Lands- och regionspecifika villkor för Apples reklamtjänster

Ikraftträdandedatum:
1 februari 2024

Din användning av Apples reklamtjänster är föremål för följande lands- och regionspecifika villkor för Apples reklamtjänster. Termer med versaler som används men inte definieras har den innebörd som tilldelats dem i Tjänstevillkoren för Apples reklamtjänster (”Tjänstevillkoren”).
 

Apple-enheter

 

Om inget annat anges här eller i Tjänstevillkoren ska ”Apple” betyda någon eller alla följande enheter beroende på platsen där Ditt Annonsinnehåll som visas med hjälp av Tjänsterna:

  1. Apple Inc. med huvudkontor på One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornien 95014 för Annonsinnehåll som visas i Nord-, Central- och Sydamerika (förutom Kanada och dess territorier och besittningar), inklusive amerikanska territorier och besittningar och franska och brittiska besittningar i Nordamerika, Sydamerika och Karibien.
  2. Apple Canada Inc., på adressen 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada för Annonsinnehåll som visas i Kanada eller dess territorier och besittningar. 
  3. iTunes K.K., på adressen Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Japan för Annonsinnehåll som visas i Japan. 
  4. Apple Pty Limited, på adressen Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australien för Annonsinnehåll som visas i Australien, Nya Zeeland, inklusive öbesittningar, territorier och anknutna jurisdiktioner och
  5. Apple Distribution International Ltd. (”ADI”), på adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland för Annonsinnehåll som visas på alla andra platser.

 

Kina (fastlandet)

 

Följande villkor gäller för Innehållsleverantörer som bor eller har sin hemvist på Kinas fastland eller är föremål för dess jurisdiktion:

 

Du bekräftar och samtycker till att oavsett definitionen av ”Apple” häri eller platsen för App Store som visar Ditt Annonsinnehåll: (i) tecknar Du detta Avtal med Apple Advertising (Beijing) Ltd., på rum 603, våning 6, byggnad 4, zon 1, nr 81 Beiqing Road, Haidian District, Peking, (ii) i samband med Tjänsterna genomför Apple Advertising (Beijing) Ltd. transaktioner med dig för tillgång till användningen av Tjänsterna, (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. är auktoriserat att och kan fakturera dig för Din tillgång till och användning av Tjänsterna och om det faktureras eller på annat sätt anges ska Du överföra dina betalningar till Apple Advertising (Beijing) Ltd. enligt instruktionerna och (iv) utöver metoderna för meddelande till Apple som anges i avsnitt 11 kan Du lämna ett skriftligt meddelande enligt detta Avtal på följande adress till ”Apple Advertising (Beijing) Ltd.”: rum 212-215, våning 2, nr 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Peking. 

 

Egypten

 

Följande villkor gäller för Innehållsleverantörer som bor i eller har sin hemvist i Egypten eller är föremål för dess jurisdiktion:

 

Tjänster enligt detta Avtal ska tillhandahållas direkt av ADI, oavsett definitionen av ”Apple” häri eller på platsen för App Store som visar Ditt Annonsinnehåll.

 

Frankrike

 

Följande villkor gäller för användningen av Tjänsterna i Frankrike:

 

Apple och Innehållsleverantören samtycker härmed till att lagen 93-122 av den 29 januari 1993, känd som ”Sapin I”, och lagen 2016-1691 av den 9 december 2016, känd som ”Sapin II” (kallas kollektivt ”Sapin-lagen”) gäller för Din användning av Tjänsterna på franska App Store och all annan användning av Tjänsterna för att sprida Kampanjer i Frankrike. Följaktligen, om Du agerar som ombud, får Du inte genomföra en kampanj på uppdrag av eller till förmån för en annonsörskund (”Annonsör”) på franska App Store (dvs. en kampanj som huvudsakligen tas emot i det franska territoriet) om Annonsören är ett ”franskt företag”. För syftet med Tjänstevillkoren samtycker Du till att ett ”franskt företag” antingen är registrerat, etablerat eller på annat sätt beläget i Frankrike. För detta ändamål får Du inte agera i hemlighet som ombud eller dölja att Du agerar som ombud när Du använder Tjänsterna. I enlighet med avsnitt 10 (Ersättning) är Du ansvarig för och samtycker till att hålla Apple, dess direktörer, chefer, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer och licensgivare skadeslösa med avseende på alla krav som uppstår till följd av att Du bryter mot dessa Tjänstevillkor.

