Land- en regiospecifieke voorwaarden van
Apple advertentie­services

Ingangsdatum:
1 februari 2024

Op Uw gebruik van de Apple advertentieservices zijn de volgende Land- en regiospecifieke voorwaarden van Apple advertentieservices van toepassing. Termen met een hoofdletter die worden gebruikt maar waarvan geen definitie wordt gegeven, hebben de betekenis die eraan is toegekend in de Servicevoorwaarden van Apple advertentieservices (de ‘Servicevoorwaarden’).
 

Apple rechtspersonen

 

Tenzij hierin of in de Servicevoorwaarden anders is bepaald, worden met ‘Apple’ een of meer van de volgende rechtspersonen aangeduid, afhankelijk van de locatie waar Uw Advertentiecontent via de Services wordt aangeboden: 

  1. Apple Inc., gevestigd te One Apple Park Way, Cupertino, Californië 95014, Verenigde Staten, voor Advertentiecontent aangeboden in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika (met uitzondering van Canada en haar territoria en bezittingen), met inbegrip van territoria en bezittingen van de Verenigde Staten, en Franse en Britse bezittingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Caraïbische gebied; 
  2. Apple Canada Inc., gevestigd te 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada voor Advertentiecontent aangeboden in Canada of de territoria en bezittingen van Canada; 
  3. iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo 106-6140, Japan voor Advertentiecontent aangeboden in Japan; 
  4. Apple Pty Limited, gevestigd te Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australië, voor Advertentiecontent aangeboden in Australië en Nieuw-Zeeland, met inbegrip van eilandbezittingen, territoria en gelieerde rechtsgebieden; en
  5. Apple Distribution International Ltd. (‘ADI’), gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, voor Advertentiecontent die op alle andere locaties wordt aangeboden.

 

Vasteland van China

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Contentproviders die verblijven of gevestigd zijn in het vasteland van China of onder de jurisdictie van dat gebied vallen:

 

U erkent en stemt ermee in dat ongeacht de definitie van ‘Apple’ hierin of de locatie van de App Store die Uw Advertentiecontent aanbiedt: (i) Uw contracterende tegenpartij onder deze Overeenkomst Apple Advertising (Beijing) Ltd. is, gevestigd te Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing; (ii) in verband met de Services, Apple Advertising (Beijing) Ltd. een transactie met U aangaat voor toegang tot het gebruik van de Services; (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. gemachtigd is om U te factureren voor Uw toegang tot en gebruik van de Services en, indien aldus gefactureerd of anderszins geïnstrueerd, dient U Uw betalingen aan Apple Advertising (Beijing) Ltd. over te maken volgens de instructies; en (iv) naast de methoden voor kennisgeving aan Apple die zijn gespecificeerd in Artikel 11, U onder deze Overeenkomst een schriftelijke kennisgeving kunt sturen naar het volgende adres, gericht aan ‘Apple Advertising (Beijing) Ltd.’: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing. 

 

Egypte

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Contentproviders die verblijven of gevestigd zijn in Egypte of onder de jurisdictie van dat land vallen:

 

Services onder deze Overeenkomst worden rechtstreeks door ADI aan U geleverd, ongeacht de definitie van ‘Apple’ hierin of de locatie van de App Store die Uw Advertentiecontent aanbiedt.

 

Frankrijk

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Services in Frankrijk:

 

Apple en de Contentprovider komen hierbij overeen dat de wet 93-122 van 29 januari 1993, bekend als ‘Sapin I’, en de wet 2016-1691 van 9 december 2016, bekend als ‘Sapin II’ (gezamenlijk ‘Sapin-wet’) van toepassing zijn op Uw gebruik van de Services in de Franse App Store en alle andere vormen van gebruik van de Services om Campagnes in Frankrijk te verspreiden. Dienovereenkomstig mag U, als U optreedt als agent, geen Campagne voeren namens of ten voordele van een adverteerderklant (‘Adverteerder’) in de Franse App Store (d.w.z. een Campagne die voornamelijk op het Franse grondgebied wordt ontvangen) als de Adverteerder een ‘Frans bedrijf’ is. Voor de toepassing van deze Servicevoorwaarden stemt U ermee in dat een ‘Frans bedrijf’ geregistreerd of anderszins gevestigd is in Frankrijk. Hiertoe is het U verboden om in het geheim als Agent op te treden of te verbergen dat U als Agent optreedt bij het gebruik van de Services. Overeenkomstig Artikel 10 (Schadeloosstelling) bent U aansprakelijk en stemt U ermee in om Apple, haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren met betrekking tot alle claims die voortvloeien uit Uw schending van de Servicevoorwaarden.

