Apple Advertising Services
Условия за предоставяне на услуги

Дата на влизане в сила: 8 август 2023 г.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ, ДОКУМЕНТИ, ГРАФИЦИ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ ТУК ЧРЕЗ ПРЕПРАТКА („УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ“ ИЛИ „СПОРАЗУМЕНИЕ“), ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАКОННО СПОРАЗУМЕНИЕ И СЕ СКЛЮЧВАТ МЕЖДУ APPLE И ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, СЪГЛАСЯВАЩО СЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ИЛИ НЕГОВ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПРАВОПРИЕМНИЦИ, КАНДИДАТИ, КОНСУЛТАНТИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ (ПООТДЕЛНО ИЛИ ЗАЕДНО „ДОСТАВЧИК НА СЪДЪРЖАНИЕ“ ИЛИ „ВИЕ“), УПРАВЛЯВАЩИ ДОСТЪПА ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ APPLE (I) АСОЦИИРАНИ С АКАУНТА, СЪЗДАДЕН, ДОСТЪПВАН ИЛИ ИЗПОЛЗВАН ОТ ВАС ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, (II) СВЪРЗАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВАШЕТО РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ (ДЕФИНИРАНО ПО-ДОЛУ), ИЛИ (III) СВЪРЗАНИ С ДРУГИ УСЛУГИ, ПРОГРАМИ ИЛИ ПРОДУКТИ, КОИТО ВКЛЮЧВАТ ЧРЕЗ ПРЕПРАТКА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ЗАЕДНО „УСЛУГИТЕ“).

 

Освен ако не е посочено друго тук, „Apple“ означава някое от или всички изброени по-долу в зависимост от местоположението, където Вашето рекламно съдържание се обслужва с помощта на Услугите: Apple Inc., намираща се на One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 за рекламно съдържание, обслужвано в Северна, Централна и Южна Америка (с изключение на Канада и нейните територии и владения), включително територии и владения на Съединените американски щати, както и френски и британски владения в Северна Америка, Южна Америка и Карибите; Apple Canada Inc., намираща се на адрес 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Канада за рекламно съдържание, обслужвано в Канада или нейни територии и владения; iTunes KK, намираща се на адрес Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo 106-6140, Япония за рекламно съдържание, обслужвано в Япония; Apple Pty Limited, намираща се на адрес Level 3, 20 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Австралия за рекламно съдържание, обслужвано в Австралия, Нова Зеландия, включително островни владения, територии и свързани юрисдикции; Apple Distribution International Ltd. („ADI“), намираща се на адрес Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Република Ирландия за рекламно съдържание, обслужвано на всички останали места.

 

Вие потвърждавате пред Apple и се съгласявате, че Вие или Вашият представител или агент, който сключва настоящите Условия за предоставяне на услуги, сте навършили пълнолетие в юрисдикцията(ите), в която(които) пребивавате (най-малко 18-годишна възраст в много страни) и имате право и правомощия да сключите настоящите Условия за предоставяне на услуги от Ваше собствено име и че ако Вашият представител или агент сключва настоящите Условия за предоставяне на услуги от Ваше име като компания, организация, образователна институция или агенция, сътрудническа организация или правителствен отдел, че такъв представител или агент има правото и правомощията да Ви обвърже законово с всички условия и задължения на настоящите Условия за предоставяне на услуги.

 

Вие се съгласявате да приемете и спазвате настоящите Условия за предоставяне на услуги, както са представени; промени, допълнения или премахнати текстове не се приемат от Apple и Apple може да откаже достъп до Услугите поради неспазване на която и да е част от настоящите Условия за предоставяне на услуги или по друга причина по собствена преценка на Apple.

 

ВЕРСИЯТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ОРИГИНАЛНИЯТ, УПРАВЛЯВАЩ ИНСТРУМЕНТ И РАЗБИРАНЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ. АКО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО ОТ APPLE НА ДРУГ ЕЗИК, РАЗЛИЧЕН ОТ АНГЛИЙСКИ, ВЕРСИЯТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЩЕ УПРАВЛЯВА И КОНТРОЛИРА В СЛУЧАЙ НА КОНФЛИКТ С КАКЪВТО И ДА Е ПРЕВОД НА ДРУГ ЕЗИК.

 

С оглед на гореизложеното и на взаимните обещания и споразумения, изложени тук, Вие и Apple (наричани заедно „Страните“) се съгласявате, както следва:

 

1.    Достъп. Достъпът до Услугите се предоставя, по собствено усмотрение на Apple, само на Доставчик на съдържание, който има едно или повече валидни споразумения с Apple или филиали на Apple, свързани с: (a) Доставчик на съдържание, чиито материали се обслужват в Свойствата (дефинирани по-долу), или (b) други физически или юридически лица, както е определено от Apple по тяхно усмотрение.

 

2.    Системни изисквания. Използването на Услугите може да изисква съвместим хардуер, достъп до интернет и/или мобилен достъп, определен софтуер и може да изисква периодично получаване на актуализации или надстройки. Може да се прилагат такси за системните изисквания на Доставчика на съдържание. Тъй като използването на Услугите може да включва хардуер, софтуер и достъп до интернет и/или мобилен достъп, възможността Ви да използвате Услугите може да бъде повлияна от действието на тези фактори. Силно се препоръчва високоскоростен интернет и/или мобилен достъп. Потвърждавате и се съгласявате, че тези системни изисквания, които могат да бъдат периодично променяни, са Ваша отговорност. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Услугите представляват търговски услуги за търговска употреба.

 

3.    Други споразумения. Всички други споразумения, които са в сила между Apple и Вас (наричани заедно „Други споразумения“) са отделни от настоящите Условия за предоставяне на услуги. Освен ако не е посочено друго в писмена форма тук или в Другите споразумения, настоящите Условия за предоставяне на услуги в никакъв случай няма да се считат за условия на Другите споразумения и обратно. Никакво нарушение на настоящите Условия за предоставяне на услуги няма да представлява нарушение на което и да е друго споразумение и обратно. Потвърждавате и се съгласявате, че изпълнението на Вашите задължения съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги няма да зависи от това, че Apple сключва каквито и да било допълнителни споразумения или предоставя допълнителни заявления или гаранции, свързани с Услугите.  

 

4.     Вашата информация. Съгласявате се да предоставите точна, актуална и пълна информация, включително каквато може да е необходима за регистрация в Apple или използване на Услугите и по време на използването на Услугите, включително, но не само, име на дружество, физически адрес, информация за корпоративно плащане, съответната данъчна информация (включително всеки данъчен регистрационен номер или удостоверение и т.н.) или друга информация, както се изисква (заедно наричани „Данни на бизнес потребител“). Потвърждавате и се съгласявате, че използването от Ваша страна на Услугите ще изисква от Apple да Ви изпраща съобщения на имейл адреса(ите) или друго средство за комуникация, което предоставите на Apple. Съгласявате се, че Apple може да Ви изпраща, независимо дали по имейл или по друг начин, съобщения, включително, но не само, известия и фактури (или други материали, свързани с фактурирането), на английски език. С настоящото потвърждавате способността си да четете и разбирате съобщенията на английски език или Вашата практическа способност да получите превод на съобщенията от английски език на предпочитан от Вас език или според разпорежданията на юрисдикциите, на които сте подчинени, без разходи за Apple. С настоящото потвърждавате, че всички Данни на бизнес потребител, които вече сте предоставили на Apple (включително, но не само, в процеса на кандидатстване към Apple или чрез предишно използване на Услугите), са точни, актуални и пълни. Освен това се съгласявате да поддържате и актуализирате Вашите Данни на бизнес потребител според необходимостта, за да ги поддържате точни, актуални и пълни. Разбирате и потвърждавате, че ако не представяте, актуализирате и поддържате точна, актуална и пълна информация съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги, това може да доведе до спиране или прекратяване на Вашия достъп до или използването на Услугите по всяко време. Потвърждавате и се съгласявате, че Apple може да запази в своите записи Вашите Данни на бизнес потребител и информация, свързана с Вашите Данни на бизнес потребител, Вашия акаунт и използване от Ваша страна на Услугите, включително, както може да се изисква от законите и разпоредбите на юрисдикциите, в които пребивавате или се намирате или на които сте подчинени и от всяка юрисдикция, в която се показват Вашите кампании или Рекламно съдържание, в съответствие с Политиката за поверителност на Apple, достъпна на  apple.com/privacy, и че такова запазване може да продължи и след прекратяването на използването от Ваша страна на Услугите.