 

Ungern

 

Följande villkor gäller för Innehållsleverantörer som är bosatta eller har sin hemvist i Ungern eller är föremål för dess jurisdiktion:

 

Du bekräftar härmed att Du har granskat avsnitt 7 f, 9 e, 9 g och 13 i Tjänstevillkoren och att Du uttryckligen samtycker till dem, såväl som till Tjänstevillkoren i sin helhet.

 

Indonesien

 

Följande villkor gäller för Innehållsleverantörer som bor eller har sin hemvist i Indonesien eller är föremål för dess jurisdiktion:

 

Tjänster enligt detta Avtal ska tillhandahållas direkt av ADI, oavsett definitionen av ”Apple” häri eller på platsen för App Store som visar Ditt Annonsinnehåll.

 

Rumänien

 

Följande villkor gäller för Innehållsleverantörer som bor eller har sin hemvist i Rumänien eller är föremål för dess jurisdiktion:

 

Du erkänner och samtycker till att kredit som Du erbjuds av Apple i samband med Tjänsterna är ett erbjudande om betalningsvillkor för att göra det möjligt för dig att köpa Tjänsterna enligt Tjänstevillkoren och inte utgör ett lån enligt rumänsk lag (inklusive lag nr 93/2009 om icke-finansiella bankinstitut och regeringsförordning nr 99/2006 om kreditinstitut för Kampanjer som uttryckligen identifieras som kvalificerade för ADU (definieras nedan) i en IO respektive kapitalkrav).

 

Ryssland

 

Följande villkor gäller för Innehållsleverantörer som bor eller har sin hemvist i Ryska federationen eller är föremål för dess jurisdiktion:

 

Tjänster enligt detta Avtal ska tillhandahållas direkt av ADI, oavsett definitionen av ”Apple” häri eller på platsen för App Store som visar Ditt Annonsinnehåll.

 

Sydkorea

 

Följande villkor gäller för Innehållsleverantörer som bor eller har sin hemvist i Republiken Korea eller är föremål för dess jurisdiktion:

 

Oaktat avsnitt 13 (Uppsägning) i Tjänstevillkoren, om Du underlåter att följa en väsentlig bestämmelse i Tjänstevillkoren, kan Apple med 10 dagars varsel: (I) säga upp Tjänstevillkoren och/eller Ditt Konto, och Du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas under Ditt Konto fram till och med datumet för uppsägning, (II) säga upp licensen för mjukvaran och/eller (III) förhindra åtkomst till Tjänsterna (eller någon del därav), i varje enskilt fall såvida inte ett sådant väsentligt intrång har åtgärdats inom 10 dagar.

 

Ukraina

 

Följande villkor gäller för Innehållsleverantörer som bor eller har sin hemvist i Ukraina eller är föremål för dess jurisdiktion:

 

Tjänster enligt detta Avtal ska tillhandahållas direkt av ADI, oavsett definitionen av ”Apple” häri eller på platsen för App Store som visar Ditt Annonsinnehåll.

 

Vietnam

 

Följande villkor gäller för Innehållsleverantörer som bor eller har sin hemvist i Vietnam eller är föremål för deras jurisdiktion:

 

Tjänster enligt detta Avtal ska tillhandahållas direkt av ADI, oavsett definitionen av ”Apple” häri eller på platsen för App Store som visar Ditt Annonsinnehåll.