Uvjeti pružanja usluge za
Appleove usluge oglašavanja

Datum stupanja na snagu:
1. veljače 2024.

OVI UVJETI PRUŽANJA USLUGE, UKLJUČUJUĆI SVE PRILOGE, DOKAZNE MATERIJALE, DODATKE ILI OSTALE DOKUMENTE KOJI NAVOĐENJEM POSTAJU NJIHOV SASTAVNI DIO („UVJETI PRUŽANJA USLUGE“ ILI „UGOVOR“), ČINE PRAVNI UGOVOR KOJI SKLAPAJU APPLE I OSOBA KOJA PRISTAJE NA OVE UVJETE PRUŽANJA USLUGE ILI NJEZIN OVLAŠTENI ZASTUPNIK, UKLJUČUJUĆI ZAPOSLENIKE, NALOGOPRIMCE, PRIMATELJE USTUPA, IMENOVANE, KONZULTANTE I UGOVORNE IZVOĐAČE (POJEDINAČNO ILI ZAJEDNIČKI „DAVATELJ SADRŽAJA“ ILI „VI“), KOJIMA SE UREĐUJE PRISTUP USLUGAMA KOJE PRUŽA APPLE ILI NJIHOVO KORIŠTENJE, A KOJE SU (I) POVEZANE S RAČUNOM KOJI STE STVORILI, KOJEMU STE PRISTUPALI ILI KOJI STE KORISTILI U VEZI S OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE, (II) POVEZANE S DISTRIBUCIJOM VAŠEG OGLASNOG SADRŽAJA (DEFINIRANOG U NASTAVKU), ILI (III) POVEZANE S BILO KOJIM DRUGIM USLUGAMA, PROGRAMIMA ILI PROIZVODIMA NA KOJE SE NAVOĐENJEM ODNOSE OVI UVJETI PRUŽANJA USLUGE (ZAJEDNIČKI „USLUGE“). 

 

Osim ako nije drugačije navedeno ovdje, „Apple” će značiti jedan ili više subjekata navedenih u Posebnim uvjetima Appleovih usluga oglašavanja za zemlje i regije dostupnima na searchads.apple.com/terms i/ili ads.apple.com/cn/terms (koji su ovime putem reference uključeni u ove Uvjete pružanja usluge i mogu se povremeno mijenjati).

 

Potvrđujete Appleu i suglasni ste da ste vi ili vaš zastupnik ili nalogoprimac koji sklapa ove Uvjete pružanja usluge punoljetni u pravnim sustavima u kojima imate prebivalište (najmanje 18 godina u mnogim zemljama) te da imate pravo i ovlasti za sklapanje ovih Uvjeta pružanja usluge u svoje ime te da, ako vaš zastupnik ili nalogoprimac sklapa ove Uvjete pružanja usluge u ime vas kao društva, organizacije, obrazovne ustanove ili agencije, tijela ili državnog odjela, da takav zastupnik ili nalogoprimac ima pravo i ovlasti pravno vas obvezati na sve uvjete i obveze ovih Uvjeta pružanja usluge.

 

Prihvaćate to da pristajete na ove Uvjete pružanja usluge i da ćete ih se pridržavati kako su prikazani; Apple ne pristaje na izmjene, dopune ili brisanja i može uskratiti pristup Uslugama zbog nepridržavanja bilo kojeg dijela ovih Uvjeta pružanja usluge ili iz bilo kojeg drugog razloga po vlastitom nahođenju.

 

VERZIJA OVOG UGOVORA NA ENGLESKOM JEZIKU BIT ĆE IZVORNIK, MJERODAVNI INSTRUMENT I DOGOVOR STRANA. AKO APPLE UČINI OVAJ UGOVOR DOSTUPNIM NA BILO KOJEM DRUGOM JEZIKU OSIM ENGLESKOG, VERZIJA NA ENGLESKOM JEZIKU MJERODAVNA JE I PREVLADAVA U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA S BILO KOJIM PRIJEVODOM NA BILO KOJI DRUGI JEZIK.

 

Uzimajući u obzir prethodno navedeno i uzajamna obećanja i ugovore koji su ovdje navedeni, vi i Apple (zajednički „Strane“) ugovarate kako slijedi:

 

1.    PristupPristup Uslugama pruža se, prema vlastitom nahođenju tvrtke Apple, samo davatelju sadržaja koji ima jedan ili više valjanih ugovora s Appleom ili Appleovim povezanim društvima koji se odnose na: (a) davatelja sadržaja čiji se materijali poslužuju u vlasništvu (definirano u nastavku) ili (b) druge osobe ili subjekte koje Apple odredi prema vlastitom nahođenju.

 

2.    Zahtjevi sustavaKorištenje Usluga može zahtijevati kompatibilni hardver, pristup internetu i/ili mobilnom uređaju, određeni softver te povremena ažuriranja ili nadogradnje. Naknade se mogu primjenjivati na zahtjeve sustava davatelja sadržaja. Budući da korištenje Usluga može uključivati hardver, softver i pristup internetu i/ili mobilnom uređaju, izvedba ovih čimbenika može utjecati na vašu mogućnost korištenja Usluga. Preporučuje se brzi internetski i/ili mobilni pristup. Prihvaćate i suglasni ste da su takvi zahtjevi sustava, koji se mogu povremeno mijenjati, vaša odgovornost. Nadalje prihvaćate i pristajete na to da Usluge predstavljaju komercijalne usluge za komercijalnu upotrebu.

 

3.    Ostali ugovoriSvi drugi važeći ugovori između Applea i vas koji ne uključuju ove Uvjete pružanja usluge ili nisu ovdje uključeni (zajedno, „Ostali ugovori”) odvojeni su od ovih Uvjeta pružanja usluge. Prihvaćate i slažete se da izvršavanje vaših obveza prema ovim Uvjetima pružanja usluge neće biti uvjetovano Appleovim sklapanjem bilo kakvih daljnjih ugovora ili davanjem dodatnih izjava ili jamstava u vezi s Uslugama.

 

4.    Vaši podaciPrihvaćate da ćete pružiti točne, aktualne i potpune podatke, uključujući one potrebne za registraciju kod Applea za usluge ili za korištenje usluga te tijekom korištenja Usluga, uključujući, bez ograničenja, tvrtku društva, fizičku adresu, podatke o plaćanju za društvo, relevantne porezne podatke (uključujući porezni broj ili potvrdu itd.) ili druge tražene podatke (zajednički „Podaci o poslovnim korisnicima“). Pristajete i suglasni ste da će vam, da biste se mogli koristiti Uslugama, Apple smjeti slati poruke na adrese e-pošte ili na druge načine komunikacije koje navedete Appleu. Pristajete da vam Apple može slati priopćenja, bilo e-poštom ili na neki drugi način, uključujući, između ostaloga, obavijesti i fakture (ili ostale materijale koji se odnose na naplatu) na engleskom jeziku. Ovime potvrđujete svoju sposobnost čitanja i razumijevanja komunikacija na engleskom jeziku ili svoju praktičnu mogućnost da se komunikacija na engleskom jeziku prevede na jezik po vašoj želji ili na onaj koji nalaže pravni poredak kojemu ste podložni, bez ikakvih troškova za Apple. Ovim potvrđujete da su svi podaci o poslovnim korisnicima koje ste već dali Appleu (uključujući, bez ograničenja, u postupku prijave kod Applea ili pri prethodnom korištenju Usluga) bili točni, aktualni i potpuni. Nadalje, pristajete na održavanje i ažuriranje svojih podataka o poslovnim korisnicima prema potrebi kako bi bili točni, ažurni i potpuni. Razumijete i prihvaćate da propust u pružanju, ažuriranju i održavanju točnih, aktualnih i cjelovitih podataka u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge može u bilo kojem trenutku dovesti do obustave ili ukidanja vašeg pristupa Uslugama ili korištenja Usluga. Prihvaćate i suglasni ste da Apple može u svojoj evidenciji zadržati vaše podatke o poslovnim korisnicima i podatke koji se odnose na vaše podatke o poslovnim korisnicima, vaš račun i vaše korištenje Usluga, uključujući, kako to zahtijevaju zakoni i propisi pravnoga poretka područja u kojemu imate prebivalište ili u kojemu se nalazite ili kojem podliježete te pravnoga poretka svakoga područja u kojemu se prikazuju vaše kampanje ili oglasni sadržaj, u skladu s Appleovim pravilima o privatnosti, dostupnima na stranici apple.com/privacy i da takvo čuvanje može potrajati i nakon vašeg prestanka korištenja Usluga.

 

5.    Račun i lozinkaKao registrirani korisnik Usluga možda ćete morati otvoriti račun za korištenje Usluga („Račun“). Sami ste odgovorni za svoj račun, uključujući održavanje povjerljivosti i sigurnosti svog računa. Ne smijete nikom drugome otkriti podatke o svom računu, dopustiti nekomu da se koristi vašim računom ili koristiti se bilo čijim tuđim računom bez ovlaštenja. U potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju na vašem računu ili putem njega, uključujući one aktivnosti za koje ovlastite Apple ili naložite Appleu da ih obavi u vaše ime i pristajete odmah obavijestiti Apple o bilo kojem neovlaštenom korištenju svojim računom ili o bilo kojem drugom kršenju sigurnosti. Apple neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke koji proizlaze iz neovlaštenog ili drugog nepravilnog korištenja vašeg Računa, osim za takve gubitke uzrokovane isključivo vlastitim ponašanjem Applea.

