Oglaševalske storitve
družbe Apple
Promocijski dobropisi
Določila in pogoji

Datum začetka veljavnosti: 8. avgust 2023

Ta določila in pogoji (v nadaljevanju ta »določila«) urejajo uporabo promocijskih dobropisov, ki jih lahko občasno ponudi Apple kot del vaše uporabe oglaševalskih storitev Apple (v nadaljevanju »storitev«) v skladu s pogoji storitve za oglaševalske storitve družbe Apple (v nadaljevanju »pogoji storitve«). Izrazi, ki so uporabljeni v teh pogojih, niso pa tukaj definirani, imajo pomene, ki so jim dodeljeni v pogojih storitve.

 

1.  Upravičenost

Če želite izkoristiti promocijske dobropise, morate imeti veljaven račun pri storitvi, v vašem računu pa mora biti nastavljen veljaven način plačila in izpolnjevati morate tudi vsa druga merila za upravičenost, ki jih je določila družba Apple.

 

2.  Razpoložljivost in potek veljavnosti

Promocijski dobropisi se morda ponujajo za omejen čas in lahko potečejo na določen datum ali po določenem obdobju, kot določi Apple. Promocijski dobropisi so neveljavni, če to prepoveduje zakonodaja in v primeru goljufije, napake oziroma zavajanja. Družba Apple lahko kadar koli spremeni ali ukine katero koli ponudbo promocijskih dobropisov, ne da bi vas o tem obvestila.

 

3.  Omejitve

Za promocijske dobropise lahko veljajo dodatne omejitve, navedene v ponudbi, kot so omejitve glede števila dobropisov, ki jih je mogoče izkoristiti v posameznem računu. Noben promocijski dobropis ni prenosljiv, ga ni mogoče zamenjati za denar ali drugo vrednost in ga ni mogoče kombinirati z drugimi ponudbami ali popusti.

 

4.  Uporaba

Vsi promocijski dobropisi, ki so samodejno dodani v vaš račun, bodo na voljo za uporabo, kot je določeno v ponudbi. Če skupni stroški transakcije presegajo znesek promocijskega dobropisa, odgovarjate za plačilo preostalega stanja z veljavnim plačilnim sredstvom v skladu s pogoji storitve. Ko bodo vsi promocijski dobropisi porabljeni, o tem ne boste obveščeni.

 

5.  Preklic

Družba Apple si pridržuje pravico, da kadar koli prekliče, umakne ali spremeni kateri koli promocijski dobropis, ne da bi vas o tem obvestila.

 

6.  Davki

Za vašo uporabo promocijskih dobropisov velja razdelek 7(e) pogojev storitve.

 

7.  Valuta

Če se valuta promocijskega dobropisa razlikuje od valute, nastavljene v vašem računu, bo znesek promocijskega dobropisa pretvorjen v valuto vašega računa na podlagi takrat veljavnih praks družbe Apple glede pretvorbe valut. Družba Apple ne odgovarja za kakršne koli razlike v menjalnih tečajih ali kakršne koli posledične spremembe vrednosti vašega promocijskega dobropisa.

 

8.  Brez garancij ali jamstev

Družba Apple ne daje nobenih garancij ali jamstev glede uspešnosti ali prikazovanja vašega oglaševanja oziroma vaše uporabe storitve, kar velja tudi v zvezi z razpoložljivostjo oglasnega prostora ali vašimi stroški. Potrjujete in se strinjate, da družba Apple ne odgovarja za izgube ali škodo, ki bi nastala zaradi vaše uporabe promocijskih dobropisov.

 

9.  Spremembe določil

Družba Apple lahko te pogoje spremeni kadar koli in brez predhodnega obvestila. Vaša nadaljnja uporaba promocijskih dobropisov po kakršnih koli spremembah ali dopolnitvah pomeni, da se strinjate s takimi spremembami oziroma dopolnitvami.