Applen mainos­palvelujen
palveluehdot

Voimaantulopäivä: 1.2.2024

NÄMÄ PALVELUEHDOT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI LIITTEET, NÄYTTEET, AIKATAULUT TAI MUUT ASIAKIRJAT, JOTKA SISÄLLYTETÄÄN TÄTEN VIITTAAMALLA (”PALVELUEHDOT” TAI ”SOPIMUS”), OVAT OIKEUDELLINEN SOPIMUS, JOKA SOLMITAAN APPLEN JA PALVELUEHDOT HYVÄKSYVÄN TAHON TAI TÄMÄN VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN VÄLILLÄ, MUKAAN LUKIEN TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, SIIRRONSAAJAT, NIMETYT HENKILÖT, NEUVONANTAJAT JA ALIHANKKIJAT (ERIKSEEN TAI YHDESSÄ ”SISÄLLÖNTARJOAJA” TAI ”SINÄ”), JA JOKA OHJAA APPLEN TARJOAMIIN PALVELUIHIN PÄÄSYÄ JA NIIDEN KÄYTTÖÄ, JOKA LIITTYY (I) TILIIN, JONKA LUOT JA JOTA KÄYTÄT NÄIDEN PALVELUEHTOJEN YHTEYDESSÄ, (II) MAINOSSISÄLTÖSI NÄYTTÄMISEEN (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ), TAI (III) MUIHIN PALVELUIHIN, OHJELMIIN TAI TUOTTEISIIN, JOIHIN VIITTAUKSELLA LIITETÄÄN NÄMÄ PALVELUEHDOT (YHDESSÄ ”PALVELUT”). 

 

Ellei tässä määritetä toisin, ”Apple” tarkoittaa yhtä tai useampaa tahoista, jotka luetellaan Applen mainospalvelujen maa- ja aluekohtaisissa ehdoissa, jotka ovat saatavilla osoitteessa searchads.apple.com/terms ja/tai ads.apple.com/cn/terms (ja jotka sisällytetään täten näihin palveluehtoihin viittaamalla ja joita voidaan muuttaa aika ajoin).

 

Vakuutat Applelle, että sinä tai edustajasi tai asiamiehesi, joka hyväksyy nämä palveluehdot, on täysikäinen lainkäyttöalueella, jossa asut (vähintään 18 vuotta useimmissa maissa), ja että edustajalla on oikeudet ja valtuutus hyväksyä nämä ehdot puolestasi. Vakuutat myös, että jos edustajasi hyväksyy nämä ehdot puolestasi yrityksenä, organisaationa, oppilaitoksena tai julkishallinnon hallituselimenä, virastona tai osastona, tällä edustajalla on laillinen oikeus ja valtuutus sitouttaa sinut oikeudellisesti näiden palveluehtojen kaikkiin ehtoihin.

 

Hyväksyt nämä palveluehdot ja sitoudut noudattamaan niitä sellaisenaan: Apple ei hyväksy muutoksia, lisäyksiä eikä poistoja, ja Apple voi estää palveluiden käytön, jos mitä tahansa näiden palveluehtojen osaa ei noudateta, tai mistä tahansa muusta syystä Applen oman harkinnan mukaan.

 

TÄMÄN SOPIMUKSEN ENGLANNINKIELINEN VERSIO ON ALKUPERÄINEN JA MÄÄRÄÄVÄ VERSIO OSAPUOLTEN VÄLILLÄ. JOS APPLE ASETTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN SAATAVILLE MILLÄ TAHANSA MUULLA KIELELLÄ KUIN ENGLANNIKSI, ENGLANNINKIELISTÄ VERSIOTA SOVELLETAAN JA SE SAA ETUSIJAN, JOS SE ON RISTIRIIDASSA JONKIN MUUN KIELEN KÄÄNNÖSVERSION KANSSA.

 

Huomioiden edellä mainitun ja näissä ehdoissa määritellyt yhteiset sitoumukset ja sopimukset sinä ja Apple (yhdessä ”osapuolet”) sovitte seuraavaa:

 

1.    PääsyKäyttöoikeus palveluihin on Applen oman harkinnan mukaan vain sellaisella sisällöntarjoajalla, jolla on yksi tai useampi voimassa oleva sopimus Applen tai Applen tytäryhtiöiden kanssa liittyen seuraaviin: (a) sisällöntarjoaja, jonka materiaaleja käytetään ominaisuuksissa (määritellään jäljempänä), tai (b) muut henkilöt tai yhteisöt, jotka Apple on oman harkintansa mukaan määrittänyt.

 

2.    Järjestelmävaatimukset. Palvelujen käyttö saattaa edellyttää yhteensopivia laitteistoja, internet- ja/tai mobiiliyhteyttä ja tiettyjä ohjelmistoja ja voi edellyttää päivitysten tai versiopäivitysten hankkimista aika ajoin. Sisällöntarjoajan järjestelmävaatimukset saattavat olla maksullisia. Koska järjestelmän käyttöön voidaan tarvita laitteisto, ohjelmisto ja internet- tai mobiilidatayhteys, niiden suorituskyky voi vaikuttaa palvelun käyttöön. Nopea internet- tai mobiilidatayhteys on erittäin suositeltava. Ymmärrät ja hyväksyt, että nämä järjestelmävaatimukset, jotka voivat muuttua ajan myötä, ovat sinun vastuullasi. Hyväksyt ja ymmärrät myös, että palvelut ovat kaupallisia palveluja kaupalliseen käyttöön.

 

3.    Muut sopimuksetKaikki muut Applen ja sinun välillä voimassa olevat sopimukset, jotka eivät sisällä näitä palveluehtoja tai joita ei ole sisällytetty tässä (yhteisesti "muut sopimukset"), ovat erillisiä näistä palveluehdoista. Ymmärrät ja hyväksyt, että näiden palveluehtojen alaisten velvollisuuksiesi suorittaminen ei velvoita Applea solmimaan muita sopimuksia tai tuottamaan muita takuita palveluihin liittyen.

 

4.    TietosiSitoudut toimittamaan tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot, mukaan lukien tarvittaessa Applelle palvelujen käyttäjäksi rekisteröitymistä varten ja palvelujen käytön aikana, mukaan lukien rajoituksetta yrityksen nimi, sähköpostiosoite, katuosoite, yrityksen maksutiedot, asiaankuuluvat verotustiedot (mukaan lukien mahdollinen verorekisterinumero tai verotodistus jne.) tai pyydettäessä muut tiedot (yhdessä ”yrityskäyttäjätiedot”). Ymmärrät ja hyväksyt, että jotta voisit käyttää palveluja, Applen on lähetettävä sinulle viestejä sähköpostiosoitteisiisi tai käyttämällä muita Applelle ilmoittamiasi yhteystietoja. Hyväksyt, että Apple voi lähettää sinulle sähköpostitse tai muulla tavoin viestejä, muun muassa ilmoituksia ja laskuja (tai muita laskutukseen liittyviä materiaaleja), englannin kielellä. Vahvistat täten, että pystyt lukemaan ja ymmärtämään englanninkielisiä viestejä tai käännättämään englanninkieliset viestit tarvitsemallesi kielelle tai lainkäyttöalueesi edellyttämälle kielelle ilman, että tästä koituu kuluja Applelle. Vahvistat täten, että mahdolliset Applelle aiemmin toimittamasi (mukaan lukien rajoituksetta osana Applen hakuprosessia tai palvelujen aiemman käytön perusteella) yrityskäyttäjätiedot ovat olleet tarkkoja, ajantasaisia ja täydellisiä. Sitoudut myös pitämään yrityskäyttäjätietosi ajan tasalla ja päivittämään ne tarvittaessa, jotta ne ovat jatkossakin tarkkoja, ajantasaisia ja täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että tarkkojen, ajantasaisten ja täydellisten tietojen toimittamatta tai päivittämättä jättäminen näiden palveluehtojen mukaisesti voi johtaa palveluiden käyttöoikeuden jäädyttämiseen tai päättämiseen milloin vain. Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple voi säilyttää rekisterissään yrityskäyttäjätietojasi ja yrityskäyttäjätietoihisi, tiliisi ja palvelujen käyttöösi liittyviä tietoja, mukaan lukien siten kuin sitä edellytetään asuin- tai sijaintipaikkasi lainkäyttöalueen lainsäädännössä ja asetuksissa tai lainsäädännössä ja asetuksissa, joita sinuun sovelletaan kullakin lainkäyttöalueella, jossa kampanjoitasi tai mainossisältöäsi näytetään, Applen tietosuojakäytännön mukaisesti (saatavilla osoitteessa apple.com/privacy) ja että tällainen säilytys voi jatkua sen jälkeen, kun lopetat palveluiden käytön.

 

5.     Tili ja salasanaPalvelujen rekisteröidyltä käyttäjältä saatetaan vaatia tilin perustamista palvelujen käyttöä varten (”tili”). Olet yksin vastuussa tilistäsi, mukaan lukien tilin luottamuksellisuuden ja tietoturvan ylläpitämisestä. Et saa paljastaa tilitietojasi kenellekään muulle, antaa kenenkään muun käyttää tiliäsi tai käyttää kenenkään muun tiliä ilman valtuutusta. Olet täysin vastuussa kaikesta tililläsi tai sen kautta tapahtuvasta toiminnasta, mukaan lukien toiminta, jonka valtuutat tai määräät Applen suorittamaan puolestasi, ja sitoudut ilmoittamaan välittömästi Applelle tilisi luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvarikkomuksista. Apple ei ole vastuussa mistään tappioista, jotka johtuvat tilisi luvattomasta tai muusta sopimattomasta käytöstä, lukuun ottamatta menetyksistä, jotka johtuvat yksinomaan Applen omasta toiminnasta.

