Apple Advertising
Services Tjenestevilkår

Ikrafttrædelsesdato:
1. februar 2024

DISSE TJENESTEVILKÅR, HERUNDER EVENTUELLE VEDHÆFTEDE FILER, BILAG, SKEMAER ELLER ANDRE DOKUMENTER, SOM HERMED INDARBEJDES VED HENVISNING ("TJENESTEVILKÅR" ELLER "AFTALE"), UDGØR EN JURIDISK AFTALE OG INDGÅS MELLEM APPLE OG DEN ENHED, DER ACCEPTERER DISSE TJENESTEVILKÅR, ELLER DENNES AUTORISEREDE REPRÆSENTANT, HERUNDER MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, TILDELTE, NOMINEREDE, KONSULENTER OG UNDERLEVERANDØRER (INDIVIDUELT ELLER KOLLEKTIVT EN "INDHOLDSUDBYDER" ELLER "DIG"), REGULERER ADGANGEN TIL ELLER BRUGEN AF DE TJENESTER, DER LEVERES AF APPLE (I) I FORBINDELSE MED DEN KONTO, DU HAR OPRETTET, TILGÅET ELLER BRUGT I FORBINDELSE MED DISSE TJENESTEVILKÅR, (II) I FORBINDELSE MED DISTRIBUTIONEN AF DIT ANNONCEINDHOLD (DEFINERET NEDENFOR) ELLER (III) I FORBINDELSE MED ANDRE TJENESTER, PROGRAMMER ELLER PRODUKTER, DER VED HENVISNING INKORPORERER DISSE TJENESTEVILKÅR (SAMLET KALDET "TJENESTERNE").

 

Medmindre andet er angivet heri betyder "Apple" en eller flere af de juridiske enheder, der fremgår af Tjenestevilkår for Apple-søgeannoncer i særlige lande og områder på searchads.apple.com/terms og/eller ads.apple.com/cn/terms (som hermed er inkorporeret i nærværende Tjenestevilkår som reference og til enhver tid må ændres).

 

Du bekræfter over for Apple og accepterer, at Du eller Din repræsentant eller medarbejder, der indgår disse Tjenestevilkår, er myndig i den eller de jurisdiktioner, hvor Du er bosiddende (mindst 18 år i mange lande) og har ret og myndighed til at indgå disse Tjenestevilkår på Dine vegne, og at såfremt Din repræsentant eller medarbejder indgår disse Tjenestevilkår på Dine vegne som virksomhed, organisation, uddannelsesinstitution eller agentur, organ eller departement hos offentlige myndigheder, at en sådan repræsentant eller medarbejder har ret og myndighed til lovligt at binde Dig til alle vilkår og forpligtelser i disse Tjenestevilkår.

 

Du tilkendegiver, at Du accepterer og vil overholde disse Tjenestevilkår, som anført; ændringer, tilføjelser eller sletninger accepteres ikke af Apple, og Apple kan efter eget skøn nægte adgang til Tjenesterne ved manglende overholdelse af enhver del af disse Tjenestevilkår eller af enhver anden grund.

 

DEN ENGELSKE VERSION AF DENNE AFTALE ER PARTERNES ORIGINALE, REGULERENDE INSTRUMENT OG FORSTÅELSE. HVIS APPLE STILLER DENNE AFTALE TIL RÅDIGHED PÅ ET ANDET SPROG END ENGELSK, ER DEN ENGELSKE VERSION GÆLDENDE I TILFÆLDE AF ENHVER KONFLIKT ANGÅENDE OVERSÆTTELSE TIL ET ANDET SPROG.

 

I betragtning af det foregående og de gensidige løfter og forpligtelser, der er fremsat heri, er Du og Apple (samlet "Parterne") enige om følgende:

 

1.    AdgangAdgang til Tjenesterne stilles efter Apples eget skøn kun til rådighed for en Indholdsudbyder, der har en eller flere gyldige aftaler med Apple eller Apple-tilknyttede selskaber vedrørende: (a) en Indholdsudbyder, hvis materialer vises på Ejendommene (defineret nedenfor), eller (b) andre personer eller enheder som bestemt af Apple efter eget skøn.

 

2.    SystemkravBrug af Tjenesterne kræver muligvis kompatibel hardware, internet- og/eller mobiladgang, bestemt software og kan kræve opdateringer eller opgraderinger fra tid til anden. Gebyrer kan gælde for indholdsudbyderens systemkrav. Eftersom brugen af Tjenesterne muligvis involverer hardware, software og internet- og/eller mobiladgang, kan Din mulighed for at bruge Tjenesterne blive påvirket af disse faktorers ydeevne. Højhastighedsinternet og/eller mobiladgang anbefales kraftigt. Du anerkender og accepterer, at sådanne systemkrav, som kan ændres fra tid til anden, er Dit ansvar. Du anerkender og accepterer endvidere, at Tjenesterne udgør kommercielle tjenester til kommerciel brug.

 

3.    Andre aftalerAlle andre gældende aftaler mellem Apple og Dig, som ikke inkorporerer disse Tjenestevilkår eller ikke er inkorporeret heri (samlet kaldet "Andre aftaler"), er adskilt fra disse Tjenestevilkår. Du anerkender og accepterer, at udførelsen af Dine forpligtelser i henhold til disse Tjenestevilkår ikke vil afhænge af, at Apple indgår i yderligere aftaler eller giver yderligere erklæringer eller garantier med hensyn til Tjenesterne.

 

4.    Dine oplysningerDu accepterer at give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger, herunder som det måtte være nødvendigt for at registrere Dig hos Apple for at bruge Tjenesterne og i løbet af brugen af​Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, firmanavn, fysisk adresse, firmabetalingsoplysninger, relevante skatteoplysninger (herunder ethvert skatteregistreringsnummer eller certifikat osv.) eller andre oplysninger som anmodet om (samlet "Virksomhedsbrugerdata"). Du anerkender og accepterer, at Din brug af Tjenesterne kræver, at Apple sender kommunikation til Dig på den eller de e-mailadresse(r) eller andre kommunikationsmidler, som Du giver til Apple. Du accepterer, at Apple, hvad enten det er via e-mail eller på anden måde, kan sende Dig kommunikation, herunder, men ikke begrænset til, meddelelser og fakturaer (eller andet materiale vedrørende fakturering), på engelsk. Du bekræfter hermed Din evne til at læse og forstå kommunikation på engelsk eller Din praktiske evne til at få kommunikation på engelsk oversat til et sprog efter Din præference eller som påbudt af den/de jurisdiktion(er), som Du er underlagt, uden omkostninger for Apple. Du bekræfter hermed, at alle Virksomhedsbrugerdata, Du allerede har givet til Apple (herunder, uden begrænsning, i en Apple-ansøgningsproces eller gennem tidligere brug af Tjenesterne) har været nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Du accepterer endvidere at vedligeholde og opdatere Dine Virksomhedsbrugerdata efter behov for at holde dem nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Du forstår og anerkender, at hvis Du ikke leverer, opdaterer og opretholder korrekte, aktuelle og fuldstændige oplysninger i henhold til disse Tjenestevilkår, kan det føre til suspendering eller annullering af Din adgang til eller brug af Tjenesterne til enhver tid. Du anerkender og accepterer, at Apple i sine optegnelser kan opbevare Dine Virksomhedsbrugerdata og oplysninger vedrørende Dine Virksomhedsbrugerdata, Din konto og Din brug af tjenesterne, herunder, som det måtte være påkrævet af love og regler i de jurisdiktioner, hvor Du bor eller befinder Dig, eller som Du er underlagt, og i hver jurisdiktion, hvor Dine kampagner eller Dit annonceindhold vises, i overensstemmelse med Apples Privatlivspolitik, tilgængelig på apple.com/dk/privacy, og at en sådan tilbageholdelse kan fortsætte efter Dit ophør af brug af Tjenesterne.

 

5.    Konto og adgangskodeSom en registreret bruger af Tjenesterne kan Du blive bedt om at oprette en konto for at bruge Tjenesterne ("Konto"). Du er eneansvarlig for Din konto, herunder opretholdelse af Din Kontos fortrolighed og sikkerhed. Du må ikke afsløre Dine kontooplysninger over for andre, tillade nogen at bruge Din konto eller bruge andres konto uden tilladelse. Du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted på eller gennem Din konto, inklusive de aktiviteter, som Du giver eller instruerer Apple i at udføre på Dine vegne, og Du accepterer straks at underrette Apple om enhver uautoriseret brug af Din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Apple er ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af uautoriseret eller anden uretmæssig brug af Din konto, bortset fra sådanne tab, der udelukkende skyldes Apples egen adfærd.

