Termini Speċifiċi għal Pajjiżi u Reġjuni għal Servizzi ta’
Reklamar ta’ Apple

Data Effettiva:
1 ta’ Frar, 2024

L-użu tiegħek tas-Servizzi ta’ Reklamar ta’ Apple huwa soġġett għat-Termini Speċifiċi għal Pajjiżi u Reġjuni għal Servizzi ta’ Reklamar ta’ Apple li ġejjin. Termini b’ittri kapitali li jintużaw iżda li mhumiex iddefiniti għandhom it-tifsiriet assenjati għalihom fit-Termini tas-Servizz tas-Servizzi ta’ Reklamar ta' Apple (it-“Termini tas-Servizz”).
 

Entitajiet ta' Apple

 

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor hawnhekk jew fit-Termini tas-Servizz, "Apple" għandha tfisser kwalunkwe waħda jew l-entitajiet kollha li ġejjin skont il-post fejn il-Kontenut tar-Reklami Tiegħek jiġi servut bl-użu tas-Servizzi: 

  1. Apple Inc., li tinsab f'One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 għall-Kontenut tar-Reklami moqdija fl-Amerka ta’ Fuq, Ċentrali u t’Isfel (esklużi l-Kanada u t-territorji u l-possedimenti tagħha), inklużi t-territorji u l-possedimenti tal-Istati Uniti, u l-possedimenti Franċiżi u Brittaniċi fl-Amerka ta’ Fuq, l-Amerka t’Isfel, u l-Karibew; 
  2. Apple Canada Inc., li tinsab f’120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, il-Kanada għall-Kontenut tar-Reklami moqdi fil-Kanada jew fit-territorji u l-possedimenti tagħha; 
  3. iTunes K.K., li jinsab f’Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo 106-6140, il-Ġappun għall-Kontenut tar-Reklami moqdi fil-Ġappun; 
  4. Apple Pty Limited, li tinsab fil-Livell 3, 20 Martin Place, Sydney, NSW 2000,l- Awstralja għall-Kontenut tar-Reklami moqdi fl-Awstralja, New Zealand, inklużi possedimenti tal-gżejjer, territorji, u ġuriżdizzjonijiet affiljati; u
  5. Apple Distribution International Ltd. ("ADI"), li tinsab f’Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, ir-Repubblika tal-Irlanda għall-Kontenut tar-Reklami moqdi fil-postijiet l-oħra kollha.

 

Iċ-Ċina kontinentali

 

It-termini li ġejjin japplikaw għall-Fornituri tal-Kontenut li jirrisjedu jew jinsabu fiċ-Ċina kontinentali jew li huma soġġetti għall-ġuriżdizzjoni tagħhom:

 

Inti tirrikonoxxi u taqbel li irrispettivament mid-definizzjoni ta’ “Apple” hawnhekk jew il-post fejn jinsab l-App Store li jservi l-Kontenut tar-Reklamar Tiegħek: (i) Il-kontroparti kontraenti tiegħek skont dan il-Ftehim hija Apple Advertising (Beijing) Ltd., li tinsab f’Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing; (ii) b’rabta mas-Servizzi, Apple Advertising (Beijing) Ltd. qiegħda tinnegozja Miegħek għall-aċċess biex tagħmel użu mis-Servizzi; (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. hija awtorizzata biex tibgħatlek, u tista’ tibgħatlek, fattura għall-aċċess Tiegħek għas-Servizzi u għall-użu Tiegħek minnhom u, jekk tirċievi fattura jew istruzzjonijiet mod ieħor, Inti għandek tħallas lil Apple Advertising (Beijing) Ltd. skont l-istruzzjonijiet; u (iv) minbarra l-metodu/i ta’ avviż lil Apple speċifikat(i) fit-Taqsima 11, Inti tista’ tipprovdi avviż bil-miktub skont dan il-Ftehim fl-indirizz li ġej indirizzat lil “Apple Advertising (Beijing) Ltd.”: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing. 

 

L-Eġittu

 

It-termini li ġejjin japplikaw għall-Fornituri tal-Kontenut li jirrisjedu jew jinsabu fl-Eġittu jew li huma soġġetti għall-ġuriżdizzjoni tagħhom:

 

Is-Servizzi skont dan il-Ftehim għandhom jiġu pprovduti lilek direttament minn ADI irrispettivament mid-definizzjoni ta’ “Apple” hawnhekk jew minn fejn jinsab l-App Store li jservi l-Kontenut tar-Reklamar Tiegħek.

 

Franza

 

It-termini li ġejjin japplikaw għall-użu tas-Servizzi fi Franza:

 

Apple u l-Fornitur tal-Kontenut b’dan jaqblu li l-liġi 93-122 tad-29 ta’ Jannar 1993, magħrufa bħala “Sapin I”, u l-liġi 2016-1691 tad-9 ta’ Diċembru 2016, magħrufa bħala “Sapin II” (flimkien, il-“Liġi Sapin”) japplikaw għall-Użu li Inti tagħmel mis-Servizzi fuq l-App Store ta’ Franza u għal kull użu ieħor mis-Servizzi biex ixxerred Kampanji fi Franza. Għaldaqstant, jekk Inti qed taġixxi bħala Aġent, Inti ma tistax tibda Kampanja f’isem, jew għall-benefiċċju ta’, klijent li jirreklama (“Min jirreklama”) fuq l-App Store ta’ Franza (jiġifieri Kampanja primarjament riċevuta fit-territorju Franċiż) jekk Min jirreklama jkun “Kumpanija Franċiża”. Għall-fini tat-Termini tas-Servizz, Inti taqbel li "Kumpanija Franċiża" hija jew irreġistrata, stabbilita jew inkella tinsab fi Franza. Għal dan il-għan, Inti ma tistax taġixxi b’mod sigriet bħala Aġent jew taħbi li Inti qed taġixxi bħala Aġent meta tagħmel użu mis-Servizzi. Skont it-Taqsima 10 (Indennizz), Inti se tkun responsabbli u taqbel li tindennizza u żżomm lil Apple, id-diretturi, l-uffiċjali, l-impjegati, l-affiljati, l-aġenti, il-kuntratturi u l-liċenzjaturi tagħha mingħajr xkiel fir-rigward ta' kwalunkwe pretensjoni li tirriżulta mill-ksur Tiegħek tat-Termini tas-Servizz.