 

6.    Mainospalvelut.

 

a. YleiskatsausKun olet hyväksynyt nämä palveluehdot ja suorittanut muut Applen mahdollisesti edellyttämät prosessit tai hyväksynnät, voit palveluja käyttämällä perustaa ja hallinnoida ja maksaa Applelle mainoskampanjoita (”kampanjat”), joissa Apple näyttää mainossisältöjäsi, mukaan lukien kuvatut tuotteet, palvelut ja aktiviteetit ja niissä nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistut väitteet (”mainossisältö”), asiaankuuluvissa Applen ohjelmistosovelluksissa tai Apple-laitteissa (yhdessä ”ominaisuudet”).

 

b. Kohdentaminen Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple voi tarjota sinulle mahdollisuuden valita, soveltaa tai käyttää palveluiden ominaisuuksia tai toimintoja ja auttaa sinua optimoimaan tai kohdentamaan mainossisältösi ominaisuuksissa, jossa tällaiset ominaisuudet tai toiminnot ovat saatavilla, mukaan lukien muun muassa: (I) mainosaineisto, (II) mainosten ohjaus- ja/tai kohdennuspäätökset, mukaan lukien avainsanojen valinta, hintatarjoukset ja segmentit, (III) ominaisuudet, (IV) kohteet, joihin mainossisältö voi ohjata katsojia (esimerkiksi latauspalvelut, URL-osoitteet, aloitussivut) ja (V) niihin liittyvät URL-osoitteet ja uudelleenohjaukset sekä näissä URL-osoitteissa ja uudelleenohjauksissa mainostetut palvelut ja tuotteet (yhdessä ”kohdentaminen”). Kohdentamista ei välttämättä tarjota saataville kaikkiin tai mihinkään ominaisuuksiin tai kaikille tai millekään mainoskampanjoillesi tai mainossisällölle. Tarvittaessa Apple ja sen tytäryhtiöt saattavat tarjota saataville tiettyjä kohdentamiseen liittyviä valinnaisia ominaisuuksia, kuten avainsanoihin tai huutokauppatarjouksiin liittyviä ehdotuksia tai suosituksia, joiden tarkoituksena on auttaa sinua kohdentamisen valinnassa ja luomisessa. Ymmärrät ja hyväksyt, että sinun ei tarvitse ottaa käyttöön, käyttää tai valtuuttaa mitään kohdennusominaisuuksia tai tukeutua niihin, ja voit hyväksyä toimintojen käytön tai kieltäytyä niistä. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ KAIKKIEN KOHDENTAMISTOIMIEN SOVELTAMINEN, KÄYTTÖ, VALTUUTUS, KOHDENTAMISEEN TUKEUTUMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO NIISSÄ HYÖDYNNETTY PALVELUIDEN OMINAISUUKSIA TAI TOIMINTOJA, OVAT YKSINOMAAN SINUN VASTUULLASI JA OLET YKSIN VASTUUSSA NIISTÄ, JA ETTÄ NOUDATAT KAIKKIA ASIANMUKAISIA LAIN EDELLYTTÄMIÄ VAATIMUKSIA, MUKAAN LUKIEN NIIDEN LAINKÄYTTÖALUEIDEN VAATIMUKSET, JOISSA ASUT TAI JOIDEN TOIMIVALTA KOSKEE SINUA JA JOISSA KAMPANJASI TAI MAINOSSISÄLTÖSI NÄYTETÄÄN. Lisäksi Ymmärrät ja hyväksyt, että kohdentamispalvelut ja -ominaisuudet, mukaan lukien kaikki niiden osatekijät, tarjotaan ja niitä voidaan muuttaa, keskeyttää tai lakkauttaa Applen yksinomaisen harkinnan perusteella. Jollei edellä mainituista muuta johdu, valtuutat Applen toteuttamaan kaikki valitsemasi, toteuttamasi tai käyttämäsi kohdentamistavat.

 

c. Beta, mainoskokeilut ja testausYmmärrät ja hyväksyt, että Apple tai sen tytäryhtiöt voivat sinulle ilmoittamalla tai ilmoittamatta tehdä ja toteuttaa testejä tai kokeita tai osallistua testeihin ja kokeisiin, joissa voidaan suoraan tai epäsuoraan käyttää kampanjoitasi tai mainossisältösi tai jotka voivat muuten vaikuttaa palveluiden käyttöösi (”testaus”) ja joihin sovelletaan näitä palveluehtoja. Sitoudut olemaan paljastamatta mitään julkistamatonta tietoa liittyen tällaisiin testaus- ja muihin ohjelmiin, tuotteisiin tai ominaisuuksiin, mukaan lukien olemaan kertomatta niiden olemassaolosta.

 

d. Mainostajan tiedotNiiltä osin kuin palvelujen toimintoihin tai ominaisuuksiin sisältyy mahdollisuus antaa tietoja asiakkaistasi, tuotteistasi tai palveluistasi Applelle (”mainostajan tiedot”) kohdennuksen käyttöä varten ja päätät käyttää niitä, ymmärrät ja hyväksyt, että Apple voi käyttää mainostajan tietojasi kohdennuksen toteuttamista varten. Lisäksi ymmärrät sen ja sitoudut siihen, että olet yksin vastuussa mainostajan tietojesi tietoturvasta ja luottamuksellisuudesta (ottaen huomioon tämän asiakirjan kohdassa 6(h) määritetyn Apple-takuun), vakuutat, että sinulla on tarvittavat oikeudet ja suostumukset (tarvittaessa) mainostajan tietojen käyttämiseen ja toimittamiseen, sitoudut käyttämään mainostajan tietoja palveluiden kautta vain laillisiin ja sallittuihin tarkoituksiin, ja poistat mainostajan tiedot kaikista Applen järjestelmistä ja ominaisuuksista, joita käytät palveluiden yhteydessä, jos et enää halua käyttää kyseisiä tietoja palveluiden yhteydessä. Ymmärrät ja hyväksyt myös sen, että Apple saattaa käyttää tietoja palveluiden käytöstäsi ja palveluihin liittyvästä yhteydenpidostasi Applen kanssa, mukaan lukien mainostajan tiedot ja yrityskäyttäjätiedot, palvelujen tarjoamiseen, arviointiin, muokkaamiseen tai parantamiseen sekä palveluista tiedottamiseen. Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt, että Applella saattaa olla velvollisuus julkaista tai luovuttaa tietoja, jotka koskevat palveluiden käyttöä, mainossisältöäsi tai kampanjoitasi (mukaan lukien Applen päätös olla näyttämättä mainossisältöä tai kampanjoita, jäädyttää tai lopettaa mainossisältösi tai kampanjoidesi näyttäminen taikka rajoittaa niiden näyttämistä), ja Apple ei ole vastuussa sinulle sellaisista julkaisuista tai luovutuksista, jotka ovat Applen vilpittömän arvion mukaan tarpeen tällaisen velvollisuuden perusteella.

 

e. Oikeus hylätä mainossisältöApple pidättää oikeuden (I) hylätä, poistaa, peruuttaa, jättää hyväksymättä tai peruuttaa minkä tahansa mainossisällön, kampanjan tai kohdennuksen hyväksynnän milloin tahansa mistä tahansa syystä, mukaan lukien muun muassa jos Apple uskoo, että mainossisällön sijoittelu voi johtaa Applen rikos- tai yksityisoikeudelliseen vastuuseen, voi olla vastoin palveluehtoja tai Applen käytäntöjä tai voi vaikuttaa haitallisesti Applen liiketoimintaetuihin; (II) vaatia mainossisällön muokkaamista, mukaan lukien levitykseen ottamisen tai levityksen jatkamisen ehtona, ja (III) kohtuullisella tavalla merkitä tai määrittää mainossisällön mainonnaksi tai myynninedistämisaineistoksi sovellettavien lakien tai asetusten tai toimialan käytäntöjen mukaisesti tai muuttaa mainossisältöäsi muuten kuin olennaisella tavalla, mukaan lukien muun muassa lähentämällä tai rajaamalla, siten kuin se on kohtuudella tarpeen palvelujen tarjoamista varten. Edellä mainitusta huolimatta olet yksin vastuussa mainossisällöstä, jonka toimitat Applelle. Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt, että jotkin mainossisällöt, sisällöntarjoajat tai sisällöntarjoajan omistamat materiaalit taikka mainostajan tuotteet ja/tai palvelut eivät ehkä kelpaa mainostettaviksi palveluiden avulla. Jos Apple ei hylkää, poista tai peru mitään mainossisältöä, se ei millään tavalla poista, vähennä tai rajoita näiden palveluehtojen mukaisia vastuitasi ja velvollisuuksiasi tai vaikuta niihin muulla tavalla. Minkään tähän sopimukseen sisältyvä seikka tai mikään Applen palvelujen tarjoamisen piirre ei merkitse, että Apple suosittelee mitään sinun mainossisältöäsi.

 

f. Mainossisällön rajoitettu lisenssiMyönnät täten Applelle ei-yksinoikeudellisen, lisenssimaksuttoman, maailmanlaajuisen ja täysin maksetun lisenssin mainossisällön säilyttämiseen, käyttämiseen, jäljentämiseen, muokkaamiseen (vain muotoilua varten), välittämiseen, esittämiseen ja näyttämiseen (jonka katsotaan sisältävän kaikki sisältö, mukaan lukien teksti, ääni, video, kuvat, suoritteet, digitaaliset tiedostot, verkkosivut, tavaramerkit, brändipiirteet tai mikä tahansa niihin sisältyvä tai niistä saatavilla oleva muu immateriaaliomaisuus): (i) palvelujen toimittamista varten, mukaan lukien mutta ei rajoittuen testaukseen, (ii) kuten kaikki sovellettavat lait tai määräykset edellyttävät tai (iii) kuten näissä palveluehdoissa nimenomaisesti sallitaan.

