Applen mainonta­käytännöt

Näissä käytännöissä kerrotaan, mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua sisältöä Applen mainospalveluissa.  

Jos mainostettava tuote on appi, apin ja mainoksen on noudatettava kaikkia App Storen käytäntöjä ja ohjeita sekä lisäksi seuraavia mainontaan liittyviä käytäntöjä. Jos käytäntöjä rikotaan, appi ei ole oikeutettu käyttämään Applen mainospalveluita. Tutustu käytäntöihin ja pidä tietosi ajan tasalla, niin vältät mainosten mahdollisen hylkäämisen tai mainonnan keskeyttämisen tai viivästymisen.

Viimeksi päivitetty 28. elokuuta 2023.


1. Mainostajan velvollisuudet

Mainostaja on vastuussa seuraavista asioista:

 • 1.1 Mainosten on noudatettava Applen mainontapalveluiden käyttöehtoja.

 • 1.2 Mainostettavan apin on noudatettava kaikkia App Storen toimintaohjeita.

 • 1.3 Mainossisällön (mukaan lukien App Storeen lähetettävä mainoksen luomiseen käytettävä sisältö) ja Applen mainospalvelujen käytön on noudatettava kaikkia niihin sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien lait ja määräykset kussakin maassa tai kullakin alueella, jossa mainoksia esitetään.

 • 1.4 Mainoksen sisältö ja Applen mainontapalvelujen käyttö eivät saa rikkoa minkään osapuolen immateriaalioikeuksia tai julkaisuoikeuksia tai piilottaa minkään osapuolen työtä. Kaiken muiden osapuolten immateriaalioikeuksien alaisten materiaalien, mukaan lukien logot, grafiikka, kuvitus, äänet ja videokuva sekä viittaukset julkisuuden henkilöihin tai muihin henkilöihin, on oltava asianmukaisesti lisensoituja.

 • 1.5 Kaikkien mainoksessa esitettyjen väittämien on oltava asianmukaisesti perusteltuja.

 • 1.6 Mainossisältö ei saa olla harhaanjohtavaa.

 • 1.7 Mainossisältö ei saa houkutella käyttäjiä luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja (1) ilman tietoon perustuvaa suostumusta, harhaanjohtavien tai väärien väitteiden perusteella tai (2) tahoille, jotka keräävät henkilökohtaisia tietoja jälleenmyyntiä, kaupankäyntiä tai vaihtokauppaa varten tai muutoin väärinkäyttävät tietoja.

 • 1.8 Apin nimen, kuvauksen, kuvituksen ja App Storessa näytettävien esikatselukuvien on kuvattava apin käyttötarkoitusta ja keskeistä käyttökokemusta todenmukaisesti.

 • 1.9 Applen nimen, tuotteiden, logon tai muiden Applen bränditunnisteiden käyttö ilman etukäteen annettua hyväksyntää on kielletty.

 • 1.10 Käyttäjällä on oltava tarvittavat lisenssit ja luvat mainontaa varten. Tiedot lisensseistä ja luvista on toimitettava Applelle Applen niin pyytäessä.

2. Mainonta Manner-Kiinassa

 • 2.1 Mainontaan Manner-Kiinassa saatetaan tarvita yrityslisenssi, erillinen lupa, valtionhallinnon hyväksyntä tai muita materiaaleja tai tietoja.

 • 2.2 Joillakin toimialoilla ja joissakin tuote- tai palveluluokissa mainonta voi olla rajoitettu ainoastaan yritystoimijoille.

 • 2.3 Joidenkin toimialojen ja tuote- tai palveluluokkien mainonnassa noudatetaan ikärajoituksia.

 • 2.4 Mainosten kielen on oltava yksinkertaistettua kiinaa ja mainoksissa on noudatettava määrättyjä sisältövaatimuksia.

 • Lisätietoja Manner-Kiinan mainontaa koskevista vaatimuksista on Applen Manner-Kiinan mainontaohjeissa.

