sniegsiet uzņēmumam Apple pietiekamu pierādījumu par preču un pakalpojumu nodokļa maksātāja reģistrāciju Indijā. Jūs garantējat, ka nekavējoties informēsiet uzņēmumu Apple, ja Jūs vairs nebūsiet reģistrēts preču un pakalpojumu nodokļa maksātājs Indijā. Visi ieturamie nodokļi vai citi nodokļi (citu starpā ietverot izlīdzinošo nodevu) ir uz Jūsu rēķina un nesamazina summu, kas saskaņā ar Pakalpojuma noteikumiem ir maksājama uzņēmumam Apple.

 

Japāna

 

Ja Jūsu galvenais birojs vai mītne atrodas Japānā, Jūs piekrītat piemērot apgriezto maksāšanas kārtību jebkuram Japānas patēriņa nodoklim, kas saskaņā ar Pakalpojuma noteikumiem ir maksājams par Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad Pakalpojumus jums nodrošina uzņēmums iTunes K.K. Skaidrības labad — ja Pakalpojumus Jums nodrošina iTunes K.K., šis uzņēmums Jums izraksta rēķinu par jebkuru piemērojamo Japānas patēriņa nodokli, kas maksājams par Pakalpojumiem, un Jūs piekrītat samaksāt šo Japānas patēriņa nodokli.

 

Jaunzēlande

 

Ja esat Jaunzēlandes iedzīvotājs vai atrodaties tajā, Pakalpojuma noteikumi paredz, ka Jūs norādīsiet uzņēmumam Apple savu Jaunzēlandes uzņēmuma numuru un/vai Jaunzēlandes preču un pakalpojumu nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru. 

 

Dienvidkoreja

 

Ja esat Korejas Republikas iedzīvotājs vai atrodaties tajā, Jūs apliecināt, garantējat un piekrītat, ka (1) Jums ir derīgs uzņēmuma reģistrācijas numurs vai reģistrācijas numurs Valsts nodokļu dienestā (National Tax Service — NTS) (kopā “Korejas nodokļu maksātāja ID”) un attiecīgais sertifikāts vai cits pierādījums par šādu Korejas nodokļu maksātāja ID; (2) Jūs laikus paziņosiet uzņēmumam Apple savu Korejas nodokļu maksātāja ID un pēc Apple pieprasījuma iesniegsiet attiecīgo sertifikātu vai citus pierādījumus par šādu Korejas nodokļu maksātāja ID; un (3) Jūs nekavējoties informēsiet uzņēmumu Apple, ja Jums vairs nebūs derīga Korejas nodokļu maksātāja ID.

 

Taivāna

 

Ja esat Taivānas iedzīvotājs vai atrodaties tajā, Pakalpojuma noteikumi paredz un Jūs apliecināt, ka esat “klients — uzņēmums” un Jums ir derīgs nodokļu maksātāja ID (t.i., Taivānas vienotais uzņēmuma numurs). Jūs sniegsiet uzņēmumam Apple pietiekamu pierādījumu par nodokļu maksātāja ID. Jūs garantējat, ka informēsiet uzņēmumu Apple, ja Jums vairs nebūs derīga nodokļu maksātāja ID vai Jūs vairs nebūsiet uzskatāms par “klientu — uzņēmumu”.

 

Turcija

 

Ja esat Turcijas iedzīvotājs vai atrodaties tajā, visi ieturamie nodokļi vai citi nodokļi (citu starpā ietverot nodokli, kas tiek ieturēts vai iekasēts par reklāmas pakalpojumiem atbilstīgi Prezidenta dekrētam Nr. 476) ir uz Jūsu rēķina un nesamazina summu, kas saskaņā ar Pakalpojuma noteikumiem ir maksājama uzņēmumam Apple. Ja attiecīgās nodokļu iestādes uzņēmumam Apple pieprasa samaksāt jebkuras šādas nesamaksātās nodokļu summas, pēc Apple pieprasījuma Jūs nekavējoties uzņēmumam Apple atmaksājat piemērojamos nodokļus, procentus, soda naudas, kā arī ar tiesāšanos saistītās izmaksas, ja tādas ir.