Zásady pro reklamy Apple

Tyto zásady pomáhají vysvětlit, co je a co není povoleno při inzerci vašeho obsahu pomocí reklamních služeb Apple.  

Při inzerci své aplikace musíte kromě dodržování všech zásad a pokynů App Storu dodržovat také všechny následující zásady týkající se reklamy. Pokud některou z těchto zásad porušíte, vaše aplikace nebude moct používat reklamní služby Apple. Přečtěte si naše zásady a mějte přehled o jejich aktuálním znění, abyste se vyhnuli zamítnutí, pozastavení nebo zpoždění vašich reklam.

Poslední aktualizace 28. srpna 2023.


1. Povinnosti inzerenta

Nesete odpovědnost za následující:

 • 1.1 Musíte dodržovat podmínky reklamních služeb Apple.

 • 1.2 Vaše aplikace musí splňovat všechny pokyny pro App Store.

 • 1.3 Váš reklamní obsah – včetně obsahu, který odešlete do App Storu a který slouží ke generování vaší reklamy a používání reklamních služeb Apple – musí být v souladu se všemi platnými zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů každé země nebo regionu, kde inzerujete.

 • 1.4 Váš reklamní obsah a používání reklamních služeb Apple nesmí porušovat práva k duševnímu vlastnictví, práva na publicitu ani použití návrhu žádné ze stran. Zahrnutí nebo použití duševního vlastnictví, loga, grafiky, uměleckého díla, zvuku, filmu, celebrity nebo osoby jakékoli jiné strany musí být řádně licencováno.

 • 1.5 Všechna tvrzení uvedená v reklamním obsahu musí být náležitě doložena.

 • 1.6 Reklamní obsah nesmí být zavádějící.

 • 1.7 Reklamní obsah nesmí uživatele oklamat, aby poskytli osobní údaje (1) bez informovaného souhlasu nebo pod zavádějícími či falešnými záminkami nebo (2) stranám, které shromažďují osobní údaje za účelem dalšího prodeje, obchodování, výměnného obchodu nebo zneužití těchto osobních údajů jiným způsobem.

 • 1.8 Název, popis, obrázky a náhledy vaší aplikace v App Storu musí přesně odrážet záměr a základní prostředí aplikace.

 • 1.9 Používání názvu Apple, produktů, loga nebo jiných atributů značky bez předchozího souhlasu je zakázáno.

 • 1.10 Pro svou reklamu musíte mít všechny požadované licence a povolení a na vyžádání je musíte poskytnout společnosti Apple.

2. Reklama v kontinentální Číně

 • 2.1 Pro inzerci v kontinentální Číně mohou být vyžadovány obchodní licence, povolení, vládní souhlasy nebo jiné materiály či informace.

 • 2.2 Reklama v určitých odvětvích nebo kategoriích může být omezena na obchodní subjekty.

 • 2.3 Na reklamu v určitých odvětvích nebo kategoriích se vztahují věková omezení.

 • 2.4 Reklamy musí být ve zjednodušené čínštině a musíte splnit konkrétní požadavky na obsah.

 • Další informace o požadavcích na inzerci v kontinentální Číně naleznete v pokynech společnosti Apple pro inzerci v kontinentální Číně.

3. Zakázaný obsah

Společnost Apple nepovoluje v žádné reklamě následující zakázaný obsah:

 • 3.1 Diskriminační obsah – Reklamní obsah, který propaguje nenávist, násilí, obtěžování nebo rasismus vůči jednotlivci nebo skupině jakékoli rasy, pohlaví, vyznání, národnosti, hendikepu, náboženské příslušnosti, věku, jazyka, sexuální orientace, genderové identity nebo finančního postavení.

 • 3.2 Pomlouvačný obsah – Reklamní obsah, který je pomlouvačný nebo urážlivý.

 • 3.3 Vulgární výrazy – Reklamní obsah, který je vulgární nebo obscénní, včetně nevkusných formulací a frází.

 • 3.4 Obsah pro dospělé – Reklamní obsah, který propaguje témata nebo grafický obsah zaměřený na dospělé, například pornografii, Kámasútru, erotiku nebo obsah propagující návody a další sexuální hry.

 • 3.5 Kontrolované látky – Reklamní obsah, který přímo či nepřímo usnadňuje nebo propaguje prodej, distribuci nebo užívání jakýchkoli tabákových výrobků, nelegálních drog a narkotik, nadměrnou konzumaci alkoholu nebo užívání alkoholu nezletilými.

