Рекламни политики на Apple

Тези политики помагат да се обясни какво е и какво не е разрешено, когато рекламирате вашето съдържание с рекламните услуги на Apple.  

Когато рекламирате приложението си, освен да спазвате всички политики и насоки на App Store, трябва да спазвате и всичките следни политики, свързани с рекламата. Ако нарушите някоя от тези политики, приложението ви няма да отговаря на условията за използване на рекламните услуги на Apple. Моля, прочетете и бъдете в течение с нашите политики, за да избегнете всякакви отхвърляния, паузи или забавяния за вашите реклами.

Последна актуализация на 28 август 2023 г.


1. Отговорности на рекламодателя

Носите отговорност за следното:

 • 1.1 Трябва да спазвате Условията за предоставяне на услуги на Apple Advertising Services.

 • 1.2 Вашето приложение трябва да спазва всички Указания на App Store.

 • 1.3 Вашето рекламно съдържание, включително съдържанието, което изпращате в App Store, използвано за генериране на вашата реклама и използването на рекламните услуги на Apple от ваша страна, трябва да отговаря на всички приложими закони и разпоредби, включително законите и разпоредбите на всяка държава или регион, където рекламирате.

 • 1.4 Вашето рекламно съдържание и използването на рекламните услуги на Apple от ваша страна не може да нарушава правата на интелектуална собственост, правата на публичност или полупроводникови маски на която и да е страна. Включването или използването на интелектуална собственост, лого, графика, произведение на изкуството, аудио, филм, знаменитост или лице на която и да е друга страна трябва да бъде надлежно лицензирано за използване.

 • 1.5 Всички твърдения, направени в рекламното съдържание, трябва да бъдат адекватно обосновани.

 • 1.6 Рекламното съдържание не може да е подвеждащо.

 • 1.7 Рекламното съдържание не може да заблуждава потребителите да предоставят лична информация (1) без информирано съгласие или по заблуждаващи или фалшиви претенции, или (2) на страни, които събират лична информация с цел препродажба, търговия, бартер или по друг начин злоупотреба с тази лична информация.

 • 1.8 Заглавието, описанието, изображенията и визуализациите на приложението ви в App Store трябва точно да отразяват намерението и основното изживяване на приложението.

 • 1.9 Използването на името на Apple, продуктите, логото или други атрибути на марката без предварително одобрение е забранено.

 • 1.10 Трябва да имате всички необходими лицензи и разрешения за вашата реклама и трябва да ги предоставите на Apple, когато се изисква или бъдат поискани.

2. Реклама в континентален Китай

 • 2.1 За рекламирането в континентален Китай може да са необходими бизнес лицензи, разрешителни, правителствени одобрения или други материали или информация.

 • 2.2 Рекламирането в определени индустрии или категории може да бъде ограничено до организациите на бизнес компании.

 • 2.3 Възрастовите ограничения важат за рекламиране в определени отрасли или категории.

 • 2.4 Рекламите трябва да са на опростен китайски език и от вас се изисква да спазвате специфични изисквания за съдържанието.

 • За повече информация относно изискванията за рекламиране в континентален Китай, моля, прочетете Указания за рекламиране на Apple Advertising за континентален Китай.

3. Забранено съдържание

Apple не допуска следното забранено съдържание в каквато и да е реклама:

 • 3.1 Дискриминационно съдържание – рекламно съдържание, което насърчава омраза, насилие, тормоз или расизъм спрямо индивид или група от всяка раса, пол, вяра, национален произход, увреждане, религиозна принадлежност, възраст, език, сексуална ориентация, полова идентичност или финансово състояние.

 • 3.2 Клеветническо съдържание – рекламно съдържание, което е клеветническо, накърняващо или оклеветяващо.

 • 3.3 Нецензурно съдържание – рекламно съдържание, което е нецензурно или неприлично, включително отблъскващи формулировки или фрази.

 • 3.4 Съдържание за пълнолетни – рекламно съдържание, което популяризира насочени към пълнолетни теми или графично съдържание, например порнография, Кама сутра, еротика или съдържание, което популяризира „как да“ и други сексуални игри.

 • 3.5 Контролирани вещества – рекламно съдържание, което пряко или косвено улеснява или насърчава продажбата, разпространението или употребата на тютюневи изделия, незаконни вещества, наркотици, прекомерна консумация на алкохол или употреба на алкохол от непълнолетни.

