Az Apple hirdetési szabályzatai

Ezek a szabályzatok segítenek bemutatni, hogy mi megengedett és mi az, ami tilos, amikor a tartalmát az Apple hirdetési szolgáltatásaival reklámozza.  

Az alkalmazás hirdetésekor az App Store összes szabályzatának és irányelvének betartása mellett az alábbi, hirdetéssel kapcsolatos szabályzatnak is meg kell felelnie. Ezen szabályzatok bármelyikének a megszegése esetén az alkalmazás nem lesz jogosult az Apple hirdetési szolgáltatásainak a használatára. Kérjük, olvassa el szabályzatainkat és azok folyamatosan frissülő verzióit, így elkerülheti a hirdetések elutasítását, szüneteltetését vagy késedelmét.

Utolsó frissítés: 2023. augusztus 28.


1. A hirdető felelősségei

Hirdetőként a következőkért felel:

 • 1.1 Be kell tartania az Apple hirdetési szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételeit.

 • 1.2 Az alkalmazásnak meg kell felelnie az App Store irányelveinek.

 • 1.3 A hirdetéstartalomnak – beleértve az Ön által az App Store-ba beküldött, az Ön hirdetésének létrehozásához használt tartalmat és az Apple hirdetési szolgáltatásainak Ön általi használatát – meg kell felelnie az összes vonatkozó törvénynek és szabályozásnak, ideértve minden olyan ország vagy régió törvényeit és előírásait, ahol Ön hirdet.

 • 1.4 A hirdetése tartalma és az Apple hirdetési szolgáltatásainak a használata nem sértheti egyetlen fél szellemi tulajdonjogait, nyilvánossághoz fűződő jogait, illetve integrált áramköri elrendezéseit (mask work) sem. Bármely más fél szellemi tulajdonának, logójának, grafikájának, műalkotásának, hanganyagának, filmjének, illetve valamely híresség vagy személy feltüntetéséhez vagy felhasználásához megfelelő engedélyt kell beszerezni.

 • 1.5 A hirdetések tartalmában szereplő minden állítást megfelelően alá kell támasztani.

 • 1.6 A hirdetések tartalma nem lehet félrevezető.

 • 1.7 A hirdetéstartalom nem tévesztheti meg a felhasználókat oly módon, hogy személyes információkat adjanak meg (1) beleegyezés nélkül, illetve félrevezető vagy csalárd tevékenységnek köszönhetően, vagy (2) olyan felek számára, akik személyes adatokat gyűjtenek viszonteladás, kereskedelem vagy cserekereskedelem céljából, vagy egyéb módon visszaélnek az adott személyes adatokkal.

 • 1.8 Az alkalmazás App Store-ban megjelenő címének, leírásának, képeinek és előnézeteinek pontosan tükrözniük kell az alkalmazás célját és a felhasználói élményt.

 • 1.9 Az Apple nevének, termékeinek, emblémájának vagy egyéb márkajellemzőinek használata előzetes jóváhagyás nélkül tilos.

 • 1.10 A hirdetésekhez szükséges minden licenccel és engedéllyel kell rendelkeznie, és azokat kérésre vagy felszólításra be kell mutatnia az Apple-nek.

2. Hirdetés a kontinentális Kína területén

 • 2.1 Kína kontinentális területén üzleti licencekre, engedélyekre, kormányzati jóváhagyásokra vagy egyéb anyagokra vagy információkra lehet szükség.

 • 2.2 Bizonyos iparágakban vagy kategóriákban előfordulhat, hogy hirdetési tevékenységet csak gazdasági társaságok végezhetnek.

 • 2.3 Bizonyos iparágakban vagy kategóriákban életkori korlátozások vonatkoznak a hirdetésekre.

 • 2.4 A hirdetéseknek egyszerűsített kínai nyelven kell megjelenniük, és meg kell felelniük bizonyos tartalmi követelményeknek.