 

5.     Акаунт и парола. Като регистриран потребител на Услугите, може да се наложи да създадете акаунт, за да използвате Услугите („Акаунт“). Единствено Вие сте отговорни за Вашия акаунт, включително за поддържане на поверителността и сигурността на Вашия акаунт. Нямате право да разкривате информацията за Вашия акаунт на никого, да разрешавате на никого да използва Вашия акаунт или да използвате акаунта на някого другиго без упълномощаване. Носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват във или чрез Вашия акаунт, включително тези дейности, които упълномощавате или насочвате Apple да извършва от Ваше име, и се съгласявате незабавно да уведомите Apple за всяко неупълномощено използване на Вашия акаунт или всяко друго нарушение на сигурността. Apple не носи отговорност за загуби, произтичащи от неупълномощено или друго неправилно използване на Вашия акаунт.

 

6.    Рекламни услуги.

 

а.    Общ преглед. След приемане на настоящите Условия за предоставяне на услуги и при завършване на други процеси или одобрения, които може да се изискват от Apple, можете да използвате Услугите, за да настроите, управлявате и плащате на Apple за рекламни кампании („Кампании“), в които Apple ще доставя Вашето рекламно съдържание, включително продуктите, услугите и дейностите, изобразени и изразени или подразбиращи се претенции, направени в тях („Рекламно съдържание“) на съответните софтуерни приложения на Apple или устройства на Apple (наричани заедно „Свойства“).

 

б.   Насочване. Разбирате и се съгласявате, че Apple може да Ви предложи възможността да избирате, внедрявате или използвате функции или функционалности на Услугите, за да Ви помогне да оптимизирате или насочвате показването на Вашето Рекламно съдържание, включително, но не само: (I) рекламно послание, (II) решения за трафик на реклами и/или насочване, включително избор на ключови думи, оферти и сегменти, (III) Свойства, (IV) дестинации, към които Рекламното съдържание може да насочва разглеждащите (напр. изтегляния на приложения, URL адреси, целеви страници) и (V) свързаните URL адреси и пренасочвания и услугите и продуктите, рекламирани на такива URL адреси и пренасочвания (наричани заедно „Насочване“). Насочването може или не може да бъде достъпно за някое или всички Свойства и за всички или да извиква Вашите кампании или Рекламно съдържание. Където е приложимо, Apple и нейните филиали могат да Ви предоставят някои незадължителни функции, свързани с Насочването, като предложения или препоръки, свързани с ключови думи или наддавания на търгове, предназначени да Ви помогнат при избора и генерирането на Насочване. Разбирате и се съгласявате, че не сте длъжни да внедрявате, използвате, разрешавате използването или да разчитате на каквито и да било функции за насочване и, ако е приложимо, можете да се включите или да се откажете от използването на тези функции. РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВНЕДРЯВАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО, УПЪЛНОМОЩАВАНЕТО ЗА, РАЗЧИТАНЕТО НА И РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВСЯКО НАСОЧВАНЕ, ОТ ВАША СТРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФУНКЦИИ ЗА НАСОЧВАНЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ВНЕДРЕНИ ИЛИ НЕ ЧРЕЗ ФУНКЦИИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА УСЛУГИТЕ, ЩЕ Е ЕДИНСТВЕНО ВАША ОТГОВОРНОСТ, ЗА КОЯТО САМО ВИЕ ЩЕ СТЕ ОТГОВОРНИ И ЩЕ СЪОТВЕТСТВА НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНОВИ И РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЗИ ОТ ЮРИСДИКЦИИТЕ, В КОИТО ПРЕБИВАВАТЕ ИЛИ СЕ НАМИРАТЕ, ИЛИ НА КОИТО СТЕ ПОДЧИНЕНИ, КАКТО И ОНЕЗИ ОТ ЮРИСДИКЦИИТЕ, В КОИТО СЕ ПОКАЗВАТ ВАШИТЕ КАМПАНИИ ИЛИ РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ. Освен това разбирате и се съгласявате, че услугите и функциите за насочване и всеки техен аспект се предоставят и могат да бъдат променени, спрени или прекратени по собствено усмотрение на Apple. При спазване на гореизложеното упълномощавате Apple да прилага всички Насочвания, които изберете, приложите или използвате.

 

в.    Бета версии, рекламни експерименти, тестване. Потвърждавате и се съгласявате, че Apple или нейните филиали могат, със или без предизвестие до Вас, да провеждат, участват или прилагат тестове или експерименти, които могат пряко или косвено да използват или повлияят на Вашите кампании или Рекламно съдържание или по друг начин да повлияят на използването на Услугите от Вас („Тестване“), които, освен ако не е уговорено друго, се уреждат от настоящите Условия за предоставяне на услуги. Съгласявате се да не разкривате никаква непублична информация относно такива тестове и свързани програми, продукти или функции, включително тяхното съществуване.

 

г.   Данни на рекламодателя. Доколкото функциите или функционалностите на Услугите Ви позволяват да предоставяте информация за Вашите клиенти, продукти и услуги на Apple („Данни на рекламодателите“), за да използвате Насочването, и избирате да ги използвате, Вие потвърждавате и се съгласявате, че Apple може да използва Вашите Данни на рекламодател с цел изпълнение на Вашето Насочване. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че единствено Вие носите отговорност за сигурността и поверителността на Вашите Данни на рекламодател (предмет на гаранцията на Apple в Раздел 6(з) тук), имате необходимите разрешения и съгласия (при необходимост) за използване и предоставяне на Вашите Данни на рекламодател, потвърждавате, че ще използвате Данните на рекламодател само чрез Услугите, когато имате законни, разрешени цели, и ще премахнете Данните на рекламодател от всички системи и свойства на Apple, използвани от Вас във връзка с Услугите, ако вече не възнамерявате да използва такива данни във връзка с Услугите. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Apple може да използва информация относно използването на Услугите от Ваша страна и Вашите взаимодействия с Apple във връзка с Услугите, включително Данни на рекламодател и Данни на бизнес потребител, с цел предоставяне, оценка, изменение или подобряване на Услугите и за комуникация относно Услугите. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Apple може да има задължение да публикува или разкрива информация относно използването от Ваша страна на Услугите, Вашето Рекламно съдържание или Вашите Кампании (включително решението на Apple да не показва Вашето Рекламно съдържание или Кампании, или да спре, прекрати или ограничи показването на Вашето Рекламно съдържание или Кампании), и Apple не носи отговорност пред Вас във връзка с каквато и да е публикация или разкриване, което Apple счита добросъвестно, че това се изисква съгласно това задължение.

 

д.    Право на отхвърляне на Рекламно съдържание. Apple си запазва правото: (I) да отхвърля, премахва, отменя, не одобрява или отменя одобрението за каквото и да е Рекламно съдържание, Кампания или Насочване по всяко време и по каквато и да е причина, включително, но не само, убеждението на Apple, че поставянето на Рекламно съдържание може да подложи Apple на наказателна или гражданска отговорност, може да противоречи на Условията за предоставяне на услуги, може да противоречи на политиките на Apple или може да бъде неблагоприятно за бизнес интересите на Apple; (II) да поиска промени в рекламното съдържание, включително като условие за одобрение за разпространение или продължаване на разпространението, и (III) разумно да маркира или обозначи Рекламното съдържание като рекламен или промоционален материал в съответствие с приложимите закони, разпоредби или индустриални практики, или да промени Вашето рекламно съдържание по нематериален начин, включително, без ограничение, мащабиране или изрязване, както е разумно необходимо за предоставяне на Услугите. Независимо от гореизложеното, единствено Вие носите отговорност за Вашето Рекламно съдържание, предоставено на Apple. Също така разбирате и се съгласявате, че някои Рекламни съдържания, Доставчици на съдържание или материали, притежавани от Доставчика на съдържание, или продукти и/или услуги на рекламодател може да не отговарят на условията за промоция при използване на Услугите. Фактът, че Apple не е отхвърлила, премахнала или отменила Рекламно съдържание по никакъв начин не отменя, намалява, ограничава или по друг начин засяга Вашите отговорности и задължения съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги. Нищо в настоящото Споразумение или предоставянето на Услугите от Apple няма да се тълкува като одобрение от Apple на някое от Вашите Рекламни съдържания.

 

е.    Ограничен лиценз за Рекламно съдържание. С настоящото предоставяте на Apple неизключителен, освободен от лицензионни такси, валиден за цял свят, изцяло платен лиценз за съхраняване, използване, възпроизвеждане, промяна (само за целите на форматиране), предаване, изпълнение и показване на Рекламното съдържание (което ще се счита за включващо цялото съдържание, включително текст, аудио, видео, изображения, продукти, цифрови файлове, уеб страници, търговски марки, характеристики на марката или всякаква друга интелектуална собственост, съдържаща се в тях или достъпна от тях): (i) за целите на предоставянето на Услугите, включително, но не само Тестване, (ii) както може да се изисква съгласно всички приложими закони или разпоредби, или (iii) както е изрично разрешено от настоящите Условия за предоставяне на услуги.