 

g. Sisällöntarjoajan vakuutukset, takuut ja sopimukset. Vakuutat, takaat ja hyväksyt, että (I) sinulla on täydet valtuudet sitoutua näiden palveluehtojen mukaisiin velvollisuuksiisi ja toteuttaa ne ja että voit Applen sitä pyytäessä osoittaa välittömästi tällaisen toimivallan ja/tai valtuuden olemassaolon Applea tyydyttävällä tavalla, sekä ymmärrät ja hyväksyt, että tämän velvollisuuden laiminlyönti merkitsee näiden palveluehtojen olennaista rikkomusta; (II) toimesi ja käytäntösi palveluita, mainossisältöäsi ja mainostajan tietoja käyttäessäsi ja käsitellessäsi ovat täysin kaikkien sovellettavien lakisääteisten ja hallinnollisten vaatimusten mukaisia, mukaan lukien lait ja määräykset lainkäyttöalueilla, joissa asut tai sijaitset tai joiden lakeja sinuun sovelletaan, ja jokaisella lainkäyttöalueella, jossa kampanjoitasi tai mainossisältöäsi näytetään; (III) SINUN JA APPLEN VÄLISESSÄ SUHTEESSA OLET YKSIN VASTUUSSA JA KORVAUSVASTUUSSA MAINOSSISÄLLÖSTÄSI, MAINOSTAJAN TIEDOISTASI JA KOHDENTAMISESTASI; (IV) sinulla on tarvittavat oikeudet, valtuudet, luvat ja suostumukset sallia kaikki mainossisältöjen tai mainostajan tietojen käyttö palveluiden yhteydessä ja antaa Applen käyttää kaikkea mainossisältöä ja mainostajan tietoja osana palvelujen tarjoamista; (V) voit poistaa ja sitoudut poistamaan kaiken mainossisällön tai kaikki mainostajan tiedot, jos sinulla ei ole enää tarvittavia oikeuksia, valtuuksia, lupia tai suostumuksia kyseisten mainossisältöjen tai mainostajan tietojen käyttöön; (VI) et luo automaattisia, vilpillisiä tai muuten kelpaamattomia klikkauksia, näyttökertoja tai muita tapahtumia, etkä myöskään valtuuta ketään muuta tekemään näin; (VII) et tietoisesti riko tai kierrä mitään turvatoimia; (VIII) KOHDENTAMISEEN LIITTYVÄT VALINTASI JA PÄÄTÖKSESI, MIKÄLI KÄYTÄT SITÄ, NOUDATTAVAT KAIKKIA LAKISÄÄTEISIÄ JA HALLINNOLLISIA VAATIMUKSIA, MUKAAN LUKIEN AVAINSANOJEN VALINTAAN, LISÄÄMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA RAJOITUKSET LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA ASUT TAI SIJAITSET TAI JONKA LAKIA SINUUN SOVELLETAAN, SEKÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA KAMPANJOITASI TAI MAINOSSISÄLTÖÄSI NÄYTETÄÄN; (IX) mitkään mainostajan tiedot tai mikään mainossisältö tai niiden käyttö ei millään hetkellä (A) loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia tai muita immateriaali- tai omistusoikeuksia; (B) riko mitään lakeja, asetuksia, säädöksiä tai määräyksiä, mukaan lukien rajoituksetta vientivalvontaa ja sovellettavia seuraamuksia sääntelevät lait ja asetukset; (C) ole herjaavaa tai liiketoimintaa vahingoittavaa; (D) ole pornografista tai säädytöntä; tai (E) sisällä haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja, ransomware-ohjelmia tai muita vastaavia haitallisia tai vahingollisia ohjelmointeja; (X) olet hankkinut kaikki asianmukaiset hyväksynnät, lisenssit ja luvat mainossisältöä, mainostajan tietoja ja tuotteita ja/tai palveluita, sekä niiden käyttöä, varten, ja olet vastuussa kyseisten hyväksyntöjen, lisenssien ja lupien ylläpitämisestä näiden palveluehtojen voimassaoloaikana; ja (XI) jos käytät palveluita tai pääsyä niihin kolmannen osapuolen puolesta (esimerkiksi edustajana tai palveluntarjoajana): (i) sinulla on lailliset valtuudet käyttää palveluita ja niiden pääsyä kyseisen kolmannen osapuolen puolesta kyseisessä roolissa; (ii) palvelujen tai niiden pääsyn käyttösi ei saa ylittää kyseisen kolmannen osapuolen antamaa laillista valtuutusta; (iii) olet sitonut kunkin kolmannen osapuolen noudattamaan näitä palveluehtoja, ja mikäli et syystä riippumatta ole sitonut kolmatta osapuolta näihin palveluehtoihin, olet vastuussa kaikista velvollisuuksista, joka olisi ollut kyseisen kolmannen osapuolen velvollisuus näiden palveluehtojen perusteella ja (iv) valtuutat Applen pitämään tarvittaessa yhteyttä kyseisiin kolmansin osapuoliin muun muassa osiossa 6(g)(XI)(i)–(iii) eriteltyjen valtuutusten vahvistamista varten tai sovellettavien lakien tai asetusten edellyttämien tietojen tai aineistojen toimittamista varten, ja sinun tulee Applen pyytäessä avustaa Applea tässä viestinnässä.

 

h. Apple-takuuApple vakuuttaa ja takaa, että (I) sillä on täysi toimivalta sitoutua näihin palveluehtoihin ja suorittaa niiden mukaiset velvollisuutensa ja (II) että palvelut toteutetaan ammattimaisesti. Ellei tässä mainita toisin ja ottaen huomioon kohdan 9(a), yksinomainen sopimusoikeudellinen oikeuskeinosi edellä esitettyjen takuiden mahdollisista rikkomuksista määritetään näiden palveluehtojen kohdassa 9(g).

 

i. Markkinointilupa. Hyväksyt, että Apple voi lähettää sinulle palveluja koskevaa markkinointiviestintää. Apple voi pyytää sinulta lupaa käyttää mainossisältöä, mukaan lukien kaikki mainossisältöön sisältyvät tavaramerkit ja logot, myynninedistä­mistarkoituksiin Applen markkinointimateriaaleissa, ja sinä sitoudut olemaan aiheettomasti kieltämättä sitä. Applen on hyväksyttävä kirjallisesti kaikki lehdistötiedotteet tai ilmoitukset, jotka viittaavat tai liittyvät näihin palveluehtoihin, mainossisältöön tai suhteeseesi Applen kanssa.

 

j. Applen merkit. Et saa käyttää Applen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, kauppanimiä, logoja tai muita kaupallisia tai tuotemerkintöjä mihinkään tarkoitukseen hankkimatta ensin Applen kirjallista etukäteen annettua suostumusta. Kaikki muut tavaramerkkeihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien lakisääteiset oikeudet) suljetaan nimenomaisesti pois lain sallimissa rajoissa.

 

k. Raportointimittarit. Jos Apple tarjoaa, toimittaa tai asettaa saataville raportteja tai analyyseja kampanjoidesi tehokkuudesta (”raportointimittarit”), ymmärrät ja hyväksyt, että osapuolten välisessä suhteessa tällaiset raportointimittarit ovat ainoa valtuutettu ja määräävä tapa mitata palvelujen tuottamiseen liittyvää Applen suorituskykyä, ja että muut kolmannen osapuolen tai muut raportointimittarit eivät ole sallittuja, valtuutettuja tai määrääviä palveluiden yhteydessä, kuitenkin niin, että Apple ei anna palveluiden yhteydessä takuita raportointimittarien soveltuvuudesta tai luotettavuudesta, mukaan lukien rajoituksetta näyttökerrat, muunnokset ja napautukset.
 

l. Tietojen käyttö. Applella on oikeus kerätä ja käyttää palveluun liittyviä käyttäjän aktiivisuustietoja. Näitä tietoja käytetään palvelujen analysointiin, raportointiin ja palveluiden parantamiseen. Kaikkia Applen palvelujen yhteydessä keräämiä tietoja käsitellään ja käytetään sen julkaistun tietosuojakäytännön mukaisesti, joka on saatavilla osoitteessa apple.com/privacy

 

m. Teknisten tietojen, sisältöohjeiden ja käytäntöohjeiden noudattaminenSitoudut noudattamaan Applen palveluiden yhteydessä antamia ohjeita, pyyntöjä, vaatimuksia, ehtoja, määrityksiä sekä käytäntö- ja sisältöohjeita, mukaan lukien rajoituksetta tekniset tiedot, käytännöt ja sisältöohjeet, joita Apple toimittaa tai asettaa saataville, mukaan lukien osoitteessa searchads.apple.com/terms ja/tai ads.apple.com/cn/terms saatavilla olevat aineistot (joista kukin sisältyvät näihin palveluehtoihin viittauksella ja joita Apple voi muuttaa aika ajoin), ja sitoudut tarkistamaan ne säännöllisesti. Sinä olet yksin vastuussa lähettämäsi tai muutoin palveluiden yhteydessä käytetyn mainossisällön oikeasta sisällöstä, muodosta, toiminnasta ja ajan tasalla pitämisestä. Kun mainostat App Storessa, hyväksyt, että antamasi App Store -tiedot (esimerkiksi hinta, kuvaus jne.) voivat vaikuttaa mainossisältöön ja että tällaisten muutosten tekemisen jälkeen App Storessa voi kestää jopa kuusitoista (16) tuntia, ennen kuin ne näkyvät palveluissa. Osapuolten välisessä suhteessa olet vastuussa kaikista mainossisällön kehittämiseen, sertifiointiin ja hyväksymiseen liittyvistä kuluista ja kustannuksista.
 

n. Osapuolten suhteetNämä palveluehdot luovat itsenäisten sopimusosapuolten välisen suhteen sinun ja Applen välille. Näillä palveluehdoilla ei luoda mitään työsuhdetta, edustussuhdetta, kumppanuutta, yhteisyritystä, edunvalvontatehtävää tai minkäänlaista muuta oikeudellista yhteyttä sinun ja Applen välille, etkä sinä ilmaise toisin suoraan tai epäsuoraan, antamalla tällaista vaikutelmaa tai muulla tavalla.

