Apple Advertising Services
Skatteförplikt­elser och krav

Ikraftträdandedatum: 8 augusti 2023

Din användning av Apples reklamtjänster omfattas av följande skatteförpliktelser och krav. Termer med versaler som används men inte definieras har den innebörd som tilldelats dem i Apples användarvillkor för annonseringstjänster (”Användarvillkoren”).

 

Australien

 

Om du är bosatt i eller belägen i Australien är det ett villkor i Användarvillkoren och du intygar att du har ett giltigt australiskt företagsnummer ("ABN") och är registrerad för GST i Australien. Du kommer att förse Apple med tillfredsställande bevis på ditt ABN. Du garanterar att du kommer att meddela Apple om du upphör att inneha ett giltigt ABN eller vara registrerad för GST.

 

Colombia

 

Om du är bosatt i eller belägen i Colombia är det ett villkor i Användarvillkoren och du intygar att du är en företagskund registrerad för moms (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) i Colombia och har ett giltigt NIT (dvs., Número De Identificación Tributaria). På begäran av Apple kommer du omedelbart att förse Apple med tillfredsställande bevis på NIT. Du intygar och garanterar att du omedelbart kommer att meddela Apple om du upphör att ha ett giltigt NIT eller upphör att vara registrerad för colombiansk moms. Du är fullt ansvarig för att skicka in eventuell tillämplig colombiansk moms och andra relaterade formella momsavgifter.

 

Ungern

 

Om du är bosatt i eller belägen i Ungern deklarerar ADI härmed att om det uppfyller de relevanta bestämmelserna och tröskelkraven som anges i lag XXII från 2014 om reklamskatt, kommer det att följa alla skatterapporterings- och betalningsskyldigheter som är lämpligt.

 

Indien

 

Om du är bosatt i eller belägen i Indien är det ett villkor i Användarvillkoren och du intygar att du är registrerad för GST i Indien och att tjänsterna som upphandlas är direkt relaterade till och i praktiken kopplade till den verksamhet för vilken din GST-registrering står för. Du kommer att förse Apple med tillfredsställande bevis på din registrering av GST i Indien. Du garanterar att du kommer att meddela Apple omedelbart om du upphör att ha en giltig GST-registrering i Indien. Eventuella källskatter eller andra skatter (inklusive, men inte begränsat till, utjämningsavgift) ska finnas på ditt konto och ska inte minska det belopp som ska betalas till Apple enligt Användarvillkoren.

 

Japan

 

Om du har ditt huvudkontor i Japan samtycker du till att återbetala all japansk konsumtionsskatt som ska betalas på tjänsterna enligt Användarvillkoren, förutom där tjänsterna tillhandahålls till dig av iTunes K.K. För undvikande av tvivel, där tjänsterna tillhandahålls till dig av iTunes K.K., ska iTunes K.K. fakturera dig all tillämplig japansk konsumtionsskatt på tjänsterna och du samtycker till att betala sådan japansk konsumtionsskatt.

 

Nya Zeeland

 

Om du är bosatt i eller belägen i Nya Zeeland är det ett villkor i Användarvillkoren att du kommer att förse Apple med ditt företagsnummer i Nya Zeeland och/eller GST-registreringsnummer i Nya Zeeland. 

 

Sydkorea

 

Om du är bosatt i eller befinner dig i Republiken Korea representerar, garanterar och samtycker du till att (1) du innehar ett giltigt företagsregistreringsnummer eller registreringsnummer hos NTS (National Tax Service) (sammantaget "koreanskt skatte-ID") och det relevanta certifikatet eller andra bevis för ett sådant koreanskt skatte-ID; (2) du ska i tid förse Apple med ditt koreanska skatte-ID och, på begäran av Apple, det relevanta certifikatet eller andra bevis för ett sådant koreanskt skatte-ID; och (3) du kommer omedelbart att meddela Apple om du inte längre har ett giltigt koreanskt skatte-ID.

 

Taiwan

 

Om du är bosatt i eller belägen i Taiwan är det ett villkor i Användarvillkoren och du intygar att du är en "företagskund" och har ett giltigt skatte-ID (dvs. Taiwan Unified Business Number). Du kommer att förse Apple med tillfredsställande bevis på skatte-ID. Du garanterar att du kommer att meddela Apple om du upphör att ha ett giltigt skatte-ID eller upphör att betraktas som en "företagskund".

 

Turkiet

 

Om du är bosatt i eller belägen i Turkiet ska eventuella källskatter eller andra skatter (inklusive men inte begränsat till skatt som innehålls eller tas ut på reklamtjänster enligt presidentdekret numrerat 476) på ditt konto och ska inte minska det belopp som ska betalas till Apple enligt Användarvillkoren. Om Apple av relevanta skattemyndigheter åläggs att betala sådana obetalda skattebelopp, ska du omedelbart återbetala Apple tillämpliga skatter, räntor, straffavgifter och även kostnaderna för rättstvister i förekommande fall, på Apples begäran.