 

ж.   Изявления, гаранции и споразумения с Доставчици на съдържание. Заявявате, гарантирате и се съгласявате, че: (I) имате пълната власт да сключвате и изпълнявате задълженията си съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги и по искане на Apple можете и трябва незабавно да демонстрирате тези правомощия и/или пълномощия до степента, в която удовлетворят Apple, и разбирате и потвърждавате, че ако не го направите, това ще се счита за съществено нарушение на настоящите Условия за предоставяне на услуги; (II) Вашите действия и практики при достъп или използване на Услугите, Вашето Рекламно съдържание и Данни на рекламодател са и ще останат в пълно съответствие с всички приложими законови и регулаторни изисквания, включително тези на юрисдикциите, в които пребивавате или се намирате или на които сте подчинени, и тези от всяка юрисдикция, в която се показват Вашите кампании или Рекламно съдържание; (III) МЕЖДУ ВАС И APPLE, ВИЕ СТЕ ИЗЦЯЛО ОТГОВОРНИ ЗА ВАШЕТО РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ, ДАННИ ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛ И НАСОЧВАНЕ; (IV) притежавате необходимите права, пълномощия, разрешения и съгласия, за да разрешите всички употреби на Рекламното съдържание и Данните на рекламодател във връзка с Услугите и да разрешите всички употреби на Рекламно съдържание и Данните на рекламодател от Apple като част от предоставянето на Услугите; (V) можете и ще премахнете всяко Рекламно съдържание или Данни на рекламодател, ако и до степента, в която вече нямате всички необходими права, пълномощия, разрешения или съгласия за използване на такова Рекламно съдържание или Данни на рекламодател; (VI) нямате и няма да упълномощавате никоя страна да генерира автоматични, измамни или по друг начин невалидни кликвания, импресии или други действия; (VII) няма да нарушавате съзнателно или заобикаляте никакви мерки за сигурност; (VIII) ВАШИТЕ ИЗБОРИ И РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАСОЧВАНЕ, АКО ИМА ТАКИВА, ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВАТ НАПЪЛНО С ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНОВИ И РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗБОРА, ВНЕДРЯВАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КЛЮЧОВИ ДУМИ НА ЮРИСДИКЦИИТЕ, В КОИТО ПРЕБИВАВАТЕ ИЛИ СЕ НАМИРАТЕ ИЛИ НА КОИТО СТЕ ПОДЧИНЕНИ, И НА ВСЯКА ЮРИСДИКЦИЯ, В КОЯТО СЕ ПОКАЗВАТ ВАШИТЕ КАМПАНИИ ИЛИ РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ; (IX) никоя част от Данните на рекламодател или Рекламното съдържание или използването им не представлява или няма да: (A) нарушава авторските права, патенти, търговска марка, търговска тайна или друга интелектуална собственост или права на собственост на трета страна; (Б) нарушава закон, устав, наредба или разпоредба, включително, но не само, законите и разпоредбите, уреждащи контрол на износа и приложимите санкции; (В) бъде клевета или търговска клевета; (Г) бъде порнографска или неприлична; или (Д) съдържа зловреден софтуер, шпионски софтуер, вируси, троянски коне, „червеи“, „бомби със закъснител“, софтуер за откуп или други подобни увреждащи или вредни процедури за програмиране; (X) получили сте всички приложими одобрения, лицензи и разрешителни, необходими за Рекламното съдържание, Данните на рекламодател и рекламните продукти и/или услуги, както и тяхното използване от Ваша страна, и носите отговорност за поддържането на такива одобрения, лицензи и разрешителни в пълна сила и действащи по време на срока на настоящите Условия за предоставяне на услуги; и (XI) ако осъществявате достъп, използвате или прилагате Услугите от името на трета страна (например като агент или доставчик на услуги): (i) сте и ще бъдете законно упълномощени за достъп, използване или прилагане на Услуги от името на всяка такава трета страна в това качество; (ii) Вашият достъп, използване или прилагане на Услугите не трябва да надвишава законното упълномощаване, предоставено от всяка такава трета страна; (iii) ще сте обвързали всяка такава трета страна с настоящите Условия за предоставяне на услуги и ако по някаква причина не сте обвързали такава трета страна с настоящите Условия за предоставяне на услуги, ще носите отговорност за изпълнение на всяко задължение, което всяка такава трета страна би имала съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги; и (iv) упълномощавате Apple да комуникира с всяка такава трета страна, когато е разумно необходимо, включително за валидиране на разрешителните, посочени в раздел 6(g)(XI)(i)-(iii) или да предоставя информация или материали, изисквани от приложимото законодателство или разпоредби и Вие ще подпомагате Apple в такива комуникации по искане на Apple.

 

з.   Гаранция на Apple. Apple заявява и гарантира, че: (I) има пълни правомощия да сключва и изпълнява задълженията си съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги; и (II) Услугите се извършват по професионален начин. Освен ако не е посочено друго, единственото Ви средство за защита при нарушаване на горните гаранции е посочено в раздел 9(ж) от настоящите Условия за предоставяне на услуги.

 

и.     Разрешение за маркетинг. Съгласявате се, че Apple може да Ви изпраща маркетингови съобщения относно Услугите. Apple може да поиска и Вие се съгласявате да не отказвате необосновано разрешение за използване на Рекламното съдържание, включително всички търговски марки и емблеми, включени в Рекламното съдържание, за промоционални цели в маркетинговите материали на Apple. Apple трябва да одобри писмено всяко прессъобщение или съобщение, което се отнася до или е свързано с настоящите Условия за предоставяне на услуги, Рекламното съдържание или отношенията ви с Apple.

 

й.     Марки на Apple. Няма да използвате търговските марки, марките за услуги, търговските наименования, емблеми или други търговски или продуктови обозначения на Apple за каквито и да било цели, без първо да получите предварителното писмено съгласие на Apple. Всички други права във връзка с търговските марки (включително законови права) са изрично изключени до степента, разрешена от закона.

 

к.    Отчетни показатели. Ако Apple предлага, предоставя или прави достъпни отчети или анализи за ефективността на Вашите Кампании („Отчетни показатели“), потвърждавате и се съгласявате, че между страните тези Отчетни показатели ще бъдат категоричните и обвързващи измервания на ефективността на Apple при предоставяне на Услугите и че никакви други отчетни показатели, трета страна или други, няма да бъдат разрешени във връзка с Услугите; при условие обаче, че Apple не дава гаранции по отношение на точността, пригодността или надеждността на Отчетните показатели, включително, но не само, импресии, преобразувания и докосвания, във връзка с Услугите.

 

л.     Използване на данни. Apple ще има право да събира и използва всякакви данни за дейността на потребителите във връзка с Услугите. Тези данни се използват за анализиране, отчитане и подобряване на Услугите. Всички данни, събрани от Apple във връзка с Услугите, ще бъдат обработвани и използвани в съответствие с нейната публично публикувана Политика за поверителност, достъпна на адрес apple.com/privacy.

 

м.  Съответствие със спецификации, насоки за съдържание и насоки за политика. Съгласявате се да спазвате инструкциите, исканията, изискванията, условията, спецификациите и правилата и насоките за съдържанието, предоставени от Apple във връзка с Услугите, включително, без ограничение, технически спецификации и насоки за политиката и съдържанието, предоставени или направени достъпни от Apple, включително всички налични в searchads.apple.com/terms и/или ads.apple.com/cn/terms (всеки от документите е включен в настоящите Условия за предоставяне на услуги чрез препратка и може да бъде изменян от време на време от Apple) и които се съгласявате да посещавате и преглеждате редовно. Единствено Вие носите отговорност за правилното съдържание, формат, функциониране и поддържане на актуално Рекламно съдържание, предоставено от Вас или използвано по друг начин във връзка с Услугите. За рекламиране в App Store потвърждавате, че промените, направени във Вашето представяне в App Store (напр. цена, описание и т.н.), може да повлияят на Вашето Рекламно съдържание и че подобни промени в App Store може да отнемат до шестнадесет (16) часа, преди да бъдат отразени в Услугите. Между Страните, Вие носите отговорност за всички разходи и разноски, направени във връзка с разработването, сертифицирането и одобрението на Вашето рекламно съдържание.