 

6.    Usluge oglašavanja.

 

a. PregledNakon prihvaćanja ovih Uvjeta pružanja usluge i nakon dovršetka drugih postupaka ili odobrenja koja Apple može zahtijevati, možete se koristiti Uslugama za postavljanje, upravljanje i plaćanje Appleu za oglasne kampanje („Kampanje“) u kojima će Apple isporučiti vaš oglasni sadržaj, uključujući prikazane proizvode, usluge i aktivnosti te izričite ili prešutne tvrdnje („Oglasni sadržaj“) na relevantnim Appleovim softverskim aplikacijama ili Appleovim uređajima (zajednički „Imovina“).

 

b. CiljanjeRazumijete i slažete se da vam Apple može ponuditi mogućnost odabira, implementacije ili korištenja značajki ili funkcionalnosti Usluga kako bi vam pomogao u optimizaciji ili ciljanju prikazivanja vašeg oglasnog sadržaja, uključujući bez ograničenja: (I) kreativni sadržaj oglasa, (II) odluke o prometu i/ili ciljanju oglasa, uključujući odabir ključnih riječi, ponude i segmente, (III) imovinu, (IV) odredišta na koja oglasni sadržaj može usmjeravati gledatelje (npr. preuzimanja aplikacija, URL-ovi, odredišne stranice) i (V) povezane URL-ove i preusmjeravanja te usluge i proizvode koji se oglašavaju na tim URL-ovima i preusmjeravanjima (zajednički „Ciljanje“). Ciljanje može, ali ne mora biti dostupno na bilo kojoj ili svoj imovini i za bilo koje ili sve vaše kampanje ili oglasne sadržaje. Ondje gdje je to primjenjivo, Apple i njegova povezana društva mogu vam staviti na raspolaganje određene neobvezne značajke povezane s ciljanjem, kao što su prijedlozi ili preporuke u vezi s ključnim riječima ili ponudama na dražbi, koje su namijenjene da vam pomognu u odabiru i generiranju ciljanja. Razumijete i suglasni ste da niste obvezni implementirati, koristiti, ovlastiti korištenje ili pouzdati se u bilo koju značajku za ciljanje i, prema potrebi, možete pristati na korištenje tim značajkama ili od njega odustati. RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA ĆE VAŠA IMPLEMENTACIJA, KORIŠTENJE, OVLAŠTENJE, POUZDANJE U BILO KAKVO CILJANJE I ODLUKE KOJE SE NA NJ ODNOSE, UKLJUČUJUĆI SVE NEOBVEZNE ZNAČAJKE CILJANJA, BILO DA SE IMPLEMENTIRAJU ILI NE KORIŠTENJEM ZNAČAJKI ILI FUNKCIONALNOSTI USLUGA, BITI VAŠA ISKLJUČIVA ODGOVORNOST ZA KOJU SNOSITE ISKLJUČIVU ODGOVORNOST I MORATE SE PRIDRŽAVATI SVIH PRIMJENJIVIH ZAKONSKIH I REGULATORNIH ZAHTJEVA, UKLJUČUJUĆI ZAHTJEVE PRAVNOGA PORETKA PODRUČJA U KOJEMU IMATE PREBIVALIŠTE ILI U KOJEMU SE NALAZITE ILI KOJEMU STE PODLOŽNI TE PRAVNOGA PORETKA SVAKOGA PODRUČJA U KOJEMU SE PRIKAZUJU VAŠE KAMPANJE ILI OGLASNI SADRŽAJ. Nadalje razumijete i slažete se da se usluge i značajke Ciljanja, uključujući bilo koji njihov aspekt, pružaju te da se mogu izmijeniti, obustaviti ili ukinuti, prema Appleovom nahođenju. U skladu s navedenim, ovlašćujete Apple da implementira sve ciljanje koje odaberete, implementirate ili koristite.

 

c. Beta, oglasni eksperimenti, testiranjePrihvaćate i suglasni ste da Apple ili njegova povezana društva mogu, uz ili bez obavijesti vama, provoditi, sudjelovati u ili implementirati testove ili eksperimente koji mogu, izravno ili neizravno, upotrebljavati ili utjecati na vaše kampanje ili oglasne sadržaje ili na drugi način utjecati na vaše korištenje Uslugom („Testiranje“), na koje se, osim ako nije drukčije dogovoreno, primjenjuju ovi Uvjeti pružanja usluge. Prihvaćate da nećete otkriti nikakve informacije koje nisu javne u vezi s takvim testiranjem i povezanim programima, proizvodima ili značajkama, uključujući njihovo postojanje.

 

d. Podaci oglašivačaU onoj mjeri u kojoj vam neke značajke ili funkcionalnosti Usluga omogućuju da Appleu pružite informacije o svojim kupcima, proizvodima i uslugama („Podaci oglašivača“) radi korištenja ciljanjem, a vi ih odlučite koristiti, prihvaćate i slažete se da se Apple može koristiti vašim podacima oglašivača u svrhu ispunjavanja vašeg ciljanja. Nadalje prihvaćate i pristajete da ste isključivo vi odgovorni za sigurnost i povjerljivost svojih podataka oglašivača (u skladu s Appleovim jamstvom u odjeljku 6(h) ovdje), imate potrebne dozvole i suglasnosti (po potrebi) za korištenje i pružanje svojih podataka oglašivača, obvezujete se da ćete podatke o oglašivaču koristiti putem Usluga samo u slučajevima u kojima imate zakonite, dopuštene svrhe, a podatke oglašivača uklonit ćete iz svih Appleovih sustava i imovine koju koristite u vezi s Uslugama ako te podatke više ne namjeravate koristiti u vezi s Uslugama. Nadalje prihvaćate i suglasni ste da Apple može koristiti podatke o vašem korištenju Usluga i vašim interakcijama s Appleom u vezi s Uslugama, uključujući podatke oglašivača i podatke o poslovnim korisnicima, u svrhu pružanja, procjene, izmjene ili poboljšanja Usluga i za komunikaciju o Uslugama. Nadalje prihvaćate i pristajete da Apple može imati dužnost objaviti ili otkriti podatke koji se odnose na vaše korištenje Usluga, vaš oglasni sadržaj ili vaše kampanje (uključujući Appleovu odluku da neće prikazivati vaš oglasni sadržaj ili kampanje, ili da obustavi, ukine ili ograniči prikazivanje vašeg oglasnog sadržaja ili kampanja), a Apple ne snosi nikakvu odgovornost prema vama u vezi s bilo kojom objavom ili otkrivanjem za koje Apple u dobroj namjeri smatra da su potrebni u skladu s tom dužnošću.

 

e. Pravo odbijanja oglasnog sadržajaApple zadržava pravo: (I) odbijanja, uklanjanja, poništavanja, neodobravanja ili ukidanja odobrenja za bilo koji Oglasni sadržaj, Kampanju ili Ciljanje u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja Appleovo uvjerenje da postavljanje Oglasnog sadržaja može Apple podvrgnuti kaznenoj ili građanskoj odgovornosti, može kršiti Uvjete pružanja usluge, kršiti Appleova pravila ili biti u suprotnosti s Appleovim poslovnim interesima; (II) zatražiti izmjene Oglasnog sadržaja, uključujući kao uvjet za odobrenje za širenje ili nastavak širenja i (III) razumno označiti ili odrediti Oglasni sadržaj kao reklamni ili promotivni materijal u skladu s primjenjivim zakonima, propisima ili praksom u djelatnosti, ili izmijeniti vaš Oglasni sadržaj na nematerijalni način, uključujući bez ograničenja zumiranje ili obrezivanje, u mjeri koja je opravdano potrebna za pružanje Usluga. Bez obzira na prethodno navedeno, vi ste jedini odgovorni za svoj oglasni sadržaj koji ste pružili Appleu. Također razumijete i suglasni ste da neki oglasni sadržaj, davatelji sadržaja ili materijali u vlasništvu davatelja sadržaja ili proizvodi i/ili usluge oglašivača možda ne ispunjavaju uvjete za promociju putem Usluga. Činjenica da Apple nije odbio, uklonio ili otkazao bilo koji oglasni sadržaj ni na koji način ne predstavlja odricanje, smanjenje ili ograničenje vaših odgovornosti i obveza prema ovim Uvjetima pružanja usluge niti će na bilo koji drugi način utjecati na njih. Ništa u ovom Ugovoru ili Appleovu pružanju Usluga ne tumači se kao Appleova podrška bilo kojem od vaših oglasnih sadržaja.

 

f. Ograničena licenca za oglasni sadržajOvime Appleu dajete neekskluzivnu, u cijelosti plaćenu licencu bez tantijema valjanu u cijelom svijetu za pohranu, korištenje, reprodukciju, izmjenu (samo u svrhu formatiranja), prijenos, izvedbu i prikaz oglasnog sadržaja (za koji se smatra da uključuje sav sadržaj, uključujući tekst, audio, video, slike, isporučive stavke, digitalne datoteke, web-stranice, žigove, značajke robne marke ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo koje se u njemu nalazi ili mu se iz njega može pristupiti): (i) u svrhe isporuke Usluga, uključujući bez ograničenja testiranje, (ii) kako je potrebno prema svim primjenjivim zakonima ili propisima ili (iii) kako je izričito dopušteno ovim Uvjetima pružanja usluge.