 

o. Luottamuksellisuus. Toisinaan yksi osapuoli (”luovuttaja”) voi luovuttaa toiselle osapuolelle (”vastaanottaja”) tai antaa sen saataville missä tahansa muodossa (esimerkiksi kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa, sähköisessä tai muussa aineellisessa tai aineettomassa muodossa) tiettyjä sen omistamia ei-julkisia ja luottamuksellisia tietoja tai materiaaleja, riippumatta siitä, onko ne merkitty tai nimetty luottamuksellisiksi (”luottamukselliset tiedot”). Luottamukselliset tiedot sisältävät rajoituksetta ei-julkisia, omistettuja ja luottamuksellisia tietoja sinun ja Applen välisestä liikesuhteesta, Applen tarjoamista palveluista ja niiden käytön tuloksista sekä kaikista niihin liittyvistä keskusteluista (esimerkiksi muut kuin julkiset tuotepaketit, markkinointisuunnitelmat), raportointimittarit ja muuta Applen immateriaaliomaisuutta (määritelty alla). Edellä esitetystä huolimatta luottamukselliset tiedot eivät saa sisältää tietoja: (I) jotka ovat jo tai tulevat julkisesti saataville vastaanottajasta riippumattomasta syystä tai ilman vastaanottajan tekemää rikkomusta; (II) joista vastaanottaja pystyy osoittamaan, että hänellä on ollut ne hallussaan laillisesti, ennen kuin luovuttaja on luovuttanut tiedot vastaanottajalle; (III): jotka vastaanottaja on tuottanut itsenäisesti ilman luottamuksellisten tietojen käyttöä; ja (IV) jotka vastaanottaja saa asianmukaisesti kolmannelta osapuolelta, jolla on oikeus siirtää tai luovuttaa tiedot vastaanottajalle ilman rajoituksia. Lisäksi luottamukselliset tiedot eivät saa sisältää mitään palveluihin sisältyviä ilmaisia ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja (”FOSS”), joihin on liitetty lisenssiehtoja, jotka eivät edellytä salassapitovelvollisuutta tällaisen FOSS-ohjelmiston käytön tai luovuttamisen suhteen. Mikään näissä palveluehdoissa ei velvoita kumpaakaan osapuolta luovuttamaan luottamuksellisia tietoja.

 

p. Luottamuksellisia tietoja koskevat velvoitteet Jollei tässä asiakirjassa nimenomaisesti mainituista käyttöoikeuksista ja myönnetyistä lisensseistä muuta johdu, vastaanottaja sitoutuu (I) suojaamaan luovuttajan luottamukselliset tiedot noudattamalla vähintään yhtä suurta varovaisutta kuin silloin, kun se suojaa omia luottamuksellisia ja omistamiaan tietoja, joilla on yhtä suuri merkitys, mutta käyttäen vähintään kohtuullista huolellisuutta, (II) käyttämään luovuttajan luottamuksellisia tietoja ainoastaan näiden palveluehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen ja oikeuksiensa käyttämiseen eikä missään tapauksessa omaksi tai kolmannen osapuolen hyväksi, ja (III) olemaan luovuttamatta, julkaisematta tai levittämättä luottamuksellisia tietoja muille kuin työntekijöille ja konsulteille, joilla on tarve saada tiedot velvollisuuksiensa täyttämistä varten ja joita sitovat nämä palveluehdot, jotka kieltävät luottamuksellisten tietojen luvattoman paljastamisen tai käytön. Vastaanottaja on vastuussa kaikista tämän osion ehtojen loukkauksista, mukaan lukien jos loukkaus johtuu vastaanottajan työntekijöistä tai konsulteista. Vastaanottaja voi luovuttaa luottamuksellisia tietoja lain edellyttämässä laajuudessa edellyttäen, että vastaanottaja pyrkii kohtuullisin keinoin ilmoittamaan luovuttajalle tällaisesta vaatimuksesta ennen luovutusta ja ryhtyy kohtuullisiin toimiin luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi.

 

q. OmistajuusEllei tässä asiakirjassa määritetä toisin, Applen ja sisällöntarjoajan välisessä suhteessa kaikki sisällöntarjoajan lähettämän mainossisällön oikeudet ja omistusoikeudet ja edut, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, säilyvät sisällöntarjoajalla edellyttäen, että mainossisältö ei sisällä Applen luottamuksellisia tietoja tai Applen immateriaaliomaisuutta, mukaan lukien palvelujen ja ominaisuuksien yhteydessä käytettävää koodia, työkaluja ja tekniikkaa, joita käytetään palvelujen tai ominaisuuksien yhteydessä. Apple säilyttää kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut (I) Applen immateriaaliomaisuuteen ja (II) kaikkiin analyyseihin, raportteihin, tietoihin ja muihin Applen kehittämiin tietoihin, jotka liittyvät palveluiden käyttöön, riippumatta siitä, onko niitä luovutettu sisällöntarjoajille.

 

r. Henkilötietojen suojaaminen ja turvaaminenJos huomaat milloin tahansa, että jokin palveluiden ominaisuus tai toiminto mahdollistaa tunnistettavissa olevien tietojen keräämisen (”henkilötieto”) sinun on (I) ilmoitettava asiasta Applelle välittömästi kirjallisesti; (II) ylläpidettävä tiukkoja salassapito- ja tietosuojatoimia henkilötietojen turvaamista varten; (III) oltava luovuttamatta mitään henkilötietoja muille osapuolille; (IV) ilmoitettava välittömästi Applelle, jos henkilötietoihin liittyy mahdollinen tai tosiasiallinen henkilötietojen tietoturvaloukkaus; (V) noudatettava kaikkia sovellettavia henkilötietoja koskevia lakeja, asetuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, mukaan lukien lainsäädäntö, joka soveltuu henkilötietojen siirtämiseen Euroopan talousalueelta tai Sveitsistä sellaiselle lainkäyttöalueelle, jonka Euroopan komissio, tai soveltuvin osin Sveitsin liittovaltion tietosuojavaltuutettu, ei ole vahvistanut tarjoavan riittävää henkilötietojen suojan tasoa. 

 

Sitoudut Applen seurantakäytännön mukaisesti siihen, että et palvelun yhteydessä hanki etkä yritä hankkia pääsyä mihinkään sellaisiin tietoihin tai käytä tai käsittele tai yritä käyttää ja käsitellä niitä millään tavalla, joita voidaan käyttää henkilön tai laitteen seuraamiseen, lukuun ottamatta Appiseurannan läpinäkyvyys -rajapintojen avulla annetun käyttäjän nimenomaisen suostumuksen perusteella. Seurannan määritelmä annetaan Applen käytännöissä ja ohjeissa, mukaan lukien osoitteessa developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Kannustimet. Apple voi harkintansa mukaan tarjota sinulle tai muille palvelun oikeutetuille käyttäjille palvelun yhteydessä kannustimia, kuten hyvityksiä, tarjouksia, alennuksia tai muita rahallisia tai ei-rahallisia kannustimia. Tällaisten kannustimien hyväksyminen edellyttää näiden palveluehtojen ja Applen mainospalveluiden tarjoushyvitysten palveluehtojen (saatavilla osoitteessa searchads.apple.com/promo-terms ja/tai ads.apple.com/cn/promo-terms ja sisältyvät näihin palveluehtoihin viittauksella) hyväksymistä. Ymmärrät ja hyväksyt, että palvelujen tarjoamiseen tai käyttöön sovelletaan tällaisia kannustimia, jotka voivat vaikuttaa niihin, mukaan lukien huutokaupoilla tai muilla hinnoittelumekanismeilla määritettyihin kuluihin tai hintoihin.

 

7.    Palvelujen maksaminen.

 

a. Vastineena palveluista sitoudut maksamaan Applelle perustuen saamaasi laskuun tai sinulta tai maksutavaltasi veloitettuun summaan, joka perustuu kaikkiin ostamiesi tai palvelujen välityksellä toteuttamiesi kampanjoiden veloituksiin, kuluihin ja maksuihin vähennettynä mahdollisilla Applen sinulle tarjoamilla alennuksilla tai tarjouksilla, ja mahdolliset lisäsummat (mukaan lukien soveltuvin osin verot ja myöhästymismaksut), jotka aiheutuvat mainossisällöstäsi, kampanjoistasi, palvelujen käytöstäsi tai tilistäsi tai liittyvät niihin. Vakuutat, takaat ja hyväksyt, että (I) kaikki tiliisi tai palveluiden käyttöön liittyvät soveltuvat maksutavat, mukaan lukien muun muassa luottokortti, pankkikortti, tilisiirto, e-lompakko ja automaattinen tilisiirto, on valtuutettu asianmukaisesti maksukäyttöön sinun toimestasi ja kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti, (II) jos käytät valtuutetun edustajan hallussa olevaa maksutapaa tai liität sellaisen palveluihin, ja jos sovellettava laki sitä edellyttää, sinulla on voimassa oleva valtuutus tai sopimus edustajasi kanssa maksutavan käytöstä, mukaan lukien asianmukaisista korvauksista, ja voit pyynnöstä toimittaa todistuksen tällaisesta valtuutuksesta tai sopimuksesta, (III) osapuolten kesken olet yksin vastuussa tässä asiakirjassa määritettyjen valtuutusten turvaamisesta, varmistamisesta ja validoinnista, ja (IV) käyttämästäsi maksutavasta riippumatta olet täysin vastuussa kaikista maksuista, jotka liittyvät mainossisältöön, kampanjoihin, palveluiden käyttöön tai tiliisi. Olet vastuussa kaikkien maksujen maksamisesta ajallaan ja sen varmistamisesta, että Applelle on annettu voimassa oleva maksutapa kaikille maksuille. Hyväksyt, että Apple voi veloittaa maksutavallasi milloin tahansa sen jälkeen, kun mikä tahansa osa palveluista on suoritettu.