 

н.   Отношения на страните. Настоящите Условия за предоставяне на услуги създават отношения на независим изпълнител между Вас и Apple. Настоящите Условия за предоставяне на услуги не създават трудово правоотношение, посредничество, партньорство, съвместна инициатива, доверително задължение или каквато и да е друга форма на правна асоциация между Вас и Apple и няма да заявявате обратното, независимо дали изрично, косвено, привидно или по друг начин.

 

о.   Поверителност. Периодично едната страна (като „Разкриваща страна“) може да разкрива или предоставя на другата страна (като „Получаваща страна“) под каквато и да е форма (напр. писмена, устна, визуална, електронна или друга материална или нематериална форма), определена непублична, собствена и поверителна информация или материали, независимо дали са етикетирани или обозначени като поверителни („Поверителна информация“). Поверителната информация включва, но не само, непублична, собствена и поверителна информация за бизнес отношенията между Вас и Apple, предоставянето от Apple и резултатите от използването на Услугите, както и всички дискусии, свързани с тях (напр. непублични продуктови планове, маркетингови планове), Отчетни показатели и всякаква друга интелектуална собственост на Apple (дефинирана по-долу). Независимо от гореизложеното, Поверителната информация не включва информация, която: (I) сега или впоследствие става общодостъпна за обществеността без вина или нарушение от страна на Получаващата страна; (II) Получаващата страна може да докаже, че е имала правомерно владение преди разкриването на Получаващата страна от Разкриващата страна; (III) е независимо разработена от Получаващата страна без използване на каквато и да е поверителна информация; и (IV) Получаващата страна законно получава от трета страна, която има право да я прехвърли или разкрие на Получаващата страна без ограничение. В допълнение Поверителната информация не включва никакъв безплатен софтуер с отворен код („FOSS“), включен в Услугите и придружен от лицензионни условия, които не налагат задължения за поверителност при използването или разкриването на такъв FOSS. Нищо в настоящите Условия за предоставяне на услуги няма да задължава нито една от страните да разкрива Поверителна информация.

 

п.   Задължения относно Поверителна информация. При спазване на и без ограничаване на разрешенията и предоставените лицензи, изрично посочени тук, Получаващата страна се съгласява да: (I) защитава Поверителната информация на Разкриващата страна, като използва най-малко същата степен на грижа, която използва за защита на своята поверителна и собствена информация от подобно значение, но не по-малко от разумна степен на грижа, (II) използва Поверителната информация на Разкриващата страна с единствената цел да изпълни задълженията си и да упражнява правата си съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги и при никакви обстоятелства в своя собствена полза или в полза на трета страна, и (III) не разкрива, публикува или разпространява Поверителна информация на никого, освен тези служители и консултанти, които имат нужда да я знаят, за да постигнат тази цел и които са обвързани с настоящите Условия за предоставяне на услуги, които забраняват неупълномощеното разкриване или използване на Поверителна информация. Получаващата страна ще носи отговорност за всяко нарушение на условията в настоящия раздел, включително от нейни служители или консултанти. Получаващата страна може да разкрие Поверителна информация до степента, изисквана от закона, при условие че Получаващата страна положи разумни усилия да уведоми Разкриващата страна за такова изискване преди това разкриване и предприеме разумни стъпки, за да получи защитно третиране на Поверителната информация.

 

р.   Собственост. Освен ако не е посочено друго тук, между Apple и Доставчика на съдържание, Доставчикът на съдържание запазва всички права, собственост и интереси, включително всички права на интелектуална собственост, върху всяко рекламно съдържание, предоставено от Вас, при условие че Рекламното съдържание не включва никаква поверителна информация на Apple или интелектуална собственост на Apple, включително код, инструменти и технология, използвани във връзка с Услугите или Свойствата („Интелектуална собственост на Apple“). Apple си запазва всички права, собственост и интерес върху: (I) Интелектуалната собственост на Apple; и (II) всички анализи, отчети, данни и друга информация, разработена от Apple, свързана с използването на Услугите, независимо дали са разкрити или не на Доставчиците на съдържание.

 

с.    Поверителност и сигурност на личните данни.

 

Ако по което и да е време установите, че някоя функция или функционалност на Услугите Ви позволява да събирате лична информация („Лични данни“), Вие трябва: (I) да уведомите Apple незабавно в писмен вид; (II) да поддържате строги мерки за поверителност и сигурност за защита на личните данни; (III) да не разкривате никакви Лични данни на друга страна; (IV) незабавно да уведомите Apple, ако има потенциално или действително нарушение на сигурността, свързано с Личните данни; (V) да спазвате всички приложими закони, наредби и международни споразумения или договори, отнасящи се до Личните данни, включително както е приложимо, за прехвърляне на лични данни от Европейското икономическо пространство или Швейцария към юрисдикция, която Европейската комисия или, когато е приложимо, Швейцарският федерален комисар по защита на данните и информацията не са определили като осигуряващи адекватно ниво на защита на Личните данни.

 

В съответствие с политиката на Apple за проследяване се съгласявате, че във връзка с Услугите няма да осъществявате и да се опитвате да осъществявате достъп, да използвате или обработвате по друг начин каквато и да е информация, която може да се използва за проследяване на всяко лице или устройство, освен с изрично разрешение чрез API за прозрачност за проследяване на приложения. Проследяването се определя от политиките и насоките на Apple, включително в developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

т.    Стимули. Apple може, по своя преценка, да предлага стимули, включително кредити, промоции, отстъпки или други парични или непарични предложения, на Вас или други отговарящи на условията потребители на Услугите във връзка с Услугата. Приемането или използването от Ваша страна на каквито и да било подобни стимули е предмет както на настоящите Условия за предоставяне на услуги, така и на Общите условия за промоционални кредити на Apple Advertising Services (достъпни на searchads.apple.com/promo-terms и/или ads.apple.com/cn/promo-terms/english и включени в настоящите Условия за предоставяне на услуги чрез препратка). Потвърждавате и се съгласявате, че предоставянето или използването на Услугите е предмет и може да бъде засегнато от такива стимули, включително по отношение на разходите или цената, определени чрез търгове или други механизми за ценообразуване. 

 

7.    Плащане за Услуги.

 

a.    Като възнаграждение за Услугите се съгласявате да заплатите на Apple и се съгласявате, че Apple може да таксува Вашия метод на плащане с всички плащания, разходи и такси, свързани с всички Кампании, които купувате или прилагате чрез Услугите, без всякакви отстъпки или промоции предлагани от Apple, както и с всякакви допълнителни суми (включително всички данъци и такси за закъснение, според случая), които могат да бъдат натрупани от или във връзка с Вашето Рекламно съдържание, Кампании, използване от Ваша страна на Услугите или Вашия акаунт. Заявявате, гарантирате и се съгласявате, че (I) всички приложими методи на плащане, свързани с Вашия Акаунт или използването на Услугите от Ваша страна, включително, но не само, кредитна карта, дебитна карта, банкова сметка, електронен портфейл и автоматични дебитни сметки ще бъдат валидно упълномощени за такава употреба от Вас съгласно всички приложими закони, (II) ако свързвате или използвате метод на плащане, притежаван от Ваш упълномощен представител, ако се изисква от приложимото законодателство, трябва да предоставите валидно разрешение или да сте сключили валидно споразумение с Вашия представител за такава употреба, включително за съответни възстановявания, и можете да и ще осигурите валидиране на такова упълномощаване или споразумение при поискване, (III) между страните Вие сте единствено отговорни за осигуряването, гарантирането и валидирането на упълномощаването, посочено тук, и (IV) независимо от използвания метод на плащане, Вие носите пълната отговорност за всички дължими плащания във връзка с Вашето Рекламно Съдържание, Кампании, използването на Услугите от Ваша страна или Вашия акаунт. Носите отговорност за своевременното заплащане на всички такси и за предоставянето на валиден начин на плащане на Apple за всички такси. Съгласявате се, че Apple може да таксува Вашия начин на плащане по всяко време, след като която и да е част от Услугите е действително доставена.

 

б.   Всички плащания и отчети, свързани с Услугите, ще бъдат деноминирани във валутата, която изберете във Вашия акаунт или по друг начин във връзка с използването на Услугите от Ваша страна. Въпреки това, Apple не трябва да поддържа повече от една валута на акаунт, независимо от местоположението, където се предоставят тези Услуги. Потвърждавате и се съгласявате, че Apple може да не е в състояние да предостави за фактуриране или плащане валутата, която предпочитате или използвате в обичайния ход на Вашия бизнес, или валутата, която е налична в или задължителна за юрисдикцията, в която пребивавате или се намирате или на която сте подчинени. Изрично се съгласявате и потвърждавате възможността си да извършвате законни транзакции с Apple съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги в съответствие с изискванията и ограниченията на Вашата приложима юрисдикция, свързани с валути и плащания, включително тези, свързани с преводи на плащания (включително трансгранични плащания), плащания с кредитни карти и плащания при удължаване на кредит, като се използва(т) валутата(ите), които Apple прави достъпни за Вас.