3. Kielletty sisältö

Apple ei salli mainonnassa seuraavia kiellettyjä sisältöjä:

 • 3.1 Syrjivä sisältö – mainossisältö, joka edesauttaa vihaa, väkivaltaa tai häirintää tai yksilöön tai ryhmään kohdistuvaa syrjintää, joka perustuu etniseen ryhmään, sukupuoleen, vakaumukseen, alkuperään, vammaan, uskonnolliseen taustaan, ikään, kieleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai taloudelliseen tilanteeseen.

 • 3.2 Loukkaava sisältö – mainossisältö, joka on loukkaavaa, herjaavaa tai solvaavaa.

 • 3.3 Kirosanat – mainossisältö, joka sisältää kirosanoja tai loukkaavaa tai yleisesti epämiellyttäväksi katsottavaa kielenkäyttöä.

 • 3.4 Aikuisille suunnattu sisältö – mainossisältö, jossa mainostetaan aikuisviihdesisältöjä ja teemoja, kuten pornografiaa, Kama Sutra -sisältöjä, erotiikkaa, yksityiskohtaisia seksiohjeita tai seksipelejä.

 • 3.5 Päihteet – mainossisältö, joka suoraan tai epäsuorasti edistää tupakkatuotteiden tai laittomien huumausaineiden myyntiä tai edistää liiallista alkoholinkäyttöä tai alaikäisten henkilöiden alkoholinkäyttöä.

 • 3.6 Aseet ja ampumatarvikkeet – mainossisältö, joka suoraan tai epäsuorasti edistää aseiden, ammusten, räjähdysaineiden tai ilotulitteiden myyntiä, jakelua tai käyttöä.

 • 3.7 Kiistanalainen sisältö – loukkaavaksi tai haitalliseksi katsottava mainossisältö, joka sisältää henkilökohtaisia hyökkäyksiä, kiusaamista tai uhkauksia henkilöä tai yksittäistä yritystä tai laitosta vastaan.

 • 3.8 Väärennetyt asiakirjat – laiton tai lisensoimaton mainossisältö, jossa mainostetaan väärennettyjä asiakirjoja, materiaaleja tai tuotteita tai palveluja, joiden laillisuus on kyseenalainen.

 • 3.9 Epäasialliset liiketoimintatavat – mainossisältö, joka kannustaa appien asiattomaan lataamiseen tai palautteen, napautusten tai latauskertojen manipulointiin, suodattamiseen tai väärentämiseen.

 • 3.10 Harhaanjohtava viestintä – väärät, vilpilliset, valheelliset ja harhaanjohtavat väitteet, mukaan lukien harhaanjohtavat otsikot, lausumat ja kuvaukset, kuten:

 • rikastu nopeasti -ohjeet sekä ilmaista rahaa ja vastaavia ansaintamahdollisuuksia mainostava sisältö
 • ilmaistarjoukset ja arvonnat ("Olet voittanut! Saat ilmaisen...")
 • ilmaistuotteet, joista vaaditaan minkäänlaista maksua, hallinnollisia kuluja, kuljetusmaksuja tai muita maksuja ja jotka eivät näin ollen ole tosiasiallisesti ilmaisia.
 • 3.11 Harhaanjohtava hinnoittelu ja hintaväittämät – mainossisältö, jossa tarjouksen todellinen luonne kuvataan harhaanjohtavasti. Hintatietojen ja tuotteen tai palvelun saamia arvioita koskevien tietojen on aina oltava totuudenmukaisia ja tarkkoja.

 • 3.12 Laiton mainossisältö – mainossisältö, joka ei ole sovellettavien lakien ja määräysten mukaista, mukaan lukien sen maan tai alueen lait ja asetukset, jossa mainossisältöä esitetään.

 • 3.13 Lisensoimaton mainossisältö – mainossisältö, johon mainostajalla ei ole tarvittavia lisenssejä, lupia tai muita lain edellyttämiä valtuutuksia, mukaan lukien sen maan tai alueen lait ja määräykset, jossa mainossisältöä esitetään.

