Appleove usluge oglašavanja
Uvjeti pružanja usluge

Datum stupanja na snagu: 8. kolovoza 2023.

OVI UVJETI PRUŽANJA USLUGE, UKLJUČUJUĆI SVE PRILOGE, DOKAZNE MATERIJALE, DODATKE ILI OSTALE DOKUMENTE KOJI NAVOĐENJEM POSTAJU NJIHOV SASTAVNI DIO („UVJETI PRUŽANJA USLUGE“ ILI „UGOVOR“), ČINE PRAVNI UGOVOR KOJI SKLAPAJU APPLE I OSOBA KOJA PRISTAJE NA OVE UVJETE PRUŽANJA USLUGE ILI NJEZIN OVLAŠTENI ZASTUPNIK, UKLJUČUJUĆI ZAPOSLENIKE, NALOGOPRIMCE, PRIMATELJE USTUPA, IMENOVANE, KONZULTANTE I UGOVORNE IZVOĐAČE (POJEDINAČNO ILI ZAJEDNIČKI „DAVATELJ SADRŽAJA“ ILI „VI“), KOJIMA SE UREĐUJE PRISTUP USLUGAMA KOJE PRUŽA APPLE ILI NJIHOVO KORIŠTENJE, A KOJE SU (I) POVEZANE S RAČUNOM KOJI STE STVORILI, KOJEMU STE PRISTUPALI ILI KOJI STE KORISTILI U VEZI S OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE, (II) POVEZANE S DISTRIBUCIJOM VAŠEG OGLASNOG SADRŽAJA (DEFINIRANOG U NASTAVKU), ILI (III) POVEZANE S BILO KOJIM DRUGIM USLUGAMA, PROGRAMIMA ILI PROIZVODIMA NA KOJE SE NAVOĐENJEM ODNOSE OVI UVJETI PRUŽANJA USLUGE (ZAJEDNIČKI „USLUGE“).

 

Ako ovdje nije drugačije naznačeno, „Apple“ znači bilo što ili sve od sljedećega, ovisno o mjestu na kojem se vaš oglasni sadržaj isporučuje putem Usluga: društvo Apple Inc., koje se nalazi na adresi One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornija 95014 za oglasni sadržaj koji se isporučuje u Sjevernoj, Srednjoj i Južnoj Americi (osim Kanade i njezinih teritorija i posjeda), uključujući teritorije i posjede Sjedinjenih Američkih Država te francuske i britanske posjede u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Karibima; društvo Apple Canada Inc., koje se nalazi na adresi Bremner Blvd. 120, Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada za oglasni sadržaj koji se isporučuje u Kanadi ili njezinim teritorijima i posjedima; društvo iTunes KK, koje se nalazi se na adresi Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokio 106-6140, Japan za oglasni sadržaj koji se isporučuje u Japanu; društvo Apple Pty Limited, koje se nalazi se na adresi Level 3, 20 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australija za oglasni sadržaj koji se isporučuje u Australiji, Novom Zelandu, uključujući otočne posjede, teritorije i povezana područja nadležnosti; društvo Apple Distribution International Ltd. („ADI“), koje se nalazi na adresi Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republika Irska za oglasni sadržaj koji se isporučuje na svim drugim mjestima.

 

Potvrđujete Appleu i suglasni ste da ste vi ili vaš zastupnik ili nalogoprimac koji sklapa ove Uvjete pružanja usluge punoljetni u pravnim sustavima u kojima imate prebivalište (najmanje 18 godina u mnogim zemljama) te da imate pravo i ovlasti za sklapanje ovih Uvjeta pružanja usluge u svoje ime te da ako vaš zastupnik ili nalogoprimac sklapa ove Uvjete pružanja usluge u ime vas kao društva, organizacije, obrazovne ustanove ili agencije, tijela ili državnog odjela, da takav zastupnik ili nalogoprimac ima pravo i ovlasti pravno vas obvezati na sve uvjete i obveze ovih Uvjeta pružanja usluge.

 

Prihvaćate to da pristajete na ove Uvjete pružanja usluge i da ćete ih se pridržavati kako su prikazani; Apple ne pristaje na izmjene, dopune ili brisanja i može uskratiti pristup Uslugama zbog nepridržavanja bilo kojeg dijela ovih Uvjeta pružanja usluge ili iz bilo kojeg drugog razloga po vlastitom nahođenju.

 

VERZIJA OVOG UGOVORA NA ENGLESKOM JEZIKU BIT ĆE IZVORNIK, MJERODAVNI INSTRUMENT I DOGOVOR STRANAKA. AKO APPLE UČINI OVAJ UGOVOR DOSTUPNIM NA BILO KOJEM DRUGOM JEZIKU OSIM ENGLESKOG, VERZIJA NA ENGLESKOM JEZIKU MJERODAVNA JE I PREVLADAVA U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA S BILO KOJIM PRIJEVODOM NA BILO KOJI DRUGI JEZIK.

 

Uzimajući u obzir prethodno navedeno i uzajamna obećanja i ugovore koji su ovdje navedeni, vi i Apple (zajednički „ugovorne strane“) ugovarate kako slijedi:

 

1.    Pristup. Pristup Uslugama pruža se, prema vlastitom nahođenju tvrtke Apple, samo davatelju sadržaja koji ima jedan ili više valjanih ugovora s Appleom ili Appleovim povezanim društvima koji se odnose na: (a) davatelja sadržaja čiji se materijali poslužuju u vlasništvu (definirano u nastavku) ili (b) druge osobe ili entitete koje Apple odredi prema vlastitom nahođenju.

 

2.    Zahtjevi sustava. Korištenje Usluga može zahtijevati kompatibilni hardver, pristup internetu i/ili mobilnom uređaju, određeni softver te povremena ažuriranja ili nadogradnje. Naknade se mogu primjenjivati na zahtjeve sustava davatelja sadržaja. Budući da korištenje Usluga može uključivati hardver, softver i pristup internetu i/ili mobilnom uređaju, izvedba ovih čimbenika može utjecati na vašu mogućnost korištenja Usluga. Preporučuje se brzi internetski i/ili mobilni pristup. Prihvaćate i suglasni ste da su takvi zahtjevi sustava, koji se mogu povremeno mijenjati, vaša odgovornost. Nadalje prihvaćate i pristajete na to da Usluge predstavljaju komercijalne usluge za komercijalnu upotrebu.

 

3.    Ostali ugovori. Svi drugi ugovori između Applea i vas koji su na snazi (zajednički „Ostali ugovori“) zasebni su u odnosu na ove Uvjete pružanja usluge. Osim ako je pisanim putem ovdje ili u drugim ugovorima drukčije određeno, ovi se Uvjeti pružanja usluge ni u kojem slučaju neće smatrati uvjetima drugih ugovora i obratno. Nijedno kršenje ovih Uvjeta pružanja usluge neće predstavljati kršenje bilo kojeg drugog Ugovora i obratno. Prihvaćate i slažete se da izvršavanje vaših obveza prema ovim Uvjetima pružanja usluge neće biti uvjetovano Appleovim sklapanjem bilo kakvih daljnjih ugovora ili davanjem dodatnih izjava ili jamstava u vezi s Uslugama.  

 

4.    Vaši podaci. Prihvaćate da ćete pružiti točne, aktualne i potpune podatke, uključujući one potrebne za registraciju kod Applea za usluge ili za korištenje usluga te tijekom korištenja usluga, uključujući, bez ograničenja, tvrtku društva, fizičku adresu, podatke o plaćanju za društvo, relevantne porezne podatke (uključujući porezni broj ili potvrdu itd.) ili druge tražene podatke (zajednički „Podaci o poslovnim korisnicima“). Prihvaćate i suglasni ste da će za vaše korištenje Uslugama biti potrebno da vam Apple šalje poruke na e-mail adrese ili druge načine komunikacije koje pružite Appleu. Slažete se da vam Apple može slati priopćenja, bilo e-mailom ili na neki drugi način, uključujući bez ograničenja obavijesti i fakture (ili druge materijale koji se odnose na naplatu), na engleskom jeziku. Ovime potvrđujete svoju sposobnost čitanja i razumijevanja komunikacija na engleskom jeziku ili svoju praktičnu mogućnost da se komunikacija na engleskom jeziku prevede na jezik po vašoj želji ili na onaj koji nalaže pravni poredak kojemu ste podložni, bez ikakvih troškova za Apple. Ovim potvrđujete da su svi podaci o poslovnim korisnicima koje ste već dali Appleu (uključujući, bez ograničenja, u postupku prijave kod Applea ili pri prethodnom korištenju Uslugama) bili točni, aktualni i potpuni. Nadalje, pristajete na održavanje i ažuriranje svojih podataka o poslovnim korisnicima prema potrebi kako bi bili točni, ažurni i potpuni. Razumijete i prihvaćate da propust u pružanju, ažuriranju i održavanju točnih, aktualnih i cjelovitih podataka u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge može u bilo kojem trenutku dovesti do obustave ili ukidanja vašeg pristupa Uslugama ili korištenja Uslugama. Prihvaćate i suglasni ste da Apple može u svojoj evidenciji zadržati vaše podatke o poslovnim korisnicima i podatke koji se odnose na vaše podatke o poslovnim korisnicima, vaš račun i vaše korištenje Uslugama, uključujući, kako to zahtijevaju zakoni i propisi pravnoga poretka područja u kojemu imate prebivalište ili u kojemu se nalazite ili kojemu ste podložni te pravnoga poretka svakoga područja u kojemu se prikazuju vaše kampanje ili oglasni sadržaj, u skladu s Appleovim pravilima o privatnosti, dostupnima na stranici apple.com/privacy i da takvo zadržavanje može potrajati i nakon vašeg prestanka korištenja Uslugama.