 

в.    Използването на Услугите от Ваша страна изисква възможността да сключвате споразумения и/или да извършвате транзакции по електронен път. ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПОДАДЕНИТЕ ОТ ВАС ДАННИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ И НАМЕРЕНИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ СЪС И ДА ЗАПЛАЩАТЕ ЗА ТАКИВА СПОРАЗУМЕНИЯ И ТРАНЗАКЦИИ, И ЧЕ СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА СКЛЮЧВАТЕ ТАКИВА СПОРАЗУМЕНИЯ И ДА ИЗПЪЛНЯВАТЕ ТАКИВА ТРАНЗАКЦИИ. ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ И НАМЕРЕНИЕТО ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДАННИ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСИЧКИ ЗАПИСИ, СВЪРЗАНИ С ВСИЧКИ ТРАНЗАКЦИИ, В КОИТО УЧАСТВАТЕ ИЛИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ. Apple си запазва правото да закрие Вашия акаунт или, освен ако не е забранено друго от Другите споразумения, всеки друг акаунт на Apple и да изиска алтернативна форма на плащане, ако методът на плащане е получен или използван чрез измама във връзка с Услугите. Достъпът до и съхранението на Вашите електронни записи може да изискват определен хардуер и софтуер, за което носите изключителна отговорност.

 

г.   Потвърждавате и се съгласявате, че освен ако не е посочено друго тук или в писмена форма от Apple: (I) Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K., Apple Pty Limited и ADI са упълномощени да Ви предоставят Услугите в зависимост от местоположението, където Вашето Рекламно Съдържание се обслужва с помощта на Услугите; (II) Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K. и Apple Pty Limited са посочили ADI с правомощието да събират плащания от тяхно име за предоставяните и фактурираните Услуги от всеки от тях; (III) ADI е упълномощено и може да събира плащания от Вас от свое име и от името на Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K. и Apple Pty Limited; (IV) фактури или други форми на начисляване за Услугите, издадени от едно или повече от петте юридически лица на Apple, посочени тук, могат да Ви насочат да извършвате плащания към ADI или към друг филиал на Apple; и (V) извършвате всички такива плащания към определения получател, както е указано.

 

д.    Данъци. Apple може да Ви фактурира за всички приложими данъци, налози, мита, разходи, такси, удръжки или всякакви такси с еквивалентен ефект, наложени от който и да е данъчен орган върху или по отношение на Услугите, предоставени от Apple за Вас съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги, включително, без ограничение, данък върху продажбите, данък върху употребата, данък добавена стойност („ДДС“), данък върху стоките и услугите („ДСУ“) и данък върху потреблението. Apple определя, събира и превежда такива приложими данъци на компетентните данъчни органи и Вие се съгласявате да плащате такива данъци, както са фактурирани от Apple. В случай, че който и да е данъчен орган Ви наложи каквато и да е отговорност за съответствие с данъчна политика, включително, но не само, счетоводство за самоначисляване, самоотчитане и докладване, Вие поемате пълната отговорност за тези задължения за спазване. В случай че каквато и да е сума, дължима от Вас на Apple съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги, подлежи на приложимо удържане на данъци при източника или подобни данъци, наложени от който и да е данъчен орган („Удържане на данък при източника“) и че от Вас се изисква да събирате и превеждате такъв данък при източника, се съгласявате, че пълният размер на този данък ще бъде единствено за Вашата сметка и няма да намалява сумата, дължима на Apple. Трябва да натрупате съответното плащане, така че след като приспаднете и изпратите приложимия данък за начисляване при източника, ще заплатите и Apple ще получи същата сума, каквато първоначално е фактурирана. Вие носите пълна отговорност за такива задължения за спазване. Независимо от гореизложеното и в допълнение към инструкциите, исканията, изискванията или спецификациите, съобщавани периодично от Apple, се съгласявате да спазвате данъчните задължения и изисквания, налични в searchads.apple.com/terms и/или ads.apple.com/cn/terms, които са включени в настоящите Условия за предоставяне на услуги чрез препратка.

 

е.    Приемате да уведомите Apple по имейл за всеки спор по фактура в рамките на тридесет (30) дни от датата на получаване на фактурата („Период за оспорване на фактури“). Оспорванията на фактурите се изпращат по имейл до searchads-billing-inquiries@group.apple.com и включват подробни причини за оспорването. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ФАКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСЛУГИТЕ И ТАКСИ, ПОСОЧЕНИ В НЕЯ, ОСВЕН АКО НЕ СА ЗАЯВЕНИ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИ В ПЕРИОДА ЗА ОСПОРВАНЕ НА ФАКТУРА. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВСЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, АКО НЕ УСПЕЕТЕ ДА ОСПОРИТЕ ФАКТУРА В ПЕРИОДА ЗА ОСПОРВАНЕ НА ФАКТУРАТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ФАКТУРАТА ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА НАПЪЛНО ПЛАТИМА И „КАКТО Е“. В случай, че сключите договор с трета страна за обработка на фактури от Ваше име, ще положите разумни търговски усилия, за да предоставите на тази трета страна необходимата информация и/или разрешение, за да улесните навременното плащане към Apple. Освен това се съгласявате, че Вашето задължение да извършвате навременни плащания и/или да уведомявате своевременно Apple за оспорвания по фактурите, няма да бъде нито намалено, нито извинено поради действията на такава трета страна.

 

ж.   В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ, СВЪРЗАНИ С (I) УСЛУГИТЕ И/ИЛИ (II) ТАКСИТЕ, ОСВЕН АКО НЕ СА ЗАЯВЕНИ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИ В РАМКИТЕ НА ШЕСТДЕСЕТ (60) ДНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА, СВЪРЗАНА С ТАКИВА УСЛУГИ ИЛИ ТАКСИ.

 

з.   Потвърждавате и се съгласявате, че плащанията, разходите и таксите се основават единствено на Отчетните показатели, свързани с Кампания. Доколкото е разрешено от закона, възстановяването на суми (ако има) е по собствена преценка на Apple и е предмет на раздел 9(g) от настоящите Условия за предоставяне на услуги.

 

и.     По избор и преценка на Apple, Apple може да избере да предложи или може да Ви предостави кредит, свързан с Услугите, при спазване на следните правила и условия:

 

I.      Сроковете за плащане за всички дължими суми към Apple ще бъдат дължими четиридесет и пет (45) дни от датата на фактурата на Apple, освен ако не се изисква от Apple друго в писмен вид или писмено договорено между страните. Закъснелите плащания може да подлежат на начисляване на лихва, която се изчислява ежедневно за всеки ден, в който плащането е закъсняло. Начислената лихва ще се изчислява от основния лихвен процент („Основен лихвен процент“) плюс по-малкото от един процент (1%) или максималната сума, позволена от приложимото законодателство. Основният лихвен процент ще се основава на всяка развиваща се или преобладаваща към момента пазарна конвенция за определяне на референтен лихвен процент в държавата на плащане към този момент. Ако такъв лихвен процент не е публично цитиран или по друг начин разумно определен от Apple, тогава Основният лихвен процент се основава на лихвен процент на централната банка или единичен консолидиран еквивалент в страната на плащането към този момент. Ако Основният лихвен процент е отрицателен, той се счита за нула процента (0%). Ако се изисква плащането да бъде извършено на база, различна от четиридесет и пет (45) дни от датата на фактурата на Apple, тогава такива променени условия ще станат обичаен ход на бизнеса и сделка между Вас и Apple.

 

II.      Кредитната линия ще ограничи общия размер на кредита, който може да Ви бъде предоставен по всяко време съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги, всяко друго споразумение между Вас и Apple или за всякакви други продажби или удължаване на кредит от всякакъв вид от Apple към Вас.

 

III.      Apple може да удължи, преразгледа или отмени кредита за Вас по преценка на Apple по каквато и да е причина по всяко време, със или без уведомление до Вас. В допълнение към всички други средства за защита, посочени в настоящите Условия за предоставяне на услуги, Apple може без предизвестие да предприеме коригиращи действия, включително, но не само, спиране или прекратяване на Вашите кампании и/или Вашите акаунти, когато дължимото от Вас салдо към Apple надвишава кредитна линия.

