Condițiile naționale și regionale privind serviciile de
publicitate Apple

Data intrării în vigoare:
1 februarie 2024

Utilizarea de către dvs. a Serviciilor de publicitate Apple se supune următoarelor Condiții naționale și regionale privind serviciile de publicitate Apple. Termenii cu majusculă care sunt folosiți, dar nu sunt definiți, au semnificațiile atribuite acestora în Condițiile de prestare a serviciilor de publicitate Apple („Condiții de prestare a serviciilor").
 

Entități Apple

 

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul document sau în Condițiile de prestare a serviciilor, „Apple” înseamnă oricare sau toate entitățile de mai jos, în funcție de locația în care este difuzat conținutul dvs. publicitar utilizând Serviciile: 

  1. Apple Inc., cu sediul la adresa One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 pentru conținutul publicitar difuzat în America de Nord, Centrală și de Sud (excluzând Canada și teritoriile și posesiunile sale), precum și de pe teritoriile și posesiunile Statelor Unite; și de pe posesiunile franceze și britanice din America de Nord, America de Sud și Insulele Caraibe; 
  2. Apple Canada Inc., cu sediul la adresa 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, pentru conținutul publicitar difuzat în Canada sau în teritoriile și posesiunile sale; 
  3. iTunes K.K., cu sediul la adresa Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, pentru conținutul publicitar difuzat în Japonia; 
  4. Apple Pty Limited, cu sediul la adresa Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, pentru conținutul publicitar difuzat în Australia, Noua Zeelandă, inclusiv posesiunile insulare, teritoriile și jurisdicțiile afiliate; și
  5. Apple Distribution International Ltd. („ADI”), cu sediul la adresa Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republica Irlanda pentru conținutul publicitar difuzat în toate celelalte locații.

 

China continentală

 

Următoarele clauze se aplică Furnizorilor de conținut care locuiesc sau se află în China continentală sau care fac obiectul jurisdicției sale:

 

Confirmați și sunteți de acord că, indiferent de definiția „Apple” de aici sau de locația App Store care difuzează conținutul dvs. publicitar: (i) Contrapartea dvs. contractantă în temeiul acestui Acord este Apple Advertising (Beijing) Ltd., cu sediul la Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing; (ii) în legătură cu Serviciile, Apple Advertising (Beijing) Ltd. efectuează tranzacții cu dvs. pentru acces la utilizarea Serviciilor; (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. este autorizată să vă factureze și vă poate factura pentru accesul la și utilizarea de către dvs. a Serviciilor și, dacă acest lucru este facturat sau indicat în alt mod, veți remite plățile către Apple Advertising (Beijing) Ltd. conform instrucțiunilor; și (iv) pe lângă metodele de notificare către Apple specificate în Secțiunea 11, puteți furniza o notificare scrisă în temeiul prezentului Acord la următoarea adresă, adresată către „Apple Advertising (Beijing) Ltd.”: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing. 

 

Egipt

 

Următoarele clauze se aplică Furnizorilor de conținut care locuiesc sau se află în Egipt sau care fac obiectul jurisdicției sale:

 

Serviciile în temeiul acestui Acord vă vor fi furnizate direct de ADI, indiferent de definiția „Apple” de aici sau de locația App Store care difuzează conținutul dvs. publicitar.

 

Franța

 

Următoarele clauze se aplică utilizării Serviciilor în Franța:

 

Apple și furnizorul de conținut sunt de acord că Legea 93-122 din 29 ianuarie 1993, cunoscută sub numele de „Sapin I”, și Legea 2016-1691 din 9 decembrie 2016, cunoscută sub numele de „Sapin II” (colectiv, „Legea Sapin”) se aplică la utilizarea de către dvs. a Serviciilor din App Store Franța și la toate celelalte utilizări ale Serviciilor pentru a disemina campanii în Franța. În consecință, dacă acționați în calitate de agent, nu puteți întreprinde o campanie în numele sau în beneficiul unui client agent de publicitate („Agent de publicitate”) în App Store Franța (adică, o campanie primită în principal pe teritoriul francez) dacă agentul de publicitate este o „companie franceză”. În scopul acestor Condiții de prestare a serviciilor, sunteți de acord că o „companie franceză” este fie înregistrată, stabilită, fie situată în alt mod în Franța. În acest scop, vi se interzice să acționați în secret ca agent sau să ascundeți că acționați ca agent atunci când utilizați Serviciile. În conformitate cu Secțiunea 10 (Indemnizație), veți fi responsabil și veți fi de acord să despăgubiți și să exonerați Apple, directorii, ofițerii, angajații, afiliații, agenții, contractorii și licențiatorii săi de răspundere cu privire la orice pretenții care decurg din încălcarea de către dvs. a acestor Condiții de prestare a serviciilor.