 

L-Ungerija

 

It-termini li ġejjin japplikaw għall-Fornituri tal-Kontenut li jirrisjedu jew jinsabu fl-Ungerija jew li huma soġġetti għall-ġuriżdizzjoni tagħhom:

 

Inti b'dan tikkonferma li Inti rrevedejt it-Taqsimiet 7(f), 9(e), 9(g), u 13 tat-Termini tas-Servizz u li Inti espressament tagħtihom il-kunsens tagħhom, kif ukoll għat-Termini tas-Servizz kollha.

 

L-Indoneżja

 

It-termini li ġejjin japplikaw għall-Fornituri tal-Kontenut li jgħixu jew jinsabu fl-Indoneżja jew li huma soġġetti għall-ġuriżdizzjoni tagħhom:

 

Is-Servizzi skont dan il-Ftehim għandhom jiġu pprovduti lilek direttament minn ADI irrispettivament mid-definizzjoni ta’ “Apple” hawnhekk jew minn fejn jinsab l-App Store li jservi l-Kontenut tar-Reklamar Tiegħek.

 

Ir-Rumanija

 

It-termini li ġejjin japplikaw għall-Fornituri tal-Kontenut li jirrisjedu jew jinsabu fir-Rumanija jew li huma soġġetti għall-ġuriżdizzjoni tagħhom:

 

Inti tirrikonoxxi u taqbel li kwalunkwe estensjoni ta’ kreditu minn Apple Lilek b’rabta mas-Servizzi hija offerta ta’ termini tal-pagament biex tippermetti Lilek tixtri s-Servizzi skont it-Termini tas-Servizz, u ma tikkostitwix forniment ta’ faċilitajiet taʼ kreditu jew attività ta’ għoti ta’ kreditu skont il-liġi tar-Rumanija (inkluż il-Liġi nru 93/2009 dwar l-istituzzjonijiet bankarji mhux finanzjarji u l-Ordinanza ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 93/2009 dwar l-istituzzjonijiet bankarji mhux finanzjarji u l-Ordinanza Urġenti tal-Gvern nru 99/2006 dwar istituzzjonijiet ta’ kreditu għal Kampanji li huma espressament identifikati bħala eliġibbli għal ADUs (definiti hawn taħt) f’IO u adegwatezza kapitali, rispettivament).

 

Ir-Russja

 

It-termini li ġejjin japplikaw għall-Fornituri tal-Kontenut li jgħixu jew jinsabu fil-Federazzjoni Russa jew li huma soġġetti għall-ġuriżdizzjoni tagħha:

 

Is-Servizzi skont dan il-Ftehim għandhom jiġu pprovduti lilek direttament minn ADI irrispettivament mid-definizzjoni ta’ “Apple” hawnhekk jew minn fejn jinsab l-App Store li jservi l-Kontenut tar-Reklamar Tiegħek.

 

Il-Korea t’Isfel

 

It-termini li ġejjin japplikaw għall-Fornituri tal-Kontenut li jirrisjedu jew jinsabu fir-Repubblika tal-Korea jew li huma soġġetti għall-ġuriżdizzjoni tagħha:

 

Minkejja t-Taqsima 13 (Terminazzjoni) tat-Termini tas-Servizz, jekk Inti tonqos milli tikkonforma ma' dispożizzjoni materjali tat-Termini tas-Servizz, Apple, wara avviż ta' 10 ijiem, tista’: (I) tittermina t-Termini tas-Servizz u/jew il-Kont Tiegħek, u Inti tibqa’ responsabbli għall-ammonti kollha dovuti taħt il-Kont Tiegħek sa u inkluż id-data tat-terminazzjoni; (II) tittermina l-liċenzja għall-applikazzjoni tas-software; u/jew (III) tipprekludi aċċess għas-Servizzi (jew kwalunkwe parti minnhom), f'kull każ sakemm tali ksur tal-materjal ma jiġix riżolt fi żmien 10 ijiem.

 

L-Ukrajna

 

It-termini li ġejjin japplikaw għall-Fornituri tal-Kontenut li jirrisjedu jew jinsabu fl-Ukrajna jew li huma soġġetti għall-ġuriżdizzjoni tagħhom:

 

Is-Servizzi skont dan il-Ftehim għandhom jiġu pprovduti lilek direttament minn ADI irrispettivament mid-definizzjoni ta’ “Apple” hawnhekk jew minn fejn jinsab l-App Store li jservi l-Kontenut tar-Reklamar Tiegħek.

 

Il-Vjetnam

 

It-termini li ġejjin japplikaw għall-Fornituri tal-Kontenut li jirrisjedu jew jinsabu fil-Vjetnam jew li huma soġġetti għall-ġuriżdizzjoni tagħhom:

 

Is-Servizzi skont dan il-Ftehim għandhom jiġu pprovduti lilek direttament minn ADI irrispettivament mid-definizzjoni ta’ “Apple” hawnhekk jew minn fejn jinsab l-App Store li jservi l-Kontenut tar-Reklamar Tiegħek.