Πολιτικές διαφημίσεων
της Apple

Σε αυτές τις πολιτικές επεξηγείται τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται όταν διαφημίζετε το περιεχόμενό σας με τις υπηρεσίες διαφήμισης της Apple.  

Όταν διαφημίζετε την εφαρμογή σας, εκτός από τη συμμόρφωση με όλες τις πολιτικές και τις οδηγίες του App Store, πρέπει επίσης να συμμορφώνεστε με τις ακόλουθες πολιτικές σχετικά με τις διαφημίσεις. Εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από αυτές τις πολιτικές, η εφαρμογή σας δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις για χρήση των υπηρεσιών διαφήμισης της Apple. Διαβάστε τις πολιτικές μας και φροντίστε να ενημερώνεστε σχετικά με αυτές, ώστε να αποφύγετε τυχόν απόρριψη, παύση ή καθυστέρηση με τις διαφημίσεις σας.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2023.


1. Ευθύνες διαφημιζομένου

Έχετε την ευθύνη για τα ακόλουθα:

 • 1.1 Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους Όρους παροχής υπηρεσιών των Υπηρεσιών διαφήμισης της Apple.

 • 1.2 Η εφαρμογή σας πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις Οδηγίες του App Store.

 • 1.3 Το διαφημιστικό σας περιεχόμενο –συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που υποβάλλετε στο App Store, το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της διαφήμισής σας και τη χρήση των υπηρεσιών διαφήμισης της Apple– πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών της χώρας ή της περιοχής όπου προβάλλεται η διαφήμιση.

 • 1.4 Το διαφημιστικό σας περιεχόμενο και η από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών διαφήμισης της Apple δεν θα πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα στη δημοσιότητα ή τα κρυπτογραφημένα έργα οποιουδήποτε μέρους. Για να συμπεριληφθεί ή να χρησιμοποιηθεί πνευματική ιδιοκτησία, λογότυπο, γραφικά, εξώφυλλο, ήχος, ταινία, διασημότητα ή άτομο οποιουδήποτε άλλου μέρους, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη άδεια χρήσης.

 • 1.5 Όλοι οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται σε διαφημιστικό περιεχόμενο πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς.

 • 1.6 Το διαφημιστικό περιεχόμενο δεν πρέπει να είναι παραπλανητικό.

 • 1.7 Το διαφημιστικό περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να εξαπατά τους χρήστες με σκοπό την παροχή προσωπικών πληροφοριών (1) χωρίς συγκατάθεση μετά από ενημέρωση ή με παραπλανητικές ή ψευδείς προφάσεις, ή (2) σε μέρη που συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς μεταπώλησης, εμπορίας, ανταλλαγής ή άλλου είδους κακή χρήση των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών.

 • 1.8 Ο τίτλος, η περιγραφή, οι εικόνες και οι προεπισκοπήσεις της εφαρμογής σας στο App Store πρέπει να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την πρόθεση και τη βασική εμπειρία της εφαρμογής.

 • 1.9 Απαγορεύεται η χρήση του ονόματος, των προϊόντων, του λογότυπου ή άλλων χαρακτηριστικών της επωνυμίας της Apple χωρίς προηγούμενη έγκριση.

 • 1.10 Πρέπει να είστε κάτοχος όλων των απαιτούμενων αδειών και δικαιωμάτων για τη διαφήμισή σας και πρέπει να τα παρέχετε στην Apple όταν απαιτείται ή αν σας ζητηθεί.

2. Διαφήμιση στην Ηπειρωτική Κίνα

 • 2.1 Για τη διαφήμιση στην Ηπειρωτική Κίνα ενδέχεται να απαιτούνται επιχειρηματικές άδειες, δικαιώματα, κρατικές εγκρίσεις ή άλλο υλικό ή πληροφορίες.

 • 2.2 Η διαφήμιση σε ορισμένους κλάδους ή κατηγορίες ενδέχεται να περιορίζεται σε επιχειρηματικές οντότητες.

 • 2.3 Για τη διαφήμιση σε ορισμένους κλάδους ή κατηγορίες ισχύουν ηλικιακοί περιορισμοί.

 • 2.4 Οι διαφημίσεις πρέπει να προβάλλονται στα απλοποιημένα κινεζικά και πρέπει να συμμορφώνεστε με συγκεκριμένες απαιτήσεις περιεχομένου.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τη διαφήμιση στην Ηπειρωτική Κίνα, διαβάστε τις Οδηγίες διαφήμισης της Apple για την Ηπειρωτική Κίνα.

