Advertentie­services van Apple
Promotietegoed
Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: 8 augustus 2023

Deze algemene voorwaarden (deze "Voorwaarden") zijn van toepassing op je gebruik van promotietegoed dat Apple van tijd tot tijd kan aanbieden als onderdeel van je gebruik van de advertentieservices van Apple (de "Service") volgens de Servicevoorwaarden van de Apple advertentieservices (de "Servicevoorwaarden"). Termen met een hoofdletter die worden gebruikt en niet worden gedefinieerd in deze Voorwaarden, hebben de betekenis die eraan is toegekend in de Servicevoorwaarden.

 

1.  Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het gebruik van promotietegoed, moet je een geldige Account bij de Service hebben, moet er in je Account een geldige betaalmethode zijn geconfigureerd en moet je voldoen aan alle andere door Apple gespecificeerde criteria.

 

2.  Beschikbaarheid en vervaldatum

Promotietegoed kan voor een beperkte tijd worden aangeboden en kan verlopen op een specifieke datum of na een door Apple aangegeven specifieke periode. Promotietegoed is ongeldig waar dit wettelijk verboden is en in geval van fraude, vergissing of een verkeerde voorstelling van zaken. Apple kan elk aanbod van promotietegoed op elk moment wijzigen of beëindigen, zonder je hiervan op de hoogte te stellen.

 

3.  Beperkingen

Promotietegoed kan onderworpen zijn aan aanvullende beperkingen die zijn gespecificeerd in de aanbieding, zoals beperkingen op het aantal tegoeden dat per account kan worden gebruikt. Een promotietegoed is niet overdraagbaar, kan niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of kortingen.

 

4.  Gebruik

Promotietegoed dat automatisch op je account wordt toegepast, is beschikbaar voor gebruik zoals gespecificeerd in de aanbieding. Als de totale kosten van een transactie hoger zijn dan het bedrag van het promotietegoed, ben je verantwoordelijk voor de betaling van het resterende saldo met een geldige betaalmethode in overeenstemming met de Servicevoorwaarden. Je ontvangt geen melding wanneer je promotietegoed op is.

 

5.  Annulering

Apple behoudt zich het recht voor om promotietegoed op elk moment en zonder kennisgeving te annuleren, in te trekken of te wijzigen.

 

6.  Belastingen

Je gebruik van promotietegoed is onderworpen aan Artikel 7(e) van de Servicevoorwaarden.

 

7.  Valuta

Als de valuta van je promotietegoed verschilt van de valuta die is geconfigureerd in je account, wordt het bedrag van het promotietegoed geconverteerd naar de valuta van je account op basis van de op dat moment geldende methoden van Apple voor het omrekenen van valuta. Apple is niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen in omrekeningskoersen of daaruit voortvloeiende wijzigingen in de waarde van je promotietegoed.

 

8.  Geen garanties

Apple biedt geen garantie omtrent de prestaties of weergave van je advertenties of je gebruik van de Service, ook niet met betrekking tot de beschikbaarheid van advertentie-inventaris of de kosten. Je erkent en stemt ermee in dat Apple niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit je gebruik van promotietegoed.

 

9.  Wijzigingen in Voorwaarden

Apple kan deze Voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving wijzigen of aanpassen. Als je na dergelijke wijzigingen of amendementen promotietegoed blijft gebruiken, houdt dat in dat je akkoord gaat met dergelijke wijzigingen of amendementen.