 • 3.6 Оръжия или боеприпаси – рекламно съдържание, което пряко или косвено улеснява или насърчава продажбата, разпространението или използването на пушки, огнестрелни оръжия, други видове оръжия или боеприпаси, експлозивни материали или фойерверки.

 • 3.7 Противоречиво съдържание – рекламно съдържание, което се счита за обидно или графично или съдържа лични атаки, тормоз или сплашване срещу лице или отделен бизнес или институция.

 • 3.8 Фалшифицирани документи – незаконно или нелицензирано рекламно съдържание, което популяризира фалшиви документи, материали, продукти или услуги със съмнителна законност.

 • 3.9 Неподходящи бизнес практики – рекламно съдържание, което неподходящо стимулира изтеглянията или манипулирането, филтрирането или фалшифицирането на отзиви, обратна връзка, докосвания или изтегляния.

 • 3.10 Подвеждащи съобщения – фалшиви, измамни, нечестни или подвеждащи твърдения, включително подвеждащи заглавия, твърдения или илюстрации като:

 • Схеми за бързо забогатяване, „безплатни пари“ или подобни възможности или оферти за печелене на пари
 • Безплатни оферти и лотарии, като „Избрани сте да спечелите безплатно...“
 • „Безплатни артикули“, които изискват всякакъв вид плащане, административни разходи, такси за пренос или други такси и следователно не са наистина безплатни артикули
 • 3.11 Подвеждащо ценообразуване и претенции за цените – рекламно съдържание, което погрешно представя истинската същност на офертата (цените и всички твърдения за оценки трябва да са точни по всяко време).

 • 3.12 Незаконно рекламно съдържание – рекламно съдържание, което не е в съответствие с приложимите закони и разпоредби, включително законите и разпоредбите на всяка страна или регион, където се разпространява рекламното съдържание.

 • 3.13 Нелицензирано рекламно съдържание – рекламно съдържание, за което липсват необходимите лицензи, разрешителни или други разрешения, изисквани от закона, включително съгласно законите и разпоредбите на всяка страна или регион, където се разпространява рекламното съдържание.

 • 3.14 Съмнителна законност – рекламно съдържание, популяризиращо продукти или услуги със съмнителна законност, например фалшиво получени пароли, пирамидални схеми, продукти, предназначени да избягват законите за налагане на ограничения на скоростта, или популяризиране на държави или региони, предмет на търговско ембарго или санкции на САЩ.

 • 3.15 Политическо съдържание – рекламно съдържание, което съдържа или пряко или косвено популяризира политически кандидати, длъжностни лица, партии, организации, набиране на средства и изборни гласове или инициативи, включително реклами, изразяващи противопоставяне на такива. Рекламата по въпроси от обществено значение, които също могат да бъдат политически актуални или чувствителни, може да се оценява за всеки отделен случай.

4. Ограничено съдържание

Част от рекламното съдържание може да се рекламира само в определени държави или региони или позиционирания на реклами.

Част от рекламното съдържание може да бъде ограничено или забранено от местните закони.

Носите отговорност за правилното ограничаване на рекламното си съдържание в страните или регионите, където рекламирате. 

Ограниченията могат да включват ограничаване на рекламата ви до аудитории с подходяща възраст или притежаващи необходимите лицензи или разрешения за държавата или региона. Примерите включват:

4.1 Алкохол

 • 4.1.1 Рекламно съдържание, насърчаващо продажбата или консумацията на алкохол, или което се отнася до употребата на алкохолни напитки, може да бъде забранено или ограничено в някои държави и региони.

 • 4.1.2 Целият текст, изображения, видео и аудио, използвани за промоционални или рекламни цели, трябва да изобразяват подходящи за възрастта хора и сцени.

4.2 Чувствително съдържание или изображения

 • 4.2.1 Рекламното съдържание или изображения може да се считат за чувствителни по преценка на екипите за преглед на Apple. Рекламното съдържание, което се счита за чувствително, може да бъде забранено да се показва в определени държави или региони или да бъде забранено да се показва изцяло.

4.3 Фармацевтично и медицинско съдържание

 • 4.3.1 Рекламното съдържание за фармацевтични продукти, медицински изделия и медицински услуги може да се показва само на възрастни.