 

6.    Annonceringstjenester.

 

a. OversigtEfter accept af disse Tjenestevilkår og efter at have gennemført andre processer eller godkendelser, som måtte være påkrævet af Apple, må Du bruge Tjenesterne til at oprette, administrere og betale Apple for reklamekampagner ("Kampagner"), hvor Apple vil levere Dit annonceringsindhold, herunder de afbildede produkter, tjenester og aktiviteter og udtrykkelige eller underforståede krav fremsat deri ("Annonceindhold") på de relevante Apple-softwareapplikationer eller Apple-enheder (samlet kaldet "Ejendommene").

 

b. MålretningDu forstår og accepterer, at Apple kan tilbyde Dig muligheden for at vælge, implementere eller bruge funktioner eller funktionaliteter i Tjenesterne for at hjælpe Dig med at optimere eller målrette leveringen af Dit Annonceindhold på disse Ejendomme, hvor sådanne funktioner eller funktionaliteter er tilgængelige, herunder, men ikke begrænset til: (I) annoncemateriale, (II) beslutninger om annoncetrafik og/eller målretning, herunder valg af søgeord, bud og segmenter, (III) ejendomme, (IV) destinationer, som annonceindholdet kan lede seere til (f.eks. app-downloads, webadresser, landingssider) og (V) de relaterede URL'er og omdirigeringer og de tjenester og produkter, der annonceres på sådanne URL'er og omdirigeringer (samlet kaldet "Målretning"). Målretning er muligvis tilgængelig for Ejendomme og for alle Dine Kampagner eller alt dit Annonceindhold. Hvor det er relevant, kan Apple og dets tilknyttede selskaber stille visse valgfrie funktioner i forbindelse med målretning til rådighed for Dig såsom forslag eller anbefalinger vedrørende søgeord eller auktionsbud, der har til formål at hjælpe Dig med udvælgelsen og genereringen af målretning. Du forstår og accepterer, at Du ikke er forpligtet til at implementere, bruge, godkende brugen af​eller stole på nogen målretningsfunktioner, og Du kan eventuelt til- eller fravælge brugen af disse funktioner. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DIN IMPLEMENTERING, BRUG, GODKENDELSE, BENYTTELSE AF OG BESLUTNINGER VEDRØRENDE ENHVER MÅLRETNING, HERUNDER ALLE VALGFRIE MÅLRETNINGS­FUNKTIONER, UANSET OM DE IMPLEMENTERES VED HJÆLP AF TJENESTERNES FUNKTIONER, ER DIT ENEANSVAR, FOR HVILKET DU ER ENESTE ERSTATNINGSANSVARLIGE, OG DU SKAL OVERHOLDE ALLE GÆLDENDE JURIDISKE OG LOVGIVENDE KRAV, HERUNDER DE I JURISDIKTIONER, HVOR DU HAR BOPÆL ELLER OPHOLDER DIG, ELLER SOM DU ER UNDERLAGT, OG KRAVENE I HVER ENKELT JURISDIKTION, I HVILKEN DINE KAMPAGNER ELLER DIT ANNONCEINDHOLD VISES. Du forstår og accepterer endvidere, at målretningstjenester og -funktioner, herunder ethvert aspekt heraf, leveres og kan ændres, suspenderes eller opsiges efter Apples eget skøn. Med forbehold for ovenstående giver Du Apple tilladelse til at implementere al Målretning, Du vælger, implementerer eller bruger.

 

c. Beta, annonceeksperimenter, testDu anerkender og accepterer, at Apple eller dets tilknyttede selskaber med eller uden varsel til Dig kan udføre, deltage i eller implementere tests eller eksperimenter, der direkte eller indirekte kan bruge eller påvirke Dine Kampagner eller Dit Annonceindhold eller på anden måde påvirke Din brug af Tjenesterne ("Test"), som, medmindre andet er aftalt, skal være underlagt disse Tjenestevilkår. Du accepterer ikke at videregive nogen ikke-offentlig information vedrørende sådanne test og relaterede programmer, produkter eller funktioner, herunder deres eksistens.

 

d. AnnoncørdataI det omfang nogen funktioner i Tjenesterne giver Dig mulighed for at stille oplysninger om Dine kunder, produkter og tjenester til rådighed for Apple ("Annoncørdata") for at bruge Målretning, og Du vælger at bruge dem, anerkender og accepterer du, at Apple kan bruge Dine annoncørdata med det formål at opfylde Din målretning. Du anerkender og accepterer endvidere, at Du er eneansvarlig for sikkerheden og fortroligheden af Dine annoncørdata (i henhold til Apple-garantien i afsnit 6(h) heri), at Du har de nødvendige tilladelser og samtykker (efter behov) til at bruge og levere Din Annoncørdata, at Du forpligter Dig til, at Du kun vil bruge annoncørdataene via Tjenesterne, hvor Du har lovlige, tilladte formål, og at Du vil fjerne annoncørdataene fra alle Apple-systemer og ejendomme, som bruges af Dig i forbindelse med Tjenesterne, hvis Du ikke længere har til hensigt at bruge sådanne data i forbindelse med Tjenesterne. Du anerkender og accepterer endvidere, at Apple kan bruge oplysninger om Din brug af Tjenesterne og Dine interaktioner med Apple i forbindelse med Tjenesterne, herunder annoncørdata og forretningsbrugerdata, med det formål at levere, evaluere, ændre eller forbedre Tjenesterne og for at kommunikere om Tjenesterne. Du anerkender og accepterer endvidere, at Apple kan have pligt til at offentliggøre eller videregive oplysninger om Din brug af Tjenesterne, Dit annonceindhold eller Dine kampagner (inklusive Apples beslutning om ikke at vise Dit annonceindhold eller Dine kampagner eller at suspendere, opsige eller begrænse visning af Dit annonceindhold eller Dine kampagner), og Apple har intet ansvar over for Dig i forbindelse med nogen offentliggørelse eller offentliggørelse, som Apple i god tro anser for at være påkrævet i henhold til denne pligt.

 

e. Ret til at afvise annonceindholdApple forbeholder sig retten til at: (i) afvise, fjerne, annullere, ikke godkende eller tilbagekalde godkendelse af Annonceindhold, Kampagner eller Målretning til enhver tid og af enhver grund, herunder, men ikke begrænset til, Apples tro på, at placering af Annonceindhold kan pålægge Apple et strafferetligt eller civilretligt ansvar, kan være i modstrid med Tjenestevilkårene, kan være i modstrid med Apples politikker eller være til skade for Apples forretningsinteresser; (II) anmode om ændringer af Annonceindhold, herunder som en betingelse for godkendelse til spredning eller fortsættelse af formidling, og (III) med rimelighed markere eller udpege Annonceindholdet som reklame- eller salgsfremmende materiale i overensstemmelse med gældende love, regler eller industripraksis, eller ændre Dit Annonceindhold på en ikke-væsentlig måde, herunder, uden begrænsning, zoom eller beskæring, som det måtte være rimeligt nødvendigt for at levere Tjenesterne. Uanset ovenstående er Du eneansvarlig for Dit annonceindhold som leveret til Apple. Du forstår og accepterer også, at noget Annonceindhold, Indholdsudbydere eller Materialer, der ejes af indholdsudbyderen, eller annoncørprodukter og/eller tjenester muligvis ikke er kvalificerede til promovering ved brug af Tjenesterne. Den kendsgerning, at Apple ikke har afvist, fjernet eller annulleret noget annonceindhold, skal på ingen måde give afkald på, reducere, begrænse eller på anden måde påvirke Dit ansvar og Dine forpligtelser i henhold til disse Tjenestevilkår. Intet i denne aftale eller Apples levering af Tjenesterne skal opfattes som Apples godkendelse af noget af Dit annonceindhold.

 

f. Begrænset licens til AnnonceindholdDu giver hermed Apple en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspændende, fuldt betalt licens til at gemme, bruge, reproducere, ændre (kun til formateringsformål), overføre, udføre og vise Annonceindholdet (som skal anses for at omfatte alt indhold, herunder tekst, lyd, video, billeder, leverancer, digitale filer, websider, varemærker, varemærkeegenskaber eller enhver anden intellektuel ejendom indeholdt deri eller tilgængelig derfra): (i) med det formål at levere Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, testning, (ii) som kan være påkrævet i henhold til alle gældende love eller regler, eller (iii) som udtrykkeligt tilladt i disse Tjenestevilkår.

