Belastingverpli­chtingen en -vereisten
Apple advertentie­services

Ingangsdatum: 8 augustus 2023

Je gebruik van de Apple advertentieservices is onderworpen aan de volgende belastingverplichtingen en -vereisten. Termen met een hoofdletter die worden gebruikt maar waar geen definitie van is gegeven, hebben de betekenis die eraan is toegekend in de Servicevoorwaarden van Apple advertentieservices (de “Servicevoorwaarden”).

 

Australië

 

Als je een inwoner bent van of gevestigd bent in Australië, verplichten de Servicevoorwaarden je ertoe en verklaar je dat je een geldig Australisch bedrijfsnummer (‘ABN’) hebt en geregistreerd bent voor GST in Australië. Je verstrekt voldoende bewijs van je ABN aan Apple. Je garandeert dat je Apple op de hoogte stelt als je niet langer een geldig ABN hebt of geregistreerd bent voor GST.

 

Colombia

 

Als je een inwoner bent van of gevestigd bent in Colombia, verplichten de Servicevoorwaarden je ertoe en verklaar je dat je een zakelijke klant bent die is geregistreerd voor btw (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) in Colombia en een geldig NIT (d.w.z., Número De Identificación Tributaria) hebt. Op verzoek van Apple verstrek je onmiddellijk voldoende bewijs van je NIT aan Apple. Je verklaart en garandeert dat je Apple direct op de hoogte stelt als je niet langer een geldig NIT hebt of geregistreerd bent voor Colombiaanse btw. Je bent volledig verantwoordelijk voor het indienen van eventuele toepasselijke Colombiaanse btw en andere gerelateerde formele btw-heffingen.

 

Hongarije

 

Als je een inwoner bent van of gevestigd bent in Hongarije, verklaart ADI hierbij dat bij naleving van de relevante bepalingen en drempelvereisten zoals uiteengezet in de wet XXII van 2014 inzake advertentiebelasting, wordt voldaan aan alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van belastingaangifte- en betaling.

 

India

 

Als je een inwoner bent van of gevestigd bent in India, verplichten de Servicevoorwaarden je ertoe en verklaar je dat je geregistreerd bent voor GST in India en dat de Services die worden afgenomen, direct verband houden met en feitelijk verbonden zijn met het bedrijf waarvoor u GST-geregistreerd bent. Je verstrekt voldoende bewijs van je GST-registratie in India aan Apple. Je garandeert dat je Apple op de hoogte stelt als je niet langer een geldige GST-registratie hebt in India. Alle voorheffingen of andere belastingen (inclusief, maar niet beperkt tot, egalisatiebelasting) zijn voor jouw rekening en worden niet in mindering gebracht op het bedrag dat overeenkomstig de Servicevoorwaarden aan Apple moet worden betaald.

 

Japan

 

Als je hoofdkantoor in Japan is gevestigd, stem je ermee in om alle Japanse verbruiksbelasting die overeenkomstig de Servicevoorwaarden verschuldigd is voor de Services, te verleggen, behalve wanneer de Services aan jou worden geleverd door iTunes K.K. Voor alle duidelijkheid: waar de Services aan jou worden geleverd door iTunes K.K., zal iTunes K.K. alle toepasselijke Japanse verbruiksbelasting op de Services aan jou factureren en stem je ermee in om dergelijke Japanse verbruiksbelasting te betalen.

 

Nieuw-Zeeland

 

Als je een inwoner bent van of gevestigd bent in Nieuw-Zeeland, verplichten de Servicevoorwaarden je ertoe dat je je Nieuw-Zeelandse bedrijfsnummer en/of Nieuw-Zeelandse GST-registratienummer aan Apple verstrekt. 

 

Zuid-Korea

 

Als je een inwoner bent van of gevestigd bent in de Republiek Korea, verklaar, garandeer en stem je ermee in dat (1) je in het bezit bent van een geldig bedrijfsregistratienummer of registratienummer bij NTS (National Tax Service) (gezamenlijk “Koreaans belastingnummer”) en het relevante certificaat of ander bewijs voor een dergelijk Koreaans belastingnummer; (2) je je Koreaanse belastingnummer tijdig aan Apple verstrekt evenals, op verzoek van Apple, het relevante certificaat of ander bewijs voor een dergelijk Koreaans belastingnummer; en (3) je Apple onmiddellijk op de hoogte stelt als je niet langer in het bezit bent van een geldig Koreaans belastingnummer.

 

Taiwan

 

Als je een inwoner bent van of gevestigd bent in Taiwan, verplichten de Servicevoorwaarden je ertoe en verklaar je dat je een “zakelijke klant” bent en een geldig belastingnummer hebt (d.w.z. een Taiwanees Unified Business Number). Je verstrekt voldoende bewijs van je belastingnummer aan Apple. Je garandeert dat je Apple op de hoogte stelt als je niet langer een geldig belastingnummer hebt of niet meer als “zakelijke klant” wordt beschouwd.

 

Turkije

 

Als je een inwoner bent van of gevestigd bent in Turkije, komen alle voorheffingen of andere belastingen (inclusief, maar niet beperkt tot, belasting die wordt ingehouden of geheven op advertentieservices volgens presidentieel decreet nummer 476) voor jouw rekening en wordt deze niet in mindering gebracht op het overeenkomstig de Servicevoorwaarden aan Apple te betalen bedrag. Als Apple door de relevante belastingdienst wordt verplicht om dergelijke onbetaalde belastingen te betalen, betaal je Apple op verzoek van Apple onmiddellijk de van toepassing zijnde belastingen, rente, boetes en proceskosten terug.