 

g. Izjave, jamstva i obećanja davatelja sadržaja. Izjavljujete, jamčite i suglasni ste da: (I) imate punu ovlast za preuzimanje i izvršavanje svojih obveza iz ovih Uvjeta pružanja usluge, a na Appleov zahtjev, možete pokazati i odmah pokazujete takvu ovlast i/ili ovlaštenje na Appleovo zadovoljstvo, te shvaćate i prihvaćate da će se vaš propust smatrati značajnom povredom ovih Uvjeta pružanja usluge; (II) vaši postupci i postupci u pristupu ili korištenju usluga, vašeg oglasnog sadržaja i podataka oglašivača jesu i ostaju u potpunosti u skladu sa svim važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima, uključujući one iz pravnoga poretka područja u kojemu imate prebivalište ili u kojemu se nalazite ili kojemu ste podložni te pravnoga poretka svakoga područja u kojemu se prikazuju vaše kampanje ili oglasni sadržaj; (III) STE VI, ŠTO SE TIČE VAS I APPLEA, ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA OGLASNI SADRŽAJ, PODATKE OGLAŠIVAČA I CILJANJE; (IV) imate potrebna prava, ovlaštenja, dozvole i suglasnosti za dopuštanje svih korištenja oglasnog sadržaja i podataka oglašivača u vezi s uslugama i za dopuštanje Appleova korištenja sadržaja oglasa i podataka oglašivača u sklopu pružanja usluga; (V) možete i dužni ste ukloniti sav oglasni sadržaj ili podatke oglašivača ako i u toj mjeri u kojoj više nemate sva potrebna prava, ovlaštenja, dopuštenja ili pristanak za korištenje takvog oglasnog sadržaja ili podataka oglašivača; (VI) nećete generirati automatske, lažne ili nevaljane klikove, propagacije oglasa ili druge radnje niti ćete za to ovlastiti bilo koju stranu; (VII) nećete svjesno prekršiti ni zaobići nijednu sigurnosnu mjeru; (VIII) VAŠI ODABIRI I ODLUKE U VEZI S CILJANJEM, AKO IH BUDE, MORAJU BITI POTPUNO SUKLADNI SVIM MJERODAVNIM ZAKONSKIM I REGULATIVNIM ZAHTJEVIMA, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE ZAHTJEVE I OGRANIČENJA U VEZI S IZBOROM, IMPLEMENTACIJOM ILI KORIŠTENJEM KLJUČNIH RIJEČI IZ PRAVNOGA PORETKA PODRUČJA U KOJEMU IMATE PREBIVALIŠTE ILI U KOJEMU SE NALAZITE ILI KOJEMU STE PODLOŽNI TE PRAVNOGA PORETKA SVAKOGA PODRUČJA U KOJEMU SE PRIKAZUJU VAŠE KAMPANJE ILI OGLASNI SADRŽAJ; (IX) nijedan dio podataka oglašivača ili oglasnoga sadržaja ni njihovo korištenje ne čini niti će činiti sljedeće: (A) kršiti autorska prava, patente, žigove, poslovne tajne ili druga prava intelektualnog vlasništva ili vlasnička prava trećih strana; (B) kršiti bilo koji zakon, uredbu ili propis, uključujući, bez ograničenja, zakone i propise koji reguliraju kontrolu izvoza i primjenjive sankcije; (C) biti klevetnički; (D) biti pornografski ili opsceni; ili (E) sadržavati zlonamjerni softver, špijunski softver, viruse, trojanske konje, crve, tempirane bombe, ucjenjivački softver ili druge slične štetne programe; (X) ste pribavili sva primjenjiva odobrenja, licence i dozvole potrebne za oglasni sadržaj, podatke oglašivača i proizvode i/ili usluge oglašivača, kao i za vaše korištenje istih, te ste odgovorni za održavanje takvih odobrenja, licenci i dozvole u punoj snazi i učinku tijekom trajanja ovih Uvjeta pružanja usluge; i (XI) ako pristupate, koristite ili implementirate Usluge u ime treće strane (na primjer, kao nalogoprimac ili davatelj usluga): (i) jeste i morate biti zakonski ovlašteni za pristup, korištenje ili implementaciju Usluga u ime svake treće strane u tom svojstvu; (ii) vaš pristup, korištenje ili implementacija Usluga ne smije prekoračiti zakonsko ovlaštenje koje je dala svaka takva treća strana; (iii) svaku takvu treću stranu morate obvezati na ove Uvjete pružanja usluge, a ako iz bilo kojeg razloga niste obvezali neku takvu treću stranu na ove Uvjete pružanja usluge, odgovorni ste za izvršavanje bilo koje obveze koju bi svaka takva treća strana imala prema ovim Uvjetima pružanja usluge; i (iv) ovlašćujete Apple da komunicira sa svakom takvom trećom stranom prema razumnoj potrebi, uključujući provjeru ovlaštenja navedenih u odjeljku 6(g)(XI)(i)-(iii) ili pružanje informacija ili materijala potrebnih prema mjerodavnim zakonima ili propisima, a Appleu morate pomagati u takvim komunikacijama na Appleov zahtjev.

 

h. Appleovo jamstvoApple izjavljuje i jamči: (I) da ima punu ovlast za preuzimanje i izvršavanje svojih obveza prema ovim Uvjetima pružanja usluge; i (II) da se Usluge obavljaju profesionalno. Osim ako ovdje nije drugačije navedeno i podložno Odjeljku 9(a), vaš jedini ugovorni pravni lijek za bilo kakvo kršenje prethodno navedenih jamstava, ako je primjenjivo, naveden je u Odjeljku 9(g) ovih Uvjeta pružanja usluge.

 

i. Dozvola za marketingSlažete se da vam Apple može slati marketinška priopćenja u vezi s Uslugama. Apple može zatražiti, a vi se slažete da nećete nerazumno odbiti dozvolu za korištenje oglasnog sadržaja, uključujući sve žigove i logotipove sadržane u oglasnom sadržaju, u promotivne svrhe u Appleovim marketinškim materijalima. Apple mora u pisanom obliku odobriti svako priopćenje za tisak ili najavu koji se odnose na ove Uvjete pružanja usluge, Oglasni sadržaj ili vaš odnos s Appleom.

 

j. Appleovi žigoviNe smijete koristiti Appleove robne žigove, uslužne žigove, trgovačke nazive, logotipove ili druge komercijalne oznake ili oznake proizvoda u bilo koju svrhu bez pribavljanja Appleova prethodnog pisanog pristanka. Sva druga prava koja se odnose na žigove (uključujući zakonska prava) izričito su izuzeta u mjeri dopuštenoj zakonom.

 

k. Izvještajni mjerni podaciAko Apple ponudi, pruži ili učini dostupnim izvještavanje ili analitiku o izvedbi vaših kampanja („izvještajni mjerni podaci“), prihvaćate i suglasni ste da će što se tiče Strana takvi izvještajni mjerni podaci biti konačna i obvezujuća mjera Appleove izvedbe o pružanju Usluga, te da nijedni drugi izvještajni podaci, bilo treće strane ili neki drugi, nisu dopušteni u vezi s Uslugama; prethodno pod uvjetom da Apple ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti, prikladnosti ili pouzdanosti izvještajnih mjernih podataka, uključujući, bez ograničenja, propagacije oglasa, konverzije i dodire u vezi s Uslugama.
 

l. Korištenje podatakaApple će imati pravo prikupljati i koristiti sve podatke o aktivnostima koji se odnose na korisnike u vezi s Uslugama. Ti se podaci koriste za analizu, izvještavanje i poboljšanje Usluga. Svi podaci koje Apple prikupi u vezi s Uslugama bit će obrađeni i korišteni u skladu s javno objavljenim Pravilima privatnosti, dostupnima na apple.com/privacy

 

m. Usklađenost sa specifikacijama, smjernicama za sadržaj i smjernicama za pravilaPrihvaćate da ćete se pridržavati uputa, zahtjeva, uvjeta, specifikacija i smjernica za pravila i sadržaj koje Apple pruži u vezi s Uslugama, uključujući, bez ograničenja, tehničke specifikacije i smjernice za pravila i sadržaj koje Apple pruži ili učini dostupnima, uključujući sve dostupne na searchads.apple.com/terms i/ili ads.apple.com/cn/terms (jedni i drugi navođenjem postaju sastavni dio ovih Uvjeta pružanja usluge, a Apple ih s vremena na vrijeme može izmijeniti) i koje pristajete redovito posjećivati i pregledavati. Isključivo ste odgovorni za odgovarajući sadržaj, format, funkcioniranje i ažuriranje oglasnog sadržaja koji ste poslali ili koji se na drugi način koristi u vezi s Uslugama. Za oglašavanje u trgovini App Store potvrđujete da promjene vašeg podneska u trgovini App Store (npr. cijena, opis itd.) mogu utjecati na vaš oglasni sadržaj te da može potrajati do šesnaest (16) sati da bi se takve promjene u trgovini App Store odrazile u Uslugama. Što se tiče odnosa između Strana, odgovorni ste za sve troškove nastale u vezi s razvojem, certifikacijom i odobrenjem Oglasnog sadržaja.
 

n. Odnos između stranaOvi Uvjeti pružanja usluge stvaraju neovisni ugovorni odnos između vas i Applea. Ovi Uvjeti pružanja usluge ne stvaraju nikakav radni odnos, agencijski odnos, partnerstvo, zajedničko ulaganje, fiducijarnu dužnost ili bilo koji drugi oblik pravnog povezivanja između vas i Applea i nećete tvrditi suprotno, bilo izričito, implicirano, naizgled ili na neki drugi način.