 

IV.      Като условие за получаване или продължаване на получаване на кредит може да се наложи да подадете заявление за кредит, предоставено от Apple, и да предоставите на Apple: (1) финансова информация, извлечения и отчети, като баланси, паричен поток и печалби и загуби, както и одиторски доклад и бележки към финансови отчети, ако има такива, и всякаква друга такава информация или материали, които рутинно се предоставят на всеки друг продавач, заемодател или кредитор в подкрепа на удължаване на кредита; (2) друга финансова информация, която може да бъде разумно поискана от Apple; и (3) вероятна настояща стойност на обезпечението или кредитното подобрение, включително, но не само, банкови гаранции, резервни акредитиви, корпоративни гаранции, документи за приемане от банкери и лични гаранции. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че като Ви разглежда за удължаване или продължаване на кредита, Apple може да прегледа Вашата кредитоспособност, включително чрез услуги на трети страни.

 

й.     Фактурите се основават на действителната доставка през календарния месец на фактуриране и броят на фактурите може да варира за всяка Кампания. За избягване на всякакви съмнения, Apple ще генерира фактури, използвайки Отчетните показатели на Apple като единственото обвързващо измерване на ефективността на Apple при доставка на всякакви Услуги, уреждани тук.

 

к.    В случай че не успеете да извършите навременно плащане или по друг начин нарушите настоящите Условия за предоставяне на услуги или каквито и да било гаранции, посочени тук, ще носите отговорност за всички разходи (включително адвокатски хонорари и разходи), направени от Apple при събирането на такива суми. Без да се засягат правата на Apple за прекратяване, спиране или изменение съгласно раздел 13, в случай, че нарушите настоящите Условия за предоставяне на услуги, включително поради неспазване на каквито и да било условия за плащане или кредит, Apple си запазва правото незабавно: (I) да прекрати или преустанови изпълнението на задълженията си съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги, (II) да прекрати, спре, измени или ограничи достъпа Ви до Услугите и/или (III) да декларира всички суми, дължими на Apple, за незабавно дължими и платими.

 

л.     Потвърждавате и се съгласявате, че всяка информация за метода на плащане, която предоставяте на Apple, може да бъде споделена от Apple с компании, които работят от името на Apple, като например дружества, обработващи плащания и/или кредитни агенции, единствено за целите на проверка на кредита, извършване на плащане към Apple и обслужване на Вашия акаунт. Съгласявате се, че Apple има правото, без да има отговорност към Вас, да разкрива каквато и да е информация за начина на плащане на правоприлагащите органи, държавните служители и/или трета страна, които Apple смята за разумно необходимо или подходящо за прилагане и/или проверка на спазването на всяка част от настоящите Условия за предоставяне на услуги (включително, но не само, правото на Apple да си сътрудничи с всеки правен процес, свързан с използването на Услугите от Ваша страна и/или твърдение на трета страна, че използването на Услугите от Ваша страна е незаконно и/или нарушава правата на такава трета страна).

 

8.    Интелектуална собственост.

 

a.    Признаване на собствеността. Съгласявате се, че Услугите съдържат собствена информация и материали, които са собственост на Apple и/или нейни лицензодатели или други трети страни и са защитени от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, и че няма да използвате такава собствена информация или материали по какъвто и да е начин, с изключение на използването на Услугите в съответствие с настоящите Условия за предоставяне на услуги. Освен както изрично е посочено тук, и освен до степента, в която приложимите закони не позволяват на Apple да Ви възпира да правите това, никоя част от Услугите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин без изричното писмено съгласие на Apple.

 

б.   Авторски права. Всички авторски права във и върху Услугите са собственост на Apple и/или нейните лицензодатели.

 

в.    Търговски марки. Apple, емблемата на Apple, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads и други търговски марки на Apple, марки за услуги, графични елементи и емблеми, използвани във връзка с Услугите, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и/ или други държави. Не Ви се предоставят никакви права или лицензи по отношение на която и да е от гореспоменатите търговски марки и всяка употреба на такива търговски марки.

 

9.    Отказ от отговорност за гаранции; ограничаване на отговорността.

 

a.    МОЖЕ ДА ИМАТЕ НЕИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ. НИЩО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО НЯМА ЕФЕКТА НА ОГРАНИЧАВАНЕ, ИЗМЕНЯНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО ПО ТОЗИ НАЧИН НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА, ПРОМЕНЯНА ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНА ОТ ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОН. ВСИЧКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОТГОВОРНОСТТА НА APPLE В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ СЕ ПРИЛАГАТ САМО В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, В КОЯТО ТАКИВА ОГРАНИЧЕНИЯ СА РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.

 

б.   APPLE НЕ ГАРАНТИРА, ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, И ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ПЕРИОДИЧНО APPLE МОЖЕ ДА ПРЕМАХВА УСЛУГИТЕ (ИЛИ КОНКРЕТНИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ ТЯХ) ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНИ ПЕРИОДИ ОТ ВРЕМЕ ИЛИ ДА СПРЕ ДА ПРЕДЛАГА УСЛУГИТЕ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА APPLE, НО ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТТА И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА, ПРЕДВИДЕНИ В 9(G), МОЖЕ ДА СА ПРИЛОЖИМИ.

 

в.    APPLE НЕ ГАРАНТИРА, ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ ВАШЕТО КОНКРЕТНО РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ СА ДОСТЪПНИ НА ВСИЧКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И, ДО СТЕПЕНТА, В КОЯТО СА НАЛИЧНИ, ЧЕ ЩЕ СА НАЛИЧНИ НА ВСИЧКИ ЕЗИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТАКИВА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, И APPLE НЕ ЗАЯВЯВА, ЧЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ ВАШЕТО РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ СА ПОДХОДЯЩИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВАША СТРАНА В КОНКРЕТНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

 

г.   ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАС Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. УСЛУГИТЕ И ВСИЧКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, КОИТО ВИ СЕ ДОСТАВЯТ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“ ЗА УПОТРЕБА ОТ ВАША СТРАНА, БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, НАВРЕМЕННОСТ, ПРАВО И НЕНАРУШЕНИЕ. РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ЦЕНИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ МОЖЕ ДА СЕ БАЗИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ВЪРХУ ТРЪЖЕН МОДЕЛ, КОЙТО МОЖЕ ДА ВАРИРА НА БАЗАТА НА РЕДИЦА ФАКТОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, СОБСТВЕНИ АЛГОРИТМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ APPLE.

 

д.    ДО СТЕПЕНТА, В КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ APPLE, НЕЙНИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБИ, СЛУЖИТЕЛИ, ФИЛИАЛИ, АГЕНТИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ЗА КАКВOТО И ДА Е, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ТЪРГОВСКИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА ИЛИ ДОСТЪПЪТ ДО УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ НА КАКЪВТО И ДА Е ПРОДУКТ, УСЛУГА, ФУНКЦИЯ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНОСТ ИЛИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКЪВТО И ДА Е ПРОДУКТ, УСЛУГА, ФУНКЦИЯ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, ДОРИ АКО Е ПОЛУЧИЛА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА НА БАЗАТА НА ДОГОВОР, ГАРАНЦИЯ, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТИ, НАРУШЕНИЕ НА КАКВОТО И ДА Е ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, ПРИНЦИПИТЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ ДРУГО, И НЕЗАВИСИМО ОТ НЕСПАЗВАНЕТО НА СЪЩЕСТВЕНАТА ЦЕЛ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА APPLE КЪМ ВАС ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ (ОСВЕН КАКТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКВА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЛУЧАИ, ВКЛЮЧВАЩИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА) НЕ НАДВИШАВА СУМАТА НА ТАКСИТЕ, ДЕЙСТВИТЕЛНО ПЛАТЕНИ ИЛИ ПЛАТИМИ НА APPLE ПО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ.

 

е.    APPLE НЕ ЗАЯВЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГИТЕ ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ОТ НЕИЗПРАВНОСТИ НА МРЕЖАТА, ЗАГУБИ, ПОВРЕДА, АТАКИ, ВИРУСИ, НАМЕСА, ХАКВАНЕ ИЛИ ДРУГО ПРОНИКВАНЕ В ЗАЩИТАТА, И ОТКАЗВА ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ В ТАЗИ ВРЪЗКА.

 

ж.   В СЛУЧАЙ, ЧЕ APPLE НЕ УСПЕЕ ДА ПРЕДСТАВИ ВАШАТА КАМПАНИЯ В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА APPLE КЪМ ВАС И ЕДИНСТВЕНОТО ВАШЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ДО УДЪЛЖАВАНЕ НА КАМПАНИЯТА, ДОКАТО СЕ ИЗПЪЛНЯТ ДОГОВОРЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ ДО МАКСИМУМ 100% ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПЛАТЕНИТЕ ИЛИ ПЛАТИМИ ТАКСИ НА APPLE СЪГЛАСНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, APPLE НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ КАКВИТО И ДА СА БАЗИРАНИ НА ТЪРГ РЕКЛАМИ.

