Politikker for Apple-reklamer

Disse politikker hjælper med at forklare, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt, når du reklamerer for dit indhold med Apples reklametjenester.  

Når du reklamerer for din app, skal du ud over at overholde alle politikker og retningslinjer for App Store også overholde alle følgende politikker vedrørende reklamer. Hvis du overtræder nogen af disse politikker, vil din app ikke være berettiget til at bruge Apples reklametjenester. Læs og hold dig opdateret angående vores politikker for at undgå, at dine reklamer afvises, sættes på pause eller forsinkes.

Sidst opdateret 28. august 2023.


1. Annoncøransvar

Du er ansvarlig for følgende:

 • 1.1 Du skal overholde Servicevilkår for Apples reklametjenester.

 • 1.2 Din app skal overholde alle Retningslinjer for App Store.

 • 1.3 Dit reklameindhold – inklusive indhold, du sender til App Store, der bruges til at generere din reklame og din brug af Apples reklametjenester – skal overholde alle gældende love og regler, herunder love og regler i hvert enkelt land eller område, hvor du reklamerer.

 • 1.4 Dit reklameindhold og din brug af Apples reklametjenester må ikke krænke nogen parts immaterielle rettigheder, rettigheder til offentliggørelse eller maskere nogen parts arbejde. Inkludering eller brug af enhver anden parts intellektuelle ejendom, logo, grafik, kunst, lyd, film, berømthed eller person kræver korrekt licensering i forhold til den pågældende brug.

 • 1.5 Alle påstande i reklameindhold skal være tilstrækkeligt underbygget.

 • 1.6 Reklameindhold må ikke være vildledende.

 • 1.7 Reklameindhold må ikke narre brugere til at give personoplysninger (1) uden informeret samtykke eller under vildledende eller falske forudsætninger, eller (2) til parter, der indsamler personoplysninger med henblik på videresalg, handel, byttehandel eller på anden måde misbrug af de pågældende personoplysninger.

 • 1.8 Din apps titel, beskrivelse, billeder og eksempler i App Store skal korrekt afspejle appens hensigt og den grundlæggende oplevelse, den giver.

 • 1.9 Brug af Apples navn, produkter, logo eller andre mærkeegenskaber uden forudgående godkendelse er forbudt.

 • 1.10 Du skal være i besiddelse af alle nødvendige licenser og tilladelser til din reklame og skal give dem til Apple, når Apple kræver eller anmoder om dette.

2. Reklamer på det kinesiske fastland

 • 2.1 Virksomhedslicenser, tilladelser, regeringsgodkendelser eller andre materialer eller oplysninger kan være nødvendige for at reklamere på det kinesiske fastland.

 • 2.2 Reklamer inden for visse brancher eller kategorier kan være begrænset til virksomhedsenheder.

 • 2.3 Aldersbegrænsninger er gældende for reklamer i visse brancher eller kategorier.

 • 2.4 Reklamer skal være på forenklet kinesisk, og du er forpligtet til at overholde specifikke indholdskrav.

 • Du kan finde flere oplysninger om krav til reklamer på det kinesiske fastland i Retningslinjer for Apple-reklamer på det kinesiske fastland.

3. Forbudt indhold

Apple tillader ikke følgende forbudt indhold i nogen reklamer:

 • 3.1 Diskriminerende indhold – reklameindhold, der promoverer had, vold, chikane eller racisme mod enkeltpersoner eller grupper på baggrund af race, køn, tro, national oprindelse, handicap, religiøst tilhørsforhold, alder, sprog, seksuel orientering, kønsidentitet eller økonomisk status.

 • 3.2 Injurierende indhold – reklameindhold, der er ærekrænkende, injurierende eller bagvaskende.

 • 3.3 Bandeord – reklameindhold, der er upassende eller stødende, herunder indeholder usmagelige ord eller udtryk.

 • 3.4 Voksenindhold – reklameindhold, der promoverer voksenorienterede temaer eller udpenslet indhold, f.eks. pornografi, Kama Sutra, erotik eller sexlege.

 • 3.5 Kontrollerede stoffer – reklameindhold, der direkte eller indirekte fremmer eller promoverer salg, distribution eller brug af tobaksprodukter, ulovlige stoffer, narkotika, overdrevent alkoholforbrug eller alkoholforbrug hos mindreårige.