 

o. Tajnost podatakaS vremena na vrijeme, neka strana (kao „Otkrivatelj“) može otkriti ili učiniti dostupnim drugoj strani (kao „Primatelju“), u bilo kojem obliku (npr. pisani, usmeni, vizualni, elektronički ili bilo koji drugi materijalni ili nematerijalni oblik), određene nejavne, vlasničke i povjerljive informacije ili materijale, bez obzira jesu li označeni ili određeni kao povjerljivi ili ne („Povjerljivi podaci“). Povjerljivi podaci obuhvaćaju, bez ograničenja, nejavne, vlasničke i povjerljive podatke o poslovnom odnosu između vas i Applea, Appleovu pružanju Usluga i rezultatima njihova korištenja te o svim raspravama povezanima s time (npr. nejavne tarife proizvoda, marketinški planovi), izvještajne mjerne podatke i bilo koje drugo Appleovo intelektualno vlasništvo (definirano u nastavku). Bez obzira na prethodno navedeno, povjerljivi podaci ne obuhvaćaju podatke: (I) koji su sada ili naknadno postanu općenito dostupni javnosti bez krivnje ili kršenja od strane primatelja; (II) za koje primatelj može dokazati da ih je s pravom posjedovao prije nego što ih je otkrivatelj otkrio; (III) koje je primatelj neovisno razvio bez korištenja povjerljivih podataka; i (IV) koje primatelj s pravom dobije od treće strane koja ih ima pravo bez ograničenja prenijeti ili otkriti primatelju. Osim toga, povjerljivi podaci ne smiju obuhvaćati slobodan softver i softver otvorenog koda („FOSS“) uključen u Usluge i popraćen uvjetima licenciranja koji ne nameću obveze povjerljivosti za korištenje ili otkrivanje takvog FOSS-a. Ništa u ovim Uvjetima pružanja usluge ne obvezuje nijednu stranu na otkrivanje bilo kojih povjerljivih podataka.

 

p. Obveze u vezi s povjerljivim podacimaPodložno dodjelama dopuštenja i licenci koje su ovdje izričito navedene i bez njihova ograničavanja, primatelj je suglasan da: (I) zaštiti Povjerljive podatke otkrivatelja, koristeći barem isti stupanj pažnje koji koristi za zaštitu vlastitih povjerljivih i vlasničkih podataka slične važnosti, ali ne manje od razumnog stupnja pažnje, (II) koristi Povjerljive podatke otkrivatelja isključivo u svrhu ispunjavanja svojih obveza i ostvarivanja svojih prava prema ovim Uvjetima pružanja usluge i ni pod kojim okolnostima u vlastitu korist ili dobrobit bilo koje treće strane i (III) ne otkriva, objavljuje ili širi povjerljive podatke nikomu osim onim zaposlenicima i konzultantima koji ih moraju znati kako bi postigli tu svrhu i koji su vezani ovim Uvjetima pružanja usluge, koji zabranjuju neovlašteno otkrivanje ili korištenje Povjerljivih podataka. Primatelj će biti odgovoran za svako kršenje uvjeta ovog odjeljka, uključujući od strane svojih zaposlenika ili konzultanata. Primatelj može otkriti povjerljive podatke u mjeri koja je propisana zakonom, pod uvjetom da primatelj uloži razumne napore da otkrivatelja obavijesti o takvom zahtjevu prije takvog otkrivanja i poduzme razumne korake u cilju zaštite postupanja s povjerljivim podacima.

 

q. VlasništvoAko ovdje nije drugačije naznačeno, između Applea i Davatelja sadržaja, Davatelj sadržaja zadržava sva prava, vlasništvo i interes, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva, na bilo koji Oglasni sadržaj koji ste poslali pod uvjetom da Oglasni sadržaj ne sadrži Appleove povjerljive podatke ili Appleovo intelektualno vlasništvo, uključujući kod, alate i tehnologiju koji se koriste u vezi s Uslugama ili Imovinom („Appleovo intelektualno vlasništvo“). Apple zadržava sva prava, vlasništvo i interese nad: (I) Appleovim intelektualnim vlasništvom; i (II) svim analizama, izvještajima, podacima i ostalim informacijama koje je Apple razvio u vezi s korištenjem Usluga, bez obzira na to jesu li otkriveni davateljima sadržaja ili ne.

 

r. Privatnost i sigurnost osobnih podatakaAko u bilo kojem trenutku utvrdite da vam bilo koja značajka ili funkcionalnost Usluga omogućuje prikupljanje podataka koji omogućuju identifikaciju („Osobni podaci“), dužni ste: (I) odmah obavijestiti Apple pisanim putem; (II) održavati stroge mjere povjerljivosti i sigurnosti radi zaštite osobnih podataka; (III) ne otkriti osobne podatke bilo kojoj drugoj strani; (IV) odmah obavijestiti Apple ako postoji bilo kakva potencijalna ili stvarna povreda sigurnosti koja uključuje osobne podatke; (V) postupati u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i međunarodnim ugovorima koji se odnose na osobne podatke, uključujući one koji su primjenjivi na prijenose osobnih podataka iz Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske u područje pravnog poretka za koji Europska komisija ili, ako je to relevantno, švicarski Savezni povjerenik za zaštitu podataka i informacije nisu utvrdili da osigurava odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. 

 

U skladu s Appleovim pravilima o praćenju, prihvaćate da u vezi s Uslugama nećete, niti ćete pokušati pristupiti, koristiti ili na bilo koji drugi način obrađivati bilo koje podatke koji se mogu koristiti za praćenje bilo kojeg pojedinca ili uređaja, osim s korisnikovim izričitim dopuštenjem putem API-jeva za transparentnost praćenja u aplikacijama. Praćenje je definirano Appleovim pravilima i smjernicama, uključujući na stranici developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Poticaji. Apple može po vlastitom nahođenju ponuditi poticaje, uključujući bodove, promocije, popuste ili druge novčane ili nenovčane ponude, vama ili drugim kvalificiranim korisnicima Usluga, a u vezi s Uslugom. Vaše prihvaćanje ili korištenje takvih poticaja podliježe ovim Uvjetima pružanja usluge i Uvjetima i odredbama za promotivne bodove Appleovih usluga oglašavanja (dostupno na stranici searchads.apple.com/promo-terms i/ili ads.apple.com/cn/promo-terms i navođenjem postaju sastavni dio ovih Uvjeta pružanja usluge). Prihvaćate i suglasni ste da pružanje ili upotreba Usluga podliježu takvim poticajima koji mogu na njih utjecati, uključujući troškove ili cijene utvrđene putem dražbi ili drugih mehanizama određivanja cijena.

 

7.    Plaćanje usluga.

 

a. Kao naknadu za Usluge, pristajete platiti Appleu kako vas se tereti, što vam se fakturira ili naplati vama ili vašem načinu plaćanja, za sve troškove i naknade povezane sa svim Kampanjama koje kupite ili implementirate putem Usluga, nakon odbitka bilo kojih popusta ili promocija koje vam nudi Apple i sve dodatne iznose (uključujući sve poreze i zatezne naknade, ako je primjenjivo) koji mogu nastati ili su povezani s vašim Sadržajem oglasa, Kampanjama, vašom upotrebom Usluga ili vašim Računom. Izjavljujete, jamčite i prihvaćate da (I) svi primjenjivi načini plaćanja povezani s vašim računom ili vašim korištenjem Usluga, uključujući, bez ograničenja, račune za kreditne kartice, račune za debitne kartice, bankovne račune, račune za e-novčanike i autodebitne račune moraju biti valjano ovlašteni za takvo vaše korištenje u skladu sa svim važećim zakonima, (II) ako povežete ili koristite način plaćanja koji glasi na vašeg ovlaštenog zastupnika, ako to nalaže mjerodavni zakon, morate pružiti valjano ovlaštenje ili imati sklopljen valjan ugovor sa svojim zastupnikom za takvo korištenje, uključujući za odgovarajuće povrate, te morate na zahtjev pružiti potvrdu takvog ovlaštenja ili ugovora, (III) što se tiče odnosa između strana, isključivo ste odgovorni za osiguravanje, pribavljanje i potvrdu ovdje navedenih ovlaštenja i (IV) neovisno o korištenom načinu plaćanja, snosite punu odgovornost za sva plaćanja dospjela u vezi s oglasnim sadržajem, kampanjama, svojim korištenjem usluga ili svojim računom. Odgovorni ste za pravovremeno plaćanje svih naknada i za pružanje Appleu valjanog načina plaćanja za sve naknade. Slažete se da Apple može teretiti vaš način plaćanja u bilo kojem trenutku nakon što se bilo koji dio Usluga stvarno isporuči.