 

10.  Обезщетение. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, ДА ОБЕЗЩЕТИТЕ И ДА ПРЕДПАЗИТЕ APPLE, НЕЙНИТЕ ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ФИЛИАЛИ, АГЕНТИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ОТ ИСКОВЕ, РАЗНОСКИ, РАЗХОДИ, ТАКСИ, ГЛОБИ ИЛИ ДРУГИ ВИДОВЕ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ И ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ТАЗИ КЛАУЗА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С КОЕТО И ДА Е ОТ СЛЕДНИТЕ: (A) НАРУШЕНИЕ ОТ ВАША СТРАНА НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДОГОВОР; (Б) НЕПРАВИЛНО, НЕПОЗВОЛЕНО ИЛИ НЕЗАКОННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА; (В) ВСЯКАКВИ ТВЪРДЕНИЯ, ЧЕ ВАШЕТО РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ, ДАННИ НА РЕКЛАМОДАТЕЛ, ДАННИ НА БИЗНЕС ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ НАСОЧВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНО ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ (I) КОЕТО Е ПРИСВОИЛО, НАРУШИЛО ИЛИ НАКЪРНИЛО ПАТЕНТНИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ПРАВА НА ТЪРГОВСКА МАРКА, ПРИКРИТА ДЕЙНОСТИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТА СТРАНА; (II) КЛЕВЕТИ ИЛИ НАРУШЕНИЯ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА ИЛИ НАХЛУВАНЕ В ЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ДРУГИ; (III) ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЪЖЛИВИ, ИЗМАМНИ, НЕЧЕСТНИ, ОБИДНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СВЪРЗАНИ С РЕКЛАМИРАНЕ ИЛИ ПРОДАЖБИ; ИЛИ (IV) НЕСПАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ РЕГЛАМЕНТ.

 

11.  Известия. Apple може да Ви изпрати известие по отношение на Услугите, като изпрати имейл на имейл адреса, посочен в информацията за връзка с Вашия акаунт, чрез изпращане на писмо по пощата до адреса за контакти, посочен в информацията за връзка с Вашия акаунт, или като публикува известие на съответната платформа за услуги (например уебсайта). Известията по имейл от Apple до Вас влизат в сила веднага след изпращането на имейла от Apple до Вас, независимо от момента на получаването им от Ваша страна. Уведомленията по пощата на Apple до Вас влизат в сила (а) когато бъдат доставени лично, (б) три работни дни след като са били изпратени от куриерска служба за еднодневни доставки с писмено доказателство за доставка, или (в) пет работни дни след изпращане с първокласна или препоръчана поща, предплатени пощенски разходи. Копие от такива известия по имейл и по пощата ще бъде предоставено и на Вашето основно лице за контакти за Услугите, ако има такова. Съгласявате се редовно да проверявате Вашия имейл адрес и Вашия пощенски адрес за известия от Apple до Вас, да преглеждате незабавно всички такива известия и незабавно да уведомявате Apple, ако вече нямате достъп до имейл адреса или пощенския адрес, посочен в информацията за контакти за Вашия акаунт. Известията на Apple чрез публикуване на уведомление на съответната платформа за услуги влизат в сила незабавно. Освен ако не е посочено друго тук, всички известия до Apple, свързани с настоящите Условия за предоставяне на услуги, ще се считат за дадени (x) когато са доставени лично, (y) три работни дни след като са били изпратени чрез куриерска служба за еднодневни доставки с писмено доказателство за доставка, или (z) пет работни дни след изпращане с първокласна или препоръчана поща, предплатени пощенски разходи, по горепосочените методи, посочени в (x), (y) и (z), до: Apple Inc., Legal (внимание: Правен отдел на платформите за рекламиране), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, САЩ. Едната страна може да промени своя имейл или пощенски адрес, като изпрати писмено известие до другата, както е описано по-горе.

 

12. Промяна или изменение на Условията за предоставяне на услуги. Apple си запазва правото, по свое усмотрение, да променя или изменя настоящите Условия за предоставяне на услуги по всяко време. При такова изменение променените Условия за предоставяне на услуги ще бъдат достъпни на адрес searchads.apple.com/terms-of-service и/или ads.apple.com/cn/terms-of-service/english или на друго достъпно място, както е посочено от Apple, и влизат в сила след уведомяването Ви в съответствие с раздел 11 по-горе или в по-късен момент, както е посочено в това уведомление. Съгласявате се да посещавате редовно searchads.apple.com/terms-of-service и/или ads.apple.com/cn/terms-of-service/english или друго достъпно място, както е посочено от Apple, и да преглеждате Условията за предоставяне на услуги, включително за всякакви изменения, които могат да бъдат посочени чрез актуализации към Датата на влизане в сила, посочена в горната част на Условията за предоставяне на услуги. Потвърждавате и се съгласявате, че редовното преглеждане на настоящите Условия за предоставяне на услуги за изменения е Ваша отговорност. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА СЕ ИЗМЕНЯТ УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, НЕЗАБАВНО СПРЕТЕ ВСЯКАКЪВ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ. ОСВЕН АКО НЕ ВИ Е СЪОБЩЕНО ДРУГО ОТ APPLE, ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ СЛЕД КАКВАТО И ДА Е ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ КАКТО СА ИЗМЕНЕНИ.

 

13.  Прекратяване. Всяка от страните, по свое собствено усмотрение, може да прекрати настоящите Условия за предоставяне на услуги по всяко време след предизвестие, без причина; при условие обаче, че всяко продължаващо използване на Услугите от Доставчик на съдържание след такова известие за прекратяване ще бъде предмет на действащите към момента Условия за предоставяне на услуги. При изтичане или прекратяване на настоящото Споразумение, освен ако изрично не е предвидено друго в настоящите Условия за предоставяне на услуги или както се изисква от приложимото законодателство: (a) всички права, лицензи, съгласия и упълномощавания, предоставени от която и да е от Страните на другата по силата на настоящия договор, ще бъдат незабавно прекратени; (б) ще преустановите всякакво използване на Услугите; и (в) всички такси, дължими на Apple съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги, ще станат незабавно дължими и платими. ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ЗАЛОЖЕНИ В РАЗДЕЛ 6(о), РАЗДЕЛ 6(п), РАЗДЕЛ 6(с), РАЗДЕЛ 7(a), РАЗДЕЛ 7(ж) И РАЗДЕЛИ 8 ДО 15 ЩЕ ОСТАНАТ В СИЛА СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ВСЯКАКВИ РАЗПОРЕДБИ В ПРОТИВЕН СМИСЪЛ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, APPLE МОЖЕ, ПО СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ, ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО, НЕЗАБАВНО И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ДА СПРЕ ВРЕМЕННО, ПРЕКРАТИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ОТКАЖЕ ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ИЛИ ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ. Настоящият раздел 13 не ограничава никое от другите права или средства за защита на Apple, независимо дали по силата на закон, справедливи основания или съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги.

 

14. Приложимо право. ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЩАТА КАЛИФОРНИЯ, КАТО СЕ ИЗКЛЮЧАТ НЕГОВИТЕ КОНФЛИКТИ С ПРАВИЛАТА НА ПРАВОТО, УПРАВЛЯВАТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИ ОТ ВАША СТРАНА, И ЧЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ЮРИСДИКЦИЯ ЗА СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ЩЕ БЪДЕ НА ЩАТСКИТЕ И ФЕДЕРАЛНИ СЪДИЛИЩА В СЕВЕРНИЯ ОКРЪГ НА КАЛИФОРНИЯ. С НАСТОЯЩЕТО СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО ДА ВЪЗРАЗЯВАТЕ СРЕЩУ ГОРЕИЗЛОЖЕНИЯ ИЗБОР НА ПРАВО, ЛИЧНА ЮРИСДИКЦИЯ ИЛИ МЯСТО. 