 

Hongarije

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Contentproviders die verblijven of gevestigd zijn in Hongarije of onder de jurisdictie van dat land vallen:

 

U bevestigt hierbij dat U de Artikelen 7(f), 9(e), 9(g) en 13 van de Servicevoorwaarden hebt gelezen en dat U er uitdrukkelijk mee instemt, evenals met de volledige Servicevoorwaarden.

 

Indonesië

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Contentproviders die verblijven of gevestigd zijn in Indonesië of onder de jurisdictie van dat land vallen:

 

Services onder deze Overeenkomst worden rechtstreeks door ADI aan U geleverd, ongeacht de definitie van ‘Apple’ hierin of de locatie van de App Store die Uw Advertentiecontent aanbiedt.

 

Roemenië

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Contentproviders die verblijven of gevestigd zijn in Roemenië of onder de jurisdictie van dat land vallen:

 

U erkent en stemt ermee in dat elke kredietverlening door Apple aan U in verband met de Services een aanbod van betalingsvoorwaarden is om U in staat te stellen de Services onder de Servicevoorwaarden te kopen, en geen kredietverlening of kredietactiviteit vormt volgens de Roemeense wet (met inbegrip van Wet nr. 93/2009 betreffende niet-financiële bankinstellingen en Noodverordening van de regering nr. 99/2006 betreffende kredietinstellingen voor Campagnes waarvan uitdrukkelijk is vastgesteld dat zij in aanmerking komen voor ADU’s (hieronder gedefinieerd) op het gebied van respectievelijk een IO en kapitaaltoereikendheid).

 

Rusland

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Contentproviders die verblijven of gevestigd zijn in de Russische Federatie of onder de jurisdictie van dat land vallen:

 

Services onder deze Overeenkomst worden rechtstreeks door ADI aan U geleverd, ongeacht de definitie van ‘Apple’ hierin of de locatie van de App Store die Uw Advertentiecontent aanbiedt.

 

Zuid-Korea

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Contentproviders die verblijven of gevestigd zijn in de Republiek Korea of onder de jurisdictie van dat land vallen: 

 

Niettegenstaande Artikel 13 (Beëindiging) van de Servicevoorwaarden kan Apple, indien U zich niet houdt aan een wezenlijke bepaling van de Servicevoorwaarden, met een opzegtermijn van 10 dagen: (I) de Servicevoorwaarden en/of Uw Account beëindigen, waarna U aansprakelijk blijft voor alle verschuldigde bedragen onder Uw Account tot en met de datum van beëindiging; (II) de licentie voor de softwaretoepassing beëindigen; en/of (III) de toegang tot de Services (of een deel daarvan) verhinderen, in elk geval tenzij een dergelijke materiële inbreuk binnen 10 dagen wordt verholpen.

 

Oekraïne

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Contentproviders die verblijven of gevestigd zijn in Oekraïne of onder de jurisdictie van dat land vallen:

 

Services onder deze Overeenkomst worden rechtstreeks door ADI aan U geleverd, ongeacht de definitie van ‘Apple’ hierin of de locatie van de App Store die Uw Advertentiecontent aanbiedt.

 

Vietnam

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Contentproviders die verblijven of gevestigd zijn in Vietnam of onder de jurisdictie van dat land vallen:

 

Services onder deze Overeenkomst worden rechtstreeks door ADI aan U geleverd, ongeacht de definitie van ‘Apple’ hierin of de locatie van de App Store die Uw Advertentiecontent aanbiedt.