Oglaševalske storitve
družbe Apple
Davčne obveznosti in zahteve

Datum začetka veljavnosti: 8. avgust 2023

Te davčne obveznosti in zahteve veljajo za vašo uporabo oglaševalskih storitev družbe Apple. Uporabljeni izrazi, za katere ni navedena definicija, imajo pomene, dodeljene v pogojih storitve za oglaševalske storitve družbe Apple (v nadaljevanju »pogoji storitve«).

 

Avstralija

 

Če ste rezident Avstralije ali imate sedež v Avstraliji, pogoji storitve zahtevajo, vi pa izjavljate, da imate veljavno avstralsko številko podjetja (»ABN«) in ste registrirani za davek na promet blaga in storitev v Avstraliji. Družbi Apple boste posredovali zadovoljiva dokazila o svoji številki ABN. Jamčite, da boste družbo Apple obvestili, če ne boste več imeli veljavne številke ABN ali ne boste več registrirani za davek na promet blaga in storitev.

 

Kolumbija

 

Če ste rezident ali imate sedež v Kolumbiji, pogoji storitve zahtevajo, vi pa izjavljate, da ste poslovna stranka, registrirana za DDV (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) v Kolumbiji, in imate veljavno številko NIT (tj., Número De Identificación Tributaria). Na zahtevo družbe Apple boste takoj posredovali zadovoljiva dokazila o NIT. Izjavljate in jamčite, da boste takoj obvestili družbo Apple, če ne boste več imeli veljavne številke NIT ali ne boste več registrirani za plačilo kolumbijskega DDV-ja. V celoti ste odgovorni za vložitev vseh veljavnih obračunov kolumbijskega DDV-ja in drugih formalnih dajatev, povezanih z DDV-jem.

 

Madžarska

 

Če ste rezident Madžarske ali imate sedež na Madžarskem, ADI na tem mestu izjavlja, da bo, če izpolnjuje ustrezne določbe in zahteve glede praga, kot so določene v zakonu XXII iz leta 2014 o davku od oglaševanja, poskrbel za ustrezen davčni obračun in plačilo obveznosti, kot je ustrezno.

 

Indija

 

Če ste rezident Indije ali imate sedež v Indiji, pogoji storitve zahtevajo, vi pa izjavljate, da ste registrirani za davek na promet blaga in storitev v Indiji in da se storitve, ki se zagotavljajo, neposredno navezujejo na podjetje, ki ima veljavno registracijo za davek na promet blaga in storitev, in so efektivno povezane z njim. Družbi Apple boste posredovali zadovoljiva dokazila o registraciji za indijski davek na promet blaga in storitev. Jamčite, da boste družbo Apple takoj obvestili, če v Indiji ne boste več imeli veljavne registracije za davek na promet blaga in storitev. Za morebitne davčne odtegljaje ali druge davke (med drugim vključno z izravnalno dajatvijo) boste odgovorni sami in ne bodo zmanjšali zneska, ki ga je treba v okviru pogojev storitve plačati družbi Apple.

 

Japonska

 

Če je vaš zavezanec ali sedež na Japonskem, se strinjate, da boste upoštevali obrnjeno davčno obveznost za morebitni japonski davek na potrošnjo, ki ga je treba plačati za storitve v skladu s pogoji storitve, razen če vam storitve zagotavlja družba iTunes K.K. V izogib dvomom: Če vam storitve zagotavlja družba iTunes K.K., vam bo družba iTunes K.K. za storitve zaračunala morebitni veljavni japonski davek na potrošnjo in strinjate se, da boste tak japonski davek na potrošnjo plačali.

 

Nova Zelandija

 

Če ste rezident Nove Zelandije ali imate na Novi Zelandiji sedež, pogoji storitve zahtevajo, da družbi Apple posredujete novozelandsko številko podjetja in/ali novozelandsko registracijsko številko za davek na promet blaga in storitev. 

 

Južna Koreja

 

Če ste rezident ali imate sedež v Republiki Koreji, zagotavljate, jamčite in potrjujete, da (1) imate veljavno registrsko številko podjetja ali registrsko številko pri NTS (nacionalnem davčnem uradu) (s skupnim imenom »korejska davčna številka«) in ustrezno potrdilo ali drugo dokazilo za tako korejsko davčno številko; (2) boste družbi Apple pravočasno posredovali svojo korejsko davčno številko, na zahtevo družbe Apple pa tudi ustrezno potrdilo ali drugo dokazilo za tako korejsko davčno številko; in (3) če bo vaša veljavna korejska davčna številka ukinjena, pa boste o tem takoj obvestili družbo Apple.

 

Tajvan

 

Če ste rezident ali imate sedež na Tajvanu, pogoji storitve zahtevajo, vi pa izjavljate, da ste »poslovna stranka« in imate veljavno davčno številko (tj. tajvansko enotno številko podjetja). Družbi Apple boste posredovali zadovoljiva dokazila o davčni številki. Jamčite, da boste družbo Apple obvestili, če ne boste več imeli veljavne davčne številke ali če ne boste več veljali za »poslovno stranko«.

 

Turčija

 

Če ste rezident Turčije ali imate sedež v Turčiji, boste za vse davčne odtegljaje ali druge davke (med drugim vključno z davkom, zadržanim ali odtegnjenim za oglaševalske storitve v skladu z odlokom predsednika države številka 476), odgovorni vi in ne bodo zmanjšali zneska, ki ga je treba plačati družbi Apple v skladu s pogoji storitve. Če ustrezni davčni organi od družbe Apple zahtevajo plačilo kakršnih koli neplačanih zneskov davkov, boste družbi Apple na njeno zahtevo takoj povrnili ustrezne davke, obresti, globe in tudi stroške pravnega postopka.