 • A kontinentális Kína területén történő hirdetés követelményeiről bővebb információt Az Apple a kontinentális Kínára vonatkozó hirdetési irányelvei című cikkünkben olvashat.

3. Tiltott tartalmak

Az Apple nem engedélyezi a következőkben bemutatott tiltott tartalmak használatát a hirdetésekben:

 • 3.1 Diszkriminatív tartalom – Olyan hirdetéstartalom, amely gyűlöletet, erőszakot, zaklatást vagy rasszizmust hirdet egy adott egyénnel vagy csoporttal szemben annak faja, neme, vallása, nemzeti hovatartozása, fogyatékossága, vallási hovatartozása, életkora, nyelve, szexuális irányultsága, nemi identitása vagy anyagi helyzete alapján.

 • 3.2 Becsületsértő tartalom – Olyan hirdetéstartalom, amely becsületsértőnek vagy rágalmazónak minősül.

 • 3.3 Trágárság – Trágár vagy obszcén hirdetéstartalom, az ízléstelen megfogalmazásokat vagy kifejezéseket is ideértve.

 • 3.4 Felnőtteknek szóló tartalmak – Olyan hirdetéstartalmak, amelyek felnőtteknek szóló témákat vagy szexuális tartalmakat népszerűsítenek, például pornográfia, Káma-szútra, erotika, illetve „hogyan csináld” és egyéb szexuális jellegű játékok.

 • 3.5 Szabályozott anyagok – Olyan hirdetéstartalmak, amelyek közvetlenül vagy közvetve elősegítik vagy népszerűsítik bármilyen dohánytermék, illegális kábítószer, narkotikum értékesítését, terjesztését vagy használatát, valamint a túlzott alkoholfogyasztás vagy kiskorúak általi alkoholfogyasztás elősegítését vagy népszerűsítését.

 • 3.6 Fegyverek vagy lőszerek – Olyan hirdetéstartalmak, amelyek közvetlenül vagy közvetve megkönnyítik vagy elősegítik pisztolyok, lőfegyverek, fegyverek vagy lőszerek, robbanóanyagok vagy tűzijátékok értékesítését, forgalmazását vagy használatát.

 • 3.7 Ellentmondásos tartalom – Olyan hirdetéstartalom, amely sértőnek vagy felkavarónak minősül, vagy személyes támadást, zaklatást vagy megfélemlítést közvetít egy személy, vállalkozás vagy intézmény ellen.

 • 3.8 Hamisított dokumentumok – Olyan illegális vagy nem engedélyezett hirdetéstartalmak, amelyek hamis dokumentumokat, anyagokat, termékeket, vagy jogilag megkérdőjelezhető szolgáltatásokat hirdetnek.

 • 3.9 Nem megfelelő üzleti gyakorlatok – Olyan hirdetéstartalmak, amelyek nem megfelelő módon ösztönzik a letöltéseket, vagy manipulálják, szűrik vagy meghamisítják az értékeléseket, a véleményeket, a koppintásokat vagy a letöltéseket.

 • 3.10 Megtévesztő üzenetek – Hamis, csalárd, tisztességtelen vagy megtévesztő állítások, beleértve a félrevezető címeket, állításokat vagy illusztrációkat, mint például:

 • Gyors meggazdagodási sémák, „ingyen pénz” vagy hasonló pénzszerzési lehetőségek vagy ajánlatok
 • Ingyenes ajánlatok és nyereményjátékok, például „Önt kiválasztották, hogy nyerjen egy ingyenes...”.
 • Olyan „ingyenes árucikkek”, amelyekért bármilyen összeget, adminisztrációs költséget, szállítási díjat vagy egyéb díjakat számítanak fel, és ezért valójában nem ingyenesek.
 • 3.11 Megtévesztő árak és az árral kapcsolatos állítások – Olyan hirdetéstartalom, amely hamisan mutatja be az ajánlat valódi jellegét (az áraknak és a kapcsolódó állításoknak mindig pontosnak kell lenniük).