 • 3.6 Våben eller ammunition – reklameindhold, der direkte eller indirekte fremmer eller promoverer salg, distribution eller brug af våben eller ammunition, eksplosive stoffer eller fyrværkeri.

 • 3.7 Kontroversielt indhold – reklameindhold, der anses for stødende eller udpenslet, eller som indeholder personangreb, mobning eller intimidering mod en person eller en individuel virksomhed eller institution.

 • 3.8 Forfalskede dokumenter – ulovligt eller ikke-licenseret reklameindhold, der promoverer falske dokumenter, materialer, produkter eller tjenester af tvivlsom lovlighed.

 • 3.9 Upassende forretningspraksis – reklameindhold, der på upassende vis tilskynder til downloads eller manipulation, filtrering eller forfalskning af anmeldelser, feedback, tryk eller downloads.

 • 3.10 Vildledende meddelelser – falske, svigagtige, uærlige eller vildledende påstande, herunder vildledende overskrifter, påstande eller illustrationer, f.eks.:

 • "Bliv hurtigt rig"-ordninger, "gratis penge" eller lignende tilbud om at tjene nemme penge
 • Gratis tilbud og lodtrækninger, f.eks. "Du er blevet udvalgt til at vinde en gratis..."
 • "Gratis varer", der kræver en form for betaling, f.eks. administrative omkostninger, transportomkostninger eller andre gebyrer, og som derfor i virkeligheden ikke er gratis
 • 3.11 Vildledende prissætning og priskrav – reklameindhold, der giver et misvisende billede af et tilbud (påstande om pris og bedømmelse skal til enhver tid være korrekte).

 • 3.12 Ulovligt reklameindhold – reklameindhold, der ikke overholder gældende love og regler, herunder love og regler i hvert enkelt land eller område, hvor reklameindholdet distribueres.

 • 3.13 Ikke-licenseret reklameindhold – reklameindhold, der mangler de nødvendige licenser, tilladelser eller anden godkendelse, der kræves ved lov, herunder love og regler i hvert enkelt land eller område, hvor reklameindholdet distribueres.

 • 3.14 Tvivlsom lovlighed – reklameindhold, der promoverer produkter eller tjenester af tvivlsom lovlighed, f.eks. adgangskoder opnået under falske forudsætninger, pyramidespil, produkter designet til at omgå hastighedsbegrænsninger eller promovering af lande eller områder, der er underlagt amerikanske handelsembargoer eller sanktioner.

 • 3.15 Politisk indhold – reklameindhold, der indeholder eller direkte eller indirekte promoverer politiske kandidater, embedsmænd, partier, organisationer, politisk fundraising og valgmandsstemmer eller -initiativer, herunder reklamer, der udtrykker modstand mod sådanne. Reklamer vedrørende emner af offentlig interesse, som også kan være politisk aktuelle eller følsomme, kan vurderes fra sag til sag.

4. Begrænset indhold

Noget reklameindhold må der kun reklameres for i visse lande eller områder eller på visse placeringer.

Noget reklameindhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til lokale love.

Du er ansvarlig for passende begrænsning af dit reklameindhold i de lande eller områder, hvor du reklamerer. 

Begrænsningerne kan omfatte begrænsning af dine reklamer til målgrupper med en passende alder eller indhentning af de nødvendige licenser eller tilladelser til det pågældende land eller område. Eksempler:

4.1 Alkohol

 • 4.1.1 Reklameindhold, der promoverer salg eller forbrug af alkohol, eller som henviser til brugen af alkoholholdige drikkevarer, kan være forbudt eller begrænset i nogle lande og områder.

 • 4.1.2 Al tekst, billeder, video og lyd, der bruges til promoverings- eller reklameformål, skal afbilde alderssvarende personer og scener.

4.2 Følsomt indhold eller følsomme billeder

 • 4.2.1 Reklameindhold eller billeder kan blive vurderet til at have følsomt indhold på baggrund af et skøn fra Apples evalueringsteams. Reklameindhold, der vurderes til at være følsomt, kan blive forhindret i at blive vist i visse lande eller områder eller visning kan blive forbudt overalt.

