Apple Advertising Services
Kampanjkrediter
Användarvillkor

Ikraftträdandedatum: 8 augusti 2023

Dessa villkor (dessa "Villkor") reglerar din användning av reklamkrediter som Apple kan erbjuda då och då som en del av din användning av Apples reklamtjänster ("Tjänsten") i enlighet med Användarvillkoren för Apple Advertising Services ("Användarvillkoren"). Termer som skrivs med versal som används och inte definieras i dessa villkor har de betydelser som tilldelats dem i Användarvillkoren.

 

1.  Berättigande

Innan du kan bli berättigad att använda kampanjkrediter måste du ha ett giltigt Konto med Tjänsten, ditt Konto måste ha en giltig betalningsmetod och du måste uppfylla alla andra behörighetskriterier som specificeras av Apple.

 

2.  Tillgänglighet och utgångsdatum

Kampanjkrediter kan erbjudas under en begränsad tid och kan upphöra att gälla på ett visst datum eller efter en viss tidsperiod som specificerats av Apple. Kampanjkrediter är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller felaktig framställning. Apple kan när som helst ändra eller avsluta alla erbjudanden om kampanjkrediter utan att meddela dig.

 

3.  Begränsningar

Kampanjkrediter kan vara föremål för ytterligare begränsningar som specificeras i erbjudandet, såsom begränsningar av antalet krediter som kan användas per Konto. Eventuella kampanjkrediter är inte överlåtbara, kan inte lösas in mot kontanter eller annat värde och får inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

 

4.  Användning

Alla kampanjkrediter som automatiskt appliceras på ditt konto kommer att vara tillgängliga för användning enligt vad som anges i erbjudandet. Om den totala kostnaden för en transaktion överstiger beloppet för kampanjkrediten, kommer du att vara ansvarig för att betala det återstående saldot med en giltig betalningsmetod i enlighet med Användarvillkoren. Du kommer inte att meddelas när dina kampanjkrediter är slut.

 

5.  Avbryta

Apple förbehåller sig rätten att avbryta, återkalla eller ändra kampanjkrediter när som helst utan att meddela dig.

 

6.  Skatter

Din användning av kampanjkrediterna omfattas av avsnitt 7(e) i Användarvillkoren.

 

7.  Valuta

Om valutan för din kampanjkredit skiljer sig från den valuta som anges i ditt konto, kommer kampanjkreditbeloppet att konverteras till ditt kontos valuta baserat på Apples då gällande valutaomvandlingsmetoder. Apple är inte ansvarigt för eventuella skillnader i omräkningskurs eller några resulterande förändringar i värdet på din kampanjkredit.

 

8.  Inga försäkringar eller garantier

Apple försäkrar eller garanterar inte prestanda eller leverans av din annonsering eller din användning av Tjänsten, inklusive med avseende på tillgängligheten av annonslager eller dina kostnader. Du bekräftar och samtycker till att Apple inte är ansvarigt för några förluster eller skador som uppstår från din användning av kampanjkrediter.

 

9.  Ändringar av villkoren

Apple kan när som helst modifiera eller ändra dessa Villkor utan att meddela dig. Din fortsatta användning av kampanjkrediter efter sådana ändringar eller tillägg ska utgöra ditt godkännande av sådana ändringar eller tillägg.