 

g. Indholdsudbyderens erklæringer, garantier og pagter. Du erklærer, garanterer og accepterer, at: (I) Du har fuld beføjelse til at indgå og udføre Dine forpligtelser i henhold til disse Tjenestevilkår, og efter Apples anmodning kan og skal Du straks demonstrere en sådan magt og/eller autorisation til Apples tilfredshed, og Du forstår og anerkender, at Din undladelse af at gøre dette vil blive anset for et væsentligt brud på disse Tjenestevilkår; (II) Dine handlinger og praksis i forbindelse med adgang til eller brug af Tjenesterne, Dit annonceindhold og annoncørdata er og skal forblive i fuld overensstemmelse med alle gældende juridiske og regulatoriske krav, herunder dem i de jurisdiktioner, hvor Du bor eller befinder Dig, eller som Du er underlagt, og dem i hver jurisdiktion, hvor Dine kampagner eller annonceindhold vises; (III) MELLEM DIG OG APPLE ER DU ENEANSVARLIG OG ANSVARLIG FOR DIT ANNONCEINDHOLD, ANNONCØRDATA OG MÅLRETNING; (IV) Du har de nødvendige rettigheder, autorisationer, tilladelser og samtykker til at tillade al brug af annonceindholdet og annoncørdata i forbindelse med tjenesterne og til at tillade al brug af annonceindhold og annoncørdata af Apple som en del af leveringen af​tjenesterne; (V) Du kan og skal fjerne annonceindhold eller annoncørdata, hvis og i det omfang, Du ikke længere har alle nødvendige rettigheder, autorisationer, tilladelser eller samtykker til at bruge sådant annonceindhold eller annoncørdata; (VI) Du må ikke, og må ikke give nogen part tilladelse til, at generere automatiserede, svigagtige eller på anden måde ugyldige klik, visninger eller andre handlinger; (VII) Du vil ikke bevidst bryde eller omgå nogen sikkerhedsforanstaltninger; (VIII) DINE VALG OG BESLUTNINGER VEDRØRENDE MÅLREGNING, HVIS NOGEN, SKAL FULDSTÆNDIG OVERHOLDE ALLE GÆLDENDE JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV, HERUNDER EVENTUELLE KRAV OG BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDVALGET, IMPLEMENTERINGEN ELLER BRUGEN AF SØGEORD I DEN ELLER DE JURIDIKTIONER, SOM DU BOR ELLER BEFINDER DIG I, ELLER SOM DU ER UNDERLAGT, OG I HVER JURISDIKTION, SOM DINE KAMPAGNER ELLER ANNONCEINDHOLD VISES; (IX) ingen af ​​annoncørdataene eller annonceindholdet eller brugen heraf: (A) krænker nogen tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller nogen anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret; (B) overtræder nogen lov, statut, bekendtgørelse eller regulering, herunder, uden begrænsning, love og regler, der regulerer eksportkontrol og gældende sanktioner; (C) er ærekrænkende eller handelsinjurierende; (D) er pornografisk eller obskønt; eller (E) indeholder malware, spyware, vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, ransomware eller andre lignende skadelige eller skadelige programmeringsrutiner; (X) Du har opnået alle relevante godkendelser, licenser og tilladelser, der kræves til annonceindholdet, annoncørdata og annoncørprodukter og/eller -tjenester samt Din brug deraf, og Du er ansvarlig for at opretholde sådanne godkendelser, licenser og tilladelser i fuld kraft og virkning i løbet af disse Tjenestevilkår; og (XI) hvis Du får adgang til, bruger eller implementerer Tjenesterne på vegne af en tredjepart (f.eks. som agent eller tjenesteudbyder): (i) Du er og skal være lovligt autoriseret til at få adgang til, bruge eller implementere Tjenester på vegne af hver sådan tredjepart i denne egenskab; (ii) Din adgang, brug eller implementering af Tjenesterne må ikke overstige den lovlige autorisation givet af hver sådan tredjepart; (iii) Du vil have bundet hver sådan tredjepart til disse Tjenestevilkår, og hvis Du af en eller anden grund ikke har bundet en sådan tredjepart til disse Tjenestevilkår, vil Du være ansvarlig for at udføre enhver forpligtelse, hver sådan tredjepart ville have haft under disse Tjenestevilkår; og (iv) Du giver Apple tilladelse til at kommunikere med hver sådan tredjepart, som det med rimelighed er nødvendigt, herunder for at validere de autorisationer, der er specificeret i afsnit 6(g)(XI)(i)-(iii) eller til at levere oplysninger eller materialer, der kræves af gældende lovgivning eller regler, og Du skal bistå Apple med sådan kommunikation på Apples anmodning.

 

h. Apples garantiApple erklærer og garanterer, at: (I) det har fuld beføjelse til at indgå og udføre sine forpligtelser i henhold til disse Tjenestevilkår; og (II) Tjenesterne skal udføres på en professionel måde. Medmindre andet er angivet heri og underlagt afsnit 9(a), er Dit eneste kontraktlige retsmiddel for ethvert brud på de foregående garantier, hvis det er relevant, angivet i Afsnit 9(g) i disse Tjenestevilkår.

 

i. Markedsføringstilladelse. Du accepterer, at Apple kan sende Dig markedsføringsmeddelelser vedrørende Tjenesterne. Apple kan anmode om, og Du accepterer ikke urimeligt at nægte, tilladelse til at bruge Annonceindholdet, inklusive alle varemærker og logoer inkluderet i Annonceindholdet, til salgsfremmende formål i Apples markedsføringsmateriale. Apple skal skriftligt godkende enhver pressemeddelelse eller meddelelse, der henviser til eller relaterer til disse Tjenestevilkår, Annonceindholdet eller Dit forhold til Apple.

 

j. Apple-mærkerDu må ikke bruge Apples varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer eller andre kommercielle eller produktbetegnelser til noget formål uden først at have indhentet Apples forudgående skriftlige samtykke. Alle andre rettigheder i forhold til varemærkerne (inklusive lovbestemte rettigheder) er udtrykkeligt udelukket, i det omfang loven tillader det.

 

k. Rapporteringsmålinger. Hvis Apple tilbyder, leverer eller stiller rapportering eller analyser til rådighed om ydeevnen af Dine kampagner ("Rapporteringsmålinger"), anerkender og accepterer Du, at sådanne Rapporteringsmålinger mellem Parterne skal være de eneste autoriserede og definitive målinger af Apples ydeevne i relation til levering af Tjenesterne, og at ingen andre Rapporteringsmålinger, tredjeparter eller andet, er tilladt eller skønnes at være autoriserede eller definitive i forbindelse med Tjenesterne; dog forudsat, at Apple ikke giver nogen garantier med hensyn til egnetheden eller pålideligheden af Rapporteringsmålingerne, herunder, uden begrænsning, visninger, konverteringer og tryk i forbindelse med Tjenesterne.
 

l. Databrug. Apple har ret til at indsamle og bruge enhver brugerrelaterede aktivitetsdata i forbindelse med Tjenesterne. Disse data bruges til at analysere, rapportere og forbedre Tjenesterne. Alle data, der indsamles af Apple i forbindelse med Tjenesterne, behandles og bruges i overensstemmelse med den offentligt tilgængelige Privatlivspolitik på apple.com/dk/privacy

 

m. Overholdelse af specifikationer, retningslinjer for indhold og retningslinjer for politikDu accepterer at overholde instruktionerne, anmodningerne, kravene, betingelserne, specifikationerne og retningslinjerne for politik og indhold, som leveres af Apple i forbindelse med Tjenesterne, herunder, uden begrænsning, tekniske specifikationer og retningslinjer for politikker og indhold, der leveres eller stilles til rådighed af Apple, inklusive alle de tilgængelige på searchads.apple.com/terms og/eller ads.apple.com/cn/terms (hver indarbejdet i disse Tjenestevilkår ved henvisning og som kan blive ændret fra tid til anden af Apple), og som Du accepterer at besøge og gennemgå regelmæssigt. Du er alene ansvarlig for det korrekte indhold, format, funktion og ajourføring af Annonceindhold indsendt af Dig eller på anden måde brugt i forbindelse med Tjenesterne. For annoncering i App Store, anerkender Du, at ændringer foretaget i Din App Store-indsendelse (f.eks. pris, beskrivelse osv.) Kan påvirke Dit annonceindhold, og at sådanne ændringer i App Store kan tage op til seksten (16) timer at blive afspejlet i Tjenesterne. Parterne imellem er Du ansvarlig for alle omkostninger og udgifter, der påløber i forbindelse med udvikling, certificering og godkendelse af Dit Annonceindhold.
 

n. Parternes relationDisse Tjenestevilkår skaber et uafhængigt kontrahentforhold mellem Dig og Apple. Intet ansættelsesforhold, agenturforhold, partnerskab, joint venture, tillidshverv eller nogen anden form for juridisk tilknytning mellem Dig og Apple er skabt af disse Tjenestevilkår, og Du vil ikke repræsentere det modsatte, hvad enten det er udtrykkeligt, implicit, udseende for ellers.