 

5.    Račun i lozinka. Kao registrirani korisnik Usluga možda ćete morati otvoriti račun za korištenje Uslugama („Račun“). Sami ste odgovorni za svoj račun, uključujući održavanje povjerljivosti i sigurnosti svog računa. Ne smijete nikom drugome otkriti podatke o svom računu, dopustiti nekomu da se koristi vašim računom ili koristiti se bilo čijim tuđim računom bez ovlaštenja. U potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju na vašem računu ili putem njega, uključujući one aktivnosti za koje ovlastite Apple ili naložite Appleu da ih obavi u vaše ime i pristajete odmah obavijestiti Apple o bilo kojem neovlaštenom korištenju svojim računom ili o bilo kojem drugom kršenju sigurnosti. Apple ne snosi odgovornost ni za kakve gubitke proizišle iz neovlaštenog ili nepravilnog korištenja vašim računom.

 

6.    Usluge oglašavanja.

 

a.    Pregled. Nakon prihvaćanja ovih Uvjeta pružanja usluge i nakon dovršetka drugih postupaka ili odobrenja koja Apple može zahtijevati, možete se koristiti Uslugama za postavljanje, upravljanje i plaćanje Appleu za oglasne kampanje („Kampanje“) u kojima će Apple isporučiti vaš oglasni sadržaj, uključujući prikazane proizvode, usluge i aktivnosti te izričite ili prešutne tvrdnje („Oglasni sadržaj“) na relevantnim Appleovim softverskim aplikacijama ili Appleovim uređajima (zajednički „Imovina“).

 

b.   Ciljanje. Razumijete i slažete se da vam Apple može ponuditi mogućnost odabira, implementacije ili korištenja značajki ili funkcionalnosti Usluga kako bi vam pomogao u optimizaciji ili ciljanju prikazivanja vašeg oglasnog sadržaja, uključujući bez ograničenja: (I) kreativni sadržaj oglasa, (II) odluke o prometu i/ili ciljanju oglasa, uključujući odabir ključnih riječi, ponude i segmente, (III) imovinu, (IV) odredišta na koja oglasni sadržaj može usmjeravati gledatelje (npr. preuzimanja aplikacija, URL-ovi, odredišne stranice) i (V) povezane URL-ove i preusmjeravanja te usluge i proizvode koji se oglašavaju na tim URL-ovima i preusmjeravanjima (zajednički „Ciljanje“). Ciljanje može, ali ne mora biti dostupno na bilo kojoj ili svoj imovini i za bilo koje ili sve vaše kampanje ili oglasne sadržaje. Ondje gdje je to primjenjivo, Apple i njegova povezana društva mogu vam staviti na raspolaganje određene neobvezne značajke povezane s ciljanjem, kao što su prijedlozi ili preporuke u vezi s ključnim riječima ili ponudama na dražbi, koje su namijenjene da vam pomognu u odabiru i generiranju ciljanja. Razumijete i suglasni ste da niste obvezni implementirati, koristiti, ovlastiti korištenje ili pouzdati se u bilo koju značajku za ciljanje i, prema potrebi, možete pristati na korištenje tim značajkama ili od njega odustati. RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA ĆE VAŠA IMPLEMENTACIJA, KORIŠTENJE, OVLAŠTENJE, POUZDANJE U BILO KAKVO CILJANJE I ODLUKE KOJE SE NA NJ ODNOSE, UKLJUČUJUĆI SVE NEOBVEZNE ZNAČAJKE CILJANJA, BILO DA SE IMPLEMENTIRAJU ILI NE KORIŠTENJEM ZNAČAJKI ILI FUNKCIONALNOSTI USLUGA, BITI VAŠA ISKLJUČIVA ODGOVORNOST ZA KOJU SNOSITE ISKLJUČIVU ODGOVORNOST I MORATE SE PRIDRŽAVATI SVIH PRIMJENJIVIH ZAKONSKIH I REGULATORNIH ZAHTJEVA, UKLJUČUJUĆI ZAHTJEVE PRAVNOGA PORETKA PODRUČJA U KOJEMU IMATE PREBIVALIŠTE ILI U KOJEMU SE NALAZITE ILI KOJEMU STE PODLOŽNI TE PRAVNOGA PORETKA SVAKOGA PODRUČJA U KOJEMU SE PRIKAZUJU VAŠE KAMPANJE ILI OGLASNI SADRŽAJ. Nadalje razumijete i prihvaćate da se usluge i značajke za ciljanje i bilo koji njihov aspekt pružaju i mogu mijenjati, obustaviti ili ukinuti po Appleovu isključivom vlastitom nahođenju. U skladu s navedenim, ovlašćujete Apple da implementira sve ciljanje koje odaberete, implementirate ili koristite.

 

c.    Beta, oglasni eksperimenti, testiranje. Prihvaćate i suglasni ste da Apple ili njegova povezana društva mogu, uz ili bez obavijesti vama, provoditi, sudjelovati u ili implementirati testove ili eksperimente koji mogu, izravno ili neizravno, upotrebljavati ili utjecati na vaše kampanje ili oglasne sadržaje ili na drugi način utjecati na vaše korištenje Uslugom („Testiranje“), na koje se, osim ako nije drukčije dogovoreno, primjenjuju ovi Uvjeti pružanja usluge. Prihvaćate da nećete otkriti nikakve informacije koje nisu javne u vezi s takvim testiranjem i povezanim programima, proizvodima ili značajkama, uključujući njihovo postojanje.

 

d.   Podaci oglašivača. U onoj mjeri u kojoj vam neke značajke ili funkcionalnosti Usluga omogućuju da Appleu pružite informacije o svojim kupcima, proizvodima i uslugama („Podaci oglašivača“) radi korištenja ciljanjem, a vi ih odlučite koristiti, prihvaćate i slažete se da se Apple može koristiti vašim podacima oglašivača u svrhu ispunjavanja vašeg ciljanja. Nadalje prihvaćate i pristajete da ste isključivo vi odgovorni za sigurnost i povjerljivost svojih podataka oglašivača (u skladu s Appleovim jamstvom u odjeljku 6(h) ovdje), imate potrebne dozvole i suglasnosti (po potrebi) za korištenje i pružanje svojih podataka oglašivača, obvezujete se da ćete podatke o oglašivaču koristiti putem Usluga samo u slučajevima u kojima imate zakonite, dopuštene svrhe, a podatke oglašivača uklonit ćete iz svih Appleovih sustava i imovine koju koristite u vezi s Uslugama ako te podatke više ne namjeravate koristiti u vezi s Uslugama. Nadalje prihvaćate i suglasni ste da Apple može koristiti podatke o vašem korištenju Usluga i vašim interakcijama s Appleom u vezi s Uslugama, uključujući podatke oglašivača i podatke o poslovnim korisnicima, u svrhu pružanja, procjene, izmjene ili poboljšanja Usluga i za komunikaciju o Uslugama. Nadalje prihvaćate i pristajete da Apple može imati dužnost objaviti ili otkriti podatke koji se odnose na vaše korištenje Usluga, vaš oglasni sadržaj ili vaše kampanje (uključujući Appleovu odluku da neće prikazivati vaš oglasni sadržaj ili kampanje, ili da obustavi, ukine ili ograniči prikazivanje vašeg oglasnog sadržaja ili kampanja), a Apple ne snosi nikakvu odgovornost prema vama u vezi s bilo kojom objavom ili otkrivanjem za koje Apple u dobroj namjeri smatra da su potrebni u skladu s tom dužnošću.

 

e.    Pravo odbijanja oglasnog sadržaja. Apple zadržava pravo: (I) odbijanja, uklanjanja, poništavanja, neodobravanja ili ukidanja odobrenja za bilo koji oglasni sadržaj, kampanju ili ciljanje u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja Appleovo uvjerenje da postavljanje sadržaja oglasa može Apple podvrgnuti kaznenoj ili građanskoj odgovornosti, može kršiti Uvjete pružanja usluge, kršiti Appleova pravila ili biti u suprotnosti s Appleovim poslovnim interesima; (II) zatražiti izmjene oglasnog sadržaja, uključujući kao uvjet za odobrenje za širenje ili nastavak širenja i (III) razumno označiti ili odrediti oglasni sadržaj kao reklamni ili promotivni materijal u skladu s primjenjivim zakonima, propisima ili praksom u djelatnosti, ili izmijeniti vaš oglasni sadržaj na nematerijalni način, uključujući bez ograničenja zumiranje ili obrezivanje, u mjeri koja je opravdano potrebna za pružanje usluga. Bez obzira na prethodno navedeno, vi ste jedini odgovorni za svoj oglasni sadržaj koji ste pružili Appleu. Također razumijete i suglasni ste da neki oglasni sadržaj, davatelji sadržaja ili materijali u vlasništvu davatelja sadržaja ili proizvodi i/ili usluge oglašivača možda ne ispunjavaju uvjete za promociju putem Usluga. Činjenica da Apple nije odbio, uklonio ili otkazao bilo koji oglasni sadržaj ni na koji način ne predstavlja odricanje, smanjenje ili ograničenje vaših odgovornosti i obveza prema ovim Uvjetima pružanja usluge niti će na bilo koji drugi način utjecati na njih. Ništa u ovom Ugovoru ili Appleovu pružanju Usluga ne tumači se kao Appleova podrška bilo kojem od vaših oglasnih sadržaja.

 

f.    Ograničena licenca za oglasni sadržaj. Ovime Appleu dajete neekskluzivnu, u cijelosti plaćenu licencu bez tantijema valjanu u cijelom svijetu za pohranu, korištenje, reprodukciju, izmjenu (samo u svrhu formatiranja), prijenos, izvedbu i prikaz oglasnog sadržaja (za koji se smatra da uključuje sav sadržaj, uključujući tekst, audio, video, slike, isporučive stavke, digitalne datoteke, web-stranice, žigove, značajke robne marke ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo koje se u njemu nalazi ili mu se iz njega može pristupiti): (i) u svrhe isporuke Usluga, uključujući bez ograničenja testiranje, (ii) kako je potrebno prema svim primjenjivim zakonima ili propisima ili (iii) kako je izričito dopušteno ovim Uvjetima pružanja usluge.