3. Απαγορευμένο περιεχόμενο

Η Apple δεν επιτρέπει το ακόλουθο Απαγορευμένο περιεχόμενο σε καμία διαφήμιση:

 • 3.1 Περιεχόμενο που προκαλεί διακρίσεις – Διαφημιστικό περιεχόμενο που προωθεί μίσος, βία, παρενόχληση ή ρατσισμό προς ένα άτομο ή μια ομάδα οποιασδήποτε φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, αναπηρίας, θρησκευτικής πεποίθησης, ηλικίας, γλώσσας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή οικονομικής κατάστασης.

 • 3.2 Συκοφαντικό περιεχόμενο – Διαφημιστικό περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή λίβελος.

 • 3.3 Βωμολοχίες – Διαφημιστικό περιεχόμενο που είναι χυδαίο ή άσεμνο, συμπεριλαμβανομένων προσβλητικών διατυπώσεων ή φράσεων.

 • 3.4 Περιεχόμενο για ενήλικες – Διαφημιστικό περιεχόμενο που προωθεί θέματα τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες ή ακατάλληλο οπτικό υλικό, παραδείγματος χάριν, πορνογραφία, Κάμα Σούτρα, ερωτικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που προωθεί το «πώς να» και άλλα σεξουαλικά παιχνίδια.

 • 3.5 Ελεγχόμενες ουσίες – Διαφημιστικό περιεχόμενο που άμεσα ή έμμεσα διευκολύνει ή προωθεί την πώληση, διανομή ή χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων καπνού, παράνομων ουσιών, ναρκωτικών, υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ή χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους.

 • 3.6 Όπλα ή πυρομαχικά – Διαφημιστικό περιεχόμενο που άμεσα ή έμμεσα διευκολύνει ή προωθεί την πώληση, διανομή ή χρήση πιστολιών, πυροβόλων όπλων, όπλων ή πυρομαχικών, εκρηκτικών υλικών ή πυροτεχνημάτων.

 • 3.7 Αμφιλεγόμενο περιεχόμενο – Διαφημιστικό περιεχόμενο που θεωρείται προσβλητικό ή παραστατικό ή περιέχει προσωπικές επιθέσεις, εκφοβισμό ή τρομοκράτηση ενός ατόμου ή μιας μεμονωμένης επιχείρησης ή ιδρύματος.

 • 3.8 Παραποιημένα έγγραφα – Παράνομο ή χωρίς άδεια διαφημιστικό περιεχόμενο που προωθεί πλαστά έγγραφα, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες αμφιβόλου νομιμότητας.

 • 3.9 Αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές – Διαφημιστικό περιεχόμενο που παρέχει αθέμιτα κίνητρα για λήψεις ή χειραγώγηση, φιλτράρισμα ή παραποίηση κριτικών, σχολίων, αγγιγμάτων ή λήψεων.

 • 3.10 Παραπλανητικά μηνύματα – Ψευδείς, δόλιοι, ανέντιμοι ή παραπλανητικοί ισχυρισμοί, συμπεριλαμβανομένων παραπλανητικών τίτλων, δηλώσεων ή απεικονίσεων, όπως:

 • Σχέδια γρήγορου πλουτισμού, «δωρεάν χρήματα» ή παρόμοιες ευκαιρίες ή προσφορές δημιουργίας εσόδων
 • Δωρεάν προσφορές και κληρώσεις, όπως «Έχετε επιλεγεί για να κερδίσετε ένα δωρεάν…»
 • «Δωρεάν είδη» που απαιτούν οποιοδήποτε είδος πληρωμής, διοικητικά έξοδα, έξοδα μεταφοράς ή άλλες χρεώσεις και, ως εκ τούτου, στην πραγματικότητα δεν είναι δωρεάν
 • 3.11 Παραπλανητικές τιμές και ισχυρισμοί τιμών – Διαφημιστικό περιεχόμενο που παραποιεί την πραγματική φύση μιας προσφοράς (οι τιμές και τυχόν ισχυρισμοί τιμών πρέπει να είναι ακριβείς ανά πάσα στιγμή).

 • 3.12 Παράνομο διαφημιστικό περιεχόμενο – Διαφημιστικό περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών της χώρας ή της περιοχής όπου προβάλλεται το διαφημιστικό περιεχόμενο.

 • 3.13 Διαφημιστικό περιεχόμενο χωρίς άδεια χρήσης – Διαφημιστικό περιεχόμενο που δεν διαθέτει τις απαραίτητες άδειες χρήσης, τα δικαιώματα ή άλλη εξουσιοδότηση που απαιτείται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών της χώρας ή της περιοχής όπου προβάλλεται το διαφημιστικό περιεχόμενο.