 

o. FortrolighedFra tid til anden kan en part (som "Oplysningsgiver") videregive eller stille oplysninger til rådighed for den anden part (som "Modtager") i enhver form (f.eks. skriftlig, mundtlig, visuel, elektronisk eller enhver anden materiel eller materiel form), visse ikke-offentlige, ejerbeskyttede og fortrolige oplysninger eller materialer, uanset om de er mærket eller udpeget som fortrolige ("Fortrolige oplysninger"). Fortrolige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, ikke-offentlige, ejerbeskyttede og fortrolige oplysninger om forretningsforholdet mellem Dig og Apple, Apples levering af og resultaterne fra brugen af ​​Tjenesterne og alle diskussioner i forbindelse hermed (f.eks. ikke-offentlige produktplaner, marketingplaner), rapporteringsmålinger og enhver anden Apple IP (defineret nedenfor). Uanset ovenstående skal Fortrolige oplysninger ikke omfatte oplysninger, som: (I) nu eller efterfølgende bliver almindeligt tilgængelige for offentligheden uden fejl eller brud fra modtagerens side; (II) Modtager kan påvise at have haft retmæssigt i sin besiddelse før videregivelse til Modtager af Oplyser; (III) udvikles uafhængigt af modtageren uden brug af nogen fortrolig information; og (IV) Modtageren med rette får fra en tredjepart, som har ret til at overføre eller videregive det til Modtager uden begrænsning. Derudover skal Fortrolige oplysninger ikke omfatte nogen gratis og open source-software ("FOSS") inkluderet i Tjenesterne og ledsaget af licensvilkår, der ikke pålægger fortrolighedsforpligtelser for brugen eller offentliggørelsen af en sådan FOSS. Intet i disse Tjenestevilkår vil forpligte nogen af parterne til at videregive nogen fortrolig information.

 

p. Forpligtelser vedrørende fortrolige oplysningerMed forbehold for og uden begrænsning af de tilladelser og licensbevillinger, der udtrykkeligt er anført heri, accepterer Modtageren at: (I) beskytte Oplyserens Fortrolige oplysninger ved at bruge mindst samme grad af omhu, som denne bruger til at beskytte sine egne fortrolige og ejerbeskyttede oplysninger af lignende betydning, men ikke mindre end en rimelig grad af omhu, (II) bruge Oplyserens Fortrolige oplysninger med det ene formål at opfylde sine forpligtelser og udøve sine rettigheder i henhold til disse Tjenestevilkår og under ingen omstændigheder til sin egen eller tredjemands fordel, og (III) ikke videregive, offentliggøre eller formidle Fortrolige oplysninger til andre end de medarbejdere og konsulenter, der har behov for at vide det for at opnå et sådant formål, og som er bundet af disse Tjenestevilkår, som forbyder uautoriseret videregivelse eller brug af Fortrolige oplysninger. Modtageren er ansvarlig for enhver overtrædelse af vilkårene i dette Afsnit, herunder af sine medarbejdere eller konsulenter. Modtageren kan videregive fortrolige oplysninger, i det omfang det er påkrævet ved lov, forudsat at Modtageren gør en rimelig indsats for at underrette Oplyseren om et sådant krav før en sådan videregivelse og træffer rimelige foranstaltninger for at beskytte de fortrolige oplysninger.

 

q. EjendomsretMedmindre andet er angivet heri, som mellem Apple og Indholdsudbyderen, bevarer Indholdsudbyderen alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser, inklusive alle intellektuelle ejendomsrettigheder, i alle former for Annonceindhold indsendt af Dig, forudsat at Annonceindholdet ikke indeholder nogen Fortrolige Oplysninger fra Apple eller Apples intellektuelle ejendom, herunder koder, værktøjer og teknologi, der bruges i forbindelse med Tjenesterne eller Ejendommene ("Apple IP"). Apple bevarer alle rettigheder, ejendomsret og interesser i: (I) Apples IP; og (II) alle analyser, rapporter, data og andre oplysninger udviklet af Apple vedrørende brugen af​Tjenesterne, uanset om de er videregivet til Indholdsudbydere eller ej.

 

r. Beskyttelse af Personoplysninger og sikkerhedHvis Du på noget tidspunkt fastslår, at en funktion i Tjenesterne giver Dig mulighed for at indsamle personligt identificerbare oplysninger ("Personoplysninger"), skal Du: (I) underrette Apple omgående skriftligt; (II) opretholde streng fortrolighed og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Personoplysningerne; (III) ikke videregive nogen Personoplysninger til nogen anden part; (IV) underrette Apple omgående, hvis der er et potentielt eller faktisk brud på sikkerheden, der involverer Personoplysningerne; (V) overholde alle gældende love, regulativer og internationale aftaler eller traktater vedrørende Personoplysninger, herunder i givet fald overførsler af Personoplysninger fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz til en jurisdiktion, hvor Europa-Kommissionen eller, hvor det er relevant, den schweiziske Federal Data Protection and Information Commissioner, har fastslået, at den ikke sikrer et passende niveau for beskyttelse af Personoplysninger. 

 

I overensstemmelse med Apples politik om sporing accepterer Du, at Du i forbindelse med Tjenesterne ikke vil og ikke vil forsøge at få adgang til, bruge eller på anden måde behandle oplysninger, der kan bruges til at spore en person eller enhed, undtagen med brugerens eksplicitte tilladelse ved hjælp af App Tracking Transparency API'er. Sporing er defineret i Apples politikker og retningslinjer, herunder på developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Incitamenter. Apple kan efter eget skøn tilbyde incitamenter, herunder kreditter, kampagner, rabatter eller andre monetære eller ikke-monetære tilbud, til Dig eller andre kvalificerede brugere af Tjenesterne i forbindelse med Tjenesten. Din accept eller brug af sådanne incitamenter er underlagt både disse Tjenestevilkår og Vilkårene og betingelserne for Kampagnekreditter til Apple-annonceringstjenester (tilgængelig på searchads.apple.com/promo-terms og/eller ads.apple.com/cn/promo-terms og indarbejdet i disse Tjenestevilkår som reference). Du anerkender og accepterer, at leveringen eller brugen af ​​Tjenesterne er underlagt og kan blive påvirket af sådanne incitamenter, herunder med hensyn til omkostninger eller pris bestemt gennem auktioner eller andre prismekanismer.

 

7.    Betaling for tjenester.

 

a. Som vederlag for Tjenesterne accepterer Du at betale Apple, alt efter om du har betalt via en regning, faktura eller opkrævning eller Din betalingsmetode, for alle gebyrer, omkostninger og gebyrer forbundet med alle Kampagner, som Du køber eller implementerer gennem Tjenesterne, fratrukket eventuelle rabatter eller kampagner tilbudt til Dig af Apple, og eventuelle yderligere beløb (inklusive eventuelle skatter og forsinkelsesgebyrer), som måtte være påløbet af eller i forbindelse med Dit annonceindhold, Dine kampagner, Din brug af tjenesterne eller Din konto. Du repræsenterer, garanterer og accepterer, at (I) alle gældende betalingsmetoder, der er knyttet til Din konto eller Din brug af Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til kreditkort-, betalingskort-, bank-, e-wallet- og automatiske debiteringskonti, skal være gyldigt godkendt til sådan brug af Dig i henhold til alle gældende love, (II) hvis Du tilknytter eller bruger en betalingsmetode, som Din autoriserede repræsentant besidder, hvis det kræves af gældende lov, skal Du have givet gyldig autorisation til eller have indgået en gyldig aftale med Din repræsentant for sådan brug, herunder for passende refusioner, og kan og skal give validering af en sådan autorisation eller aftale efter anmodning, (III) mellem parterne, Du er eneansvarlig for at sikre, sikre og validere de heri specificerede autorisationer, og (IV) uanset den anvendte betalingsmetode, bærer Du det fulde ansvar for alle forfaldne betalinger i forbindelse med Dit annonceindhold, kampagner, Din brug af Tjenesterne eller Din konto. Du er ansvarlig for rettidig betaling af alle gebyrer og for at give Apple en gyldig betalingsmetode for alle gebyrer. Du accepterer, at Apple til enhver tid kan debitere Din betalingsmetode, efter at en del af Tjenesterne rent faktisk er leveret.