 

g.   Izjave, jamstva i obećanja davatelja sadržaja. Izjavljujete, jamčite i suglasni ste da: (I) imate punu ovlast za preuzimanje i izvršavanje svojih obveza iz ovih Uvjeta pružanja usluge, a na Appleov zahtjev, možete pokazati i odmah pokazujete takvu ovlast i/ili ovlaštenje na Appleovo zadovoljstvo, te shvaćate i prihvaćate da će se vaš propust smatrati značajnom povredom ovih Uvjeta pružanja usluge; (II) vaši postupci i postupci u pristupu ili korištenju usluga, vašeg oglasnog sadržaja i podataka oglašivača jesu i ostaju u potpunosti u skladu sa svim važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima, uključujući one iz pravnoga poretka područja u kojemu imate prebivalište ili u kojemu se nalazite ili kojemu ste podložni te pravnoga poretka svakoga područja u kojemu se prikazuju vaše kampanje ili oglasni sadržaj; (III) STE VI, ŠTO SE TIČE VAS I APPLEA, ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA OGLASNI SADRŽAJ, PODATKE OGLAŠIVAČA I CILJANJE; (IV) imate potrebna prava, ovlaštenja, dozvole i suglasnosti za dopuštanje svih korištenja oglasnog sadržaja i podataka oglašivača u vezi s uslugama i za dopuštanje Appleova korištenja sadržaja oglasa i podataka oglašivača u sklopu pružanja usluga; (V) možete i dužni ste ukloniti sav oglasni sadržaj ili podatke oglašivača ako i u toj mjeri u kojoj više nemate sva potrebna prava, ovlaštenja, dopuštenja ili pristanak za korištenje takvog oglasnog sadržaja ili podataka oglašivača; (VI) nećete generirati automatske, lažne ili nevaljane klikove, propagacije oglasa ili druge radnje niti ćete za to ovlastiti bilo koju stranu; (VII) nećete svjesno prekršiti ni zaobići nijednu sigurnosnu mjeru; (VIII) VAŠI ODABIRI I ODLUKE U VEZI S CILJANJEM, AKO IH BUDE, MORAJU BITI POTPUNO SUKLADNI SVIM MJERODAVNIM ZAKONSKIM I REGULATIVNIM ZAHTJEVIMA, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE ZAHTJEVE I OGRANIČENJA U VEZI S IZBOROM, IMPLEMENTACIJOM ILI KORIŠTENJEM KLJUČNIH RIJEČI IZ PRAVNOGA PORETKA PODRUČJA U KOJEMU IMATE PREBIVALIŠTE ILI U KOJEMU SE NALAZITE ILI KOJEMU STE PODLOŽNI TE PRAVNOGA PORETKA SVAKOGA PODRUČJA U KOJEMU SE PRIKAZUJU VAŠE KAMPANJE ILI OGLASNI SADRŽAJ; (IX) nijedan dio podataka oglašivača ili oglasnoga sadržaja ni njihovo korištenje ne čini niti će činiti sljedeće: (A) kršiti autorska prava, patente, žigove, poslovne tajne ili druga prava intelektualnog vlasništva ili vlasnička prava trećih strana; (B) kršiti bilo koji zakon, uredbu ili propis, uključujući, bez ograničenja, zakone i propise koji reguliraju kontrolu izvoza i primjenjive sankcije; (C) biti klevetnički; (D) biti pornografski ili opsceni; ili (E) sadržavati zlonamjerni softver, špijunski softver, viruse, trojanske konje, crve, tempirane bombe, ucjenjivački softver ili druge slične štetne programe; (X) ste pribavili sva primjenjiva odobrenja, licence i dozvole potrebne za oglasni sadržaj, podatke oglašivača i proizvode i/ili usluge oglašivača, kao i za vaše korištenje istih, te ste odgovorni za održavanje takvih odobrenja, licenci i dozvole u punoj snazi i učinku tijekom trajanja ovih Uvjeta pružanja usluge; i (XI) ako pristupate, koristite ili implementirate Usluge u ime treće strane (na primjer, kao nalogoprimac ili davatelj usluga): (i) jeste i morate biti zakonski ovlašteni za pristup, korištenje ili implementaciju Usluga u ime svake treće strane u tom svojstvu; (ii) vaš pristup, korištenje ili implementacija Usluga ne smije prekoračiti zakonsko ovlaštenje koje je dala svaka takva treća strana; (iii) svaku takvu treću stranu morate obvezati na ove Uvjete pružanja usluge, a ako iz bilo kojeg razloga niste obvezali neku takvu treću stranu na ove Uvjete pružanja usluge, odgovorni ste za izvršavanje bilo koje obveze koju bi svaka takva treća strana imala prema ovim Uvjetima pružanja usluge; i (iv) ovlašćujete Apple da komunicira sa svakom takvom trećom stranom prema razumnoj potrebi, uključujući provjeru ovlaštenja navedenih u odjeljku 6(g)(XI)(i)-(iii) ili pružanje informacija ili materijala potrebnih prema mjerodavnim zakonima ili propisima, a Appleu morate pomagati u takvim komunikacijama na Appleov zahtjev.

 

h.   Appleovo jamstvo. Apple izjavljuje i jamči: (I) da ima punu ovlast za preuzimanje i izvršavanje svojih obveza prema ovim Uvjetima pružanja usluge; i (II) da se Usluge obavljaju profesionalno. Ako nije drugačije navedeno, jedini pravni lijek za kršenje prethodno navedenih jamstava naveden je u odjeljku 9. (g) ovih Uvjeta pružanja usluge.

 

i.     Dozvola za marketing. Slažete se da vam Apple može slati marketinška priopćenja u vezi s Uslugama. Apple može zatražiti, a vi se slažete da nećete nerazumno odbiti dozvolu za korištenje oglasnog sadržaja, uključujući sve žigove i logotipove sadržane u oglasnom sadržaju, u promotivne svrhe u Appleovim marketinškim materijalima. Apple mora u pisanom obliku odobriti svako priopćenje za tisak ili najavu koji se odnose na ove Uvjete pružanja usluge, oglasni sadržaj ili vaš odnos s Appleom.

 

j.     Appleovi žigovi. Ne smijete koristiti Appleove robne žigove, uslužne žigove, trgovačke nazive, logotipove ili druge komercijalne oznake ili oznake proizvoda u bilo koju svrhu bez pribavljanja Appleova prethodnog pisanog pristanka. Sva druga prava koja se odnose na žigove (uključujući zakonska prava) izričito su izuzeta u mjeri dopuštenoj zakonom.

 

k.    Izvještajni mjerni podaci. Ako Apple ponudi, pruži ili učini dostupnim izvještavanje ili analitiku o izvedbi vaših kampanja („izvještajni mjerni podaci“), prihvaćate i suglasni ste da će što se tiče ugovornih strana takvi izvještajni mjerni podaci biti konačna i obvezujuća mjera Appleove izvedbe o pružanju Usluga, te da nijedni drugi izvještajni podaci, bilo treće strane ili neki drugi, nisu dopušteni u vezi s Uslugama; prethodno pod uvjetom da Apple ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti, prikladnosti ili pouzdanosti izvještajnih mjernih podataka, uključujući, bez ograničenja, propagacije oglasa, konverzije i dodire u vezi s Uslugama.

 

l.     Korištenje podataka. Apple će imati pravo prikupljati i koristiti sve podatke o aktivnostima koji se odnose na korisnike u vezi s Uslugama. Ti se podaci koriste za analizu, izvještavanje i poboljšanje Usluga. Svi podaci koje Apple prikupi u vezi s Uslugama obrađivat će se i koristiti u skladu s njegovim javno objavljenim Pravilima o privatnosti, dostupnima na web-stranici apple.com/privacy.

 

m.  Usklađenost sa specifikacijama, smjernicama za sadržaj i smjernicama za pravila. Prihvaćate da ćete se pridržavati uputa, zahtjeva, uvjeta, specifikacija i smjernica za pravila i sadržaj koje Apple pruži u vezi s Uslugama, uključujući, bez ograničenja, tehničke specifikacije i smjernice za pravila i sadržaj koje Apple pruži ili učini dostupnima, uključujući sve dostupne u searchads.apple.com/terms i/ili ads.apple.com/cn/terms (jedni i drugi navođenjem postaju sastavni dio ovih Uvjeta pružanja usluge, a Apple ih s vremena na vrijeme može izmijeniti) i koje pristajete redovito posjećivati i pregledavati. Isključivo ste odgovorni za odgovarajući sadržaj, format, funkcioniranje i ažuriranje oglasnog sadržaja koji ste poslali ili koji se na drugi način koristi u vezi s Uslugama. Za oglašavanje u trgovini App Store potvrđujete da promjene vašeg podneska u trgovini App Store (npr. cijena, opis itd.) mogu utjecati na vaš oglasni sadržaj te da može potrajati do šesnaest (16) sati da bi se takve promjene u trgovini App Store odrazile u Uslugama. Što se tiče odnosa između ugovornih strana, odgovorni ste za sve troškove nastale u vezi s razvojem, certifikacijom i odobrenjem oglasnog sadržaja.

 

n.   Odnos između strana. Ovi Uvjeti pružanja usluge stvaraju neovisni ugovorni odnos između vas i Applea. Ovi Uvjeti pružanja usluge ne stvaraju nikakav radni odnos, agencijski odnos, partnerstvo, zajedničko ulaganje, fiducijarnu dužnost ili bilo koji drugi oblik pravnog povezivanja između vas i Applea i nećete tvrditi suprotno, bilo izričito, implicirano, naizgled ili na neki drugi način.