 • 3.14 Αμφισβητήσιμη νομιμότητα – Διαφημιστικό περιεχόμενο που προωθεί προϊόντα ή υπηρεσίες αμφισβητήσιμης νομιμότητας, για παράδειγμα, δόλια μέσα απόκτησης κωδικών πρόσβασης, συστήματα πυραμίδας, προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να παρακάμπτουν τους νόμους περί επιβολής των ορίων ταχύτητας ή προώθηση χωρών ή περιοχών που υπόκεινται σε εμπορικούς αποκλεισμούς ή κυρώσεις των ΗΠΑ.

 • 3.15 Πολιτικό περιεχόμενο – Διαφημιστικό περιεχόμενο που περιέχει ή προωθεί άμεσα ή έμμεσα πολιτικούς υποψηφίους, κατόχους αξιωμάτων, κόμματα, οργανώσεις, συγκέντρωση κεφαλαίων και εκλογικές ψήφους ή πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης που εκφράζει αντίθεση σε αυτά. Η διαφήμιση σχετικά με θέματα δημόσιας σημασίας, τα οποία μπορεί επίσης να είναι πολιτικά επίκαιρα ή ευαίσθητα, μπορεί να αξιολογηθεί κατά περίπτωση.

4. Περιορισμένο περιεχόμενο

Ορισμένο διαφημιστικό περιεχόμενο μπορεί να προβάλλεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές ή τοποθετήσεις διαφημίσεων.

Ορισμένο διαφημιστικό περιεχόμενο ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς ή να απαγορεύεται από τοπικούς νόμους.

Είστε υπεύθυνοι για τον κατάλληλο περιορισμό του διαφημιστικού σας περιεχομένου στις χώρες ή στις περιοχές όπου προβάλλεται. 

Οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν την προβολή της διαφήμισής σας σε κοινό κατάλληλης ηλικίας ή την ύπαρξη των απαραίτητων δικαιωμάτων ή αδειών για τη χώρα ή την περιοχή. Αναφέρονται σχετικά τα εξής παραδείγματα:

4.1 Αλκοόλ

 • 4.1.1 Το διαφημιστικό περιεχόμενο που προωθεί την πώληση ή την κατανάλωση αλκοόλ ή που αναφέρεται στη χρήση αλκοολούχων ποτών ενδέχεται να απαγορεύεται ή να υπόκειται σε περιορισμούς σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

 • 4.1.2 Όλο το κείμενο, οι εικόνες, το βίντεο και ο ήχος που χρησιμοποιούνται για σκοπούς προώθησης ή διαφήμισης πρέπει να απεικονίζουν άτομα και σκηνές κατάλληλες για την εκάστοτε ηλικιακή ομάδα.

4.2 Ευαίσθητο περιεχόμενο ή εικόνες

 • 4.2.1 Το περιεχόμενο ή οι εικόνες της διαφήμισης μπορεί να θεωρηθούν ευαίσθητα κατά την κρίση των ομάδων ελέγχου της Apple. Μπορεί να αποτραπεί η προβολή διαφημιστικού περιεχομένου που θεωρείται ευαίσθητο σε ορισμένες χώρες ή περιοχές ή να απαγορευτεί η πλήρης προβολή του.

4.3 Φαρμακευτικό και ιατρικό περιεχόμενο

 • 4.3.1 Το περιεχόμενο μιας διαφήμισης για φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικές συσκευές και ιατρικές υπηρεσίες μπορεί να προβάλλεται μόνο σε ενήλικες.

4.4 Τυχερά παιχνίδια με πραγματικά χρήματα

 • 4.4.1 Σε ορισμένες τοποθετήσεις διαφημίσεων απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικού περιεχομένου που επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε παιχνίδια καζίνο ή αθλητικά γεγονότα για την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα ή έπαθλα που έχουν πραγματική αξία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: παιχνίδια καζίνο, αθλητικά στοιχήματα, αθλητικά στοιχήματα fantasy και υπηρεσίες που προσφέρουν στατιστική ανάλυση για τους σκοπούς των τυχερών παιχνιδιών.

 • 4.4.2 Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία κατά την προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια. Αποτελεί ευθύνη του διαφημιζομένου να διασφαλίσει ότι διαθέτει τις σχετικές άδειες και τα δικαιώματα που απαιτούνται για τη δραστηριοποίηση στις χώρες ή στις περιοχές όπου επιλέγει να διαφημιστεί.

 • 4.4.3 Το διαφημιστικό περιεχόμενο για τυχερά παιχνίδια με πραγματικά χρήματα και σχετικές υπηρεσίες μπορεί να προβάλλεται μόνο σε ενήλικες.

 • 4.4.4 Το διαφημιστικό περιεχόμενο για τυχερά παιχνίδια με πραγματικά χρήματα επιτρέπεται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές μετά τον έλεγχο και την έγκριση της κατάλληλης άδειας διαφήμισης από την Apple.