 • 3.6 Zbraně nebo střelivo – Reklamní obsah, který přímo nebo nepřímo usnadňuje nebo propaguje prodej, distribuci nebo používání zbraní, střelných zbraní nebo střeliva, výbušných materiálů či zábavní pyrotechniky.

 • 3.7 Kontroverzní obsah – Reklamní obsah, který je považován za urážlivý, realisticky zobrazuje násilí nebo obsahuje osobní útoky, šikanu nebo zastrašování vůči osobě nebo jednotlivému podniku či instituci.

 • 3.8 Padělané dokumenty – Nezákonný nebo nelicencovaný reklamní obsah, který propaguje falešné dokumenty, materiály, produkty nebo služby pochybné legálnosti.

 • 3.9 Nevhodné obchodní praktiky – Reklamní obsah, který nevhodně podněcuje ke stahování; filtrování či tvoření falešných recenzí, zpětné vazby, počtu klepnutí nebo stažení či manipulace s nimi.

 • 3.10 Klamavé zprávy – Nepravdivá, podvodná, nečestná nebo klamavá tvrzení, včetně zavádějících názvů, prohlášení nebo ilustrací, jako jsou:

 • schémata rychlého zbohatnutí, „peníze zdarma“ nebo podobné příležitosti či nabídky k vydělávání peněz;
 • bezplatné nabídky a sázky, jako například „Byli jste vybráni a vyhráváte zdarma…“;
 • „bezplatné položky“, které vyžadují nějaký typ platby, administrativní náklady, poplatky za přepravu či skladování nebo jiné poplatky, a proto se nejedná o skutečně bezplatné položky.
 • 3.11 Klamavé ceny a tvrzení ohledně cen – Reklamní obsah, který zkresluje skutečnou povahu nabídky (ceny a jakákoli tvrzení o hodnocení musí být vždy přesné).

 • 3.12 Nezákonný reklamní obsah – Reklamní obsah, který není v souladu s platnými zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů každé země nebo oblasti, kde je obsah reklamy šířen.

 • 3.13 Nelicencovaný reklamní obsah  – Reklamní obsah, který nemá potřebné licence, povolení nebo jiná oprávnění vyžadovaná zákonem, včetně zákonů a nařízení každé země nebo oblasti, kde je obsah reklamy šířen.

 • 3.14 Sporná legálnost – Reklamní obsah propagující produkty nebo služby sporné legálnosti, například neoprávněně získaná hesla, pyramidová schémata, produkty určené k obcházení zákonů o omezení rychlosti nebo propagace zemí či regionů, na které se vztahují obchodní embarga nebo sankce USA.

 • 3.15 Politický obsah – Reklamní obsah, který obsahuje nebo přímo či nepřímo propaguje politické kandidáty, funkcionáře, strany, organizace, získávání finančních prostředků a volební hlasy nebo iniciativy, včetně reklamy vyjadřující nesouhlas s nimi. Reklamy týkající se veřejných témat, která mohou být také politicky aktuální nebo citlivá, mohou být hodnoceny případ od případu.

4. Omezený obsah

Některý reklamní obsah může být inzerován pouze v určitých zemích, oblastech nebo v umístěních reklam.

Některý reklamní obsah může být omezen nebo zakázán místními zákony.

Nesete odpovědnost za vhodné omezení reklamního obsahu v zemi nebo oblasti, kde inzerujete. 

Omezení mohou zahrnovat omezení vaší reklamy na vhodnou věkovou skupinu nebo cílovou skupinu s potřebnými licencemi nebo povoleními pro danou zemi nebo region. Například:

4.1 Alkohol

 • 4.1.1 Reklamní obsah propagující prodej nebo konzumaci alkoholu či odkazující na užívání alkoholických nápojů může být v některých zemích a oblastech zakázán nebo omezen.

 • 4.1.2 Veškerý text, obrázky, video a zvuk použité pro propagační nebo reklamní účely musí zobrazovat osoby a výjevy přiměřené věku.

4.2 Citlivý obsah nebo obrázky

 • 4.2.1 Reklamní obsah nebo obrázky mohou být podle uvážení kontrolních týmů společnosti Apple považovány za citlivé. Zobrazování reklamního obsahu, který je považován za citlivý, může být v některých zemích nebo regionech zablokováno nebo zcela zakázáno.

4.3 Farmaceutické a zdravotnické produkty

 • 4.3.1 Reklamní obsah pro farmaceutické produkty, zdravotnické prostředky a lékařské služby se může zobrazovat pouze dospělým.