 

b. Sva plaćanja i izvještavanja vezana uz Usluge bit će izražena u valuti koju odaberete na svom računu ili na neki drugi način u vezi s korištenjem usluga. Međutim, od Applea se neće tražiti da podržava više od jedne valute po računu, neovisno o lokaciji na kojoj se takve Usluge pružaju. Prihvaćate i suglasni ste da Apple možda neće moći učiniti dostupnom za fakturiranje ili plaćanje valutu koju preferirate ili koristite u uobičajenom tijeku poslovanja ili valutu koja je dostupna ili je obvezna u području pravnog poretka u kojem imate prebivalište ili u kojem se nalazite ili kojemu ste podložni. Izričito pristajete i potvrđujete svoju mogućnost zakonite transakcije s Appleom u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge u skladu sa zahtjevima i ograničenjima u vašoj nadležnosti u vezi s valutama i plaćanjima, uključujući ona koja se odnose na platne prijenose (uključujući prekogranične platne prijenos), plaćanja kreditnom karticom i plaćanja na produženjima kredita u valuti ili valutama koje vam Apple učini dostupnima.

 

c. Za vašu upotrebu Usluga nužna je sposobnost zaključivanja ugovora i/ili izvršavanja transakcija elektroničkim putem. POTVRĐUJETE DA VAŠI ELEKTRONIČKI PODNESCI PREDSTAVLJAJU VAŠ UGOVOR I NAMJERU DA SE OBVEŽETE I PLATITE TAKVE UGOVORE I TRANSAKCIJE I DA STE OVLAŠTENI DA SKLAPATE TAKVE UGOVORE I TRANSAKCIJE. VAŠ UGOVOR I NAMJERA DA SE OBVEŽETE ELEKTRONIČKIM PODNESCIMA ODNOSI SE NA SVE ZAPISE U VEZI SA SVIM TRANSAKCIJAMA U KOJE SKLOPITE ILI KORIŠTENJEM USLUGA. Apple zadržava pravo zatvoriti vaš račun ili, ako drugim ugovorima nije inače zabranjeno, bilo koji drugi Appleov račun i zatražiti alternativni oblik plaćanja ako je način plaćanja prijevarom pribavljen ili korišten u vezi s Uslugama. Kako biste pristupili svojim elektroničkim zapisima i zadržali ih, možda ćete trebati imati određeni hardver i softver, koji su isključivo vaša odgovornost.

 

d. Prihvaćate i suglasni ste da je, osim ako nije drugačije navedeno ovdje ili u pisanom obliku: (I) primjenjivi subjekt naveden u Specifičnim uvjetima Appleovih usluga oglašavanja za države i regije ovlašten je pružiti vam Usluge; (II) primjenjivi subjekt koji pruža Usluge može odrediti povezano društvo koje kontrolira takav subjekt ili je pod zajedničkom kontrolom ili pod kontrolom takvog subjekta kao primatelja plaćanja za prikupljanje plaćanja za pružene i fakturirane Usluge; (III) imenovani primatelj ovlašten je i može prikupiti uplatu od vas u svoje ime i u ime odgovarajućeg subjekta; (IV) fakture ili drugi oblici naplate za Usluge koje izdaje jedan ili više subjekata mogu vas uputiti da podnesete plaćanja određenom primatelju plaćanja ili drugom društvu; i (V) sva takva plaćanja izvršit ćete naznačenom primatelju prema uputama.

 

e. PoreziApple vam može fakturirati sve primjenjive poreze, namete, carine, troškove, naknade, odbitke ili bilo kakve naknade s jednakim učinkom, koje je nametnulo bilo koje porezno tijelo za Usluge koje vam Apple pruža u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge, uključujući, bez ograničenja, porez na promet, porez na korištenje, porez na dodanu vrijednost („PDV“), porez na robu i usluge („GST“) i porez na potrošnju. Apple će odrediti, naplatiti i doznačiti te primjenjive poreze nadležnim poreznim tijelima, a vi pristajete na plaćanje tih poreza koje Apple fakturira. U slučaju da vam bilo koje porezno tijelo nametne bilo kakvu odgovornost za ispunjavanje poreznih obveza, uključujući, bez ograničenja, obračun obrnutog zaduženja, samoobračun i izvještavanje, snosite punu odgovornost za takve obveze usklađenosti. U slučaju da bilo koji iznos koji vi morate platiti Appleu prema ovim Uvjetima pružanja usluge podliježe bilo kojem primjenjivom porezu po odbitku ili sličnom porezu koji nametne bilo koje porezno tijelo („Porez po odbitku“) i ako ste dužni prikupiti i doznačiti takav porez po odbitku, suglasni ste da se za puni iznos takvog poreza tereti samo vaš račun i da ne umanjuje iznos koji se mora platiti Appleu. Odgovarajuću uplatu uvećavate na bruto-iznos, tako da nakon što odbijete i uplatite primjenjivi porez po odbitku, vi plaćate, a Apple prima isti iznos koji je izvorno fakturiran. Snosite punu odgovornost za takve obveze usklađenosti. Bez obzira na prethodno navedeno, i pored svih uputa, zahtjeva ili specifikacija koje Apple s vremena na vrijeme priopći, pristajete poštivati porezne obveze i zahtjeve dostupne na searchads.apple.com/terms i/ili ads.apple.com/cn/terms, koji navođenjem postaju sastavni dio ovih Uvjeta pružanja usluge.

 

f. Pristajete obavijestiti Apple e-poštom o bilo kojem osporavanju fakture u roku od trideset (30) dana od datuma primitka fakture („Razdoblje osporavanja fakture“). Osporavanja faktura šalju se na searchads-billing-inquiries@group.apple.com i sadrže podrobne razloge osporavanja. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM ODRIČETE SE SVIH POTRAŽIVANJA VEZANIH UZ FAKTURU, UKLJUČUJUĆI OVDJE NAVEDENE USLUGE I NAKNADE, OSIM AKO SE POTRAŽE ILI POTVRDE UNUTAR RAZDOBLJA OSPORAVANJA FAKTURE. RADI IZBJEGAVANJA SUMNJE, AKO FAKTURU NE OSPORITE UNUTAR RAZDOBLJA OSPORAVANJA FAKTURE, PRIHVAĆATE DA ĆE SE FAKTURA SMATRATI PLATIVOM U CIJELOSTI I U „ZATEČENOM STANJU“. U slučaju da s trećom stranom ugovorite obradu računa u vaše ime, uložit ćete komercijalno razumne napore da toj trećoj strani pružite potrebne podatke i/ili ovlaštenje kako biste olakšali pravovremeno plaćanje Appleu. Nadalje, suglasni ste da se vaša obveza pravovremenog plaćanja i/ili pravodobnog obavještavanja Applea o osporavanju faktura neće umanjiti niti ćete je se osloboditi zbog radnji treće strane.

 

g. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM I BEZ OGRANIČAVANJA VAŠIH PRAVA KAKO JE ODREĐENO U ODJELJKU 9(A), ODRIČETE SE SVIH POTRAŽIVANJA VEZANIH ZA (I) USLUGE I/ILI (II) NAKNADE, OSIM AKO SE NE POTRAŽE ILI POTVRDE U ROKU OD ŠEZDESET (60) DANA NAKON ZAVRŠETKA KAMPANJE POVEZANE S TAKVIM USLUGAMA ILI NAKNADAMA.

 

h.  Prihvaćate i slažete se, osim ako Apple drugačije ne odredi, da se naknade, troškovi i naknade temelje isključivo na Izvještajnim mjernim podacima povezanima s Kampanjom. 

 

i. Prema Appleovoj želji i nahođenju, Apple može odlučiti ponuditi ili vam može produžiti razdoblje plaćanja iznosa koji se odnosi na Usluge u skladu sa sljedećim uvjetima i odredbama:

 

I. Rokovi plaćanja za sve iznose Appleu dospijevaju u roku od četrdeset i pet (45) dana od datuma Appleove fakture, osim ako Apple drugačije zatraži u pisanom obliku ili ako se Strane u pisanom obliku tako dogovore. Na zakašnjela plaćanja može se naplatiti kamata koja se obračunava za svaki dan kašnjenja plaćanja. Naknada za kamate izračunavat će se na temelju osnovne kamatne stope („Osnovna stopa“) uvećane za jedan posto (1 %) ili maksimalni iznos dopušten važećim zakonom, što je god manje. Osnovna stopa zasnivat će se na bilo kojoj razvijenoj ili tada prevladavajućoj tržišnoj konvenciji za određivanje referentne stope u zemlji plaćanja u tom trenutku. Ako takva stopa nije javno navedena ili je Apple ne može na drugi način razumno odrediti, osnovna stopa zasnivat će se na stopi politike središnje banke ili na jedinstvenom konsolidiranom ekvivalentu u zemlji plaćanja u tom trenutku. Ako je osnovna stopa negativna, smatrat će se da iznosi nula posto (0 %). Ako je plaćanje potrebno izvršiti na osnovi koja nije četrdeset i pet (45) dana od datuma Appleove fakture, tada će takvi izmijenjeni uvjeti postati uobičajeni način poslovanja između vas i Applea. 

