Servicii de publicitate Apple
Obligații și cerințe fiscale

Data aplicării: 8 august 2023

Utilizarea serviciilor de publicitate Apple face obiectul următoarelor Obligații și cerințe fiscale. Termenii capitalizați care sunt folosiți, dar nu sunt definiți, au semnificațiile atribuite acestora în Condițiile de utilizare a serviciilor de publicitate Apple („Condiții de utilizare").

 

Australia

 

Dacă sunteți rezident sau situat în Australia, una dintre Condițiile de utilizare este să declarați că aveți un număr valid de înregistrare comercială din Australia („ABN”) și că sunteți înregistrat în scopuri de GST în Australia. Veți furniza companiei Apple dovezi corespunzătoare privind numărul dvs. de înregistrare ABN. Garantați că veți notifica compania Apple în cazul în care încetați să dețineți un număr valid de înregistrare ABN sau în cazul în care încetați să mai fiți înregistrat în scopuri de GST.

 

Columbia

 

Dacă sunteți rezident sau situat în Columbia, una dintre Condițiile de utilizare este să declarați că sunteți un client de afaceri înregistrat în scopuri TVA (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) în Columbia și că aveți un număr de identificare fiscală NIT valid (respectiv Número De Identificación Tributaria). La solicitarea companiei Apple, îi veți furniza dovezi corespunzătoare privind numărul de identificare fiscală NIT. Declarați și garantați că veți notifica imediat compania Apple în cazul în care încetați să dețineți un număr de identificare fiscală NIT valid sau dacă încetați să mai fiți înregistrat în scopuri de TVA în Columbia. Veți fi pe deplin responsabil pentru declararea oricăror taxe TVA aplicabile în Columbia și pentru alte obligații formale legate de TVA.

 

Ungaria

 

Dacă sunteți rezident sau situat în Ungaria, ADI declară prin prezenta că, dacă se îndeplinesc dispozițiile pertinente și cerințele de prag, după cum sunt stabilite în Legea XXII din 2014 privind taxa pe publicitate, va respecta orice obligație de raportare fiscală și de plată, după caz.

 

India

 

Dacă sunteți rezident sau situat în India, una dintre Condițiile de utilizare este să declarați că sunteți înregistrat în scopuri GST în India și că Serviciile achiziționate sunt direct legate și conectate efectiv cu afacerea pentru care s-a făcut înregistrarea GST. Veți furniza companiei Apple dovezi corespunzătoare privind înregistrarea GST din India. Garantați că veți notifica imediat compania Apple dacă încetați să dețineți o înregistrare GST validă în India. Orice impozite reținute la sursă sau alte impozite (inclusiv, dar fără a se limita la, taxa de echilibrare) vor reprezenta responsabilitatea dvs. și nu vor reduce suma care trebuie plătită companiei Apple conform Condițiilor de utilizare.

 

Japonia

 

Dacă aveți sediul principal sau sediul central situat în Japonia, sunteți de acord să taxați invers orice taxă de consum din Japonia care trebuie plătită pentru Servicii în conformitate cu Condițiile de utilizare, cu excepția cazului în care Serviciile vă sunt furnizate de iTunes KK. Pentru a evita orice îndoială, în cazul în care Serviciile vă sunt furnizate de iTunes KK, aceasta din urmă vă va factura orice taxă de consum din Japonia aplicabilă pentru Servicii și sunteți de acord să plătiți o astfel de taxă de consum din Japonia.

 

Noua Zeelandă

 

Dacă sunteți rezident sau situat în Noua Zeelandă, una dintre Condițiile de utilizare este să furnizați companiei Apple numărul dvs. de înregistrare comercială din Noua Zeelandă și/sau numărul de înregistrare GST din Noua Zeelandă. 

 

Coreea de Sud

 

Dacă sunteți rezident sau situat în Republica Coreea, declarați, garantați și sunteți de acord că: (1) Dețineți un Număr de înregistrare comercială sau un Număr de înregistrare la NTS (Serviciul Național de Impozitare) valid (în mod colectiv „Numărul de identificare fiscală din Coreea") și certificatul corespunzător sau alte dovezi pentru acest Număr de identificare fiscală din Coreea; (2) Veți furniza companiei Apple, în timp util, Numărul dvs. de identificare fiscală din Coreea și, la cererea companiei Apple, certificatul corespunzător sau alte dovezi pentru acest Număr de identificare fiscală din Coreea; și (3) Veți notifica imediat compania Apple în cazul în care încetați să dețineți un Număr valid de identificare fiscală din Coreea.

 

Taiwan

 

Dacă sunteți rezident sau situat în Taiwan, una dintre Condițiile de utilizare este să declarați că sunteți un „client întreprindere” și că aveți un Număr de identificare fiscală valid (respectiv Taiwan Unified Business Number). Veți furniza companiei Apple dovezi corespunzătoare privind Numărul de identificare fiscală. Garantați că veți notifica compania Apple în cazul în care încetați să dețineți un Număr de identificare fiscală valid sau în cazul în care încetați să fiți considerat un „client întreprindere".

 

Turcia

 

Dacă sunteți rezident sau situat în Turcia, orice impozite reținute la sursă sau alte taxe (inclusiv, dar fără a se limita la impozitele reținute sau percepute pentru serviciile de publicitate, conform Decretului Prezidențial cu numărul 476) vor reprezenta responsabilitatea dvs. și nu vor reduce suma care trebuie plătită companiei Apple conform Condițiilor de utilizare. În cazul în care autoritățile fiscale competente solicită companiei Apple să plătească aceste sume reprezentând taxe neplătite, veți rambursa prompt companiei Apple taxele, dobânzile, penalitățile aplicabile și, de asemenea, costurile litigiilor, după caz, la cererea companiei Apple.