Usługi reklamowe Apple
Obowiązki i 
wymagania podatkowe

Data wejścia w życie: 8 sierpnia 2023 roku

Korzystanie z usług reklamowych Apple podlega następującym obowiązkom i wymogom podatkowym. Wyrażenia pisane wielką literą, które są tu używane, ale nie zostały w tym miejscu zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w Warunkach korzystania z usług reklamowych Apple („Warunki korzystania z usług”).

 

Australia

 

Jeśli Użytkownik jest rezydentem w Australii albo znajduje się w Australii, zgodnie z Warunkami korzystania z usług musi mieć australijski numer podmiotu gospodarczego Australian Business Number („ABN”) i być zarejestrowanym płatnikiem podatku GST. Użytkownik przekaże Apple wystarczające potwierdzenie nadania numeru ABN. Użytkownik gwarantuje, że powiadomi Apple, jeśli przestanie mieć ważny numer ABN lub przestanie być zarejestrowanym płatnikiem podatku GST.

 

Kolumbia

 

Jeśli Użytkownik jest rezydentem w Kolumbii albo znajduje się w Kolumbii, zgodnie z Warunkami korzystania z usług musi być klientem firmowym zarejestrowanym jako płatnik podatku VAT (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) w Kolumbii oraz mieć ważny numer identyfikacyjny NIT (tj. Número De Identificación Tributaria). Użytkownik przekaże na żądanie Apple wystarczające potwierdzenie nadania numeru NIT. Użytkownik gwarantuje, że powiadomi Apple, jeśli przestanie mieć ważny numer NIT lub przestanie być zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT w Kolumbii. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dopełnienie wymaganych przez Kolumbię obowiązków dotyczących podatku VAT oraz i innych obowiązków powiązanych z podatkiem VAT.

 

Węgry

 

Jeśli Użytkownik jest rezydentem na Węgrzech albo znajduje się na Węgrzech, ADI niniejszym oświadcza, że w razie spełnienia odpowiednich przepisów i wymagań progowych określonych w ustawie XXII z 2014 roku o podatku od reklam dochowa wszelkich odpowiednich zobowiązań informacyjnych i płatniczych.

 

Indie

 

Jeśli Użytkownik jest rezydentem w Indiach albo znajduje się w Indiach, zgodnie z Warunkami korzystania z usług musi być zarejestrowanym płatnikiem podatku GST w Indiach, a zamawiane Usługi muszą być bezpośrednio związane i zasadniczo połączone z działalnością biznesową objętą rejestracją w zakresie podatku GST. Użytkownik przekaże Apple wystarczające potwierdzenie rejestracji płatnika podatku GST w Indiach. Użytkownik gwarantuje, że natychmiast powiadomi Apple, jeśli przestanie mieć ważną rejestrację płatnika podatku GST w Indiach. Wszelkie podatki potrącane u źródła albo inne podatki (w tym między innymi obciążenie wyrównujące) obciążają konto Użytkownika i nie zmniejszają kwoty należnej Apple zgodnie z Warunkami korzystania z usługi.

 

Japonia

 

Jeśli główne biuro lub główna siedziba Użytkownika znajduje się w Japonii, Użytkownik zgadza się na odwrotne obciążenie japońskim podatkiem konsumpcyjnym należnym od Usługi zgodnie z Warunkami korzystania z usługi, z wyjątkiem sytuacji, gdy Usługa jest świadczona na rzecz Użytkownika przez iTunes K.K. W celu uniknięcia wątpliwości, gdy Usługi są świadczone na rzecz Użytkownika przez iTunes K.K., iTunes K.K. wystawi Użytkownikowi fakturę z tytułu należnego japońskiego podatku konsumpcyjnego od Usługi, a Użytkownik wyraża zgodę na zapłatę należnego japońskiego podatku konsumpcyjnego.

 

Nowa Zelandia

 

Jeśli Użytkownik jest rezydentem w Nowej Zelandii albo znajduje się w Nowej Zelandii, zgodnie z Warunkami korzystania z usług musi podać Apple nowozelandzki numer podmiotu gospodarczego New Zealand Business Number i być zarejestrowanym płatnikiem podatku GST w Nowej Zelandii. 

 

Korea Południowa

 

Jeśli Użytkownik jest rezydentem Korei Południowej, oświadcza i potwierdza, że (1) posiada ważny numer rejestracyjny firmy lub numer rejestracyjny w usłudze NTS (National Tax Service) (łącznie: „koreański identyfikator podatkowy”) oraz zaświadczenie lub inny dowód potwierdzający koreański identyfikator podatkowy; (2) Użytkownik bez opóźnienia przekaże Apple koreański identyfikator podatkowy oraz, na żądanie Apple, odpowiednie zaświadczenie lub inny dowód potwierdzający koreański identyfikator podatkowy; oraz (3) Użytkownik niezwłocznie powiadomi Apple, jeśli przestanie mieć ważny koreański identyfikator podatkowy.

 

Tajwan

 

Jeśli Użytkownik jest rezydentem na Tajwanie albo znajduje się na Tajwanie, zgodnie z Warunkami korzystania z usług musi być „klientem firmowym” oraz mieć prawidłowy identyfikator podatkowy (tj. numer Taiwan Unified Business Number). Użytkownik przekaże Apple wystarczające potwierdzenie identyfikatora podatkowego. Użytkownik gwarantuje, że powiadomi Apple, jeśli przestanie mieć ważny identyfikator podatkowy lub przestanie być uznawany za „klienta firmowego”.

 

Turcja

 

Jeśli Użytkownik jest rezydentem w Turcji albo znajduje się w Turcji, wszelkie podatki potrącane u źródła albo inne podatki (w tym między innymi podatek potrącany od usług reklamowych lub nakładany na usługi reklamowe zgodnie z dekretem prezydenckim 476) obciążają konto Użytkownika i nie zmniejszają kwoty należnej Apple zgodnie z Warunkami korzystania z usługi. Jeśli Apple zostanie wezwane przez odpowiednie organy podatkowe do zapłaty jakichkolwiek niezapłaconych kwot podatków, Użytkownik niezwłocznie przekaże Apple na żądanie należne podatki, odsetki i kary, a także koszty postępowania sądowego, w zależności od przypadku.