 

b. Kaikki palveluihin liittyvät maksut ja raportoinnit suoritetaan sinä valuuttana, jonka valitset tililläsi tai muulla tavalla palveluiden käytön yhteydessä. Applen ei kuitenkaan tarvitse tukea useampaa kuin yhtä valuuttaa tiliä kohden riippumatta sijainnista, jossa palveluita tarjotaan. Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple ei välttämättä pysty valitsemaan laskutusta tai maksamista varten valuuttaa, jota suosit tai käytät yrityksesi tavallisessa toiminnassa, tai valuuttaa, joka on käytössä lainkäyttöalueella jossa asut tai sijaitset tai jonka lainkäyttövallan alainen olet. Suostut nimenomaisesti siihen, että hyväksyt ja vahvistat kykysi käydä kauppaa Applen kanssa laillisesti ja näiden palveluehtojen mukaisesti sekä noudattaen oman lainkäyttöalueesi vaatimuksia ja rajoituksia koskien valuuttoja ja maksuja, mukaan lukien niitä, jotka liittyvät maksusiirtoihin (mukaan lukien ulkomaiset maksusiirrot) ja luottokorttimaksuihin sekä luotonjaon yhteydessä tehtyihin maksuihin käyttäen valuuttaa tai valuuttoja, jotka Apple tarjoaa sinulle.

 

c. Palveluiden käyttäminen edellyttää sinulta mahdollisuutta solmia sopimuksia ja/tai tehdä ostotoimia sähköisesti. YMMÄRRÄT, ETTÄ TEKEMÄSI SÄHKÖISET LÄHETYKSET OVAT OSA SOPIMUSTASI JA NIIDEN KATSOTAAN OSOITTAVAN AIKOMUKSESI SITOUTUA KYSEISIIN SOPIMUKSIIN JA LIIKETOIMIIN JA MAKSAA NIISTÄ, JA ETTÄ SINULLA ON OIKEUS TEHDÄ TÄLLAISIA SOPIMUKSIA JA LIIKETOIMIA. SOPIMUKSESI JA AIKOMUKSESI SITOUTUA SÄHKÖISIIN LÄHETYKSIIN KOSKEE KAIKKIA TIETOJA, JOTKA LIITTYVÄT KAIKKIIN LIIKETOIMIIN, JOTKA TEET KOSKIEN PALVELUA TAI SEN KÄYTTÖÄ. Apple pidättää oikeuden sulkea tilisi tai jonkin muun Apple-tilin, elleivät muut sopimukset toisin estä, ja vaatia vaihtoehtoista maksutapaa, jos maksutapa hankitaan tai sitä käytetään vilpillisesti palveluiden yhteydessä. Pääsy sähköisiin tietoihin ja niiden säilyttäminen saattaa edellyttää tiettyjä laitteistoja ja ohjelmistoja, jotka ovat yksin sinun vastuullasi.

 

d. Ymmärrät ja hyväksyt, että ellei tässä tai kirjallisesti määritetä toisin, (I) Applen mainospalveluiden maa- ja aluekohtaisissa ehdoissa mainitulla asiaankuuluvalla taholla on valtuudet tarjota Palvelut sinulle; (II) palveluja tarjoava asiaankuuluva taho voi nimetä maksunsaajaksi konserniyhtiön, jolla on määräysvalta tällaiseen tahoon tai joka on tällaisen tahon määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa, maksunsaajaksi keräämään maksut tarjotuista ja laskutetuista Palveluista; (III) nimetyllä maksunsaajalla on valtuutus ja se voi periä maksun sinulta itsensä ja asiaankuuluvan tahon puolesta; (IV) yhden tai useamman tahon laatimat laskut tai muut palvelujen veloitustavat voivat ohjata sinut maksamaan maksut nimetylle maksunsaajalle tai toiselle konserniyhtiölle; ja (V) sinun on suoritettava kaikki tällaiset maksut nimetylle maksunsaajalle ohjeiden mukaisesti.

 

e. VerotApple voi laskuttaa sinulta kaikki verot, maksut, tullimaksut, kulut, veloitukset vähennykset tai vastaavat maksut, joita veroviranomainen määrää tai jotka liittyvät Applen sinulle näiden palveluehtojen mukaisesti tarjoamiin palveluihin, mukaan lukien rajoituksetta myyntivero, käyttövero, arvonlisävero ja kulutusvero. Apple määrittää, kerää ja tilittää tällaiset soveltuvat verot asianmukaisille veroviranomaisille, ja sinä sitoudut maksamaan verot Applen antaman laskun mukaisesti. Jos jokin veroviranomainen määrittää sinulle verovelvollisuusvastuita, mukaan lukien rajoituksetta käänteisen veloitusten kirjanpito, oma kirjanpito ja raportointi, olet täydessä vastuussa tällaisten velvoitteiden noudattamisesta. Jos johonkin sinun Applelle näiden palveluehtojen mukaan maksamaan summaan sovelletaan minkä tahansa veroviranomaisen määräämää lähdeveroa tai samankaltaista veroa (”lähdevero”) ja sinun on kerättävä ja tilitettävä tällainen lähdevero, hyväksyt, että tällaisen veron koko summa koskee vain sinun tiliäsi eikä se pienennä Applelle maksettavaa summaa. Sinun on laskettava asiaankuuluva maksu siten, että kun olet vähentänyt ja tilittänyt sovellettavan lähdeveron, sinä maksat ja Apple saa alun perin laskutetun summan. Olet yksinomaan vastuussa tällaisten vaatimusten noudattamisesta. Edellä mainitusta huolimatta sekä Applen ajoittain ilmoittamien ohjeiden, pyyntöjen, vaatimusten tai määritysten lisäksi sitoudut noudattamaan verovelvoitteita ja -vaatimuksia, jotka ovat saatavilla osoitteessa searchads.apple.com/terms ja/tai ads.apple.com/cn/terms, jotka sisältyvät näihin palveluehtoihin viittauksella.

 

f. Sitoudut ilmoittamaan mahdollisista laskua koskevista kiistoista Applelle sähköpostitse kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun vastaanottamista (”laskutusriitajakso”). Laskutusriidat lähetetään sähköpostitse osoitteeseen searchads-billing-inquiries@group.apple.com , ja niihin on sisällytettävä riidan yksityiskohtaiset perustelut. LUOVUT LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN KAIKISTA LASKUUN LIITTYVISTÄ VAATIMUKSISTA, MUKAAN LUKIEN NIISSÄ VIITATUT PALVELUT JA MAKSUT, ELLEI VAATIMUKSIA OLE ESITETTY TAI VAHVISTETTU LASKUTUSRIITAJAKSON KULUESSA. EPÄSELVYYKSIEN VÄLTTÄMISEKSI, MIKÄLI ET RIITAUTA LASKUA LASKUTUSRIITAJAKSON AIKANA, TUNNUSTAT, ETTÄ LASKU ON MAKSETTAVA KOKONAISUUDESSAAN JA SELLAISENAAN. Jos teet kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen laskujen käsittelemisestä puolestasi, sinun tulee käyttää kaupallisesti kohtuullisia keinoja tarjotaksesi kyseiselle kolmannelle osapuolelle tarvittavat tiedot ja/tai valtuutuksen, joka mahdollistaa oikea-aikaisen maksamisen Applelle. Lisäksi hyväksyt, että kolmannen osapuolen toimet eivät vähennä tai poista sinun velvollisuuttasi suorittaa maksuja ajoissa ja/tai ilmoittaa laskutusriidoista Applelle ajallaan.

 

g. SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI ENIMMILLÄÄN SALLII JA RAJOITTAMATTA KOHDASSA 9(A) MÄÄRITETTYJÄ OIKEUKSIASI, LUOVUT KAIKISTA VAATIMUKSISTASI, JOTKA LIITTYVÄT (I) PALVELUIHIN JA/TAI (II) MAKSUIHIN, ELLEI VAATIMUKSIA OLE ESITETTY TAI VAHVISTETTU KUUDENKYMMENEN (60) PÄIVÄN KULUESSA TÄLLAISIIN PALVELUIHIN TAI MAKSUIHIN LIITTYVÄN KAMPANJAN PÄÄTTYMISESTÄ.

 

h. Ymmärrät ja hyväksyt, että veloitukset, kulut ja maksut perustuvat yksinomaan kampanjan raportointimittareihin, ellei Apple ole määrittänyt toisin. 