 

b. Al betaling og rapportering relateret til Tjenesterne vil være denomineret i den valuta, som Du vælger på Din konto eller på anden måde i forbindelse med Din brug af Tjenesterne. Apple er dog ikke forpligtet til at understøtte mere end én valuta pr. konto, uanset det sted, hvor sådanne Tjenester leveres. Du anerkender og accepterer, at Apple muligvis ikke er i stand til at stille en valuta til rådighed for fakturering eller betaling, som Du foretrækker eller bruger i Din almindelige virksomhed, eller en valuta, der er tilgængelig i eller påbudt af den jurisdiktion, hvor Du bor eller er lokaliseret eller som Du er underlagt. Du accepterer udtrykkeligt og bekræfter Din evne til at handle lovligt med Apple i henhold til disse Tjenestevilkår i henhold til Din relevante jurisdiktions krav og begrænsninger vedrørende valutaer og betalinger, herunder dem, der vedrører betalingsoverførsler (herunder grænseoverskridende betalingsoverførsler), kreditkortbetalinger, og betalinger på kreditforlængelser, ved hjælp af den eller de valutaer, Apple stiller til rådighed for dig.

 

c. Din brug af Tjenesterne kræver beføjelse til at indgå aftaler og/eller foretage transaktioner elektronisk. DU ANERKENDER, AT DINE ELEKTRONISKE INDSENDELSER UDGØR DIN AFTALE OG HENSIGT OM AT VÆRE BUNDET AF OG BETALE FOR SÅDANNE AFTALER OG TRANSAKTIONER, OG AT DU ER AUTORISERET til AT INDGÅ SÅDANNE AFTALER OG TRANSAKTIONER. DIN AFTALE OG HENSIGT OM AT VÆRE BUNDET AF ELEKTRONISKE INDSENDELSER GÆLDER ALLE REGISTRERINGER VEDRØRENDE ALLE TRANSAKTIONER, DU INDGÅR I, VED BRUG AF TJENESTERNE. Apple forbeholder sig retten til at lukke Din konto eller, medmindre andet er forbudt i henhold til de andre aftaler, enhver anden Apple-konto og kræve en alternativ betalingsmetode, hvis en betalingsmetode er svigagtig anskaffet eller brugt i forbindelse med Tjenesterne. For at få adgang til og opbevare Dine elektroniske optegnelser skal Du muligvis have bestemt hardware og software, hvilket Du er eneansvarlig for.

 

d. Du erklærer Dig indforstået med, at medmindre andet fremgår af nærværende eller et andet dokument, gælder følgende: (I) den relevante enhed, der er anført i Specifikke vilkår for Apple-annoncetjenester i særlige lande og verdensdele, er bemyndiget til at levere Tjenesterne til Dig; (II) den relevante enhed, der leverer Tjenesterne til Dig, er berettiget til at udpege et tilknyttet selskab, der administreres af, er underlagt eller selv kontrollerer sådan enhed som betalingsmodtager for de leverede og fakturerede Tjenester; (III) den udpegede betalingsmodtager er bemyndiget til at opkræve betaling fra Dig på vegne af sin egen virksomhed og den relevante enhed; (IV) fakturaer eller andre former for betalingsopkrævning for Tjenesterne af en eller flere af enhederne må anvise, at Du skal overføre betalinger til den udpegede betalingsmodtager eller et andet tilknyttet selskab; og (V) du overfører alle førnævnte betalinger til den udpegede betalingsmodtager som anvist.

 

e. SkatterApple kan fakturere Dig for alle gældende skatter, afgifter, told, omkostninger, gebyrer, fradrag eller gebyrer med tilsvarende virkning, som pålagt af en skattemyndighed på eller i forbindelse med de Tjenester, som Apple leverer til Dig i henhold til disse Tjenestevilkår, inklusive, uden begrænsning, moms, brugsafgift, merværdiafgift ("moms"), moms på varer og tjenesteydelser ("GST") og forbrugsafgift. Apple skal fastsætte, opkræve og overføre sådanne gældende skatter til de kompetente skattemyndigheder, og Du accepterer at betale sådanne skatter, som Apple fakturerer. I tilfælde af at en skattemyndighed pålægger Dig ethvert ansvar for overholdelse af skattelovgivning, herunder, uden begrænsning, omvendt betalingspligt, selvregnskab og rapportering, skal Du tage det fulde ansvar for sådanne overholdelsesforpligtelser. I tilfælde af at et beløb, som skal betales af Dig til Apple i henhold til disse Tjenestevilkår, er underlagt enhver gældende kildeskat eller lignende skatter, der pålægges af en skattemyndighed ("Indeholdelseskat"), og at Du er forpligtet til at opkræve og indbetale en sådan indeholdelseskat, skal Du acceptere, at det fulde beløb af en sådan skat udelukkende skal betales for Din konto og ikke reducere det beløb, der skal betales til Apple. Du skal opregne den relevante betaling, så Du, efter at Du har fratrukket og indbetalt den gældende kildeskat, skal betale, og Apple modtager det samme beløb som oprindeligt faktureret. Du skal bære det fulde ansvar for sådanne overholdelsespligter. Uanset ovenstående, og ud over alle instruktioner, anmodninger, krav eller specifikationer, der fra tid til anden kommunikeres af Apple, accepterer Du at overholde skatteforpligtelser og -krav, der er tilgængelige på searchads.apple.com/terms og/eller ads.apple.com/cn/terms, som er inkorporeret i disse Tjenestevilkår ved reference.

 

f. Du accepterer at underrette Apple via e-mail om enhver fakturatvist inden for tredive (30) dage fra datoen for modtagelse af fakturaen ("Fakturatvistperioden"). Fakturatvister skal e-mailes til searchads-billing-inquiries@group.apple.com og skal indeholde detaljerede årsager til tvisten. I DET FULDE OMFANG DET ER TILLADT VED LOV, AFSKRIVER DU ALLE KRAV VEDRØRENDE EN FAKTURA, HERUNDER DE TJENESTER OG GEBYRER, DER HENVISES TIL DERI, MEDMINDRE DE ER GJORT KRAV PÅ ELLER NEDLAGT PÅSTAND OM INDEN FOR FAKTURAT­VISTSPERIODEN. FOR AT UNDGÅ TVIVL ANERKENDER DU, HVIS DU UNDLADER AT BESTRIDE EN FAKTURA INDEN FOR FAKTURAT­VISTSPERIODEN, VIL FAKTURAERNE BLIVE ANSET SOM BETALELIGE I FULDT OMFANG OG "SOM DE ER". I tilfælde af at Du indgår aftale med en tredjepart om at behandle fakturaer på Dine vegne, skal Du gøre en kommercielt rimelig indsats for at give en sådan tredjepart de nødvendige oplysninger og/eller tilladelse til at lette rettidig betaling til Apple. Desuden accepterer Du, at Din forpligtelse til at foretage rettidige betalinger og/eller at underrette Apple om fakturatvister rettidigt hverken vil blive mindsket eller undskyldt på grund af en sådan tredjeparts handlinger.

 

g. I DET FULDE OMFANG DET ER TILLADT AF LOVEN OG UDEN AT BEGRÆNSE DINE RETTIGHEDER SOM SPECIFICERET I AFSNIT 9(A), GIVER DU AFKALD PÅ ALLE KRAV VEDRØRENDE (I) TJENESTER OG/ELLER (II) GEBYRER, MEDMINDRE DER ER GJORT KRAV PÅ ELLER NEDLAGT PÅSTAND OM DEM INDEN FOR TRES (60) DAGE EFTER FULDFØRELSEN AF KAMPAGNEN I FORBINDELSE MED SÅDANNE TJENESTER ELLER GEBYRER.

 

h. Medmindre andet er angivet af Apple, anerkender og accepterer Du, at opkrævninger, omkostninger og gebyrer udelukkende er baseret på de Rapporteringsmålinger, der er knyttet til en Kampagne. 

 

i. Efter Apples valg og skøn kan Apple vælge at tilbyde eller give Dig kredit i forbindelse med Tjenesterne i henhold til følgende vilkår og betingelser:

 

I. Betalingsbetingelser for alle beløb, der skal betales til Apple, forfalder femogfyrre (45) dage fra datoen for Apples faktura, medmindre andet måtte kræves af Apple skriftligt eller er skriftligt aftalt mellem Parterne. Forsinkede betalinger kan være underlagt et rentegebyr, der beregnes dagligt for hver dag, betalingen er forsinket. Renteafgiften skal beregnes ud fra en basisrente ("Basisrente") plus den mindste af én procent (1 %) eller det maksimale beløb, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Basisrenten vil være baseret på enhver udviklende eller på det tidspunkt gældende markedskonvention for fastsættelse af en benchmarkrente i betalingslandet på et sådant tidspunkt. Hvis en sådan rente ikke er offentligt noteret eller på anden måde med rimelighed kan bestemmes af Apple, skal basisrenten være baseret på centralbankens styringsrente eller en enkelt konsolideret tilsvarende i betalingslandet på det pågældende tidspunkt. Hvis basisrenten er negativ, skal den anses for nul procent (0 %). Hvis det kræves, at betaling skal foretages på et andet grundlag end femogfyrre (45) dage fra datoen for Apples faktura, vil sådanne ændrede vilkår blive den almindelige forretningsgang og handel mellem Dig og Apple. 