4.3 Farmaceutisk og medicinsk indhold

 • 4.3.1 Reklameindhold for farmaceutiske produkter, medicinsk udstyr og medicinske tjenester må kun vises til voksne.

4.4 Hasardspil med rigtige penge

 • 4.4.1 Reklameindhold, der giver brugerne mulighed for at satse på kasinospil eller sportsbegivenheder for at få chancen for at vinde penge eller præmier med værdi i den virkelige verden, må ikke vises visse steder. Eksempler omfatter, men er ikke begrænset til: kasinospil, sportsbetting, fantasy-sportsbetting og tjenester, der tilbyder statistisk analyse med henblik på hasardspil.

 • 4.4.2 Annoncører skal sikre, at de overholder lokale love, når de kører hasardspilrelaterede reklamer. Det er annoncørens ansvar at sikre, at de har de relevante tilladelser og licenser, der kræves for at operere i de lande eller områder, hvor de vælger at reklamere.

 • 4.4.3 Reklameindhold for hasardspil med rigtige penge og relaterede tjenester må kun vises til voksne.

 • 4.4.4 Reklameindhold for hasardspil med rigtige penge er tilladt i nogle lande eller områder, efter at den korrekte reklameringslicens er gennemgået og godkendt af Apple.

4.5 Simuleret hasardspil

 • 4.5.1 Reklameindhold for apps, der efterligner hasardspil eller kasinospil, men som ikke giver brugerne chancen for at vinde penge eller præmier, der har værdi i den virkelige verden, må kun vises visse steder og er forbudt eller begrænset i nogle lande eller områder.

4.6 Datingtjenester/matchmaking

 • 4.6.1 Reklameindhold for apps, der tilbyder datingtjenester eller matchmaking, kan være forbudt at vise visse steder.

 • 4.6.2 Reklameindhold for apps, der tilbyder datingtjenester eller matchmaking, skal overholde lokale love og regler i de lande eller områder, hvor du vælger at reklamere.

 • 4.6.3 Reklameindhold for apps, der tilbyder datingtjenester eller matchmaking, må muligvis ikke køre kampagner i visse lande eller områder, medmindre appen kun er tilgængelig for voksne.

5. Oversigt over berettigelse til reklameplacering

 • 5.1 Apple bruger både manuelle og automatiserede systemer til at afgøre, om reklameindhold er berettiget til at blive vist, på hvilke steder og/eller i hvilke lande eller områder. De vigtigste parametre, der undersøges af de automatiserede systemer, er relevans, kvalitet og bedømmelser, og alle beslutninger gennemgås af medlemmer af moderatorteamet for indhold.

 • 5.2 Oversigt over berettigelse efter placering:

Indhold Søgeresultater Fanen Søg Fanen I dag Produktside
Alkohol Tilladt* Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt
Følsomt indhold eller følsomme billeder Tilladt* Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt
Farmaceutisk og medicinsk indhold Tilladt* Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt
Hasardspil om rigtige penge Tilladt* Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt
Simuleret hasardspil Tilladt* Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt
Datingtjenester eller matchmaking Tilladt* Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt
Religion Tilladt* Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt
 • *Kan være begrænset i henhold til lokale love og regler.

6. Reklamer på fanen I dag

Reklamer på fanen I dag skal overholde Apples retningslinjer for reklamer. De omfatter:

 • 6.1 Appens navn og undertitel skal matche det lokaliserede sprog for det tilknyttede land eller område, hvor din kampagne er indstillet til at køre.

 • 6.2 Appens ikon, navn og undertitel må ikke indeholde billeder, der anses for voldelige, stødende, seksuelt eksplicitte eller på anden måde upassende.

 • 6.3 Appens ikon, navn, undertitel og billeder må ikke indeholde våben eller udpenslet vold.

 • 6.4 Appens ikon, navn og undertitel må ikke indeholde priser, tilbud eller påstået rangering.

 • Du kan finde flere oplysninger ved at læse Retningslinjer for reklamer på fanen I dag.

7. Mekanismer til behandling af klager

Se her for at få flere oplysninger om de retsmidler og mekanismer til behandling af klager, der kan være tilgængelige under EU's forordning om digitale tjenester.

Apple forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre disse politikker. Apple kan også anvende restriktioner eller begrænsninger på dine reklamer. Hvis du har spørgsmål angående vores politikker, er du velkommen til at kontakte os.