4.4 Хазарт с истински пари

 • 4.4.1 Рекламното съдържание, което позволява на потребителите да залагат в казино игри или спортни събития за шанса да спечелят пари или награди с реална стойност, е забранено да се показва на някои позиционирания на реклами. Примерите включват, но не се ограничават до: казино игри, спортни залагания, залагания във фентъзи спортове и услуги, които предлагат статистически анализ за целите на хазарта.

 • 4.4.2 Рекламодателите трябва да гарантират, че спазват местните закони, когато показват свързани с хазарта реклами. Отговорност на рекламодателя е да гарантира, че притежава съответните разрешения и лицензи, необходими за извършване на дейност в страните или регионите, където избере да рекламира.

 • 4.4.3 Рекламното съдържание за хазарт с истински пари и свързани услуги може да се показва само на възрастни.

 • 4.4.4 Рекламното съдържание за хазарт с истински пари е разрешено в някои държави или региони, след като подходящият лиценз за реклама бъде прегледан и одобрен от Apple.

4.5 Симулиран хазарт

 • 4.5.1 Рекламно съдържание за приложения, които имитират хазартни игри или казино игри, но не предлагат на потребителите шанс да спечелят пари или награди, които имат реална стойност, може да пуска реклами само на определени позиционирания на реклами и са забранени или ограничени в някои страни или региони.

4.6 Услуги за запознанства/сватосване

 • 4.6.1 Рекламното съдържание за приложения, които предлагат услуги за запознанства или сватосване, може да бъде забранено да се показва в някои позиционирания на реклами.

 • 4.6.2 Рекламното съдържание за приложения, които предлагат услуги за запознанства или сватосване, трябва да отговаря на местните закони и разпоредби в държавите или регионите, където изберете да рекламирате.

 • 4.6.3 Рекламното съдържание за приложения, които предлагат услуги за запознанства или сватосване, може да не провеждат кампании в някои държави или региони, освен ако приложението е достъпно само за възрастни.

5. Общ преглед на допустимостта на позиционирането на реклами

 • 5.1 Apple използва както ръчни, така и автоматизирани системи, за да определи дали рекламното съдържание отговаря на условията за показване, на кои позиционирания и/или в кои държави или региони. Основните параметри, изследвани от автоматизираните системи, са уместност, качество и оценки, като всички определения се преглеждат от членове на екипа за модериране на съдържанието.

 • 5.2 Преглед на допустимостта по позициониране:

Съдържание Резултати от търсенето Раздел Търсене Раздел Днес Страница на продукта
Алкохол Позволено* Не е позволено Не е позволено Не е позволено
Чувствително съдържание или изображения Позволено* Не е позволено Не е позволено Не е позволено
Фармацевтично и медицинско съдържание Позволено* Не е позволено Не е позволено Не е позволено
Хазарт с истински пари Позволено* Не е позволено Не е позволено Не е позволено
Симулиран хазарт Позволено* Не е позволено Не е позволено Не е позволено
Услуги за запознанства или сватосване Позволено* Не е позволено Не е позволено Не е позволено
Религия Позволено* Не е позволено Не е позволено Не е позволено
 • *Може да бъде ограничено в съответствие с местното законодателство и разпоредби.

6. Реклама в раздела Днес

Рекламите в раздела Днес трябва да се придържат към указанията за рекламиране на Apple. Те включват:

 • 6.1 Името и субтитрите на приложението трябва да съвпадат с локализирания език за съответната държава или регион, където кампанията ви е настроена да се провежда.

 • 6.2 Иконата, името и субтитрите на приложението не трябва да съдържат изображения, които се считат за насилствени, обидни, открито сексуални или по друг начин неподходящи.

 • 6.3 Иконата, името, субтитрите и изображенията на приложението не трябва да съдържат пушки, оръжия или графично насилие.

 • 6.4 Иконата, името и субтитрите на приложението не трябва да включват ценообразуване, оферти или претенции за оценяване.

 • За повече информация, моля, прочетете Указания за реклами в раздела Днес.

7. Механизми за обезщетение

Вижте тук за повече информация относно средствата за правна защита и механизмите за обезщетение, които могат да бъдат налични съгласно Законодателния акт за цифровите услуги на Европейския съюз.

Apple си запазва правото да променя тези Политики по всяко време. Apple може също да приложи ограничения или лимити на вашите реклами. Ако имате някакви въпроси относно нашите политики, моля, не се колебайте да се свържете с нас.