 • 3.14 Mahdollisesti lainvastainen sisältö – sisältö, jossa mainostetaan mahdollisesti lainvastaisia tuotteita tai palveluja, kuten luvattomasti hankitut salasanat, pyramidihuijaukset ja nopeusvalvonnan kiertämiseen tarkoitetut tuotteet, sekä sellaisten maiden tai alueiden mainostaminen, jotka ovat Yhdysvaltojen kauppasaarron tai pakotteiden alaisia.

 • 3.15 Poliittinen sisältö – mainossisältö, joka koskee tai suoraan tai epäsuorasti mainostaa poliittisia ehdokkaita, virassa toimivia henkilöitä, puolueita, organisaatioita, varainhankintaa, äänestyksiä tai aloitteita, mukaan lukien näitä vastustava mainonta. Yleisesti tärkeitä, mahdollisesti poliittisesti ajankohtaisia tai arkaluonteisia asioita koskeva mainonta saatetaan arvioida tapauskohtaisesti.

4. Rajoitetut sisällöt

Joitakin mainossisältöjä voidaan esittää vain tietyissä maissa, tietyillä alueilla tai tietyissä mainospaikoissa.

Paikalliset lait voivat kieltää jotkin mainossisällöt tai rajoittaa sisältöjä.

Mainostaja on vastuussa mainossisällön asianmukaisesta rajoittamisesta maissa ja alueilla, joissa mainoksia esitetään. 

Rajoituksiin voi kuulua vaatimus mainonnan rajaamiseen ikäryhmän perusteella tai mainontaan voidaan tietyssä maassa tai tietyllä alueella tarvita erillinen lupa. Esimerkkejä rajoitettavista sisällöistä annetaan seuraavassa:

4.1 Alkoholi

 • 4.1.1 Alkoholin myyntiä tai alkoholin käyttöä edistävä sekä alkoholijuomien käyttöön liittyvä mainossisältö saattaa olla joissakin maissa tai joillakin alueilla kiellettyä tai rajoitettua.

 • 4.1.2 Mainosten ja mainontatarkoituksiin käytetyn teksti-, kuva-, video- ja äänimateriaalin on oltava mainoksen kohdeikäryhmälle sopivaa.

4.2 Arkaluonteinen sisältö ja kuvat

 • 4.2.1 Mainossisältöä tai mainoksiin liittyviä kuvia voidaan Applen arviointitiimien harkinnan mukaan pitää arkaluontoisena. Arkaluontoiseksi katsottava mainossisältö voidaan estää tietyissä maissa tai tietyillä alueilla kokonaan, tai sisältö voidaan esittää vain osittain.

4.3 Lääketeollisuus

 • 4.3.1 Lääketuotteisiin, lääkinnällisiin laitteisiin ja lääkintäpalveluihin liittyvää mainossisältöä voidaan esittää vain aikuisille.

4.4 Oikean rahan uhkapelit

 • 4.4.1 Mainossisältö, jonka avulla käyttäjät voivat lyödä vetoa kasinopeleistä tai urheilutapahtumista ja voittaa rahaa tai palkintoja, joilla on todellista arvoa, voi joissakin mainospaikoissa olla kiellettyä. Esimerkkejä rajoitetusta sisällöstä ovat kasinopelit, urheiluvedonlyönti, fantasiaurheiluun liittyvä vedonlyönti ja palvelut, jotka tarjoavat tilastollisia analyysejä uhkapelejä varten.

 • 4.4.2 Mainostajien on varmistettava, että uhkapeleihin liittyvät mainokset ovat paikallisten lakien mukaisia. Mainostajan vastuulla on varmistaa, että mainostajalla on tarvittavat luvat ja lisenssit toimintaan maassa tai alueilla, joissa mainoksia esitetään.

 • 4.4.3 Oikean rahan uhkapelien ja niihin liittyvien palveluiden mainossisältöjen esittäminen on sallittua vain aikuisille.