 

Ungaria

 

Următoarele clauze se aplică Furnizorilor de conținut care locuiesc sau se află în Ungaria sau care fac obiectul jurisdicției sale:

 

Prin prezenta confirmați că ați consultat Secțiunile 7(f), 9(e), 9(g) și 13 din Condițiile de prestare a serviciilor și că sunteți de acord în mod expres cu acestea, precum și cu toate Condițiile de prestare a serviciilor.

 

Indonezia

 

Următoarele clauze se aplică Furnizorilor de conținut care locuiesc sau se află în Indonezia sau care fac obiectul jurisdicției sale:

 

Serviciile în temeiul acestui Acord vă vor fi furnizate direct de ADI, indiferent de definiția „Apple” de aici sau de locația App Store care difuzează conținutul dvs. publicitar.

 

România

 

Următoarele clauze se aplică Furnizorilor de conținut care locuiesc sau se află în România sau care fac obiectul jurisdicției sale:

 

Confirmați și sunteți de acord că orice extindere a creditului acordat de Apple în legătură cu Serviciile este o ofertă de condiții de plată pentru a vă permite să achiziționați Serviciile în conformitate cu Condițiile de prestare a serviciilor și nu constituie furnizarea de facilități de credit sau activitate de creditare în conformitate cu legea română (inclusiv Legea nr. 93/2009 privind instituțiile bancare nefinanciare și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit pentru campanii care sunt identificate în mod expres drept eligibile pentru ADU (definite mai jos) în cadrul OI și, respectiv, adecvarea capitalului).

 

Rusia

 

Următoarele clauze se aplică Furnizorilor de conținut care locuiesc sau se află în Federația Rusă sau care fac obiectul jurisdicției sale:

 

Serviciile în temeiul acestui Acord vă vor fi furnizate direct de ADI, indiferent de definiția „Apple” de aici sau de locația App Store care difuzează conținutul dvs. publicitar.

 

Coreea de Sud

 

Următoarele clauze se aplică Furnizorilor de conținut care locuiesc sau se află în Republica Coreea sau care fac obiectul jurisdicției sale:

 

Fără a aduce atingere Secțiunii 13 (Încetarea) din Condițiile de prestare a serviciilor, dacă nu respectați o prevedere materială a acestor Condiții de prestare a serviciilor, Apple, cu o notificare de 10 zile, poate: (I) să rezilieze aceste Condiții de prestare a serviciilor și/sau contul dvs., iar dvs. veți rămâne răspunzător pentru toate sumele datorate în contul dvs. până la data rezilierii, inclusiv; (II) să rezilieze licența pentru aplicația software; și/sau (III) să împiedice accesul la Servicii (sau la orice parte a acestora), în fiecare caz, cu excepția cazului în care o astfel de încălcare materială este remediată în termen de 10 zile.

 

Ucraina

 

Următoarele clauze se aplică Furnizorilor de conținut care locuiesc sau se află în Ucraina sau care fac obiectul jurisdicției sale?

 

Serviciile în temeiul acestui Acord vă vor fi furnizate direct de ADI, indiferent de definiția „Apple” de aici sau de locația App Store care difuzează conținutul dvs. publicitar.

 

Vietnam

 

Următoarele clauze se aplică Furnizorilor de conținut care locuiesc sau se află în Vietnam sau care fac obiectul jurisdicției sale:

 

Serviciile în temeiul acestui Acord vă vor fi furnizate direct de ADI, indiferent de definiția „Apple” de aici sau de locația App Store care difuzează conținutul dvs. publicitar.