Posebni pogoji oglaševalskih storitev družbe Apple v posameznih državah
in regijah

Datum začetka veljavnosti:
1. februar 2024

Za vašo uporabo oglaševalskih storitev družbe Apple veljajo naslednji Posebni pogoji oglaševalskih storitev družbe Apple v posameznih državah in regijah. Uporabljeni izrazi z veliko začetnico, ki tukaj niso opredeljeni, so pojasnjeni v Pogojih storitve za oglaševalske storitve družbe Apple (»Pogoji storitve«).
 

Subjekti družbe Apple

 

Če ni drugače določeno v tem besedilu, »Apple« označuje katerega koli ali vse od naslednjih subjektov, odvisno od lokacije prikazovanja oglasne vsebine z uporabo storitev: 

  1. Apple Inc. s sedežem na naslovu One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornija 95014, za vsebino oglasov, ki se prikazuje v Severni, Srednji in Južni Ameriki (brez Kanade ter njenih ozemelj), vključno z ozemlji Združenih držav ter francoskimi in britanskimi ozemlji v Severni Ameriki, Južni Ameriki in na Karibih; 
  2. Apple Canada Inc. s sedežem na naslovu 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada, za vsebino oglasov, ki se prikazuje v Kanadi ali njenih ozemljih; 
  3. iTunes K.K. s sedežem na naslovu Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokio 106-6140, Japonska, za vsebino oglasov, ki se prikazuje na Japonskem; 
  4. Apple Pty Limited s sedežem na naslovu Level 3, 20 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Avstralija, za vsebino oglasov, ki se prikazuje v Avstraliji in Novi Zelandiji, vključno z otoškimi ozemlji, teritoriji in povezanimi pristojnostmi;
  5. Apple Distribution International Ltd. (v nadaljevanju: ADI) s sedežem na naslovu Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republika Irska, za vsebino oglasov, ki se prikazuje na vseh ostalih lokacijah.

 

Celinska Kitajska

 

Naslednji pogoji veljajo za ponudnike vsebine s sedežem ali krajem poslovanja na celinski Kitajski oziroma v njeni pristojnosti:

 

Strinjate se, da je ne glede na opredelitev pojma »Apple« v tem besedilu ali lokacijo trgovine App Store, ki prikazuje vašo vsebino oglasov, (i) vaša nasprotna pogodbena stranka v okviru te pogodbe Apple Advertising (Beijing) Ltd. s sedežem na naslovu Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Peking; (ii) v sklopu storitev je družba Apple Advertising (Beijing) Ltd. v poslovnem odnosu z vami za dostop do uporabe storitev; (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. je pooblaščen, da vam lahko zaračuna dostop do storitev in njihovo uporabo; če vam je bilo to zaračunano ali naročeno, morate svoja plačila nasloviti na družbo Apple Advertising (Beijing) Ltd. v skladu z navodili; in (iv) poleg načinov obveščanja družbe Apple, navedenih v razdelku 11, lahko po tej pogodbi pošljete tudi pisno obvestilo na naslov »Apple Advertising (Beijing) Ltd.«: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Peking. 

 

Egipt

 

Naslednji pogoji veljajo za ponudnike vsebine s sedežem ali krajem poslovanja v Egiptu oziroma v njegovi pristojnosti:

 

Storitve po tej pogodbi vam zagotavlja neposredno ADI, ne glede na definicijo družbe »Apple« v tem dokumentu ali lokacijo trgovine App Store, ki prikazuje vašo vsebino oglasov.

 

Francija

 

Za uporabo storitev v Franciji veljajo naslednji pogoji:

 

Družba Apple in ponudnik vsebine se strinjata, da zakon 93-122 z dne 29. januarja 1993, imenovan »Sapin I«, in zakon 2016-1691 z dne 9. decembra 2016, imenovan »Sapin II« (v nadaljevanju »zakon Sapin«), veljata za vašo uporabo storitev v trgovini App Store za Francijo in vse druge uporabe storitev za širjenje oglaševalskih akcij v Franciji. Če torej nastopate kot zastopnik, ne smete izvesti akcije v imenu stranke, ki deluje kot oglaševalec (»oglaševalec«), v trgovini App Store za Francijo (tj. v okviru akcije, ki je v glavnem prikazana na francoskem ozemlju), če je oglaševalec »francosko podjetje«. Za namene Pogojev storitve se strinjate, da je »francosko podjetje« registrirano, ima sedež ali kako drugače posluje v Franciji. V ta namen ne smete skrivoma delovati kot zastopnik ali skrivati, da med uporabo storitev delujete kot zastopnik. V skladu z razdelkom 10 (Odškodnina) prevzemate odgovornost in se strinjate, da boste družbi Apple in njenim direktorjem, uslužbencem, zaposlenim, povezanim družbam, zastopnikom, izvajalcem in dajalcem licenc poravnali škodo v povezavi z morebitnimi zahtevki, ki izhajajo iz vaše kršitve Pogojev storitve.

