Servizzi tar-Reklamar ta’ Apple
Obbligi u Rekwiżiti tat-Taxxa

Data Effettiva: 8 ta’ Awwissu, 2023

L-użu tas-Servizzi tar-Reklamar ta’ Apple huwa soġġett għall-Obbligi u r-Rekwiżiti tat-Taxxa li ġejjin. Termini kapitalizzati li jintużaw iżda mhumiex definiti għandhom it-tifsiriet assenjati lilhom fit-Termini tas-Servizz tas-Servizzi tar-Reklamar ta’ Apple (it-“Termini tas-Servizz”).

 

L-Awstralja

 

Jekk Inti residenti ta’ jew tinsab fl-Awstralja, hija kundizzjoni tat-Termini tas-Servizz u Inti tirrappreżenta li għandek Numru tan-Negozju Awstraljan validu (“ABN” - Australian Business Number) u Inti rreġistrat għal GST fl-Awstralja. Inti tipprovdi lil Apple b’evidenza sodisfaċenti tal-ABN tiegħek. Inti tiggarantixxi li se tinnotifika lil Apple jekk l-ABN tiegħek ma jibqax validu jew jekk ma tibqax reġistrat għal GST.

 

Il-Kolombja

 

Inti residenti ta’ jew tinsab fil-Kolombja, hija kundizzjoni tat-Termini tas-Servizz u Inti tirrappreżenta li Inti klijent ta’ negozju rreġistrat għall-VAT (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) fil-Kolombja u għandek NIT validu (i.e., Número De Identificación Tributaria). Fuq talba ta’ Apple, Inti minnufih tipprovdi lil Apple b’evidenza sodisfaċenti ta’ NIT. Inti tirrappreżenta u tiggarantixxi li se tinnotifika lil Apple immedjatament jekk l-NIT tiegħek ma jibqax validu jew jekk ma tibqax reġistrat għall-VAT tal-Kolombja. Inti se tkun kompletament responsabbli biex tissottometti kwalunkwe VAT tal-Kolombja applikabbli u kwalunkwe obbligi formali tal-VAT relatati oħrajn.

 

L-Ungerija

 

Jekk Inti residenti ta’ jew tinsab fl-Ungerija, ADI hawnhekk tiddikjara li jekk tissodisfa d-dispożizzjonijiet rilevanti u r-rekwiżiti tal-livell limitu kif stabbiliti fl-Att XXII tal-2014 fuq it-Taxxa tar-Reklamar, se tikkonforma ma’ kwalunkwe obbligi ta’ rappurtar tat-taxxa u ta’ pagament kif xieraq.

 

L-Indja

 

Jekk Inti residenti ta’ jew tinsab fl-Indja, hija kundizzjoni tat-Termini tas-Servizz u Inti tirrappreżenta li Inti rreġistrat għal GST fl-Indja u s-Servizzi li qed jiġu fornuti huma marbuta b’mod dirett u konnessi b’mod effettivi man-negozju li għalih irreġistrajt għal GST. Inti tipprovdi lil Apple b’evidenza sodisfaċenti tar-reġistrazzjoni tiegħek għal GST tal-Indja. Inti tiggarantixxi li se tinnotifika lil Apple immedjatament jekk ir-reġistrazzjoni tiegħek għal GST fl-Indja ma tibqax valida. Kwalunkwe taxxi f’ras il-għajn jew taxxi oħrajn (inkluż, iżda mhux limitat għal, imposta ta’ ekwalizzazzjoni) se jkunu fuq il-kont tiegħek, u mhux se jnaqqsu l-ammont pagabbli lil Apple taħt it-Termini tas-Servizz.

 

Il-Ġappun

 

Jekk l-uffiċċju prinċipali tiegħek jew l-uffiċċju tal-kwartieri ġenerali tiegħek jinsab fil-Ġappun, Inti taqbel li tagħmel inverżjoni tal-ħlas fuq kwalunkwe taxxa Ġappuniża fuq il-konsum li hija pagabbli fuq is-Servizzi taħt it-Termini tas-Servizz, ħlief meta s-Servizzi jkunu pprovduti lilek minn iTunes K.K. Biex jiġi evitat xi dubju, fejn is-Servizzi jkunu pprovduti lilek minn iTunes K.K., iTunes K.K. għandha toħroġlok fattura għal kwalunkwe taxxa Ġappuniża fuq il-konsum applikabbli fuq is-Servizzi u Inti taqbel li tħallas tali taxxa fuq il-konsum Ġappuniża.

 

New Zealand

 

Jekk Inti residenti ta’ jew tinsab fi New Zealand, hija kundizzjoni tat-Termini tas-Servizz li Inti tipprovdi lil Apple n-Numru tan-Negozju tiegħek ta’ New Zealand u/jew in-numru ta’ reġistrazzjoni għal GST ta’ New Zealand. 

 

Il-Korea t’Isfel

 

Jekk Inti residenti ta’ jew tinsab fir-Repubblika tal-Korea, Inti tirrappreżenta, tiggarantixxi, u taqbel li (1) Għandek Numru tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju validu jew Numru tar-Reġistrazzjoni mal-NTS (National Tax Service) (kollettivament “ID tat-Taxxa Koreana”) u ċ-ċertifikat rilevanti jew evidenza oħra għal tali ID tat-Taxxa Koreana; (2) Inti se tipprovdi lil Apple l-ID tat-Taxxa Koreana tiegħek fil-ħin u, fuq talba minn Apple, iċ-ċertifikat rilevanti jew evidenza oħra għal tali ID tat-Taxxa Koreana; u (3) Inti se tinnotifika immedjatament lil Apple jekk l-ID tat-Taxxa Koreana tiegħek ma jibqax validu.

 

It-Tajwan

 

Jekk Inti residenti ta’ jew tinsab fit-Tajwan, hija kundizzjoni tat-Termini tas-Servizz u inti tirrappreżenta li Inti “Klijent ta’ Intrapriża” u għandek ID tat-Taxxa validu (jiġifieri, Numru tan-Negozju Unifikat tat-Tajwan). Inti tipprovdi lil Apple b’evidenza sodisfaċenti tal-ID tat-Taxxa. Inti tiggarantixxi li se tinnotifika lil Apple jekk l-ID tat-Taxxa tiegħek ma jibqax validu jew jekk ma tibqax ikkunsidrat bħala “Klijent ta’ Intrapriża.”

 

It-Turkija

 

Jekk Inti residenti ta’ jew tinsab fit-Turkija, kwalunkwe taxxi f’ras il-għajn jew taxxi oħrajn (inkluż iżda mhux limitat għal taxxa miżmuma jew imposta fuq servizz ta’ reklamar skont id-Digriet Presidenzjali numru 476) għandhom ikunu fuq il-Kont Tiegħek, u mhux se jnaqqsu l-ammont pagabbli lil Apple skont it-Termini tas-Servizz. Jekk Apple hija meħtieġa mill-awtoritajiet tat-taxxa rilevanti li tħallas kwalunkwe tali ammonti tat-taxxa mhux imħallsa, inti għandek tirrimborża lil Apple immedjatament billi tħallas it-taxxi, l-interess, u l-penali applikabbli, u wkoll l-ispejjeż tal-litigazzjoni skont il-każ, fuq talba minn Apple.