 

II. Kreditna linija ograničit će ukupni iznos kredita koji vam se u bilo kojem trenutku može dodijeliti prema ovim Uvjetima pružanja usluge, bilo kojem drugom ugovoru između vas i Applea ili za bilo koju drugu prodaju ili produženje kredita bilo koje vrste od Applea prema vama.

 

III. Apple vam može u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, uz prethodnu obavijest ili bez nje, dodijeliti, revidirati ili opozvati kredit. Uz druge pravne lijekove navedene u ovim Uvjetima pružanja usluge, Apple može bez prethodne obavijesti poduzeti korektivne radnje, uključujući, ali ne ograničavajući se na obustavljanje ili ukidanje vaših kampanja, vaših računa ili vašeg korištenja Uslugama kad god nepodmireni iznos koji dugujete Appleu premašuje kreditnu liniju.

 

IV. Kao uvjet za primanje ili nastavak primanja kredita, možda ćete morati podnijeti kreditnu prijavu koju je pružio Apple i Appleu dostaviti: (1) financijske podatke, izvode i izvještaje, kao što su bilance, novčani tijek i račun dobiti i gubitka, kao i izvještaje revizora i bilješke uz financijske izvještaje, ako su dostupni, i sve druge takve informacije ili materijale koji se rutinski pružaju bilo kojem drugom dobavljaču, zajmodavcu ili vjerovniku radi podrške produljenju kredita; (2) sve ostale financijske podatke koje Apple može razumno zatražiti; i (3) vjerojatnu sadašnju vrijednost zaloga ili poboljšanja kreditne sposobnosti, uključujući, bez ograničenja, bankovna jamstva, stand-by akreditive, jamstva poduzeća, bankovne akcepte i osobna jamstva. Nadalje prihvaćate i pristajete da prilikom razmatranja zahtjeva za produljenjem ili nastavkom kredita Apple može provjeriti vašu kreditnu sposobnost, uključujući putem usluga trećih strana.

 

j. Fakture će se temeljiti na stvarnoj isporuci tijekom kalendarskog mjesečnog ciklusa naplate, a broj faktura može varirati po Kampanji ili takvom drugom dogovoru s kojim su se Strane pismeno dogovorile. Radi izbjegavanja sumnje, Apple generira fakture koristeći Appleove izvještajne mjerne podatke kao jedinu obvezujuću mjeru Appleove izvedbe pri isporuci bilo koje Usluge koja je ovime uređena.

 

k. U slučaju da ne izvršite pravovremenu uplatu ili na neki drugi način prekršite ove Uvjete pružanja usluge ili bilo koja ovdje navedena jamstva, bit ćete odgovorni za sve troškove (uključujući odvjetničke naknade i troškove) nastale Appleu prilikom naplate takvih iznosa. Ne dovodeći u pitanje Appleova prava na raskid, obustavu ili preinake iz odjeljka 13, u slučaju da prekršite ove Uvjete pružanja usluge, uključujući nepoštivanjem bilo kakvih uvjeta plaćanja ili kredita, Apple zadržava pravo da odmah: (I) prekine ili obustavi izvršavanje svojih obveza prema ovim Uvjetima pružanja usluge, (II) prekine, obustavi, izmijeni ili ograniči vaš pristup Uslugama i/ili (III) proglasi da svi iznosi koji se duguju Appleu odmah dospijevaju na naplatu. 

 

l. Prihvaćate i pristajete na to da Apple može sve podatke o načinima plaćanja koje pružite Appleu dijeliti s društvima koja rade u Appleovo ime, kao što su društva za obradu plaćanja i/ili kreditne agencije, isključivo u svrhu provjere kreditne sposobnosti, izvršenja plaćanja Appleu i održavanja vašeg računa. Slažete se da Apple ima pravo, bez odgovornosti prema vama, otkriti sve informacije o načinu plaćanja snagama reda, državnim službenicima i/ili trećoj strani, u mjeri u kojoj Apple smatra da je to razumno potrebno ili primjereno za provedbu i/ili provjeru poštivanja bilo kojeg dijela ovih Uvjeta pružanja usluge (uključujući, bez ograničenja, pravo društva Apple na suradnju u bilo kojem pravnom postupku koji se odnosi na vašu upotrebu Usluga i/ili navod treće strane da je vaša upotreba Usluga nezakonita i/ili krši prava te treće strane).

 

8.    Intelektualno vlasništvo.

 

a. Priznanje vlasništvaSlažete se da Usluge sadrže vlasničke podatke i materijale koji su u vlasništvu Applea i/ili njegovih davatelja licence ili drugih trećih strana te su zaštićeni primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu i drugim zakonima te da nećete koristiti te zaštićene podatke ni materijale ni na koji način osim za korištenje usluga u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge. Osim ako je ovdje izričito navedeno i osim u mjeri u kojoj primjenjivi zakoni sprječavaju Apple da vas u tome ograniči, nijedan se dio Usluga ne može reproducirati ni u kojem obliku ili na bilo koji način bez Appleova izričitog pisanog pristanka.

 

b. Autorska pravaSva autorska prava na i za Usluge u vlasništvu su društva Apple i/ili njegovih davatelja licenci.

 

c. ŽigoviApple, logotip društva Apple, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads i drugi robni žigovi društva Apple, uslužni žigovi, grafički prikazi i logotipi korišteni u vezi s Uslugama robni su žigovi ili registrirani robni žigovi društva Apple Inc. u SAD-u i/ili drugim zemljama. Nije vam dodijeljeno nikakvo pravo ni licenca u vezi s bilo kojim od gore navedenih žigova i bilo kojom upotrebom tih žigova.

 

9.    Izjava o odricanju od odgovornosti; ograničenje odgovornosti.

 

a. MOŽDA IMATE PRAVA ILI PRAVNE LIJEKOVE KOJI SE PO ZAKONIMA KOJIMA PODLIJEŽETE NE MOGU ISKLJUČITI. NIŠTA U OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE NIJE NAMIJENJENO NITI IMA UČINAK OGRANIČENJA, IZMJENE ILI ISKLJUČIVANJA BILO KOJE ODGOVORNOSTI KOJA SE ZAKONOM NE MOŽE TAKO OGRANIČITI, IZMIJENITI I ISKLJUČITI. BILO KAKVA I SVA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA APPLEOVE ODGOVORNOSTI U OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE PRIMJENJUJU SE SAMO DO NAJVEĆE ZAKONOM DOPUŠTENE MJERE ZA TAKVA OGRANIČENJA.

 

b. APPLE NE GARANTIRA, IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA ĆE USLUGE ILI BILO KOJA ZNAČAJKA I FUNKCIONALNOST USLUGA BITI BEZ PREKIDA ILI BEZ POGREŠAKA, I VI SE SLAŽETE DA APPLE POVREMENO MOŽE UKLONITI TE USLUGE (ILI NJIHOVE ODREĐENE PROIZVODE ILI USLUGE) NA NEODREĐENO VREMENSKO RAZDOBLJE, ILI PRESTANI NUDITI USLUGE U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO, U BILO KOJE VRIJEME, KADA JE POTREBNO ZA ZAŠTITU APPLEOVIH INTERESA.

 

c. APPLE NE GARANTIRA, IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA SU USLUGE, BILO KOJE ZNAČAJKE I FUNKCIONALNOSTI USLUGA ILI VAŠ ODREĐENI OGLASNI SADRŽAJ DOSTUPNI NA SVIM LOKACIJAMA I, U MJERI U KOJOJ JE DOSTUPNO, DA ĆE SVI JEZICI KOJI SE KORISTE NA TAKVIM LOKACIJAMA BITI DOSTUPNI I APPLE NE IZJAVLJUJE DA SU USLUGE ILI OGLASNI SADRŽAJ PRIKLADNI ILI DOPUŠTENI ZA VAŠU UPOTREBU NA ODREĐENOJ LOKACIJI.

 

d. IZRIČITO SE SLAŽETE DA JE VAŠE KORIŠTENJE ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA USLUGA ISKLJUČIVO NA VAŠ VLASTITI RIZIK. USLUGE TE SVE ZNAČAJKE I FUNKCIONALNOSTI USLUGA PRUŽAJU SE „KAKVE JESU” I „KAKO SU DOSTUPNI” ZA VAŠU UPOTREBU, BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI PREŠUTNIH, UKLJUČUJUĆI SVA PREŠUTNA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, PRAVOVREMENOSTI, PRAVA VLASNIŠTVA I JAMSTVA DA NISU PREKRŠENA PRAVA DRUGIH. RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA SE CIJENE USLUGA MOGU U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO TEMELJITI NA DRAŽBOVNOM MODELU, KOJI SE MOŽE RAZLIKOVATI OVISNO O BROJNIM ČIMBENICIMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, VLASNIČKE ALGORITME KOJE KORISTI APPLE.