 • 4.4.4 Oikean rahan uhkapelien mainossisältö on sallittua joissakin maissa ja joillakin alueilla sen jälkeen, kun Apple on tarkastanut ja hyväksynyt mainontaan tarvittavat luvat.

4.5 Simuloidut uhkapelit

 • 4.5.1 Mainossisältöä, joka koskee raha- tai uhkapelejä tai kasinopelejä jäljitteleviä appeja, joihin ei liity mahdollisuutta voittaa rahaa tai palkintoja, joilla on todellista arvoa, saa näyttää vain tietyissä mainospaikoissa. Joissakin maissa ja joillakin alueilla sisältö voi olla kiellettyä tai rajoitettua.

4.6 Treffi- ja seuranhakupalvelut

 • 4.6.1 Treffi- ja seuranhakupalveluja tarjoavia appeja mainostava sisältö saattaa olla kielletty joissakin mainospaikoissa.

 • 4.6.2 Treffi- ja seuranhakupalveluja tarjoavia appeja mainostavan sisällön on oltava paikallisten lakien ja määräysten mukaista maissa ja alueilla, joissa mainoksia esitetään.

 • 4.6.3 Treffi- ja seuranhakupalveluja tarjoavia appeja mainostavaa sisältöä sisältäviä kampanjoita ei voida esittää joissakin maissa ja joillakin alueilla, ellei appia ole rajattu vain aikuisten saataville.

5. Yleisiä tietoja mainosten sijoittelusta

 • 5.1 Apple määrittää sekä manuaalisia että automaattisia järjestelmiä käyttäen, voidaanko mainossisältö näyttää ja missä mainospaikoissa sekä missä maissa ja alueilla sisältö voidaan näyttää. Tärkeimmät automaattisen järjestelmän huomioimat parametrit ovat relevanssi, laatu ja luokitukset. Sisällönvalvontatiimit tarkastavat kaikki mainospaikkamääritykset.

 • 5.2 Yleisiä tietoja mainospaikkoihin vaikuttavasta kelpoisuudesta:

Sisältö Hakutulokset Haku-välilehti Tänään-välilehti Tuotesivu
Alkoholi Sallittu* Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu
Arkaluontoinen sisältö ja kuvasto Sallittu* Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu
Lääkkeet ja lääkinnälliset tuotteet Sallittu* Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu
Oikean rahan uhkapelit Sallittu* Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu
Simuloidut uhkapelit Sallittu* Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu
Treffi- ja seuranhakupalvelut Sallittu* Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu
Uskonto Sallittu* Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu
 • *Mahdollisesti rajoitettu paikallisten lakien ja määräysten mukaan.

6. Mainokset Tänään-välilehdellä

Tänään-välilehdellä esitettävien mainosten on oltava Applen mainontaohjeiden mukaisia. Tähän sisältyvät seuraavat vaatimukset:

 • 6.1 Apin nimen ja tekstityksen on oltava lokalisoitu sen maan tai alueen kielelle, jossa kampanja esitetään.

 • 6.2 Apin kuvake, nimi tai tekstitys ei saa sisältää väkivaltaisena, loukkaavana, seksuaalisena tai muuten sopimattomana pidettävää kuvastoa.

 • 6.3 Apin kuvake, nimi, tekstitys tai kuvitus ei saa sisältää aseita tai yksityiskohtaista väkivaltaa.

 • 6.4 Apin kuvake, nimi tai tekstitys ei saa sisältää hintaa, tarjouksia tai tuloksia tai sijoituksia koskevia tietoja.

 • Voit lukea lisätietoja Tänään-välilehden mainontaohjeista.

7. Oikeussuojakeinot

Katso tästälisätietoja muutoksenhaku- ja oikeussuojakeinoista, jotka saattavat olla käytettävissä Euroopan unionin digipalvelusäädöksen nojalla.

Apple pidättää oikeuden muuttaa näitä käytäntöjä milloin tahansa. Apple voi myös rajoittaa mainontaa. Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, voit ottaa meihin yhteyttä.