 

II. Kreditgrænsen vil begrænse det samlede kreditbeløb, der til enhver tid kan ydes til Dig i henhold til disse Tjenestevilkår, enhver anden aftale mellem Dig og Apple eller for ethvert andet salg eller kreditforlængelse af enhver art fra Apple til dig.

 

III. Apple kan til enhver tid forlænge, ​​revidere eller tilbagekalde kredit til Dig efter Apples skøn af enhver grund, med eller uden varsel til Dig. Ud over eventuelle andre retsmidler, der er angivet i disse Tjenestevilkår, kan Apple uden varsel træffe afhjælpende foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, at suspendere eller afslutte Dine Kampagner, Dine konti eller Din brug af Tjenesterne, når den udestående saldo, som Du skylder Apple, overstiger kreditlinjen.

 

IV. Som en betingelse for at modtage eller fortsætte med at modtage kredit kan Du blive bedt om at indsende en kreditansøgning leveret af Apple og give Apple: (1) finansielle oplysninger, erklæringer og rapporter, såsom balancer, pengestrømme og driftsregnskaber samt revisionspåtegninger og noter til finanser, hvis de er tilgængelige, og enhver anden sådan information eller materiale, der rutinemæssigt leveres til enhver anden leverandør, långiver eller kreditor for at understøtte kreditforlængelser; (2) sådanne andre finansielle oplysninger, som Apple med rimelighed kan anmode om; og (3) den sandsynlige nutidsværdi af sikkerhedsstillelse eller kreditforbedring, herunder, men ikke begrænset til, bankgarantier, standby-remburser, virksomhedsgarantier, bankers acceptudkast og personlige garantier. Du anerkender og accepterer endvidere, at Apple, når Du overvejer Dig for en forlængelse eller fortsættelse af kreditten, kan gennemgå Din kreditværdighed, herunder gennem tredjepartstjenester.

 

j. Fakturaer skal være baseret på faktisk levering i løbet af en kalendermåneds faktureringscyklus, og antallet af fakturaer kan variere pr. Kampagne eller en anden ordning, som Parterne skriftligt har aftalt. For at undgå tvivl skal Apple generere fakturaer ved hjælp af Apples rapporteringsmålinger som den eneste bindende måling af Apples ydeevne ved levering af Tjenester, der er omfattet af denne aftale.

 

k. I tilfælde af at Du undlader at foretage rettidig betaling eller på anden måde bryder disse Tjenestevilkår eller garantier, der er angivet heri, er Du ansvarlig for alle udgifter (inklusive advokatsalærer og omkostninger), som der påløber, når Apple inddriver sådanne beløb. Uden at det berører Apples rettigheder til opsigelse, suspension eller ændring i henhold til afsnit 13, i tilfælde af at Du overtræder disse Tjenestevilkår, herunder ved manglende overholdelse af betalings- eller kreditbetingelser, forbeholder Apple sig retten til straks at: (I) opsige eller suspendere udførelsen af sine forpligtelser i henhold til disse Tjenestevilkår, (II) opsige, suspendere, ændre eller begrænse Din adgang til Tjenesterne og/eller (III) erklære alle skyldige beløb til Apple for omgående forfaldne og forfaldne. 

 

l. Du anerkender og accepterer, at enhver betalingsmetode­information, som Du giver til Apple, kan deles af Apple med virksomheder, der arbejder på Apples vegne, såsom betalingsbehandlere og/eller kreditbureauer, udelukkende med det formål at kontrollere kredit, foretage betaling til Apple, og servicering af Din konto. Du accepterer, at Apple har ret til, uden ansvar over for Dig, at videregive oplysninger om betalingsmetoder til politimyndigheder, statslige embedsmænd og/eller en tredjepart, når Apple mener, at det med rimelighed er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at håndhæve og/eller kontrollere overholdelsen af enhver del af disse Tjenestevilkår (herunder, uden begrænsning, Apples ret til at medvirke i enhver juridisk proces i forbindelse med Din brug af Tjenesterne og/eller en tredjeparts påstand om, at Din brug af Tjenesterne er ulovlig og/eller krænker den pågældende tredjeparts rettigheder).

 

8.    Immaterielle rettigheder.

 

a. Anerkendelse af ejerskabDu accepterer, at Tjenesterne indeholder privatejede oplysninger og materiale, der ejes af Apple og/eller dennes licensgivere eller andre tredjeparter og er beskyttet under gældende love for intellektuel ejendom og andre love, og at Du ikke vil bruge sådanne privatejede oplysninger eller materialer på nogen måde overhovedet, bortset fra brug af Tjenesterne i overensstemmelse med disse Tjenestevilkår. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, og undtagen i det omfang gældende love forhindrer Apple i at forhindre Dig i at gøre det, må ingen del af Tjenesterne gengives i nogen form eller på nogen måde uden Apples udtrykkelige skriftlige samtykke.

 

b. OphavsretAlle ophavsrettigheder i og til Tjenesterne ejes af Apple og/eller dets licensgivere.

 

c. VaremærkerApple, Apple-logoet, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads og andre Apple-varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med Tjenesterne, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og/ eller andre lande. Du tildeles ingen rettigheder eller licens med hensyn til nogen af de førnævnte varemærker og enhver brug af sådanne varemærker.

 

9.    Ansvarsfraskrivelse for garantier; Begrænsning af erstatningsansvar.

 

a. DU HAR MÅSKE IKKE-EKSKLUDERENDE RETTIGHEDER ELLER RETSMIDLER I HENHOLD TIL LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION. INTET I DISSE TJENESTEVILKÅR HAR TIL FORMÅL ELLER VIRKNING AT BEGRÆNSE, MODIFICERE ELLER EKSKLUDERE NOGET ERSTATNINGSANSVAR, DER IKKE PÅ DENNE MÅDE KAN BEGRÆNSES, MODIFICERES ELLER EKSKLUDERES VED LOV. ALLE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER AF APPLES ERSTATNINGSANSVAR I DISSE TJENESTEVILKÅR SKAL KUN GÆLDE, I DET MAKSIMALE OMFANG SÅDANNE BEGRÆNSNINGER ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN.

 

b. APPLE GARANTERER, ERKLÆRER ELLER INDESTÅR IKKE FOR, AT TJENESTERNE ELLER NOGEN FUNKTIONER OG FUNKTIONALITETER I TJENESTERNE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRI, OG DU ACCEPTERER, AT APPLE FRA TID TIL TIDEN KAN FJERNE TJENESTERNE (ELLER BESTEMTE PRODUKTET ELLER TJENESTER DERI) I UBESTEMTE TIDSPERIODER ELLER STOPPE MED AT TILBYDE TJENESTERNE HELT ELLER DELVIST PÅ ETHVERT TIDSPUNKT, HVOR DET ER NØDVENDIGT FOR AT BESKYTTE APPLES INTERESSER.

 

c. APPLE GARANTERER, ERKLÆRER ELLER INDESTÅR IKKE FOR IKKE, AT TJENESTERNE NOGLE FUNKTIONER OG FUNKTIONALITETERNE I TJENESTERNE ELLER DIT BESTEMTE ANNONCEINDHOLD ER TILGÆNGELIGT PÅ ALLE PLACERINGER, OG I DET OMFANG DET ER TILGÆNGELIGT, AT ALLE SPROG, DER ER BRUGT I SÅDANNE STEDER VIL VÆRE TILGÆNGELIGE, OG APPLE GIVER INGEN ERKLÆRING OM, HVORVIDT TJENESTERNE ELLER DIT ANNONCEINDHOLD ER PASSENDE ELLER TILLADT TIL DIN BRUG PÅ ET BESTEMT STED.

 

d. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE BRUG AF TJENESTERNE SKER PÅ EGEN RISIKO. TJENESTERNE OG EVENTUELLE FUNKTIONER OG FUNKTIONALITETER i TJENESTERNE LEVERES "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILGÆNGELIGE" TIL DIN BRUG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED I TIL ET BESTEMT FORMÅL, RETTIDIGHED, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT PRISER FOR TJENESTERNE KAN VÆRE BASEREDE HELE ELLER DELVIST PÅ EN AUKTIONSMODEL, SOM KAN VARIERE BASEREDE PÅ UTALIGE FAKTORER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, EJERBESKYTTEDE ALGORITMER, DER BRUGES AF APPLE.