 

15. Разни. Настоящите Условия за предоставяне на услуги, включително всички Приложения към тях, представляват цялото споразумение между Вас и Apple и управляват използването на Услугите от Ваша страна, заменяйки всички предходни споразумения между Вас и Apple, освен както е посочено в писмена форма в Другите споразумения. Не можете да възлагате настоящите Условия за предоставяне на услуги, включително, но не само, по силата на закон или сливане, без предварителното писмено одобрение от Apple и всеки опит за възлагане на настоящите Условия за предоставяне на услуги без такова предварително писмено одобрение е невалиден. Ако някоя част от настоящите Условия за предоставяне на услуги се счита за невалидна или неприложима, тази част се тълкува по начин, съобразен с приложимото законодателство, за да отразява, доколкото е възможно, първоначалните намерения на страните, а останалите части остават напълно в сила и валидни. Ако Apple не успее да наложи което и да е право или разпоредби в настоящите Условия за предоставяне на услуги, това няма да представлява отказ от такава разпоредба или която и да е друга разпоредба на настоящите Условия за предоставяне на услуги. Apple няма да носи отговорност за неизпълнение на задължения по независещи от нея причини. Настоящите Условия за предоставяне на услуги не са в полза на трети страни.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(към Условията за предоставяне на услуги)

Допълнителни условия за Франция

Следните условия са включени в Условията за предоставяне на услуги и се прилагат при използването на Услугите във връзка с Кампании във Франция:

 

Apple и Доставчикът на съдържание се съгласяват, че закон 93-122 от 29 януари 1993 г., известен като „Sapin I“, и закон 2016-1691 от 9 декември 2016 г., известен като „Sapin II“ (събирателно „Закон Sapin“) се прилагат за използването на Услугите от Ваша страна във France App Store и всички други употреби на Услугите за разпространение на Кампании във Франция. Съответно, ако действате като агент, не можете да предприемате Кампания от името или в полза на клиент рекламодател („Рекламодател“) във France App Store (т.е. Кампания, получавана основно на френска територия) ако Рекламодателят е „френска компания“. За целите на това Приложение 1 се съгласявате, че „френска компания“ е регистрирана, установена или по друг начин разположена във Франция компания. За тази цел е забранено да действате тайно като агент или да криете, че действате като агент, когато използвате Услугите. Съгласно раздел 10 (Обезщетение), Вие ще носите отговорност и се съгласявате да обезщетите и предпазвате Apple, нейните директори, ръководители, служители, филиали, агенти, изпълнители и лицензодатели по отношение на всякакви искове, произтичащи от нарушаването от Ваша страна на настоящото Приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(към Условията за предоставяне на услуги)

Допълнителни условия за Южна Корея

Следните условия са включени в Условията за предоставяне на услуги и се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Република Корея или са обект на нейната юрисдикция:

 

Независимо от горния раздел 13 (Прекратяване), ако не спазвате съществена разпоредба на настоящите Условия за предоставяне на услуги, Apple, след 10-дневно предизвестие, може: (I) да прекрати настоящите Условия за предоставяне на услуги и/или Вашия акаунт, а Вие ще останете отговорни за всички дължими суми по Вашия акаунт до и включително датата на прекратяване; (II) да прекрати лиценза за софтуерното приложение; и/или (III) да възпрепятства достъпа до Услугите (или която и да е част от тях), във всеки случай, освен ако такова съществено нарушение не бъде отстранено в рамките на 10 дни.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(към Условията за предоставяне на услуги)

Допълнителни условия за Унгария

Следните условия са включени в Условията за предоставяне на услуги и се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Унгария или са обект на нейната юрисдикция:

 

Apple изрично насочва вниманието Ви към раздели 7(е), 9(д), 9(ж) и 13 от Условията за предоставяне на услуги. С настоящото потвърждавате, че сте прегледали тези клаузи и че сте изрично съгласни с тях, както и с всички Условия за предоставяне на услуги.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(към Условията за предоставяне на услуги)

Допълнителни условия за Румъния

Следните условия са включени в Условията за предоставяне на услуги и се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Румъния или са обект на нейната юрисдикция:

 

Потвърждавате и се съгласявате, че всяко удължаване на кредит от Apple към Вас във връзка с Услугите е предложение за условия за плащане, за да Ви позволи да закупите Услугите съгласно настоящите Условия за предоставяне на услуги и не представлява предоставяне на кредитни механизми или кредитна дейност по румънското право (включително Закон № 93/2009 г. за нефинансовите банкови институции и Държавна извънредна наредба № 99/2006 г. за кредитните институции и съответно капиталовата адекватност).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

(към Условията за предоставяне на услуги)

Допълнителни условия за Русия

Следните условия са включени в Условията за предоставяне на услуги и се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Руската федерация или са обект на нейната юрисдикция:

 

Услугите по настоящото Споразумение ще Ви се предоставят директно от ADI, независимо от определението за „Apple“ тук или местоположението на App Store, обслужващ Вашето рекламно съдържание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

(към Условията за предоставяне на услуги)

Допълнителни условия за континентален Китай

Следните условия са включени в Условията за предоставяне на услуги и се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в континентален Китай или са обект на неговата юрисдикция:

 

Потвърждавате и се съгласявате, че независимо от определението за „Apple“ тук или местоположението на App Store, обслужващ Вашето рекламно съдържание: (i) Вашият контрагент по настоящото Споразумение е Apple Advertising (Beijing) Ltd., който се намира на адрес Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, № 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing; (ii) във връзка с Услугите, Apple Advertising (Beijing) Ltd. осъществява транзакции с Вас за достъп до използването на Услугите; (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. е упълномощен и може да Ви фактурира за Вашия достъп до и за използването на Услугите и, ако е така фактурирано или по друг начин, ще превеждате плащанията си на Apple Advertising (Beijing) Ltd., както е указано; и (iv) в допълнение към методите за уведомяване на Apple, посочени в Раздел 11, можете да предоставите писмено известие съгласно настоящото Споразумение на следния адрес, изпратено до „Apple Advertising (Beijing) Ltd.“: Room 212-215, Level 2, № 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing.

 

Независимо от всякакви разпоредби в противен смисъл в Раздел 14, освен това се съгласявате, че всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия за предоставяне на услуги или използването на Услугите от Ваша страна, се предават на Китайската международна икономическа и търговска арбитражна комисия (CIETAC) в Пекин за арбитраж, който се провежда в съответствие с арбитражните правила на CIETAC, които са в сила към момента на подаване на заявлението за арбитраж, както и следните условия: арбитражното решение е окончателно и задължително и за двете страни. Всяка страна определя един арбитър. Третият арбитър, който действа като председателстващ арбитър, се избира съвместно от двамата арбитри, назначени от страните. Ако председателстващият арбитър не може да бъде избран в рамките на 30 дни след назначаването на втория арбитър, председателят на CIETAC е упълномощен да назначи такъв. Председателстващият арбитър няма да е и не трябва да е гражданин нито на Китайската народна република, нито на Съединените щати. Въпреки това, лице, което притежава хонконгски паспорт или има право на пребиваване в Хонконг, но никога не е било гражданин на Китайската народна република преди 1 юли 1997 г., няма да се счита за гражданин на Китайската народна република, освен ако не е договорено друго от Страните. Освен това страните се споразумяват, че всички арбитри могат да бъдат назначени извън арбитражната група на CIETAC, както е предвидено в правилата за арбитраж на CIETAC, които са в сила към момента на подаване на заявление за арбитраж. Мястото на арбитража е Пекин, КНР. Езикът на арбитража е английски. В допълнение към правилата на CIETAC, страните се съгласяват, че арбитражът ще се провежда в съответствие с правилата на IBA за събиране на доказателства при международен арбитраж. Страните ще пазят в тайна факта на всеки арбитраж и всички решения при арбитража, заедно с всички материали в производството, създадени за целите на арбитража и всички други документи, представени от друга страна в производството, които не са публично достояние, освен и до степента, в която разкриването може да се изисква от Страна по законово задължение, за да защити или преследва законно право или да наложи или оспори решение в съдебно производство пред съд или друг съдебен орган. Арбитрите присъждат на спечелилата Страна, ако има такава, както е определено от арбитрите, техните разходи и разноски, включително техните адвокатски хонорари. Спечелилата Страна също така има право на свои адвокатски хонорари и разноски при всяко действие за потвърждаване и/или изпълнение на арбитражно решение във всяко съдебно производство.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

(към Условията за предоставяне на услуги)

Допълнителни условия за Индонезия

Следните условия са включени в Условията за предоставяне на услуги и се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Индонезия или са обект на нейната юрисдикция:

 

Услугите по настоящото Споразумение ще Ви се предоставят директно от ADI, независимо от определението за „Apple“ тук или местоположението на App Store, обслужващ Вашето рекламно съдържание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

(към Условията за предоставяне на услуги)

Допълнителни условия за Египет

Следните условия са включени в Условията за предоставяне на услуги и се прилагат за Доставчици на съдържание, които пребивават или се намират в Египет или са обект на неговата юрисдикция:

 

Услугите по настоящото Споразумение ще Ви се предоставят директно от ADI, независимо от определението за „Apple“ тук или местоположението на App Store, обслужващ Вашето рекламно съдържание.