 

o.   Tajnost podataka. S vremena na vrijeme, neka strana (kao „Otkrivatelj“) može otkriti ili učiniti dostupnim drugoj strani (kao „Primatelju“), u bilo kojem obliku (npr. pisani, usmeni, vizualni, elektronički ili bilo koji drugi materijalni ili nematerijalni oblik), određene nejavne, vlasničke i povjerljive informacije ili materijale, bez obzira jesu li označeni ili određeni kao povjerljivi ili ne („Povjerljivi podaci“). Povjerljivi podaci obuhvaćaju, bez ograničenja, nejavne, vlasničke i povjerljive podatke o poslovnom odnosu između vas i Applea, Appleovu pružanju Usluga i rezultatima njihova korištenja te o svim raspravama povezanima s time (npr. nejavne tarife proizvoda, marketinški planovi), izvještajne mjerne podatke i bilo koje drugo Appleovo intelektualno vlasništvo (definirano u nastavku). Bez obzira na prethodno navedeno, povjerljivi podaci ne obuhvaćaju podatke: (I) koji su sada ili naknadno postanu općenito dostupni javnosti bez krivnje ili kršenja od strane primatelja; (II) za koje primatelj može dokazati da ih je s pravom posjedovao prije nego što ih je otkrivatelj otkrio; (III) koje je primatelj neovisno razvio bez korištenja povjerljivih podataka; i (IV) koje primatelj s pravom dobije od treće strane koja ih ima pravo bez ograničenja prenijeti ili otkriti primatelju. Osim toga, povjerljivi podaci ne smiju obuhvaćati slobodan softver i softver otvorenog koda („FOSS“) uključen u Usluge i popraćen uvjetima licenciranja koji ne nameću obveze povjerljivosti za korištenje ili otkrivanje takvog FOSS-a. Ništa u ovim Uvjetima pružanja usluge ne obvezuje nijednu stranu na otkrivanje bilo kojih povjerljivih podataka.

 

p.   Obveze u vezi s povjerljivim podacima. Podložno dodjelama dopuštenja i licenci koje su ovdje izričito navedene i bez njihova ograničavanja, primatelj je suglasan da: (I) zaštiti povjerljive podatke otkrivatelja, koristeći barem isti stupanj pažnje koji koristi za zaštitu vlastitih povjerljivih i vlasničkih podataka slične važnosti, ali ne manje od razumnog stupnja pažnje, (II) koristi povjerljive podatke otkrivatelja isključivo u svrhu ispunjavanja svojih obveza i ostvarivanja svojih prava prema ovim Uvjetima pružanja usluge i ni pod kojim okolnostima u vlastitu korist ili dobrobit bilo koje treće strane i (III) ne otkriva, objavljuje ili širi povjerljive podatke nikomu osim onim zaposlenicima i konzultantima koji ih moraju znati kako bi postigli tu svrhu i koji su vezani ovim Uvjetima pružanja usluge, koji zabranjuju neovlašteno otkrivanje ili korištenje povjerljivih podataka. Primatelj će biti odgovoran za svako kršenje uvjeta ovog odjeljka, uključujući od strane svojih zaposlenika ili konzultanata. Primatelj može otkriti povjerljive podatke u mjeri koja je propisana zakonom, pod uvjetom da primatelj uloži razumne napore da otkrivatelja obavijesti o takvom zahtjevu prije takvog otkrivanja i poduzme razumne korake u cilju zaštite postupanja s povjerljivim podacima.

 

q.   Vlasništvo. Ako ovdje nije drugačije naznačeno, između Applea i davatelja sadržaja, davatelj sadržaja zadržava sva prava, vlasništvo i interes, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva, na bilo koji oglasni sadržaj koji ste poslali pod uvjetom da oglasni sadržaj ne sadrži Appleove povjerljive podatke ili Appleovo intelektualno vlasništvo, uključujući kod, alate i tehnologiju koji se koriste u vezi s Uslugama ili imovinom („Appleovo intelektualno vlasništvo“). Apple zadržava sva prava, vlasništvo i interese nad: (I) Appleovim intelektualnim vlasništvom; i (II) svim analizama, izvještajima, podacima i ostalim informacijama koje je Apple razvio u vezi s korištenjem Usluga, bez obzira na to jesu li otkriveni davateljima sadržaja ili ne.

 

r.    Privatnost i sigurnost osobnih podataka.

 

Ako u bilo kojem trenutku utvrdite da vam bilo koja značajka ili funkcionalnost Usluga omogućuje prikupljanje podataka koji omogućuju identifikaciju („Osobni podaci“), dužni ste: (I) odmah obavijestiti Apple pisanim putem; (II) održavati stroge mjere povjerljivosti i sigurnosti radi zaštite osobnih podataka; (III) ne otkriti osobne podatke bilo kojoj drugoj strani; (IV) odmah obavijestiti Apple ako postoji bilo kakva potencijalna ili stvarna povreda sigurnosti koja uključuje osobne podatke; (V) biti u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i međunarodnim ugovorima koji se odnose na osobne podatke, uključujući one koji su primjenjivi na prijenose osobnih podataka iz Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske u područje pravnog poretka za koji Europska komisija ili, ako je to relevantno, švicarski Savezni povjerenik za zaštitu podataka i informacije nisu utvrdili da osigurava odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

 

U skladu s Appleovim pravilima o praćenju, prihvaćate da u vezi s Uslugama nećete, niti ćete pokušati pristupiti, koristiti ili na bilo koji drugi način obrađivati bilo koje podatke koji se mogu koristiti za praćenje bilo kojeg pojedinca ili uređaja, osim s korisnikovim izričitim dopuštenjem putem API-jeva za transparentnost praćenja u aplikacijama. Praćenje je definirano Appleovim pravilima i smjernicama, uključujući na stranici developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s.    Poticaji. Apple može po vlastitom nahođenju ponuditi poticaje, uključujući bodove, promocije, popuste ili druge novčane ili nenovčane ponude, vama ili drugim kvalificiranim korisnicima Usluga, a u vezi s Uslugom. Vaše prihvaćanje ili korištenje takvih poticaja podliježe ovim Uvjetima pružanja usluge i Uvjetima i odredbama za promotivne bodove Appleovih usluga oglašavanja (dostupno na stranici searchads.apple.com/promo-terms i/ili ads.apple.com/cn/promo-terms/english i navođenjem postaju sastavni dio ovih Uvjeta pružanja usluge). Prihvaćate i suglasni ste da su na pružanje ili korištenje Usluga uključeni takvi poticaji i da bi na njih mogli utjecati, uključujući troškove i cijene utvrđene putem dražbi ili drugih mehanizama određivanja cijena. 

 

7.    Plaćanje usluga.

 

a.    Kao naknadu za Usluge prihvaćate da ćete Appleu platiti, i suglasni ste da Apple može teretiti vaš način plaćanja, za sve troškove i naknade povezane sa svim kampanjama koje kupite ili implementirate putem Usluga, bez popusta i promocija koje vam nudi Apple, kao i sve dodatne iznose (uključujući poreze i zakašnjele naknade, prema potrebi) koji mogu nastati od ili u vezi s vašim oglasnim sadržajem, kampanjama, korištenjem usluga ili vašim računom. Izjavljujete, jamčite i prihvaćate da (I) svi primjenjivi načini plaćanja povezani s vašim računom ili vašim korištenjem Usluga, uključujući, bez ograničenja, račune za kreditne kartice, račune za debitne kartice, bankovne račune, račune za e-novčanike i autodebitne račune moraju biti valjano ovlašteni za takvo vaše korištenje u skladu sa svim važećim zakonima, (II) ako povežete ili koristite način plaćanja koji glasi na vašeg ovlaštenog zastupnika, ako to nalaže mjerodavni zakon, morate pružiti valjano ovlaštenje ili imati sklopljen valjan ugovor sa svojim zastupnikom za takvo korištenje, uključujući za odgovarajuće povrate, te morate na zahtjev pružiti potvrdu takvog ovlaštenja ili ugovora, (III) što se tiče odnosa između ugovornih strana, isključivo ste odgovorni za osiguravanje, pribavljanje i potvrdu ovdje navedenih ovlaštenja i (IV) neovisno o korištenom načinu plaćanja, snosite punu odgovornost za sva plaćanja dospjela u vezi s oglasnim sadržajem, kampanjama, svojim korištenjem usluga ili svojim računom. Odgovorni ste za pravovremeno plaćanje svih naknada i za pružanje Appleu valjanog načina plaćanja za sve naknade. Slažete se da Apple može teretiti vaš način plaćanja u bilo kojem trenutku nakon što se bilo koji dio Usluga stvarno isporuči.

 

b.   Sva plaćanja i izvještavanja vezana uz Usluge bit će izražena u valuti koju odaberete na svom računu ili na neki drugi način u vezi s korištenjem usluga. Međutim, od Applea se neće tražiti da podržava više od jedne valute po računu, neovisno o lokaciji na kojoj se takve Usluge pružaju. Prihvaćate i suglasni ste da Apple možda neće moći učiniti dostupnom za fakturiranje ili plaćanje valutu koju preferirate ili koristite u uobičajenom tijeku poslovanja ili valutu koja je dostupna ili je obvezna u području pravnog poretka u kojem imate prebivalište ili u kojem se nalazite ili kojemu ste podložni. Izričito pristajete i potvrđujete svoju mogućnost zakonite transakcije s Appleom u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge u skladu sa zahtjevima i ograničenjima u vašoj nadležnosti u vezi s valutama i plaćanjima, uključujući ona koja se odnose na platne prijenose (uključujući prekogranične platne prijenos), plaćanja kreditnom karticom i plaćanja na produženjima kredita u valuti ili valutama koje vam Apple učini dostupnima.