 

i. Apple voi valintansa ja harkintansa mukaan tarjota tai myöntää sinulle palveluihin liittyvää luottoa seuraavien ehtojen mukaisesti:

 

I. Kaikille Applelle maksettaville maksuille myönnetään neljäkymmentäviisi (45) päivää maksuaikaa Applen laskun päiväyksestä, ellei Apple edellytä toisin kirjallisesti tai osapuolet sovi toisin kirjallisesti. Myöhästyneistä maksuista saatetaan veloittaa korko, joka lasketaan päivittäin jokaiselta maksun myöhästymispäivältä. Korko lasketaan ottamalla peruskorkoprosentti (”peruskorko”), johon lisätään joko yksi prosentti (1 %) tai sovellettavan lain sallima enimmäisprosenttimäärä riippuen siitä, kumpi on pienempi. Peruskorko perustuu mahdollisesti kehittyviin tai vallitseviin markkinakäytäntöihin, joita käytetään vertailukoron määrittämiseen kyseisenä ajankohtana maassa, jossa maksu suoritetaan. Jos korkoa ei ole ilmoitettu julkisesti tai se ei muutoin ole kohtuudella Applen määritettävissä, peruskoron on perustuttava keskuspankin ohjauskorkoon tai yhteen koostettuun vastineeseen maassa, jossa maksu suoritetaan. Jos peruskorko on negatiivinen, sen katsotaan olevan nolla prosenttia (0 %). Jos maksua edellytetään muulla perusteella kuin neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa Applen laskun päiväyksestä, tällaisista mukautetut ehdot muodostavat sinun ja Applen välisen normaalin toimintatavan. 

 

II. Luottoraja rajoittaa luoton kokonaissummaa, joka sinulle voidaan myöntää näiden palveluehtojen, sinun ja Applen välisen muun sopimuksen tai muun sinun ja Applen välisen luoton myynnin tai myöntämisen perusteella.

 

III. Apple voi myöntää sinulle luottoa, muuttaa sitä tai peruuttaa sen Applen harkinnan perusteella mistä tahansa syystä milloin tahansa ilmoittamatta siitä sinulle. Muiden näissä palveluehdoissa määritettyjen oikeuskeinojen lisäksi Apple voi ilman ilmoitusta ryhtyä korjaustoimiin, mukaan lukien rajoituksetta keskeyttää tai lakkauttaa kampanjasi, tilisi tai mahdollisuutesi käyttää palveluja aina, kun sinun velkasaldosi Applelle ylittää luottorajan.

 

IV. Luoton antamisen tai jatkamisen edellytyksenä voi olla, että sinun on jätettävä Applen antama luottohakemus ja toimitettava Applelle (1) taloudelliset tiedot, tilinpäätöstiedot ja raportit, kuten tase, tuloslaskelma sekä tilintarkastuskertomus ja saatavuuden mukaan tilintarkastajan lausunto ja taloustietojen liitteet ja mahdolliset muut tiedot tai aineistot, jotka tavanomaisesti toimitetaan muille palveluntarjoajille, lainaajille tai luotonantajille luottopäätöksen tekemisen tueksi; (2) muut kohtuulliset taloustiedot, joita Apple saattaa pyytää, ja (3) vakuuksien tai erillisten takauksien, mukaan lukien muun muassa pankkitakaukset, valmismak­susitoumukset, yritystakaukset, pankkivekselit ja henkilökohtaiset takaukset, todennäköinen nykyarvo. Lisäksi hyväksyt, että harkitessaan luoton antamista tai jatkamista Apple saattaa tarkistaa luottokelpoisuutesi, mukaan lukien käyttämällä kolmansien osapuolten palveluita.

 

j.  Laskut perustuvat todelliseen toimitukseen kalenterikuukauden laskutusjakson aikana, ja laskujen määrä voi vaihdella kampanjan tai muun osapuolten välisen kirjallisen sopimuksen perusteella. Epäselvyyksien välttämiseksi Apple luo laskut käyttämällä Applen raportointimittareita ainoina sitovina mittareina, joilla mitataan Applen suorituskykyä tätä sopimusta toimitettaessa.

 

k. Jos et suorita maksua ajoissa tai rikot muuten näitä palveluehtoja tai muita näissä ehdoissa määritettyjä takuita, vastaat kaikista kulusta (mukaan lukien asianajokulut ja -kustannukset), joita Applelle kertyy tällaisten summien perimisestä. Sanotun vaikuttamatta osiossa 13 esitettyihin Applen oikeuksiin tehdä lakkautuksia, keskeytyksiä ja muutoksia, jos rikot näitä palveluehtoja, mukaan lukien et noudata jotain maksu- tai luottoehtoa, Apple pidättää oikeuden välittömästi (I) päättää tai keskeyttää näiden palveluehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen, (II) lakkauttaa, jäädyttää, muuttaa tai rajoittaa pääsyäsi palveluihin ja/tai (III) julistaa kaikki Applelle maksettavat summat erääntymään ja maksettavaksi välittömästi. 

 

l. Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple voi jakaa Applelle antamiasi maksutapatietoja Applen puolesta työskenteleville yrityksille, kuten maksukäsittelijöille ja/tai luottolaitoksille, yksinomaan luottokelpoisuuden tarkistamista, maksun Applelle välittämistä ja tilisi huoltamista varten. Hyväksyt, että Applella on ilman velvollisuuksia sinua kohtaan oikeus paljastaa mitä tahansa tietoja poliisille, valtion viranomaisille ja/tai kolmannelle osapuolelle, jos Apple uskoo, että se on kohtuudella tarpeen tai asianmukaista näiden palveluehtojen minkä tahansa osan täytäntöönpanoa ja/tai noudattamisen valvomista varten (mukaan lukien rajoituksetta Applen oikeus tehdä yhteistyötä palvelun käyttöösi liittyvässä oikeusprosessissa ja/tai jos kolmas osapuoli väittää, että palvelun käyttösi on laitonta ja/tai loukkaa kyseisen kolmannen osapuolen oikeuksia).

 

8.    Immateriaalioikeudet.

 

a. Vahvistus omistajuudesta Ymmärrät, että palvelut sisältävät tietoja ja materiaaleja, joiden omistusoikeus kuuluu Applelle ja/tai sen lisenssinantajille tai muille kolmansille osapuolille ja joita suojaavat sovellettavat immateriaalioikeuslait ja muut lait, ja sitoudut olemaan käyttämättä tällaisia omistusoikeuden suojaamia tietoja tai materiaaleja millään muulla tavalla kuin palveluiden käyttämiseen palveluehtojen mukaisesti. Mitään palveluiden osia ei saa jäljentää missään muodossa tai millään tavalla ilman Applen nimenomaista kirjallista suostumusta, ellei tässä asiakirjassa nimenomaisesti määritetä toisin tai ellei sovellettava lainsäädäntö estä Applea kieltämästä palveluiden osien jäljentämistä sinulta.

 

b. TekijänoikeudetApple ja/tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki tekijänoikeudet palveluissa ja palveluihin.

 

c. TavaramerkitApple, Apple-logo, App Store, iTunes, Applen mainokset, Applen hakumainokset ja muut Applen tavaramerkit, palvelumerkit, grafiikat ja logot ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Sinulle ei myönnetä mitään oikeuksia tai lisenssejä edellä mainittuihin tavaramerkkeihin tai niiden käyttöön.

 

9.    Vastuuvapaus ja vastuun rajoitus.

 

a. SINULLA VOI OLLA LAINKÄYTTÖALUEESI LAKEIHIN PERUSTUVIA OIKEUKSIA TAI OIKEUSKEINOJA, JOITA EI VOIDA SULKEA POIS. MIKÄÄN NÄISSÄ PALVELUEHDOISSA EI RAJOITA, MUUTA TAI SULJE POIS TAI PYRI RAJOITTAMAAN, MUUTTAMAAN TAI SULKEMAAN POIS VASTUITA, JOITA EI VOI LAIN MUKAAN RAJOITTAA, MUUTTAA TAI SULKEA POIS. KAIKKIA APPLEN VASTUUN RAJOITUKSIA TAI POISSULKEMISIA NÄISSÄ PALVELUEHDOISSA SOVELLETAAN ENIMMÄISMÄÄRÄISESTI LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA.

 

b. APPLE EI LUPAA, ESITÄ TAI VAKUUTA, ETTÄ VOIT KÄYTTÄÄ PALVELUITA KESKEYTYKSETTÄ TAI ILMAN HÄIRIÖITÄ, JA SINÄ HYVÄKSYT, ETTÄ APPLE SAATTAA TOISINAAN POISTAA PALVELUITA (TAI PALVELUIDEN OSIA) KÄYTÖSTÄ MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄKSI AJAKSI TAI LAKATA TARJOAMASTA PALVELUITA OSITTAIN TAI KOKONAAN MILLOIN TAHANSA, JOS SE ON TARPEEN APPLEN ETUJEN SUOJAAMISTA VARTEN.

 

c.  APPLE EI TAKAA, ESITÄ TAI VAKUUTA, ETTÄ PALVELUT TAI OMA MAINOSSISÄLTÖSI ON SAATAVILLA KAIKISSA SIJAINTIPAIKOISSA, JA NIILTÄ OSIN KUIN SE ON SAATAVILLA, ETTÄ KAIKKI KYSEISISSÄ SIJAINTIPAIKOISSA KÄYTETTÄVÄT KIELET OVAT SAATAVILLA. APPLE EI MYÖSKÄÄN ESITÄ, ETTÄ PALVELUT TAI MAINOSSISÄLTÖSI OVAT SOPIVIA TAI LUVALLISIA KÄYTTÄÄ TIETYSSÄ SIJAINTIPAIKASSA.

 

d. HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ OLET YKSIN VASTUUSSA PALVELUJEN KÄYTÖSTÄSI TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ. PALVELUT JA MAHDOLLISET PALVELUJEN OMINAISUUDET JA TOIMINNOT TARJOTAAN KÄYTTÖÖSI "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA, OIKEA-AIKAISUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTO­MUUDESTA. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ PALVELUJEN HINNOITTELU VOI PERUSTUA OSITTAIN TAI KOKONAAN HUUTOKAUPPAMALLIIN, JOKA VOI VAIHDELLA LUKUISIEN ERI TEKIJÖIDEN PERUSTEELLA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA APPLEN OMISTAMAT JA KÄYTTÄMÄT ALGORITMIT.