 

e. U MJERI U KOJOJ TO NIJE ZABRANJENO PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NI U KOJEM SLUČAJU APPLE, NJEGOVI ČLANOVI UPRAVE, DIREKTORI, ZAPOSLENICI, POVEZANA DRUŠTVA, NALOGOPRIMCI, UGOVORNI IZVOĐAČI ILI DAVATELJI LICENCI NE SNOSE ODGOVORNOST NI ZA KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, KAZNENU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE KOMERCIJALNE ŠTETE ILI GUBITKE, KOJI PROIZLAZE IZ ILI SU POVEZANI S OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE ILI VAŠIM KORIŠTENJEM ILI PRISTUPOM USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKVE POGREŠKE ILI PROPUSTE U BILO KOJEM PROIZVODU, USLUZI, ZNAČAJCI ILI FUNKCIONALNOSTI, ILI BILO KOJI GUBITAK ILI ŠTETE BILO KOJE VRSTE NASTALE KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG PROIZVODA, USLUGE, ZNAČAJKE ILI FUNKCIONALNOSTI DOSTUPNIH PUTEM USLUGA, ČAK I AKO SU OBAVIJEŠTENI O NJIHOVOJ MOGUĆNOSTI, BILO PREMA TEORIJI UGOVORA, JAMSTVU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE, KRŠENJU BILO KOJE ZAKONSKE OBVEZE, NAČELU OBEŠTEĆENJA ILI NA DRUGI NAČIN, A BEZ OBZIRA NA NEISPUNJENJE BITNE SVRHE ILI BILO KOJEG PRAVNOG LIJEKA, OSIM TAKVE ŠTETE UZROKOVANE ISKLJUČIVO NAMJERNIM PROTUPRAVNIM PONAŠANJEM ILI GRUBIM NEMAROM TVRTKE APPLE. NI U KOJEM SLUČAJU APPLEOVA UKUPNA ODGOVORNOST PREMA VAMA PREMA OVOM UGOVORU ZA SVE ŠTETE (OSIM KAKO TO ZAHTIJEVAJU MJERODAVNI ZAKONI U SLUČAJEVIMA KOJI UKLJUČUJU TJELESNE OZLJEDE) NE MOŽE PRELAZITI IZNOS NAKNADA KOJE SU STVARNO PLAĆENE ILI PLATIVE APPLEU PREMA OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE.

 

f. APPLE NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA ĆE USLUGE ISPUNJAVATI VAŠE ZAHTJEVE KAO NI DA SE U SKLOPU USLUGA NEĆE DOGAĐATI PADOVI MREŽE, GUBICI, OŠTEĆENJA PODATAKA, NAPADI, VIRUSI, SMETNJE, HAKIRANJA ILI DRUGE POVREDE SIGURNOSTI.

 

g. OSIM AKO SE STRANE PISMENO DRUGAČIJE DOGOVORE, ZA KAMPANJE KOJE IMAJU DOGOVORENE METRIKE ISPORUKE (TJ. OGLAŠAVANJE KOJE SE NE TEMELJI NA UČINKU), U SLUČAJU DA VAŠA KAMPANJA NE ISPORUČUJE NEKU OD DOGOVORENIH METRIKA U BILO KOJEM POGLEDU, VAŠ JEDINI I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEK BIT ĆE OGRANIČEN NA PRODUŽENJE KAMPANJE ILI NASTAVAK KAMPANJE U KASNIJE VRIJEME U USPOREDIVOJ PONUDI ZA SLIČNU VRIJEDNOST, PREMA ISKLJUČIVOM NAHOĐENJU APPLEA, DOK SE DOGOVORENE METRIKE NE ISPORUČE ILI, PREMA ISKLJUČIVOM APPLEOVOM NAHOĐENJU, U OBLIKU„PRO RATA” POVRATA NOVCA ZA NEISPORUČENI DIO KAMPANJE. RADI IZBJEGAVANJA SUMNJE, OVAJ PRAVNI LIJEK NEĆE SE PRIMJENJIVATI NA BILO KAKVU KAMPANJU ZA KOJU NE POSTOJI IZRIČIT SPORAZUM IZMEĐU STRANA O SPECIFIČNIM METRIKAMA ZA ISPORUKU, KAO ŠTO SU KAMPANJE KOJE SE ISPORUČUJU KROZ MEHANIZME ZASNOVANE NA DRAŽBAMA; APPLE NE JAMČI DA ĆE BILO KAKVA TAKVA KAMPANJA BITI ISPORUČENA U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO.

 

10.  OdštetaKORIŠTENJEM USLUGA PRISTAJETE, U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, OBEŠTETITI I OSLOBODITI APPLE, NJEGOVE ČLANOVE UPRAVE, DIREKTORE, ZAPOSLENIKE, POVEZANA DRUŠTVA, NALOGOPRIMCE, UGOVORNE IZVOĐAČE I DAVATELJE LICENCI U POGLEDU BILO KAKVIH POTRAŽIVANJA, GUBITAKA, OBVEZA, TROŠKOVA, NAKNADA, NOVČANIH KAZNI ILI DRUGIH VRSTA ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ODVJETNIČKE NAKNADE I SVE TROŠKOVE POVEZANE S PROVEDBOM OVE KLAUZULE, KOJI PROIZLAZE IZ ILI SE ODNOSE NA BILO ŠTO OD SLJEDEĆEG: (A) VAŠE KRŠENJE OVIH UVJETA PRUŽANJA USLUGE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE IZJAVE, JAMSTVA ILI UGOVORE KOJE STE OVDJE DALI; (B) VAŠU NEPROPISNU, NEOVLAŠTENU ILI NEZAKONITU UPOTREBU USLUGE; (C) SVA POTRAŽIVANJA DA SU VAŠ OGLASNI SADRŽAJ, PODACI O OGLAŠIVAČU, PODACI O POSLOVNIM KORISNICIMA ILI CILJANJE KORIŠTENI U VEZI S USLUGAMA (I) NEOVLAŠTENO PRISVOJILI ILI PREKRŠILI BILO KOJI PATENT, AUTORSKO PRAVO, ŽIG, POSLOVNU TAJNU, TOPOGRAFIJU POLUVODIČKOG PROIZVODA ILI BILO KOJE DRUGO INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO ILI PRAVO VLASNIŠTVA TREĆE STRANE; (II) OKLEVETALI ILI PREKRŠILI TAJNOST PODATAKA ILI NARUŠILI PRIVATNOST DRUGOGA; (III) PREDSTAVLJALI LAŽNE, OBMANJUJUĆE, NEPOŠTENE RADNJE ILI PRAKSE, UKLJUČUJUĆI ONE KOJE SE ODNOSE NA OGLAŠAVANJE ILI PRODAJU; ILI (IV) NISU POŠTIVALI BILO KOJI VAŽEĆI ZAKON ILI PROPIS.

 

11.  ObavijestiSve obavijesti koje se odnose na ove Uvjete pružanja usluge bit će u pisanom obliku. Obavijesti će se smatrati poslanima od strane Applea kada vam budu poslane na adresu e-pošte ili poštansku adresu koju ste dali Appleu u vezi s Uslugama. Suglasni ste da ćete redovito provjeravati svoju adresu e-pošte i svoju poštansku adresu za obavijesti koje vam Apple šalje, da ćete odmah pregledati sve takve obavijesti i odmah obavijestiti Apple ako više nemate pristup adresi e-pošte ili poštanskoj adresi koju ste dali Appleu u vezi s Uslugama. Osim ako ovdje nije drugačije naznačeno, sve obavijesti Appleu u vezi s ovim Uvjetima pružanja usluge smatrat će se predanima (a) u trenutku osobne dostave, (b) tri radna dana nakon slanja preko komercijalnog prekonoćnog operatera s pisanim dokazom o dostavi ili (c) pet radnih dana nakon slanja običnom ili preporučenom poštanskom pošiljkom s unaprijed plaćenom poštarinom, prethodnim metodama navedenima u (a), (b) i (c) na adresu: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Sjedinjene Američke Države. Svaka Strana može promijeniti svoju adresu e-pošte ili poštansku adresu slanjem pisane obavijesti drugoj Strani na gore opisan način.

 

12.  Izmjene ili dopune Uvjeta pružanja uslugeApple zadržava pravo prema vlastitom nahođenju izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete pružanja usluge u bilo kojem trenutku. Nakon takve izmjene, izmijenjeni Uvjeti pružanja dostupni su na stranici searchads.apple.com/terms-of-service i/ili ads.apple.com/cn/terms-of-service/english ili na drugoj pristupačnoj lokaciji o kojoj je obavijestio Apple, a stupaju na snagu nakon obavijesti vama u skladu s gore navedenim odjeljkom 11 ili u neko kasnije vrijeme navedeno u toj obavijesti. Pristajete na redovito posjećivanje stranice searchads.apple.com/terms-of-service i/ili ads.apple.com/cn/terms-of-service/english ili neke druge pristupačne lokacije o kojoj je Apple obavijestio, te pregledavanje Uvjeta pružanja usluge, uključujući radi izmjena koje mogu biti naznačene ažuriranjima datuma stupanja na snagu navedenoga na vrhu Uvjeta pružanja usluge. Prihvaćate i pristajete na to da je vaša odgovornost redovito pregledavanje izmjena i dopuna ovih Uvjeta pružanja usluge. AKO NE PRISTAJETE NA BILO KOJU IZMJENU UVJETA PRUŽANJA USLUGE, ODMAH ĆETE OBUSTAVITI SAV PRISTUP USLUGAMA I NJIHOVO KORIŠTENJE. OSIM AKO VAS APPLE DRUGAČIJE NE OBAVIJESTI, VAŠ NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA NAKON BILO KAKVE IZMJENE UVJETA PRUŽANJA USLUGE SMATRA SE VAŠIM PRIHVAĆANJEM IZMIJENJENIH UVJETA PRUŽANJA USLUGE.