 

c.    Za vašu upotrebu Usluga nužna je sposobnost zaključivanja ugovora i/ili izvršavanja transakcija elektroničkim putem. POTVRĐUJETE DA VAŠI ELEKTRONIČKI PODNESCI PREDSTAVLJAJU VAŠ UGOVOR I NAMJERU DA SE OBVEŽETE I PLATITE TAKVE UGOVORE I TRANSAKCIJE I DA STE OVLAŠTENI DA SKLAPATE TAKVE UGOVORE I TRANSAKCIJE. VAŠ UGOVOR I NAMJERA DA SE OBVEŽETE ELEKTRONIČKIM PODNESCIMA ODNOSI SE NA SVE ZAPISE U VEZI SA SVIM TRANSAKCIJAMA U KOJE UĐETE ILI KORIŠTENJEM USLUGA. Apple zadržava pravo zatvoriti vaš račun ili, ako drugim ugovorima nije inače zabranjeno, bilo koji drugi Appleov račun i zatražiti alternativni oblik plaćanja ako je način plaćanja prijevarom pribavljen ili korišten u vezi s Uslugama. Kako biste pristupili svojim elektroničkim zapisima i zadržali ih, možda će biti potrebno da imate određeni hardver i softver, koji su isključivo vaša odgovornost.

 

d.   Prihvaćate i slažete se da, osim ako nije drugačije naznačeno ovdje ili u pisanom obliku od strane Applea: (I) Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K., Apple Pty Limited i ADI su svi ovlašteni pružati vam usluge ovisno o lokaciji na kojoj se vaš oglasni sadržaj isporučuje korištenjem Usluga; (II) Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K. i Apple Pty Limited svi su društvu ADI dodijelili ovlastima prikupljanja plaćanja u njihovo ime za Usluge koje je svaki od njih pružio i fakturirao; (III) ADI je ovlašten i može naplatiti plaćanje od vas u svoje ime i u ime društava Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K. i Apple Pty Limited; (IV) fakture ili drugi oblici naplate za Usluge koje je izdao jedan ili više od pet Appleovih subjekata navedenih u ovom dokumentu mogu vas uputiti da podnesete plaćanja ADI-ju ili drugom Appleovu povezanom društvu; i (V) sva takva plaćanja izvršit ćete prema naznačenom primatelju prema uputama.

 

e.    Porezi. Apple vam može fakturirati sve primjenjive poreze, namete, carine, troškove, naknade, odbitke ili bilo kakve naknade s jednakim učinkom, koje je nametnulo bilo koje porezno tijelo za Usluge koje vam Apple pruža u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge, uključujući, bez ograničenja, porez na promet, porez na korištenje, porez na dodanu vrijednost („PDV“), porez na robu i usluge („GST“) i porez na potrošnju. Apple će odrediti, naplatiti i doznačiti te primjenjive poreze nadležnim poreznim tijelima, a vi pristajete na plaćanje tih poreza koje Apple fakturira. U slučaju da vam bilo koje porezno tijelo nametne bilo kakvu odgovornost za ispunjavanje poreznih obveza, uključujući, bez ograničenja, obračun obrnutog zaduženja, samoobračun i izvještavanje, snosite punu odgovornost za takve obveze usklađenosti. U slučaju da bilo koji iznos koji vi morate platiti Appleu prema ovim Uvjetima pružanja usluge podliježe bilo kojem primjenjivom porezu po odbitku ili sličnom porezu koji nametne bilo koje porezno tijelo („Porez po odbitku“) i ako ste dužni prikupiti i doznačiti takav porez po odbitku, suglasni ste da se za puni iznos takvog poreza tereti samo vaš račun i da ne umanjuje iznos koji se mora platiti Appleu. Odgovarajuću uplatu uvećavate na bruto-iznos, tako da nakon što odbijete i uplatite primjenjivi porez po odbitku, vi plaćate, a Apple prima isti iznos koji je izvorno fakturiran. Snosite punu odgovornost za takve obveze usklađenosti. Bez obzira na prethodno navedeno, i pored svih uputa, zahtjeva ili specifikacija koje Apple s vremena na vrijeme priopći, pristajete poštivati porezne obveze i zahtjeve dostupne u searchads.apple.com/terms i/ili ads.apple.com/cn/terms, koji navođenjem postaju sastavni dio ovih Uvjeta pružanja usluge.

 

f.    Prihvaćate da ćete e-mailom obavijestiti Apple o bilo kojem osporavanju fakture u roku od trideset (30) dana od datuma primitka fakture („Razdoblje osporavanja fakture“). Osporavanja faktura šalju se na searchads-billing-inquiries@group.apple.com i sadrže podrobne razloge osporavanja. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM ODRIČETE SE SVIH POTRAŽIVANJA VEZANIH UZ FAKTURU, UKLJUČUJUĆI OVDJE NAVEDENE USLUGE I NAKNADE, OSIM AKO SE POTRAŽE ILI ISTAKNU UNUTAR RAZDOBLJA OSPORAVANJA FAKTURE. RADI IZBJEGAVANJA SUMNJE, AKO FAKTURU NE OSPORITE UNUTAR RAZDOBLJA OSPORAVANJA FAKTURE, PRIHVAĆATE DA ĆE SE FAKTURA SMATRATI PLATIVOM U CIJELOSTI I U „ZATEČENOM STANJU“. U slučaju da ugovorite s trećom stranom da obrađuje račune u vaše ime, uložit ćete komercijalno razumne napore da toj trećoj strani pružite potrebne podatke i/ili ovlaštenje kako biste olakšali pravovremeno plaćanje Appleu. Nadalje, suglasni ste da se vaša obveza pravovremenog plaćanja i/ili pravodobnog obavještavanja Applea o osporavanju faktura neće umanjiti niti ćete se je osloboditi zbog radnji treće strane.

 

g.   U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, ODRIČETE SE SVIH POTRAŽIVANJA VEZANIH UZ (I) USLUGE I/ILI (II) NAKNADE OSIM AKO SE NE POTRAŽUJU ILI ISTAKNU UNUTAR ŠEZDESET (60) DANA NAKON ZAVRŠETKA KAMPANJE POVEZANE S TAKVIM USLUGAMA ILI NAKNADAMA.

 

h.   Prihvaćate i pristajete na to da se naplate, troškovi i naknade temelje isključivo na izvještajnim mjernim podacima povezanima s kampanjom. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom povrat novca (ako ga bude) događa se isključivo po vlastitom nahođenju Applea i podložan je odjeljku 9(g) ovih Uvjeta pružanja usluge.

 

i.     Prema Appleovoj želji i nahođenju, Apple može odlučiti ponuditi ili vam može dodijeliti iznos koji se odnosi na Usluge u skladu sa sljedećim uvjetima i odredbama:

 

I.      Rokovi plaćanja za sve iznose Appleu dospijevaju u roku od četrdeset i pet (45) dana od datuma Appleove fakture, osim ako Apple drugačije zatraži u pisanom obliku ili ako se ugovorne strane u pisanom obliku tako dogovore. Na zakašnjela plaćanja može se naplatiti kamata koja se obračunava za svaki dan kašnjenja plaćanja. Naknada za kamate izračunavat će se na temelju osnovne kamatne stope („osnovna stopa“) uvećane za jedan posto (1 %) ili maksimalni iznos dopušten važećim zakonom, što je god manje. Osnovna stopa zasnivat će se na bilo kojoj razvijenoj ili tada prevladavajućoj tržišnoj konvenciji za određivanje referentne stope u zemlji plaćanja u tom trenutku. Ako takva stopa nije javno navedena ili je Apple ne može na drugi način razumno odrediti, osnovna stopa zasnivat će se na stopi politike središnje banke ili na jedinstvenom konsolidiranom ekvivalentu u zemlji plaćanja u tom trenutku. Ako je osnovna stopa negativna, smatrat će se da iznosi nula posto (0 %). Ako je plaćanje potrebno izvršiti na osnovi koja nije četrdeset i pet (45) dana od datuma Appleove fakture, tada će takvi izmijenjeni uvjeti postati uobičajeni način poslovanja između vas i Applea.

 

II.      Kreditna linija ograničit će ukupni iznos kredita koji vam se u bilo kojem trenutku može dodijeliti prema ovim Uvjetima pružanja usluge, bilo kojem drugom ugovoru između vas i Applea ili za bilo koju drugu prodaju ili produženje kredita bilo koje vrste od Applea prema vama.

 

III.      Apple vam može u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, uz prethodnu obavijest ili bez nje, dodijeliti, revidirati ili opozvati kredit. Uz druge pravne lijekove navedene u ovim Uvjetima pružanja usluge, Apple može bez prethodne obavijesti poduzeti korektivne radnje, uključujući, ali ne ograničavajući se na obustavljanje ili ukidanje vaših kampanja i/ili vaših računa kad god nepodmireni iznos koji dugujete Appleu premašuje kreditnu liniju.

 

IV.      Kao uvjet za primanje ili nastavak primanja kredita, možda ćete morati podnijeti kreditnu prijavu koju je pružio Apple i Appleu dostaviti: (1) financijske podatke, izvode i izvještaje, kao što su bilance, novčani tijek i račun dobiti i gubitka, kao i izvještaje revizora i bilješke uz financijske izvještaje, ako su dostupni, i sve druge takve informacije ili materijale koji se rutinski pružaju bilo kojem drugom dobavljaču, zajmodavcu ili vjerovniku radi podrške produljenju kredita; (2) sve ostale financijske podatke koje Apple može razumno zatražiti; i (3) vjerojatnu sadašnju vrijednost zaloga ili poboljšanja kreditne sposobnosti, uključujući, bez ograničenja, bankovna jamstva, stand-by akreditive, jamstva poduzeća, bankovne akcepte i osobna jamstva. Nadalje prihvaćate i pristajete da prilikom razmatranja zahtjeva za produljenjem ili nastavkom kredita Apple može provjeriti vašu kreditnu sposobnost, uključujući putem usluga trećih strana.

 

j.     Fakture se temelje na stvarnoj isporuci tijekom ciklusa naplate kalendarskog mjeseca, a broj faktura može se razlikovati ovisno o kampanji. Radi izbjegavanja sumnje, Apple generira fakture koristeći Appleove izvještajne mjerne podatke kao jedinu obvezujuću mjeru Appleove izvedbe pri isporuci bilo koje Usluge koja je ovime uređena.