 

e. I DET OMFANG DET IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, VIL APPLE, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, LEDENDE MEDARBEJDERE, ANSATTE, TILKNYTTEDE SELSKABER, AGENTER, UNDERLEVERANDØRER ELLER LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, STRAFFENDE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER KOMMERCIELLE SKADER ELLER TAB, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE TJENESTEVILKÅR ELLER DIN BRUG AF ELLER ADGANG TIL TJENESTERNE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ETHVERT PRODUKT, TJENESTE, FUNKTIONER, ELLER NOGET TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER ER OPSTÅET SOM RESULTAT AF BRUGEN AF ETHVERT PRODUKT, ENHVER TJENESTE, FUNKTION ELLER FUNKTIONALITET, DER ER GJORT TILGÆNGELIG VIA TJENESTERNE, SELV OM DER ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ DERES MULIGHED, UANSET OM DET SKYLDES EN TEORI OM KONTRAKT, GARANTI, ERSTATNING (HERUNDER UAGTSOMHED), PRODUKTANSVAR, BRUD PÅ NOGEN LOVBESTEMT PLIGT, PRINCIPPER OM SKADESLØSHOLDELSE ELLER ANDET, OG UANSET OM DET VÆSENTLIGE FORMÅL ELLER NOGET RETSMIDDEL ER MISLYKKET, MEDMINDRE SÅDANNE SKADER UDELUKKENDE SKYLDES, AT APPLE MED OVERLÆG HAR UDVIST BEVIDST UREDELIGHED ELLER GROV UAGTSOMHED. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MÅ APPLES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG I HENHOLD TIL DENNE AFTALE FOR ALLE SKADER (BORTSET FRA SOM DET KRÆVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV I SAGER, DER INVOLVERER PERSONSKADE) OVERSTIGE MÆNGDEN AF GEBYRER, DER FAKTISK BETALES ELLER BETALES TIL APPLE I HENHOLD TIL DISSE TJENESTEVILKÅR.

 

f. APPLE ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT TJENESTERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV ELLER VÆRE FRI FOR NETVÆRKSFEJL, TAB, BESKADIGELSE, ANGREB, VIRUS, FORSTYRRELSE, HACKING ELLER ANDEN SIKKERHEDSIND­TRÆNGNING.

 

g. MEDMINDRE ANDET ER AFTALT AF PARTERNE SKRIFTLIGT, GÆLDER DET FOR KAMPAGNER, HVOR DER ER AFTALT LEVERINGSMETRIKKER (DVS. IKKE YDELSESBASERET ANNONCERING), AT HVIS DIN KAMPAGNE IKKE LEVER OP TIL AFTALTE MÅLETAL, VIL DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL BEGRÆNSE SIG TIL OMFANGET AF KAMPAGNEN ELLER FORTSÆTTELSEN AF KAMPAGNEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT I ET SAMMENLIGNELIGT TILBUD TIL LIGNENDE VÆRDI, ELLER, EFTER APPLES EGET SKØN, EN FORHOLDSVIS TILBAGEBETALING FOR DEN DEL AF KAMPAGNEN, DER IKKE HAR LEVET OP TIL AFTALEN. FOR AT UNDGÅ TVIVL GÆLDER DETTE RETSMIDDEL IKKE FOR NOGEN KAMPAGNE, FOR HVILKEN DER IKKE ER EN UDTRYKKELIG AFTALE MELLEM PARTERNE OM SPECIFIKKE MÅLETAL FOR LEVERING, F.EKS. KAMPAGNER LEVERET VIA AUKTIONSBASEREDE MEKANISMER. APPLE GARANTERER IKKE, AT SÅDANNE KAMPAGNER LEVERES HELT ELLER DELVIST.

 

10.  SkadesløsholdelseVED AT BRUGE TJENESTERNE ACCEPTERER DU, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT AF LOVEN, AT SKADESLØSHOLDE OG HOLDE APPLE, DETS DIREKTØRER, FUNKTIONER, ANSATTE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, AGENTER, ENTREPRENØRER OG LICENSGIVERE SKADESFRI MED HENSYN TIL UDGIFTER, OMKOSTNINGER, GEBYRER, BØDER ELLER ANDRE TYPER FOR SKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ADVOKATHONORARER OG ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED HÅNDHÆVELSE AF DENNE KLAUSUL, SOM OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED NOGEN AF FØLGENDE AF DET FØLGENDE: FØLGENDE: (A) HERUNDER ENHVER ERKLÆRING, GARANTI ELLER PAGTER, DER ER LAVET AF DIG HERI; (B) DIN UPASSENDE, UAUTORISEREDE ELLER ULOVLIGE BRUG AF TJENESTERNE; (C) EVENTUELLE KRAV OM, AT ANNONCEINDHOLD, ANNONCØRDATA, VIRKSOMHEDSBRUGERDATA ELLER MÅLREGNING, DER ER BRUGT I FORBINDELSE MED TJENESTERNE (I) ER URETMÆSSIGT TILEGNET FRA, HAR OVERTRÅDT ELLER KRÆNKET TREDJEPARTS PATENT, OPHAVSRET, VAREMÆRKE, HANDELSHEMMELIGHED, MASKEARBEJDE ELLER NOGEN ANDEN IMMATERIEL EJENDOM ELLER EJENDOMSRET; (II) HAR NEDGJORT ELLER BRUDT FORTROLIGHEDEN ELLER KRÆNKET ANDRES FORTROLIGHED; (III) HAR UDGJORT FARLIGE, VILDLEDENDE, URETFÆRDIGE, MISBRUGENDE HANDLINGER ELLER PRAKSISSER, HERUNDER I FORBINDELSE MED ANNONCER ELLER SALG; ELLER (IV) IKKE OVERHOLDT GÆLDENDE LOVE ELLER BESTEMMELSER.

 

11.  MeddelelseAlle meddelelser vedrørende disse Tjenestevilkår skal være skriftlige. Meddelelser vil blive anset for at være givet af Apple, når de sendes til Dig på den e-mailadresse eller postadresse, Du oplyser til Apple i forbindelse med Tjenesterne. Du accepterer regelmæssigt at tjekke Din e-mailadresse og Din postadresse for meddelelser, som Apple har sendt til dig, straks at gennemgå alle sådanne meddelelser og straks at give Apple besked, hvis Du ikke længere har adgang til e-mailadressen eller den postadresse, du angav til Apple i forbindelse med Tjenesterne. Medmindre andet er angivet heri, vil alle meddelelser til Apple vedrørende disse Tjenestevilkår blive anset for at være givet (a) når de leveres personligt, (b) tre hverdage efter at være blevet sendt af kommercielt fragtfirma med levering fra dag til dag med skriftligt bevis for levering, eller (c) fem hverdage efter at være blevet sendt med første klasse eller bekræftet post, forudbetalt porto, ved de ovennævnte metoder angivet i (a), (b) og (c), til: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA. En part kan ændre sin e-mail- eller postadresse ved at give den anden part besked skriftligt som beskrevet ovenfor.

 

12.  Modifikation eller ændring af TjenestevilkårApple forbeholder sig retten til på eget initiativ at modificere eller ændre disse Tjenestevilkår til enhver tid. Ved en sådan ændring vil de ændrede Tjenestevilkår være tilgængelige på searchads.apple.com/terms-of-service og/eller ads.apple.com/cn/terms-of-service/english eller på et andet tilgængeligt sted som meddelt af Apple, og træder i kraft ved meddelelse til Dig i overensstemmelse med afsnit 11 ovenfor, eller på et senere tidspunkt som angivet i en sådan meddelelse. Du accepterer regelmæssigt at besøge searchads.apple.com/terms-of-service og/eller ads.apple.com/cn/terms-of-service/english eller et andet tilgængeligt sted, som meddelt af Apple, og at gennemgå Tjenestevilkårene, herunder for eventuelle ændringer, som kan være angivet ved opdateringer til ikrafttrædelsesdatoen angivet øverst i Tjenestevilkårene. Du anerkender og accepterer, at det er Dit ansvar med jævne mellemrum at gennemgå disse Tjenestevilkår for ændringer. HVIS DU IKKE ACCEPTERER EN ÆNDRING AF TJENESTEVILKÅRENE, SKAL DU STRAKS STOPPE AL ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE. MEDMINDRE ANDET BLEV KOMMUNIKERET TIL DIG AF APPLE, VIL DIN FORTSATTE BRUG AF TJENESTERNE EFTER ENHVER ÆNDRING AF TJENESTEVILKÅRENE BLIVE ANSET SOM DIN ACCEPT AF TJENESTEVILKÅRENE SOM ÆNDRET.