 

e. SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMILLÄÄN SALLIMISSA MÄÄRIN APPLE JA SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT, KONSERNIYHTIÖT, EDUSTAJAT, ALIURAKOITSIJAT TAI LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, RIKOSOIKEUDELLISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISET VAHINGOT TAI MENETYKSET, JOTKA AIHEUTUVAT NÄISTÄ PALVELUEHDOISTA TAI PALVELUIDEN TAI NIIDEN PÄÄSYN KÄYTTÄMISESTÄ TAI LIITTYVÄT NIIHIN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VIRHEET JA PUUTTEET PALVELUIDEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVISSA TUOTTEISSA, PALVELUISSA, OMINAISUUKSISSA TAI TOIMINNALLISUUKSISSA, TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT MINKÄ TAHANSA PALVELUIDEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVAN TUOTTEEN, PALVELUN, OMINAISUUDEN TAI TOIMINNALLISUUDEN KÄYTÖSTÄ, VAIKKA NIIDEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUSVELVOITE, TAKUU, VAHINKO (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), TUOTEVASTUU, LAKISÄÄTEISEN VELVOLLISUUDEN RIKKOMINEN, VASTUUVAPAUSPERIAATE TAI MUU PERUSTE, HUOLIMATTA MINKÄÄN OLENNAISEN TARKOITUKSEN EPÄONNISTUMISESTA TAI MISTÄ TAHANSA OIKEUSKEINOSTA, LUKUUN OTTAMATTA VAHINKOJA, JOTKA JOHTUVAT YKSINOMAAN APPLEN TIETOISESTA VÄÄRINKÄYTÖKSESTÄ TAI TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA. TÄHÄN SOPIMUKSEEN PERUSTUVA APPLEN KOKONAISVASTUU SINULLE KAIKISTA VAHINGOISTA (LUKUUN OTTAMATTA SOVELLETTAVAN LAIN VAATIMUKSET HENKILÖVAHINGON TAPAUKSESSA) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE SUUREMPI KUIN APPLELLE NÄIDEN PALVELUEHTOJEN MUKAISESTI TOSIASIALLISESTI MAKSETTU TAI MAKSETTAVAKSI TULEVA MAKSUJEN SUMMA.

 

f.  APPLE EI VAKUUTA TAI TAKAA, ETTÄ PALVELUT VASTAAVAT VAATIMUKSIASI TAI ETTÄ VERKKOVIAT, MENETYKSET, VAURIOT, HYÖKKÄYKSET, VIRUKSET, HÄIRIÖT, HAKKEROINTI TAI MUUT TURVALLISUUSMURROT EIVÄT VAIKUTA NIIHIN.

 

g. ELLEIVÄT OSAPUOLET SOVI KIRJALLISESTI TOISIN, JOS KAMPANJA, JOLLE ON SOVITTU TOIMITUSMITTARIT (ELI KYSE EI OLE SUORITUSKYKYYN PERUSTUVASTA MAINONNASTA) SUORIUTUU HEIKOSTI VERRATTUNA MIHIN TAHANSA SOVITTUUN MITTARIIN MILLÄÄN TAVALLA, YKSINOMAINEN JA AINOA OIKEUSKEINOSI ON KAMPANJAN PIDENTÄMINEN TAI KAMPANJAN JATKAMINEN MYÖHEMMIN VERTAILUKELPOISESSA TILANTEESSA VASTAAVALLA ARVOLLA, APPLEN YKSINOMAISEN HARKINNAN MUKAAN, KUNNES SOVITUT MITTARIT TÄYTTYVÄT TAI, APPLEN YKSINOMAISEN HARKINNAN MUKAAN, SUHTEUTETTU HYVITYS KAMPANJAN TOTEUTUMATTOMASTA OSASTA. SELVYYDEN VUOKSI TÄTÄ OIKEUSKEINOA EI SOVELLETA MIHINKÄÄN KAMPANJAAN, JONKA TOTEUTUSMITTAREISTA OSAPUOLET EIVÄT OLE NIMENOMAISESTI SOPINEET, ESIMERKIKSI HUUTOKAUPPAAN PERUSTUVILLA MEKANISMEILLA TOIMITETUT KAMPANJAT; APPLE EI TAKAA, ETTÄ TÄLLAISET KAMPANJAT TOTEUTUVAT KOKONAAN TAI OSITTAIN.

 

10.  Vastuusta vapauttaminenKÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUITA SITOUDUT LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN VAPAUTTAMAAN APPLEN SEKÄ SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT, TYTÄRYHTIÖT, EDUSTAJAT, ALIHANKKIJAT JA LISENSSINANTAJAT VASTUUSTA TIETYISTÄ VAATIMUKSISTA, MENETYKSISTÄ, VASTUISTA, KULUISTA, KUSTANNUKSISTA, MAKSUSTA, SAKOISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA ASIANAJAJIEN PALKKIOT JA KAIKKI TÄMÄN KOHDAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON LIITTYVÄT KULUT, JOTKA AIHEUTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ JOHONKIN SEURAAVISTA: (A) NÄIDEN PALVELUEHTOJEN, MUKAAN LUKIEN TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ANTAMASI LUPAUKSET, VAKUUTUKSET JA SOPIMUKSET, VASTAINEN RIKKOMUKSESI; (B) VIRHEELLINEN, LUVATON TAI LAITON NÄIDEN PALVELUJEN KÄYTTÖSI; (C) MAHDOLLISET VÄITTEET, JOIDEN MUKAAN SINUN MAINOSSISÄLTÖSI, MAINOSTAJAN TIETOSI, YRITYSKÄYTTÄJÄN TIEDOT TAI PALVELUIDEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ KÄYTTÄMÄSI KOHDENNUS (I) HYÖDYNSI, TAI LOUKKASI MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN PATENTTIA, TEKIJÄNOIKEUTTA, TAVARAMERKKIÄ, YRITYSSALAISUUTTA, TEKNISTÄ SUUNNITELMAA TAI MUUTA IMMATERIAALIOIKEUTTA TAI OMISTUSOIKEUTTA; (II) LOUKKASI JONKUN KUNNIAA, LUOTTAMUKSELLISUUTTA TAI YKSITYISYYTTÄ; (III) MERKITSI VALHEELLISTA, HARHAANJOHTAVAA, EPÄREILUA TAI HAITALLISTA TOIMINTAA TAI KÄYTÄNTÖÄ, MUKAAN LUKIEN LIITTYI MAINONTAAN TAI MYYNTIIN, TAI (IV) EI NOUDATTANUT SOVELLETTAVAA LAKIA TAI ASETUSTA.

 

11.  IlmoituksetKaikki näitä palveluehtoja koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Applen katsotaan antaneen ilmoituksen, kun se lähetetään sinulle sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen, jonka olet toimittanut Applelle palvelujen yhteydessä. Sitoudut seuraamaan sähköpostiosoitettasi ja postiosoitettasi säännöllisesti Applen sinulle toimittamien ilmoitusten varalta, lukemaan tällaiset ilmoitukset viipymättä ja ilmoittamaan Applelle välittömästi, jos sinulla ei ole enää pääsyä sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen, jonka olet antanut Applelle palvelujen yhteydessä. Ellei näissä ehdoissa määritetä toisin, näihin ehtoihin liittyvät ilmoitukset katsotaan annetuiksi, (a) kun ne toimitetaan henkilökohtaisesti, (b) kolmen arkipäivän kuluttua todisteellisesta lähettämisestä kaupallisen pikatoimituspalvelun välityksellä tai (c) viiden arkipäivän kuluttua lähettämisestä maksettuna ensimmäisen luokan kirjeenä tai kirjattuna kirjeenä, edellä kohdissa (a), (b) ja (c) kuvatuilla tavoilla seuraavaan osoitteeseen: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, United States. Osapuoli voi muuttaa sähköposti- tai postiosoitettaan ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti edellä kuvatulla tavalla.

 

12.  Muutokset tai lisäykset palveluehtoihinApple pidättää oikeuden harkintansa mukaan muuttaa näitä palveluehtoja tai tehdä niihin lisäyksiä milloin tahansa. Tällaisen muutoksen jälkeen muutetut palveluehdot ovat saatavilla osoitteessa searchads.apple.com/terms-of-service ja/tai ads.apple.com/cn/terms-of-service/english tai muussa saavutettavassa paikassa Applen ilmoituksen mukaisesti, ja se tulee voimaan, kun olet saanut ilmoituksen edellä olevan osion 11 mukaisesti, tai tällaisessa ilmoituksessa määriteltynä myöhempänä ajankohtana. Sitoudut käymään säännöllisesti osoitteessa searchads.apple.com/terms-of-service ja/tai ads.apple.com/cn/terms-of-service/english tai muussa Applen ilmoittamassa saavutettavassa paikassa ja tarkistamaan palveluehdot, mukaan lukien mahdolliset muutokset, joista saatetaan ilmoittaa palveluehtojen yläosassa ilmoitetun voimaantulopäivän päivityksillä. Ymmärrät ja hyväksyt, että sinun velvollisuutesi on tarkistaa nämä palveluehdot säännöllisesti. JOS ET HYVÄKSY JOTAKIN PALVELUEHTOJEN MUUTOSTA, SINUN ON VÄLITTÖMÄSTI LOPETETTAVA KAIKKI PALVELUJEN JA NIIDEN PÄÄSYN KÄYTTÖ. ELLEI APPLE ILMOITA SINULLE TOISIN, JOS JATKAT PALVELUJEN KÄYTTÖÄ PALVELUEHTOJEN MUUTOKSEN JÄLKEEN, SINUN KATSOTAAN HYVÄKSYNEEN PALVELUEHDOT MUUTOKSINEEN.