 

k.    U slučaju da ne izvršite pravovremenu uplatu ili na neki drugi način prekršite ove Uvjete pružanja usluge ili bilo koja ovdje navedena jamstva, bit ćete odgovorni za sve troškove (uključujući odvjetničke naknade i troškove) nastale Appleu prilikom naplate takvih iznosa. Ne dovodeći u pitanje Appleova prava na raskid, obustavu ili preinake iz odjeljka 13, u slučaju da prekršite ove Uvjete pružanja usluge, uključujući nepoštivanjem bilo kakvih uvjeta plaćanja ili kredita, Apple zadržava pravo da odmah: (I) prekine ili obustavi izvršavanje svojih obveza prema ovim Uvjetima pružanja usluge, (II) prekine, obustavi, izmijeni ili ograniči vaš pristup Uslugama i/ili (III) proglasi da svi iznosi koji se duguju Appleu odmah dospijevaju na naplatu.

 

l.     Prihvaćate i pristajete na to da Apple može sve podatke o načinima plaćanja koje pružite Appleu dijeliti s društvima koja rade u Appleovo ime, kao što su društva za obradu plaćanja i/ili kreditne agencije, isključivo u svrhu provjere kreditne sposobnosti, izvršenja plaćanja Appleu i održavanja vašeg računa. Slažete se da Apple ima pravo, bez odgovornosti prema vama, otkriti sve informacije o načinu plaćanja snagama reda, državnim službenicima i/ili trećoj strani, u mjeri u kojoj Apple smatra da je to razumno potrebno ili primjereno za provedbu i/ili provjeru poštivanja bilo kojeg dijela ovih Uvjeta pružanja usluge (uključujući, bez ograničenja, pravo društva Apple na suradnju u bilo kojem pravnom postupku koji se odnosi na vašu upotrebu Usluga i/ili navod treće strane da je vaša upotreba Usluga nezakonita i/ili krši prava te treće strane).

 

8.    Intelektualno vlasništvo.

 

a.    Priznanje vlasništva. Slažete se da Usluge sadrže vlasničke podatke i materijale koji su u vlasništvu Applea i/ili njegovih davatelja licence ili drugih trećih strana te su zaštićeni primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu i drugim zakonima te da nećete koristiti te zaštićene podatke ni materijale ni na koji način osim za korištenje usluga u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge. Osim ako je ovdje izričito navedeno i osim u mjeri u kojoj primjenjivi zakoni sprječavaju Apple da vas u tome ograniči, nijedan se dio Usluga ne može reproducirati ni u kojem obliku ili na bilo koji način bez Appleova izričitog pisanog pristanka.

 

b.   Autorska prava. Sva autorska prava na i za Usluge u vlasništvu su društva Apple i/ili njegovih davatelja licenci.

 

c.    Žigovi. Apple, logotip društva Apple, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads i drugi robni žigovi društva Apple, uslužni žigovi, grafički prikazi i logotipi korišteni u vezi s Uslugama robni su žigovi ili registrirani robni žigovi društva Apple Inc. u SAD-u i/ili drugim zemljama. Nije vam dodijeljeno nikakvo pravo ni licenca u vezi s bilo kojim od gore navedenih žigova i bilo kojom upotrebom tih žigova.

 

9.    Izjava o odricanju od odgovornosti; ograničenje odgovornosti.

 

a.    MOŽDA IMATE PRAVA ILI PRAVNE LIJEKOVE KOJI SE PO ZAKONIMA KOJIMA PODLIJEŽETE NE MOGU ISKLJUČITI. NIŠTA U OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE NIJE NAMIJENJENO NITI IMA UČINAK OGRANIČENJA, IZMJENE ILI ISKLJUČIVANJA BILO KOJE ODGOVORNOSTI KOJA SE ZAKONOM NE MOŽE TAKO OGRANIČITI, IZMIJENITI I ISKLJUČITI. BILO KAKVA I SVA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA APPLEOVE ODGOVORNOSTI U OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE PRIMJENJUJU SE SAMO DO NAJVEĆE ZAKONOM DOPUŠTENE MJERE ZA TAKVA OGRANIČENJA.

 

b.   APPLE NE JAMČI NI IZJAVLJUJE DA ĆE VAŠE KORIŠTENJE USLUGA BITI NEPREKIDNO ILI BEZ POGREŠAKA, TE SE SLAŽETE DA APPLE POVREMENO MOŽE UKLONITI USLUGE (ILI ODREĐENE PROIZVODE ILI USLUGE U NJIMA) NA NEODREĐENA RAZDOBLJA, ILI PRESTATI NUDITI USLUGE U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO, U BILO KOJE VRIJEME, KADA JE TO POTREBNO ZA ZAŠTITU INTERESA APPLEA, ALI RADI IZBJEGAVANJA SUMNJE, ODGOVORNOST I PRAVNI LIJEKOVI NAVEDENI POD 9(G) U NASTAVKU MOŽDA SE MOGU PRIMJENJIVATI.

 

c.    APPLE NE JAMČI NI IZJAVLJUJE DA SU USLUGE ILI VAŠ POJEDINAČNI OGLASNI SADRŽAJ DOSTUPNI NA SVIM LOKACIJAMA I, U MJERI U KOJOJ SU DOSTUPNI, DA ĆE SVI JEZICI KORIŠTENI NA TAKVIM LOKACIJAMA BITI DOSTUPNI, TE APPLE NE IZJAVLJUJE DA SU USLUGE ILI VAŠ OGLASNI SADRŽAJ PRIMJERENI ILI DOZVOLJENI ZA VAŠE KORIŠTENJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI.

 

d.   IZRIČITO SE SLAŽETE DA JE VAŠE KORIŠTENJE ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA USLUGA ISKLJUČIVO NA VAŠU VLASTITU ODGOVORNOST. USLUGE I SVI PROIZVODI I USLUGE KOJI VAM SE ISPORUČUJU KROZ USLUGE PRUŽAJU SE „U ZATEČENOM STANJU“ I „PREMA DOSTUPNOSTI“ ZA VAŠU UPOTREBU, BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI PREŠUTNIH, UKLJUČUJUĆI SVA PREŠUTNA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, PRAVOVREMENOSTI, PRAVA VLASNIŠTVA I JAMSTVA DA NISU PREKRŠENA PRAVA DRUGIH. RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA SE CIJENE USLUGA MOGU U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO TEMELJITI NA DRAŽBOVNOM MODELU, KOJI SE MOŽE RAZLIKOVATI OVISNO O BROJNIM ČIMBENICIMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, VLASNIČKE ALGORITME KOJE KORISTI APPLE.

 

e.    U MJERI U KOJOJ TO NIJE ZABRANJENO PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NI U KOJEM SLUČAJU APPLE, NJEGOVI ČLANOVI UPRAVE, DIREKTORI, ZAPOSLENICI, POVEZANA DRUŠTVA, NALOGOPRIMCI, UGOVORNI IZVOĐAČI ILI DAVATELJI LICENCI NE SNOSE ODGOVORNOST NI ZA KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, KAZNENU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE KOMERCIJALNE ŠTETE ILI GUBITKE, KOJI PROIZLAZE IZ ILI SU POVEZANI S OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE ILI VAŠIM KORIŠTENJEM ILI PRISTUPOM USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKVE POGREŠKE ILI PROPUSTE U BILO KOJEM PROIZVODU, USLUZI, ZNAČAJCI ILI FUNKCIONALNOSTI, ILI BILO KOJI GUBITAK ILI ŠTETE BILO KOJE VRSTE NASTALE KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG PROIZVODA, USLUGE, ZNAČAJKE ILI FUNKCIONALNOSTI DOSTUPNIH PUTEM USLUGA, ČAK I AKO SU OBAVIJEŠTENI O NJIHOVOJ MOGUĆNOSTI, BILO PREMA TEORIJI UGOVORA, JAMSTVU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE, KRŠENJU BILO KOJE ZAKONSKE OBVEZE, NAČELU OBEŠTEĆENJA ILI NA DRUGI NAČIN, A BEZ OBZIRA NA NEISPUNJENJE BITNE SVRHE ILI BILO KOJEG PRAVNOG LIJEKA. NI U KOJEM SLUČAJU APPLEOVA UKUPNA ODGOVORNOST PREMA VAMA PREMA OVOM UGOVORU ZA SVE ŠTETE (OSIM KAKO TO ZAHTIJEVAJU MJERODAVNI ZAKONI U SLUČAJEVIMA KOJI UKLJUČUJU TJELESNE OZLJEDE) NE MOŽE PRELAZITI IZNOS NAKNADA KOJE SU STVARNO PLAĆENE ILI PLATIVE APPLEU PREMA OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE.

 

f.    APPLE NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA ĆE USLUGE ISPUNJAVATI VAŠE ZAHTJEVE KAO NI DA SE U SKLOPU USLUGA NEĆE DOGAĐATI PADOVI MREŽE, GUBICI, OŠTEĆENJA PODATAKA, NAPADI, VIRUSI, SMETNJE, HAKIRANJA ILI DRUGE POVREDE SIGURNOSTI I APPLE SE ODRIČE SVAKE S TIME POVEZANE ODGOVORNOSTI.

 

g.   U SLUČAJU DA APPLE NE USPIJE ISPORUČITI VAŠU KAMPANJU U BILO KOJEM POGLEDU, ISKLJUČIVA ODGOVORNOST APPLEA PREMA VAMA I VAŠ JEDINI PRAVNI LIJEK BIT ĆE OGRANIČENI NA PRODUŽENJE KAMPANJE DOK SE NE ISPORUČI PREMA UGOVORENIM MJERNIM PODACIMA ILI KOMPENZACIJU DO NAJVIŠE 100 % NAKNADA STVARNO PLAĆENIH ILI PLATIVIH APPLEU PREMA OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE. BEZ OBZIRA NA GORE NAVEDENO, APPLE NE MOŽE JAMČITI DA ĆE SE ISPORUČITI SVI OGLASI UTEMELJENI NA DRAŽBAMA.