 

13.  OphørHver af parterne kan efter eget skøn opsige disse Tjenestevilkår til enhver tid med varsel og uden at angive en årsag, dog forudsat at Indholdsudbyderens fortsatte brug af Tjenesterne efter et sådant varsel om opsigelse vil være underlagt de på det tidspunkt gældende Tjenestevilkår. Ved ethvert udløb eller opsigelse af denne aftale, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse Tjenestevilkår eller som krævet af gældende lovgivning: (a) ophører alle rettigheder, licenser, samtykker og autorisationer givet af en af ​​parterne til den anden heri omgående; (b) Du vil ophøre med al brug af Tjenesterne; og (c) alle gebyrer, der skal betales til Apple i henhold til disse Tjenestevilkår, forfalder straks til betaling. DE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER ANGIVET I AFSNIT 6(o), AFSNIT 6(p), AFSNIT 6(r), AFSNIT 7(a), AFSNIT 7(g) OG AFSNIT 8 TIL 15 VIL OVERLEVE UDLØBET ELLER OPHØRET AF DISSE TJENESTEVILKÅR. UANSET NOGET MIDDEL I DISSE TJENESTEVILKÅR KAN APPLE, EFTER EGET SKØN, DIREKTE ELLER INDIREKTE, UMIDDELBART OG UDEN FORUDGÅENDE VARSEL, SUSPENDERE, OPSIGE ELLER PÅ ANDEN MÅDE NÆGTE DIG ADGANG TIL ADGANG MULIGHED FOR AT BRUGE ENTEN ALLE TJENESTERNE ELLER NOGLE AF DEM. Dette Afsnit 13 begrænser ikke nogen af Apples andre rettigheder eller retsmidler, uanset om de tager udgangspunkt i lovgivning, billighedsret eller disse Tjenestevilkår.

 

14.  Gældende lovgivningDU ACCEPTERER EKSPLICIT, AT LOVENE FOR DELSTATEN CALIFORNIEN, BORTSET FRA DENS KONFLIKT- OG LOVREGLER, GÆLDER FOR DISSE TJENESTEVILKÅR OG DIN BRUG AF DISSE TJENESTER, OG AT DEN EKSKLUSIVE JURISDIKTION FOR NOGEN SAGSANLÆG MED NOGEN RELATION TIL DIN BRUG AF TJENESTERNE VIL VÆRE DE DELSTATSLIGE OG FØDERALE DOMSTOLE I NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA. DU AFSKRIVER DU HERMED RETTEN TIL AT GØRE INDSTILLINGER OVER FOR FORUDGÅENDE LOVVALG, PERSONLIG JURISDIKTION ELLER STED.  

UAGTET AT DET MODSATTE MÅTTE FREMGÅ HERI, ER DET SÅDAN, AT HVIS DU BOR ELLER BEFINDER DIG PÅ DET KINESISKE FASTLAND ELLER ER UNDERLAGT DETS JURISDIKTIONEN, ACCEPTERER DU YDERLIGERE, AT ALLE TVISTER, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE TJENESTEVILKÅR ELLER DIN BRUG AF TJENESTERNE ER UNDERLAGT CIETAC (CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION) I BEIJING MED HENBLIK PÅ VOLDGIFT, DER SKAL FOREGÅ I OVERENSSTEMMELSE MED DE AF CIETAC'S VOLDGIFTSREGLER, DER MÅTTE VÆRE I KRAFT PÅ TIDSPUNKTET FOR ANSØGNINGEN OM VOLDGIFT, SAMT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER: VOLDGIFTSKENDELSEN VIL VÆRE ENDELIG OG BINDENDE FOR BEGGE PARTER. HVER PART SKAL UDPEGE EN VOLDGIFTSMAND. DEN TREDJE VOLDGIFTSMAND, DER FUNGERER SOM FORMAND FOR VOLDGIFTSDOMSTOLEN, VÆLGES I FÆLLESSKAB AF DE TO VOLDGIFTSMÆND, SOM PARTNERNE HAR UDPEGET. HVIS FORMANDEN FOR VOLDGIFTSDOMSTOLEN IKKE KAN VÆLGES INDEN FOR 30 DAGE, EFTER AT DEN ANDEN VOLDGIFTSMAND ER UDPEGET, ER FORMANDEN FOR CIETAC BEMYNDIGET TIL AT UDPEGE EN. FORMANDEN FOR VOLDGIFTSDOMSTOLEN MÅ IKKE VÆRE OG MÅ IKKE HAVE VÆRET STATSBORGER I HVERKEN FOLKEREPUBLIKKEN KINA ELLER USA. EN PERSON, DER IMIDLERTID ER I BESIDDELSE AF ET HONGKONG-PAS ELLER HAR RET TIL OPHOLD TIL HONGKONG – MEN ALDRIG HAR VÆRET STATSBORGER I FOLKEREPUBLIKKEN KINA FØR DEN 1. JULI 1997 – SKAL DOG IKKE BETRAGTES SOM STATSBORGER I FOLKEREPUBLIKKEN KINA, MEDMINDRE ANDET ER AFTALT AF PARTERNE. PARTERNE ER ENDVIDERE ENIGE OM, AT ALLE VOLDGIFTSMÆND KAN UDPEGES UDEN FOR CIETAC'S VOLDGIFTSPANEL SOM FASTSAT I CIETAC'S VOLDGIFTSREGLER, DER ER GÆLDENDE PÅ TIDSPUNKTET FOR ANSØGNING OM VOLDGIFT. STEDET FOR EN VOLDGIFT SKAL VÆRE BEIJING I FOLKEREPUBLIKKEN KINA. VOLDGIFTENS SPROG SKAL VÆRE ENGELSK. UD OVER CIETAC'S REGLER ER PARTERNE ENIGE OM, AT VOLDGIFTEN SKAL FORETAGES I OVERENSSTEMMELSE MED IBA-REGLERNE OM BEVISOPTAGELSE I INTERNATIONAL VOLDGIFT. PARTERNE SKAL HOLDE VOLDGIFTSSAGENS FAKTA OG ALLE KENDELSER FORTROLIGE – DETTE GÆLDER OGSÅ MATERIALER I SAGEN, SOM ER OPRETTET MED HENBLIK PÅ VOLDGIFTEN, OG ALLE DOKUMENTER, DER ER PRODUCERET AF ANDRE PARTER I SAGEN, OG SOM ELLERS IKKE FINDES OFFENTLIGT; MEDMINDRE OG I DET OMFANG OFFENTLIGGØRELSE ER PÅKRÆVET AF EN PART SOM FØLGE AF EN JURIDISK FORPLIGTELSE, AT BESKYTTE ELLER FORFØLGE EN JURIDISK RETTIGHED ELLER HÅNDHÆVE ELLER ANFÆGTE EN KENDELSE I RETSSAGER FOR EN DOMSTOL ELLER ANDEN JURIDISK MYNDIGHED. OMKOSTNINGER OG UDGIFTER, HERUNDER ADVOKATSALÆRER, TILDELES DEN VINDENDE PART, HVIS EN SÅDAN FINDES, JÆVNFØR VOLDGIFTSMÆNDENES BESLUTNING. DEN VINDENDE PART HAR OGSÅ RET TIL AT FÅ DÆKKET DE ADVOKATSALÆRER OG OMKOSTNINGER, DER MÅTTE VÆRE NØDVENDIGE FOR AT FÅ BEKRÆFTET OG/ELLER HÅNDHÆVET EN VOLDGIFTSKENDELSE I EN RETSSAG.
 

15.  DiverseDisse Tjenestevilkår, herunder alle Bilag hertil, udgør hele aftalen mellem Dig og Apple og regulerer Din brug af Tjenesterne og erstatter alle tidligere aftaler mellem Dig og Apple, undtagen som det fremgår skriftligt af de Andre aftaler. Du må ikke tildele disse Tjenestevilkår, herunder, men ikke begrænset til, pga. lovkrav eller fusion, uden Apples forudgående skriftlige godkendelse og ethvert forsøg på at tildele disse Tjenestevilkår uden forudgående skriftlig godkendelse er ugyldigt. Apple vil gennemgå alle anmodninger om tildeling rettidigt. Hvis nogen del af disse Tjenestevilkår anses for ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal denne del fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning for så tæt som muligt at afspejle de oprindelige intentioner fra Parterne, og de tilbageværende dele vil forblive fuldt gyldige med mulighed for håndhævelse. Apples manglende håndhævelse af nogen ret eller bestemmelser i disse Tjenestevilkår vil ikke udgøre en fraskrivelse af en sådan klausul eller nogen anden klausul i disse Tjenestevilkår. Apple er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, der skyldes årsager uden for deres kontrol. Disse Tjenestevilkår er ikke til gavn for nogen tredjeparter.