 

Madžarska

 

Naslednji pogoji veljajo za ponudnike vsebine s sedežem ali krajem poslovanja na Madžarskem oziroma v njeni pristojnosti:

 

S tem potrjujete, da ste pregledali razdelke 7(f), 9(e), 9(g) in 13 teh Pogojev storitve, in da se z njimi izrecno strinjate, kot tudi s celotnimi Pogoji storitve.

 

Indonezija

 

Naslednji pogoji veljajo za ponudnike vsebine s sedežem ali krajem poslovanja v Indoneziji ali v njeni pristojnosti:

 

Storitve po tej pogodbi vam zagotavlja neposredno ADI, ne glede na definicijo družbe »Apple« v tem dokumentu ali lokacijo trgovine App Store, ki prikazuje vašo vsebino oglasov.

 

Romunija

 

Naslednji pogoji veljajo za ponudnike vsebine s sedežem ali krajem poslovanja v Romuniji ali v njeni pristojnosti:

 

Potrjujete in se strinjate, da je kakršno koli dobroimetje, ki vam ga Apple odobri v povezavi s storitvami, ponudba plačilnih pogojev, ki vam omogoča nakup storitev v skladu s temi Pogoji storitve, in ne predstavlja zagotavljanja kreditnih zmogljivosti ali dejavnosti kreditiranja v skladu z romunsko zakonodajo (vključno z zakonom št. 93/2009 o nefinančnih bančnih institucijah in izrednim odlokom vlade št. 99/2006 o kreditnih institucijah za akcije, ki so izrecno opredeljene kot primerne za ADU (opredeljeno spodaj) v IO oziroma kapitalski ustreznosti).

 

Rusija

 

Naslednji pogoji veljajo za ponudnike vsebine s sedežem ali krajem poslovanja v Ruski federaciji ali v njeni pristojnosti:

 

Storitve po tej pogodbi vam zagotavlja neposredno ADI, ne glede na definicijo družbe »Apple« v tem dokumentu ali lokacijo trgovine App Store, ki prikazuje vašo vsebino oglasov.

 

Južna Koreja

 

Naslednji pogoji veljajo za ponudnike vsebine s sedežem ali krajem poslovanja v Republiki Koreji ali v njeni pristojnosti: 

 

Ne glede na zgornji razdelek 13 (Odpoved) Pogojev storitve lahko družba Apple, če ne upoštevate materialnih določb teh Pogojev storitve, z 10-dnevnim vnaprejšnjim obvestilom: (I) prekliče te Pogoje storitve in/ali vaš račun, vi pa boste še vedno odgovorni za poplačilo vseh zapadlih zneskov na vašem računu do vključno datuma prenehanja veljavnosti; (II) ukine licenco za aplikacijo programske opreme; in/ali (III) prepreči dostop do storitev (ali katerega koli njihovega dela), razen če je takšna bistvena kršitev odpravljena v 10 dneh.

 

Ukrajina

 

Naslednji pogoji veljajo za ponudnike vsebine s sedežem ali krajem poslovanja v Ukrajini ali v njeni pristojnosti:

 

Storitve po tej pogodbi vam zagotavlja neposredno ADI, ne glede na definicijo družbe »Apple« v tem dokumentu ali lokacijo trgovine App Store, ki prikazuje vašo vsebino oglasov.

 

Vietnam

 

Naslednji pogoji veljajo za ponudnike vsebine s sedežem ali krajem poslovanja v Vietnamu ali v njegovi pristojnosti:

 

Storitve po tej pogodbi vam zagotavlja neposredno ADI, ne glede na definicijo družbe »Apple« v tem dokumentu ali lokacijo trgovine App Store, ki prikazuje vašo vsebino oglasov.