 

10.  Odšteta. KORIŠTENJEM USLUGA PRISTAJETE, U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, OBEŠTETITI I OSLOBODITI APPLE, NJEGOVE ČLANOVE UPRAVE, DIREKTORE, ZAPOSLENIKE, POVEZANA DRUŠTVA, NALOGOPRIMCE, UGOVORNE IZVOĐAČE I DAVATELJE LICENCI U POGLEDU BILO KAKVIH POTRAŽIVANJA, GUBITAKA, OBVEZA, TROŠKOVA, NAKNADA, NOVČANIH KAZNI ILI DRUGIH VRSTA ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ODVJETNIČKE NAKNADE I SVE TROŠKOVE POVEZANE S PROVEDBOM OVE KLAUZULE, KOJI PROIZLAZE IZ ILI SE ODNOSE NA BILO ŠTO OD SLJEDEĆEG: (A) VAŠE KRŠENJE OVIH UVJETA PRUŽANJA USLUGE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE IZJAVE, JAMSTVA ILI UGOVORE KOJE STE OVDJE DALI; (B) VAŠE NEPROPISNE, NEOVLAŠTENE ILI NEZAKONITE UPOTREBE USLUGA; (C) SVA POTRAŽIVANJA DA SU VAŠ OGLASNI SADRŽAJ, PODACI O OGLAŠIVAČU, PODACI O POSLOVNIM KORISNICIMA ILI CILJANJE KORIŠTENI U VEZI S USLUGAMA (I) NEOVLAŠTENO PRISVOJILI ILI PREKRŠILI BILO KOJI PATENT, AUTORSKO PRAVO, ŽIG, POSLOVNU TAJNU, TOPOGRAFIJU POLUVODIČKOG PROIZVODA ILI BILO KOJE DRUGO INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO ILI PRAVO VLASNIŠTVA TREĆE STRANE; (II) OKLEVETALI ILI PREKRŠILI TAJNOST PODATAKA ILI NARUŠILI PRIVATNOST DRUGOGA; (III) PREDSTAVLJALI LAŽNE, OBMANJUJUĆE, NEPOŠTENE, ZLOUPORABLJENE RADNJE ILI PRAKSE, UKLJUČUJUĆI ONE KOJE SE ODNOSE NA OGLAŠAVANJE ILI PRODAJU; ILI (IV) NISU POŠTIVALI BILO KOJI VAŽEĆI ZAKON ILI PROPIS.

 

11.  Obavijesti. Apple vam može poslati obavijest o uslugama slanjem e-maila na e-mail adresu navedenu u podacima za kontakt vašeg računa, slanjem pisma poštom na adresu za kontakt navedenu u podacima za kontakt vašeg računa ili slanjem obavijesti na relevantnu platformu Usluga (npr. web-stranicu). Appleove obavijesti e-poštom koje su vam poslane na snagu stupaju odmah nakon što vam Apple pošalje e-mail, bez obzira na vrijeme vašeg primitka. Appleove obavijesti poštom koje su vam poslane na snagu stupaju (a) u trenutku osobne dostave, (b) tri radna dana nakon slanja preko komercijalnog prekonoćnog operatera s pisanim dokazom o dostavi ili (c) pet radnih dana nakon slanja običnom ili preporučenom poštanskom pošiljkom s unaprijed plaćenom poštarinom. Kopija takvih e-mail poruka i poštanskih obavijesti također će se dostaviti vašem primarnom kontaktu za Usluge, ako postoji. Slažete se da ćete redovito provjeravati e-mail adresu i svoju poštansku adresu da biste dobili obavijesti koje vam je poslao Apple, da ćete odmah pregledati sve takve obavijesti i da ćete odmah obavijestiti Apple ako više nemate pristup e-mail adresi ili poštanskoj adresi navedenoj u podacima za kontakt vašeg računa. Appleove obavijesti objavljivanjem obavijesti na relevantnoj platformi Usluga stupaju na snagu odmah. Osim ako ovdje nije drugačije naznačeno, sve obavijesti Appleu u vezi s ovim Uvjetima pružanja usluge smatrat će se predanima (x) u trenutku osobne dostave, (y) tri radna dana nakon slanja preko komercijalnog prekonoćnog operatera s pisanim dokazom o dostavi ili (z) pet radnih dana nakon slanja običnom ili preporučenom poštanskom pošiljkom s unaprijed plaćenom poštarinom, prethodnim metodama navedenima u (x), (y) i (z) na adresu: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Sjedinjene Američke Države. Svaka ugovorna strana može promijeniti svoju e-mail ili poštansku adresu slanjem pisane obavijesti drugoj strani na gore opisan način.

 

12.  Izmjene ili dopune Uvjeta pružanja usluge. Apple zadržava pravo prema vlastitom nahođenju izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete pružanja usluge u bilo kojem trenutku. Nakon takve izmjene, izmijenjeni Uvjeti pružanja dostupni su na stranici searchads.apple.com/terms-of-service i/ili ads.apple.com/cn/terms-of-service/english ili na drugoj pristupačnoj lokaciji o kojoj je obavijestio Apple, a stupaju na snagu nakon obavijesti vama u skladu s gore navedenim odjeljkom 11 ili u neko kasnije vrijeme navedeno u toj obavijesti. Pristajete na redovito posjećivanje stranice searchads.apple.com/terms-of-service i/ili ads.apple.com/cn/terms-of-service/english ili neke druge pristupačne lokacije o kojoj je Apple obavijestio, te pregledavanje Uvjeta pružanja usluge, uključujući radi izmjena koje mogu biti naznačene ažuriranjima datuma stupanja na snagu navedenoga na vrhu Uvjeta pružanja usluge. Prihvaćate i pristajete na to da je vaša odgovornost redovito pregledavanje izmjena i dopuna ovih Uvjeta pružanja usluge. AKO NE PRISTAJETE NA BILO KOJU IZMJENU UVJETA PRUŽANJA USLUGE, ODMAH ĆETE OBUSTAVITI SAV PRISTUP USLUGAMA I NJIHOVO KORIŠTENJE. OSIM AKO VAS APPLE DRUGAČIJE NE OBAVIJESTI, VAŠ NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA NAKON BILO KAKVE IZMJENE UVJETA PRUŽANJA USLUGE SMATRA SE VAŠIM PRIHVAĆANJEM IZMIJENJENIH UVJETA PRUŽANJA USLUGE.

 

13.  Prestanak ugovornih obaveza. Svaka strana može, po vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku raskinuti ove Uvjete pružanja usluge bez ikakva razloga; pod uvjetom da, međutim, bilo koje daljnje korištenje Usluga od strane davatelja sadržaja nakon takve obavijesti o raskidu podliježe tada važećim Uvjetima pružanja usluge. Po isteku ili raskidu ovog Ugovora, osim ako je izričito drugačije navedeno u ovim Uvjetima pružanja usluge ili u skladu s mjerodavnim zakonom: (a) sva prava, licence, suglasnosti i ovlaštenja koja je jedna ugovorna strana dodijelila drugoj u skladu s ovdje navedenim odredbama odmah prestaju vrijediti; (b) prekinut ćete svako korištenje Usluga; i (c) sve naknade koje se Appleu duguju prema ovim Uvjetima pružanja usluge odmah dospijevaju na naplatu. PRAVA I OBVEZE NAVEDENI U ODJELJKU 6(o), ODJELJKU 6(p), ODJELJKU 6(r), ODJELJKU 7(a), ODJELJKU 7(g) I ODJELJCIMA OD 8 DO 15 OSTAJU NA SNAZI NAKON ISTEKA ILI RASKIDA OVIH UVJETA PRUŽANJA USLUGE. BEZ OBZIRA NA BILO ŠTO SUPROTNO U OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE, APPLE MOŽE, PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU, IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, ODMAH I BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI OBUSTAVITI, PREKINUTI ILI NA DRUGI NAČIN USKRATITI VAŠ PRISTUP ILI KORIŠTENJE SVIH ILI BILO KOJEG DIJELA USLUGA. Ovaj odjeljak 13 ne ograničava druga Appleova prava ili pravne lijekove, bilo po zakonu, pravičnosti ili prema ovim Uvjetima pružanja usluge.

 

14.  Mjerodavno pravo. IZRIČITO SE SLAŽETE DA ZAKONI DRŽAVE KALIFORNIJE, ISKLJUČUJUĆI NJEZINA PRAVILA O SUKOBU ZAKONA, UREĐUJU OVE UVJETE PRUŽANJA USLUGE I VAŠE KORIŠTENJE USLUGA, TE DA ISKLJUČIVU NADLEŽNOST ZA BILO KOJI POSTUPAK KOJI SE NA BILO KOJI NAČIN ODNOSI NA VAŠE KORIŠTENJE USLUGA IMAJU DRŽAVNI I SAVEZNI SUDOVI UNUTAR SJEVERNOG SUDBENOG OKRUGA KALIFORNIJE. OVIME SE ODRIČETE PRAVA PRIGOVORA NA GORE NAVEDENI IZBOR ZAKONA, OSOBNE NADLEŽNOSTI ILI MJESTA. 

 

15.  Razno. Ovi Uvjeti pružanja usluge, uključujući sve priloge uz njih, čine cjelokupni ugovor između vas i Applea i upravljaju vašim korištenjem Usluga, zamjenjujući sve prethodne ugovore između vas i Applea, osim kako je pisano navedeno u ostalim ugovorima. Ne možete prenijeti ove Uvjete pružanja usluge na drugu osobu, uključujući, bez ograničenja, po sili zakona ili spajanjem, bez Appleova prethodnog pisanog odobrenja, a svaki je pokušaj prijenosa ovih Uvjeta pružanja usluge bez prethodnog pisanog odobrenja ništetan. Ako se za bilo koji dio ovih Uvjeta pružanja usluge utvrdi da je nevaljan ili neprovediv, taj se dio tumači sukladno mjerodavnom pravu na način koji će odražavati, što je bliže moguće, izvorne namjere ugovornih strana, a ostali dijelovi ostaju u punoj snazi i učinku. Appleov propust da provede neko pravo ili odredbe u ovim Uvjetima pružanja usluge ne predstavljati odricanje od te odredbe ili bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta pružanja usluge. Apple ne snosi odgovornost za neizvršenje bilo kakvih obveza zbog uzroka koje ne može kontrolirati. Ovi Uvjeti pružanja usluge nisu sastavljeni u korist trećih strana.