4.4 Hazardní hry o skutečné peníze

 • 4.4.1 V některých umístěních reklam je zakázáno zobrazovat reklamní obsah, který uživatelům umožňuje sázet na kasinové hry nebo sportovní události a vyhrát tak peníze nebo ceny v reálné hodnotě. Příklady zahrnují mimo jiné: kasinové hry, sportovní sázení, sázení na fantasy sporty a služby, které nabízejí statistické analýzy pro účely hazardních her.

 • 4.4.2 Inzerenti musí zajistit, aby při zobrazování reklam souvisejících s hazardními hrami dodržovali místní zákony. Povinností inzerenta je zajistit, aby měl příslušná povolení a licence potřebné k provozování reklamy v zemích nebo regionech, kde se rozhodl inzerovat.

 • 4.4.3 Reklamní obsah na hazardní hry o skutečné peníze a související služby se může zobrazovat pouze dospělým.

 • 4.4.4 Reklamní obsah na hazardní hry o skutečné peníze je v některých zemích nebo regionech povolen poté, co společnost Apple zkontroluje a schválí příslušnou reklamní licenci.

4.5 Simulované hazardní hry

 • 4.5.1 Reklamní obsah pro aplikace, které napodobují hazardní hry nebo kasinové hry, ale nenabízejí uživatelům možnost vyhrát peníze nebo ceny v reálné hodnotě, může zobrazovat reklamy pouze na určitých umístěních a tyto reklamy jsou v některých zemích nebo regionech zakázané nebo omezené.

4.6 Seznamovací služby / hledání partnerů

 • 4.6.1 Zobrazování reklamního obsahu aplikací, které nabízejí seznamovací služby nebo hledání partnerů, může být v některých umístěních reklam zakázáno.

 • 4.6.2 Reklamní obsah pro aplikace, které nabízejí seznamovací služby nebo hledání partnerů, musí být v souladu s místními zákony a předpisy v zemích nebo oblastech, kde se rozhodnete inzerovat.

 • 4.6.3 Reklamní obsah pro aplikace, které nabízejí seznamovací služby nebo hledání partnerů, nemusí v některých zemích nebo oblastech spouštět kampaně, pokud není aplikace dostupná pouze pro dospělé.

5. Přehled způsobilosti umístění reklamy

 • 5.1 Společnost Apple používá k určení, zda je obsah reklamy vhodný k zobrazení a na jakých umístěních anebo ve kterých zemích či oblastech, jak manuální, tak automatické systémy. Hlavní parametry, které automatizované systémy zkoumají, jsou relevance, kvalita a hodnocení, přičemž všechna rozhodnutí kontrolují členové týmu pro moderování obsahu.

 • 5.2 Přehled způsobilosti podle umístění:

Obsah Výsledky vyhledávání Panel Hledat Panel Dnes Stránka produktu
Alkohol Povoleno* Nepovoleno Nepovoleno Nepovoleno
Citlivý obsah nebo obrázky Povoleno* Nepovoleno Nepovoleno Nepovoleno
Farmaceutické a zdravotnické produkty Povoleno* Nepovoleno Nepovoleno Nepovoleno
Hazardní hry o skutečné peníze Povoleno* Nepovoleno Nepovoleno Nepovoleno
Simulované hazardní hry Povoleno* Nepovoleno Nepovoleno Nepovoleno
Seznamovací služby nebo hledání partnerů Povoleno* Nepovoleno Nepovoleno Nepovoleno
Náboženství Povoleno* Nepovoleno Nepovoleno Nepovoleno
 • *Může být omezeno v souladu s místními zákony a předpisy.

6. Reklama na panelu Dnes

Reklamy na panelu Dnes musí splňovat zásady společnosti Apple pro inzerci. Jedná se o následující zásady:

 • 6.1 Název a podtitul aplikace se musí shodovat s lokalizovaným textem pro přidruženou zemi nebo oblast, kde bude kampaň spuštěna.

 • 6.2 Ikona, název a podtitul aplikace nesmí obsahovat obrázky, které jsou považovány za násilné, urážlivé, sexuálně explicitní nebo jinak nevhodné.

 • 6.3 Ikona, název, podtitul a obrázky aplikace nesmějí zahrnovat zbraně ani explicitní násilí.

 • 6.4 Ikona, název a podtitul aplikace nesmí zahrnovat ceny, nabídky ani nároky na hodnocení.

 • Další informace naleznete v pokynech pro reklamy na panelu Dnes.

7. Mechanismy nápravy

Další informace o opravných prostředcích a opravných mechanismech, které můžou být dostupné v rámci Aktu o digitálních službách Evropské unie, si přečtete tady.

Společnost Apple si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli upravit. Společnost Apple může také na vaši reklamu uplatnit zákazy nebo omezení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad, neváhejte nás kontaktovat.