 

13.  Prestanak ugovornih obavezaSvaka strana može, po vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku raskinuti ove Uvjete pružanja usluge bez ikakva razloga; pod uvjetom da, međutim, bilo koje daljnje korištenje Usluga od strane davatelja sadržaja nakon takve obavijesti o raskidu podliježe tada važećim Uvjetima pružanja usluge. Po isteku ili raskidu ovog Ugovora, osim ako je izričito drugačije navedeno u ovim Uvjetima pružanja usluge ili u skladu s mjerodavnim zakonom: (a) sva prava, licence, suglasnosti i ovlaštenja koja je jedna Strana dodijelila drugoj u skladu s ovdje navedenim odredbama odmah prestaju vrijediti; (b) prekinut ćete svako korištenje Usluga; i (c) sve naknade koje se Appleu duguju prema ovim Uvjetima pružanja usluge odmah dospijevaju na naplatu. PRAVA I OBVEZE NAVEDENI U ODJELJKU 6(o), ODJELJKU 6(p), ODJELJKU 6(r), ODJELJKU 7(a), ODJELJKU 7(g) I ODJELJCIMA OD 8 DO 15 OSTAJU NA SNAZI NAKON ISTEKA ILI RASKIDA OVIH UVJETA PRUŽANJA USLUGE. BEZ OBZIRA NA BILO ŠTO SUPROTNO U OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE, APPLE MOŽE, PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU, IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, ODMAH I BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI OBUSTAVITI, PREKINUTI ILI NA DRUGI NAČIN USKRATITI VAŠ PRISTUP ILI KORIŠTENJE SVIH ILI BILO KOJEG DIJELA USLUGA. Ovaj odjeljak 13 ne ograničava druga Appleova prava ili pravne lijekove, bilo po zakonu, pravičnosti ili prema ovim Uvjetima pružanja usluge.

 

14.  Mjerodavno pravoIZRIČITO SE SLAŽETE DA ZAKONI DRŽAVE KALIFORNIJE, ISKLJUČUJUĆI NJEZINA PRAVILA O SUKOBU ZAKONA, UREĐUJU OVE UVJETE PRUŽANJA USLUGE I VAŠE KORIŠTENJE USLUGA TE DA ISKLJUČIVU NADLEŽNOST ZA BILO KOJI POSTUPAK KOJI SE NA BILO KOJI NAČIN ODNOSI NA VAŠE KORIŠTENJE USLUGA IMAJU DRŽAVNI I SAVEZNI SUDOVI UNUTAR SJEVERNOG SUDBENOG OKRUGA KALIFORNIJE. OVIME SE ODRIČETE PRAVA PRIGOVORA NA GORE NAVEDENI IZBOR ZAKONA, OSOBNE NADLEŽNOSTI ILI MJESTA.  

NEOVISNO O MOGUĆIM SUPROTNIM ODREDBAMA IZ OVOG DOKUMENTA, AKO ŽIVITE ILI SE NALAZITE U KONTINENTALNOJ KINI ILI STE POD NJENOM NADLEŽNOŠĆU, NADALJE SE SLAŽETE DA SVI SPOROVI KOJI PROIZLAZE IZ OVIH UVJETA PRUŽANJA USLUGE ILI U VEZI S OVIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE ILI VAŠIM KORIŠTENJEM USLUGAMA BITI DOSTAVLJEN KINESKOJ MEÐUNARODNOJ GOSPODARSKOJ I TRGOVINSKOJ ARBITRAŽNOJ KOMISIJI (CIETAC) U PEKINGU ZA ARBITRAŽU KOJA ĆE SE VODITI U SKLADU S CIETAC-OVIM ARBITRAŽNIM PRAVILIMA VAŽEĆIMA U VRIJEME PODNOŠENJA PRIJAVE ZA ARBITRAŽU, KAO I SLJEDEĆIM UVJETIMA I ODREDBAMA: ARBITRAŽNA ODLUKA BIT ĆE KONAČNA I OBVEZUJUĆA ZA OBJE STRANE. SVAKA STRANA IMENOVAT ĆE JEDNOG ARBITRA. TREĆEG ARBITRA, KOJI ĆE DJELOVATI KAO PREDSJEDNIK ARBITARA, ZAJEDNIČKI ODABIRU DVA ARBITRA KOJA SU IMENOVALE STRANE. AKO SE PREDSJEDAVAJUĆI ARBITAR NE MOŽE IZABRATI U ROKU OD 30 DANA NAKON IMENOVANJA DRUGOG ARBITRA, PREDSJEDNIK KOMISIJE CIETAC OVLAŠTEN JE IMENOVATI GA. PREDSJEDAVAJUĆI ARBITAR NEĆE BITI I NITI JE PRETHODNO BIO DRŽAVLJANIN NI NARODNE REPUBLIKE KINE NI SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. MEĐUTIM, OSOBA KOJA IMA PUTOVNICU HONG KONGA ILI IMA PRAVO NA BORAVAK U HONG KONGU – ALI NIKADA NIJE BILA DRŽAVLJANIN NARODNE REPUBLIKE KINE PRIJE 1. SRPNJA 1997. – NEĆE SE SMATRATI DRŽAVLJANINOM NARODNE REPUBLIKE KINE OSIM AKO SE STRANE NISU DRUGAČIJE DOGOVORILE. STRANE SU NADALJE SUGLASNE DA SVI ARBITRI MOGU BITI IMENOVANI IZVAN PANELA ARBITARA KOMISIJE CIETAC KAKO JE PREDVIĐENO ARBITRAŽNIM PRAVILIMA KOMISIJE CIETAC KOJA SU NA SNAZI U VRIJEME PODNOŠENJA PRIJAVE ZA ARBITRAŽU. MJESTO ARBITRAŽE ĆE BITI PEKING, PRC. JEZIK ARBITRAŽE BIT ĆE ENGLESKI. PORED PRAVILNIKA KOMISIJE CIETAC, STRANE SU SUGLASNE DA ĆE SE ARBITRAŽA VODITI PREMA PRAVILIMA ODBORA IBA O IZVOĐENJU DOKAZA U MEĐUNARODNOJ ARBITRAŽI. STRANE ĆE ČUVATI POVJERLJIVOM ČINJENICU O BILO KOJOJ ARBITRAŽI I SVIM ODLUKAMA U ARBITRAŽI, ZAJEDNO SA SVIM MATERIJALIMA U POSTUPKU KOJI SU IZRAÐENI U SVRHU ARBITRAŽE TE SVIM DRUGIM DOKUMENTIMA KOJE JE DOSTAVILA DRUGA STRANA U POSTUPKU, A KOJI NISU JAVNO DOSTUPNI, SPREMITI I U MJERI U KOJOJ SE OTKRIVANJE MOŽE ZAHTIJEVATI OD NEKE STRANE NA TEMELJU ZAKONSKE OBVEZE, ŠTITITI ILI PROVESTI ZAKONSKO PRAVO ILI IZVRŠITI ILI OSPORITI ODLUKU U PRAVNOM POSTUPKU PRED SUDOM ILI DRUGIM SUDSKIM TIJELOM. ARBITRI ĆE DOSUDITI STRANI KOJA JE DOBILA SPOR, AKO POSTOJI, TROŠKOVE I IZDATKE, UKLJUČUJUĆI NJENE ODVJETNIČKE NAKNADE, PREMA ODLUCI ARBITARA. STRANA KOJA JE DOBILA SPOR TAKOÐER IMA PRAVO NA ODVJETNIČKE NAKNADE I TROŠKOVE U BILO KOJEM POSTUPKU POTVRÐIVANJA I/ILI PROVEDBE BILO KOJE ARBITRAŽNE ODLUKE U BILO KOJEM SUDSKOM POSTUPKU.
 

15.  RaznoOvi Uvjeti pružanja usluge, uključujući sve njihove priloge, čine cjelokupni ugovor između vas i Applea i upravljaju vašim korištenjem Usluga, zamjenjujući sve prethodne ugovore između vas i Applea, osim kako je pisano navedeno u ostalim ugovorima. Ne možete prenijeti ove Uvjete pružanja usluge na drugu osobu, uključujući, bez ograničenja, po sili zakona ili spajanjem, bez Appleova prethodnog pisanog odobrenja, a svaki je pokušaj prijenosa ovih Uvjeta pružanja usluge bez prethodnog pisanog odobrenja ništetan. Apple će na vrijeme pregledati sve zahtjeve za dodjelu. Ako se za bilo koji dio ovih Uvjeta pružanja usluge utvrdi da je nevaljan ili neprovediv, taj se dio tumači sukladno mjerodavnom pravu na način koji će odražavati, što je bliže moguće, izvorne namjere Strana, a ostali dijelovi ostaju u punoj snazi i učinku. Appleov propust u provedbi nekog prava ili odredbe u ovim Uvjetima pružanja usluge ne predstavlja odricanje od te odredbe ili bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta pružanja usluge. Apple ne snosi odgovornost za neizvršenje bilo kakvih obveza zbog uzroka koje ne može kontrolirati. Ovi Uvjeti pružanja usluge nisu sastavljeni u korist trećih strana.