 

13.  Sopimuksen päättyminenKumpi tahansa osapuoli voi yksinomaisen harkintansa mukaan irtisanoa nämä palveluehdot milloin tahansa antamalla ilmoituksen ja ilmoittamatta syytä ottaen kuitenkin huomioon, että jos sisällöntuottaja jatkaa palvelujen käyttöä tällaisen irtisanomisilmoituksen antamisen jälkeen, siihen sovelletaan voimassa olevia palveluehtoja. Kun tämä sopimus vanhenee tai se irtisanotaan, ellei näissä palveluehdoissa määritetä tai sovellettavassa laissa edellytetä toisin, (a) kaikki yhden osapuolen toiselle osapuolelle myöntämät oikeudet, lisenssit, suostumukset ja valtuutukset päättyvät välittömästi; (b) lopetat kaiken palveluiden käytön ja (c) kaikki Applelle näiden palveluehtojen mukaan maksettavat maksut erääntyvät ja on maksettava välittömästi. KOHDISSA 6(o), 6(p), 6(r), 7(a), 7(g) JA KOHDISSA 8–15 MÄÄRITETYT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET PYSYVÄT VOIMASSA NÄIDEN PALVELUEHTOJEN VANHENEMISEN TAI IRTISANOMISEN JÄLKEEN. VAIKUTTAMATTA MIHINKÄÄN NÄISSÄ PALVELUEHDOISSA, APPLE VOI YKSINOMAISEN HARKINTANSA MUKAAN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, VÄLILLISIN VAIKUTUKSIN JA ILMOITTAMATTA ETUKÄTEEN KESKEYTTÄÄ, LAKKAUTTAA TAI MUUTEN KIELTÄÄ SINUA KÄYTTÄMÄSTÄ PALVELUA TAI MITÄ TAHANSA SEN OSAA TAI NIIDEN PÄÄSYÄ. Tämä osio 13 ei rajoita Applen muita oikeuksia tai oikeuskeinoja riippumatta siitä, perustuvatko ne lakiin, oikeuskäytäntöön tai näihin palveluehtoihin.

 

14.  Sovellettava lakiHYVÄKSYT, ETTÄ NÄIHIN PALVELUEHTOIHIN JA PALVELUIDEN KÄYTTÖÖSI SOVELLETAAN KALIFORNIAN OSAVALTION LAKEJA, LUKUUN OTTAMATTA NIIHIN SISÄLTYVIÄ LAINVALINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ, JA ETTÄ PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄSI MAHDOLLISESTI SEURAAVIEN OIKEUSTOIMIEN YKSINOMAINEN OIKEUSTOIMIALUE KÄSITTÄÄ KALIFORNIAN POHJOISEN OIKEUSTOIMIALUEEN OSAVALTION JA LIITTOVALTION TUOMIOISTUIMET. LUOVUT TÄTEN OIKEUDESTASI VASTUSTAA EDELLÄ MAINITTUA LAINSÄÄDÄNNÖN, LAINKÄYTTÖALUEEN JA -PAIKAN VALINTAA.  

VAIKUTTAMATTA MIHINKÄÄN TÄSSÄ ASIAKIRJASSA SANOTTUUN, JOS ASUT TAI SIJAITSET MANNER-KIINASSA TAI KUULUT SEN LAINKÄYTTÖVALTAAN, SUOSTUT LISÄKSI SIIHEN, ETTÄ NÄISTÄ PALVELUEHDOISTA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄSI SYNTYVISTÄ TAI NIIHIN LIITTYVISTÄ KIISTOISTA JOHTUVAT ERIMIELISYYDET TOIMITETAAN PEKINGISSÄ TOIMIVAN KIINAN KANSAINVÄLISEN TALOUS- JA KAUPANVÄLITYSTOIMIKUNNAN (CIETAC) VÄLIMIESMENETTELYYN, JOKA SUORITETAAN VÄLIMIESMENETTELYN HAKEMISHETKELLÄ VOIMASSA OLEVIEN CIETACIN VÄLIMIESMENETTELYSÄÄNTÖJEN SEKÄ SEURAAVIEN EHTOJEN MUKAISESTI: VÄLITYSTUOMIO ON LOPULLINEN JA MOLEMPIA OSAPUOLIA SITOVA. KUMPIKIN OSAPUOLI NIMITTÄÄ YHDEN VÄLIMIEHEN. VÄLIMIESMENETTELYN JOHTAJANA TOIMIVAN KOLMANNEN VÄLIMIEHEN VALITSEVAT OSAPUOLTEN VALITSEMAT VÄLIMIEHET YHDESSÄ. JOS JOHTAVAA VÄLIMIESTÄ EI VOIDA VALITA 30 PÄIVÄN KULUESSA TOISEN VÄLIMIEHEN NIMITTÄMISESTÄ, CIETACIN PUHEENJOHTAJALLA ON VALTUUDET NIMITTÄÄ JOHTAVA VÄLIMIES. JOHTAVA VÄLIMIES EI SAA OLLA KIINAN KANSANTASAVALLAN TAI YHDYSVALTOJEN NYKYINEN TAI ENTINEN KANSALAINEN. HENKILÖÄ, JOLLA ON HONGKONGIN PASSI TAI JOLLA ON OIKEUS OLESKELLA HONGKONGISSA – MUTTA JOKA EI OLE OLLUT KIINAN KANSANTASAVALLAN KANSALAINEN ENNEN 1. HEINÄKUUTA 1997 – EI KUITENKAAN KATSOTA KIINAN KANSANTASAVALLAN KANSALAISEKSI, ELLEIVÄT OSAPUOLET OLE TOISIN SOPINEET. OSAPUOLET SOPIVAT LISÄKSI, ETTÄ KAIKKI VÄLIMIEHET VOIDAAN NIMITTÄÄ CIETACIN VÄLIMIESPANEELIN ULKOPUOLELTA VÄLIMIESHAKEMUKSEN JÄTTÄMISHETKELLÄ VOIMASSA OLLEIDEN CIETACIN VÄLIMIESMENETTELYSÄÄNTÖJEN MUKAISESTI. VÄLIMIESMENETTELYN PAIKKA ON PEKING, KIINA. VÄLIMIESMENETTELYN KIELI ON ENGLANTI. CIETACIN SÄÄNTÖJEN LISÄKSI OSAPUOLET SOPIVAT, ETTÄ VÄLIMIESMENETTELY TOTEUTETAAN KANSAINVÄLINEN ASIANAJAJALIITON (IBA) KANSAINVÄLISEN VÄLIMIESMENETTELYN TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVIEN SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI. OSAPUOLTEN TULEE PITÄÄ SALASSA VÄLIMIESMENETTELYN KÄYTTÖ JA KAIKKI SIIHEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET, MUKAAN LUKIEN KAIKKI PROSESSIN AIKANA VÄLIMIESMENETTELYÄ VARTEN LUODUT MATERIAALIT JA KAIKKI MUUT DOKUMENTIT, JOTKA TOINEN OSAPUOLI ON TUOTTANUT PROSESSIN AIKANA JA JOTKA EIVÄT OLE JULKISIA, PAITSI JOS JONKIN OSAPUOLEN ON PALJASTETTAVA NE LAIN NOJALLA LAILLISEN OIKEUDEN SUOJAAMISEKSI TAI TOIMINNAN ESTÄMISEKSI, KUTEN MYÖS PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANEMISEKSI TAI SEN RIITAUTTAMISEKSI TUOMIOISTUIMEN TAI MUUN OIKEUSVIRANOMAISEN OIKEUDENKÄYNTIMENETTELYSSÄ. VÄLIMIEHET MÄÄRÄÄVÄT MÄÄRITTÄMÄNSÄ KUSTANNUKSET JA MENOT, ASIANAJOPALKKIOT MUKAAN LUKIEN, MAKSETTAVIKSI VOITTANEELLE OSAPUOLELLE, JOS SELLAINEN ON. VOITTANUT OSAPUOLI ON OIKEUTETTU MYÖS OMIIN ASIANAJOPALKKIOIHINSA JA KUSTANNUKSIINSA VÄLITYSTUOMION VAHVISTAMISEKSI JA/TAI TOIMEENPANEMISEKSI MISSÄ TAHANSA TUOMIOISTUINKÄSITTELYSSÄ.
 

15.  Muut ehdotNämä palveluehdot, mukaan lukien kaikki niiden liitteet, muodostavat sinun ja Applen välisen palvelujen käyttöä koskevan koko sopimuksen, ohjaavat palveluiden käyttöäsi ja korvaavat kaikki aiemmat sinun ja Applen väliset sopimukset, lukuun ottamatta muissa sopimuksissa kirjallisesti määritettyjä sopimuksia. Et voi siirtää näitä palveluehtoja edelleen, mukaan lukien lain vaikutuksella tai sulautumisen kautta, ilman Applelta etukäteen saatua kirjallista hyväksyntää, ja kaikki yritykset siirtää nämä palveluehdot ilman tällaista etukäteen annettua kirjallista hyväksyntää ovat mitättömiä. Apple tarkistaa kaikki siirtopyynnöt ilman aiheetonta viivästystä. Jos jonkin näiden palveluehtojen osan todetaan olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseistä osaa tulkitaan sovellettavan lain mukaisesti niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin osapuolten alkuperäisiä tarkoituksia, ja sopimuksen muut osiot jäävät täysimääräisesti voimaan. Jos Apple ei pysty panemaan täytäntöön jotakin näissä palveluehdoissa määriteltyä oikeutta tai sopimusehtoa, se ei tarkoita, että Apple luopuisi kyseisestä ehdosta tai mistään muusta palveluehtoihin sisältyvästä ehdosta. Apple ei ole vastuussa minkään velvoitteen noudattamisen epäonnistumisesta johtuen syistä, joihin se ei voi vaikuttaa. Nämä palveluehdot eivät kosketa mitenkään kolmansia osapuolia.