PRILOG 1

(Uvjetima pružanja usluge)

Dodatni uvjeti za Francusku

Sljedeći uvjeti postaju sastavni dio Uvjeta pružanja usluge i primjenjuju se na korištenje Usluga u vezi s kampanjama u Francuskoj:

 

Apple i davatelj sadržaja ovime se slažu da se zakon 93-122 od 29. siječnja 1993., poznat kao „Sapin I“, i zakon 2016-1691 od 9. prosinca 2016., poznat kao „Sapin II“ (zajednički „Zakon Sapin“) primjenjuju na vaše korištenje Usluga u trgovini App Store u Francuskoj i sva druga korištenja Usluga za širenje kampanja u Francuskoj. Sukladno tomu, ako djelujete kao nalogoprimac, ne smijete provesti kampanju u ime ili u korist kupca oglašivača („oglašivač“) u trgovini App Store u Francuskoj (tj. kampanju uglavnom primljenu na teritoriju Francuske) ako je oglašivač „francusko društvo“. U svrhu ovog Priloga 1 prihvaćate da je „francusko društvo“ registrirano, ima poslovni nastan ili je na neki drugi način smješteno u Francuskoj. U tu svrhu zabranjeno vam je tajno djelovati kao nalogoprimac ili skrivati da djelujete kao nalogoprimac prilikom korištenja usluga. U skladu s odjeljkom 10 (Odšteta), bit ćete odgovorni i pristajete na naknadu štete Appleu, njegovim članovima uprave, direktorima, zaposlenicima, povezanim društvima, nalogoprimcima, ugovornim izvođačima i davateljima licence u pogledu šteta koje proizlaze iz vašeg kršenja ovog Priloga 1.

PRILOG 2

(Uvjetima pružanja usluge)

Dodatni uvjeti za Južnu Koreju

Sljedeći uvjeti postaju sastavnim dijelom Uvjeta pružanja usluge i primjenjuju se na davatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Republici Koreji ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka:

 

Bez obzira na gore navedeni odjeljak 13 (Raskid), ako se ne uskladite s materijalnim odredbama ovih Uvjeta pružanja usluge, Apple, nakon desetodnevnog otkaznog roka, može: (I) raskinuti ove Uvjete pružanja usluge i/ili ugasiti vaš račun, pri čemu vi ostajete odgovorni za sve neplaćene iznose na vašem računu do datuma raskida; (II) raskinuti licencu za softversku aplikaciju; i/ili (III) onemogućiti pristup Uslugama (ili bilo kojem njihovu dijelu) u svakom slučaju osim ako se takva materijalna povreda ne otkloni u roku od 10 dana.

PRILOG 3

(Uvjetima pružanja usluge)

Dodatni uvjeti za Mađarsku

Sljedeći uvjeti postaju sastavnim dijelom Uvjeta pružanja usluge i primjenjuju se na davatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Mađarskoj ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka:

 

Apple vam izričito skreće pozornost na odjeljke 7(f), 9(e), 9(g) i 13 Uvjeta pružanja usluge. Ovime potvrđujete da ste pregledali ove klauzule i da izričito pristajete na njih, kao i na cjelokupne Uvjete pružanja usluge.

PRILOG 4

(Uvjetima pružanja usluge)

Dodatni uvjeti za Rumunjsku

Sljedeći uvjeti postaju sastavnim dijelom Uvjeta pružanja usluge i primjenjuju se na davatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Rumunjskoj ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka:

 

Prihvaćate i suglasni ste da vam je bilo koje Appleovo produženje kredita u vezi s Uslugama ponuda uvjeta plaćanja koja vam omogućuje kupnju Usluga prema ovim Uvjetima pružanja usluge, a ne predstavlja pružanje kredita ili aktivnost kreditiranja prema rumunjskim zakonima (uključujući Zakon br. 93/2009 o nefinancijskim bankarskim institucijama i Hitnu uredbu Vlade br. 99/2006 o kreditnim institucijama i adekvatnosti kapitala).

PRILOG 5

(Uvjetima pružanja usluge)

Dodatni uvjeti za Rusiju

Sljedeći uvjeti postaju sastavnim dijelom Uvjeta pružanja usluge i primjenjuju se na davatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Ruskoj Federaciji ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka:

 

Usluge prema ovom Ugovoru pružat će vam izravno ADI bez obzira na ovdje navedenu definiciju pojma „Apple“ ili lokaciju trgovine App Store koja isporučuje vaš oglasni sadržaj.

PRILOG 6

(Uvjetima pružanja usluge)

Dodatni uvjeti za kontinentalnu Kinu

Sljedeći uvjeti postaju sastavnim dijelom Uvjeta pružanja usluge i primjenjuju se na davatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u kontinentalnoj Kini ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka:

 

Bez obzira na ovdje navedenu definiciju pojma „Apple“ ili lokaciju trgovine App Store koja isporučuje vaš oglasni sadržaj, prihvaćate i suglasni ste sa sljedećim: (i) vaša je ugovorna protustrana prema ovom Ugovoru Apple Advertising (Beijing) Ltd., koja se nalazi na adresi Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Peking; (ii) u vezi s Uslugama, Apple Advertising (Beijing) Ltd. obavlja transakcije s vama radi pristupa korištenju Usluga; (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. ovlašten je i može vam fakturirati pristup i korištenje Usluga te, ako vam se tako fakturira ili na drugi način naloži, svoje uplate doznačujete društvu Apple Advertising (Beijing) Ltd. prema uputama; i (iv) uz načine obavještavanja Applea navedene u odjeljku 11, u skladu s ovim Ugovorom možete poslati i pisanu obavijest na sljedeću adresu naslovljenu na „Apple Advertising (Peking) Ltd.“: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing.

 

Bez obzira na bilo što suprotno u odjeljku 14, nadalje prihvaćate da se svi sporovi koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Uvjetima pružanja usluge ili vašim korištenjem Usluga podnose Kineskoj međunarodnoj komisiji za gospodarsku i trgovinsku arbitražu (CIETAC) u Pekingu na arbitražu koja se provodi u skladu s CIETAC-ovim arbitražnim pravilima na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za arbitražu, kao i sljedećim uvjetima i odredbama: Arbitražna odluka konačna je i obvezujuća za obje strane. Svaka stranka imenuje jednog arbitra. Trećeg arbitra, koji djeluje kao predsjedavajući arbitar, zajednički biraju dva arbitra koja su imenovale stranke. Ako se predsjedavajući arbitar ne može odabrati u roku od 30 dana od imenovanja drugog arbitra, predsjednik CIETAC-a ovlašten je imenovati ga. Predsjedavajući arbitar ne smije biti osoba koja jest ili je ikad bila državljanin bilo Narodne Republike Kine ili Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, osoba koja ima hongkonšku putovnicu ili ima pravo prebivališta u Hong Kongu, ali nikada nije bila državljanin Narodne Republike Kine prije 1. srpnja 1997., neće se smatrati državljaninom Narodne Republike Kine osim ako se stranke ne dogovore drugačije. Stranke se nadalje slažu da svi arbitri mogu biti imenovani izvan Arbitražnog vijeća CIETAC-a kako je predviđeno arbitražnim pravilima CIETAC-a koja su bila na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za arbitražu. Mjesto arbitraže je Peking, NR Kina. Jezik arbitraže je engleski. Uz CIETAC-ova pravila, stranke su suglasne da se arbitraža provodi u skladu s pravilima IBA-e o prikupljanju dokaza u međunarodnoj arbitraži. Stranke će držati povjerljivom činjenicu o bilo kojoj arbitraži i svim arbitražnim odlukama, zajedno sa svim materijalima u postupku stvorenima za potrebe arbitraže i svim drugim dokumentima koje je izradila druga strana u postupku, a koji inače nisu javno dobro, osim te u mjeri u kojoj se od stranke može zatražiti otkrivanje po zakonskoj dužnosti, radi zaštite ili ostvarivanja zakonskog prava ili izvršenja ili osporavanja presude u pravnom postupku pred sudom ili drugim pravosudnim tijelom. Arbitri će prevladavajućoj stranci, ako postoji, dodijeliti njezine troškove i izdatke, uključujući naknade za odvjetnike. Prevladavajuća stranka također će imati pravo na naknadu i troškove svojih odvjetnika u bilo kojoj parnici za potvrdu i/ili provedbu bilo koje arbitražne odluke u bilo kojem sudskom postupku.

PRILOG 7

(Uvjetima pružanja usluge)

Dodatni uvjeti za Indoneziju

Sljedeći uvjeti postaju sastavnim dijelom Uvjeta pružanja usluge i primjenjuju se na davatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Indoneziji ili su pod nadležnošću njezina pravnog poretka:

 

Usluge prema ovom Ugovoru pružat će vam izravno ADI bez obzira na ovdje navedenu definiciju pojma „Apple“ ili lokaciju trgovine App Store koja isporučuje vaš oglasni sadržaj.

PRILOG 8

(Uvjetima pružanja usluge)

Dodatni uvjeti za Egipat

Sljedeći uvjeti postaju sastavnim dijelom Uvjeta pružanja usluge i primjenjuju se na davatelje sadržaja koji imaju prebivalište ili se nalaze u Egiptu ili su pod nadležnošću njegova pravnog poretka:

 

Usluge prema ovom Ugovoru pružat će vam izravno ADI bez obzira na ovdje navedenu definiciju pojma „Apple“ ili lokaciju trgovine App Store koja isporučuje vaš oglasni sadržaj.