4.5 Προσομοίωση τυχερών παιχνιδιών

 • 4.5.1 Το διαφημιστικό περιεχόμενο για εφαρμογές που μιμούνται τυχερά παιχνίδια ή παιχνίδια καζίνο, αλλά δεν προσφέρουν στους χρήστες την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα ή βραβεία που έχουν πραγματική αξία, μπορεί να προβάλλεται μόνο σε ορισμένες τοποθετήσεις διαφημίσεων και απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμό σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

4.6 Υπηρεσίες γνωριμιών/εύρεσης συντρόφου

 • 4.6.1 Σε ορισμένες τοποθετήσεις διαφημίσεων ενδέχεται να απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικού περιεχομένου για εφαρμογές που προσφέρουν υπηρεσίες γνωριμιών ή εύρεσης συντρόφου.

 • 4.6.2 Το διαφημιστικό περιεχόμενο για εφαρμογές που προσφέρουν υπηρεσίες γνωριμιών ή εύρεσης συντρόφου πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς στις χώρες ή στις περιοχές όπου επιλέγετε να διαφημιστείτε.

 • 4.6.3 Το διαφημιστικό περιεχόμενο για εφαρμογές που προσφέρουν υπηρεσίες γνωριμιών ή εύρεσης συντρόφου δεν επιτρέπεται να διεξάγει καμπάνιες σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, εκτός αν η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ενήλικες.

5. Επισκόπηση καταλληλότητας τοποθέτησης διαφήμισης

 • 5.1 Η Apple χρησιμοποιεί τόσο μη αυτόματα όσο και αυτοματοποιημένα συστήματα για να καθορίζει αν το διαφημιστικό περιεχόμενο είναι κατάλληλο για προβολή, καθώς και σε ποιες τοποθετήσεις ή/και σε ποιες χώρες ή περιοχές. Οι κύριες παράμετροι που εξετάζονται από τα αυτοματοποιημένα συστήματα είναι η συνάφεια, η ποιότητα και οι αξιολογήσεις, και όλες οι αποφάσεις ελέγχονται από μέλη της ομάδας ελέγχου περιεχομένου.

 • 5.2 Επισκόπηση καταλληλότητας ανά τοποθέτηση:

Περιεχόμενο Αποτελέσματα αναζήτησης Καρτέλα «Αναζήτηση» Καρτέλα «Σήμερα» Σελίδα προϊόντος
Αλκοόλ Επιτρέπεται* Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται
Ευαίσθητο περιεχόμενο ή εικόνες Επιτρέπεται* Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται
Φαρμακευτικό και ιατρικό περιεχόμενο Επιτρέπεται* Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται
Τυχερά παιχνίδια με πραγματικά χρήματα Επιτρέπεται* Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται
Προσομοίωση τυχερών παιχνιδιών Επιτρέπεται* Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται
Υπηρεσίες γνωριμιών ή εύρεσης συντρόφου Επιτρέπεται* Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται
Θρησκεία Επιτρέπεται* Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται
 • *Μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

6. Διαφήμιση στην καρτέλα «Σήμερα»

Οι διαφημίσεις της καρτέλας «Σήμερα» πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες διαφήμισης της Apple. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα εξής:

 • 6.1 Το όνομα και ο δευτερεύων τίτλος της εφαρμογής πρέπει να αντιστοιχούν στην τοπική γλώσσα για τη συσχετισμένη χώρα ή περιοχή όπου έχει οριστεί η προβολή της καμπάνιας σας.

 • 6.2 Το εικονίδιο, το όνομα και ο δευτερεύων τίτλος της εφαρμογής δεν πρέπει να περιλαμβάνουν εικόνες που θεωρούνται βίαιες, προσβλητικές, σεξουαλικά ευαίσθητες ή άλλως ακατάλληλες.

 • 6.3 Το εικονίδιο, το όνομα, ο δευτερεύων τίτλος και οι εικόνες της εφαρμογής δεν πρέπει να περιέχουν πιστόλια, όπλα ή σκηνές βίας.

 • 6.4 Το εικονίδιο, το όνομα και ο δευτερεύων τίτλος της εφαρμογής δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τιμές, προσφορές ή ισχυρισμούς κατάταξης.

 • Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις Οδηγίες διαφημίσεων στην καρτέλα «Σήμερα».

7. Μηχανισμοί προσφυγής

Ανατρέξτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης και τους μηχανισμούς προσφυγής που μπορεί να διατίθενται δυνάμει της Πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παρούσες Πολιτικές ανά πάσα στιγμή. Η Apple δύναται επίσης να εφαρμόσει περιορισμούς ή όρια στη διαφήμισή σας. Αν έχετε απορίες σχετικά με τις πολιτικές μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.