 • 3.12 Illegális hirdetési tartalmak – Olyan hirdetéstartalmak, amelyek nem felelnek meg a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek, ideértve azoknak az országoknak és régióknak a törvényeit és rendelkezéseit, ahol a hirdetést közzéteszik.

 • 3.13 Engedély nélküli hirdetéstartalmak – Olyan hirdetéstartalmak, amelyek nem rendelkeznek a jogszabályok által megkövetelt licencekkel, engedélyekkel vagy egyéb, a törvény által előírt engedélyekkel, ideértve minden olyan ország vagy régió törvényeit és rendeleteit, ahol a hirdetéstartalmat megjelenítik.

 • 3.14 Megkérdőjelezhető jogszerűség - Megkérdőjelezhető jogszerűségű termékeket vagy szolgáltatásokat népszerűsítő hirdetéstartalmak, például hamisan megszerzett jelszavak, piramisjátékok, a gyorshajtási törvények kijátszására tervezett termékek, vagy az Egyesült Államok kereskedelmi embargója vagy szankciói alá tartozó országok vagy régiók népszerűsítése.

 • 3.15 Politikai tartalmak – Olyan hirdetéstartalmak, amely politikai jelölteket, tisztségviselőket, pártokat, szervezeteket, adománygyűjtést, valamint választási szavazásokat vagy kezdeményezéseket közvetítenek, illetve közvetlenül vagy közvetve népszerűsítik ezeket, beleértve a fentiekkel szembeni ellenkezést kifejező hirdetéseket is. A közérdekű, politikailag is aktuális vagy érzékeny kérdésekkel kapcsolatos hirdetések eseti jelleggel engedélyezhetők.

4. Korlátozott tartalom

Bizonyos hirdetéstartalmak csak bizonyos országokban vagy régiókban, illetve hirdetési helyeken hirdethetők.

Egyes hirdetéstartalmakat a helyi törvények korlátozhatnak vagy tilthatnak.

Ön a felelős azért, hogy megfelelően korlátozza a hirdetéstartalmait azokban az országokban vagy régiókban, ahol hirdet. 

A korlátozások közé tartozhat a hirdetés megfelelő korosztályra való korlátozása, illetve az adott országhoz vagy régióhoz szükséges licencek vagy engedélyek megléte. Néhány példa:

4.1 Alkohol

 • 4.1.1 Egyes országokban és régiókban tilos vagy korlátozott lehet az alkohol eladását vagy fogyasztását népszerűsítő, illetve az alkoholtartalmú italok fogyasztására utaló hirdetéstartalom.

 • 4.1.2 Minden promóciós vagy reklámcélokra használt szövegnek, képnek, videónak és hangnak az életkornak megfelelő személyeket és jeleneteket kell ábrázolnia.

4.2 Érzékenynek minősülő tartalmak vagy képek

 • 4.2.1 Az Apple felülvizsgálati csoportjai a saját belátása szerint a hirdetések tartalmát és a képeket érzékeny jellegű tartalomnak vagy képnek minősítheti. Az érzékenynek ítélt hirdetéstartalmakat bizonyos országokban vagy régiókban nem lehet elindítani, vagy teljesen be lehetnek tiltva.

4.3 Gyógyszeripar és orvostudomány

 • 4.3.1 A gyógyszeripari termékek, orvostechnikai eszközök és orvosi szolgáltatások hirdetési tartalma csak felnőttek számára jeleníthető meg.

4.4. Valódi pénzes szerencsejáték

 • 4.4.1 Bizonyos hirdetési helyeken tilos olyan hirdetési tartalmakat megjeleníteni, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kaszinójátékokra vagy sporteseményekre fogadjanak, és így pénzt vagy valós értékkel bíró díjakat nyerjenek. Korlátozás nélkül ide tartoznak például a kaszinójátékok, a sportfogadások, a virtuális sportfogadások és az olyan szolgáltatások, amelyek statisztikai elemzést kínálnak szerencsejáték céljára.

 • 4.4.2. A hirdetőknek biztosítaniuk kell, hogy a szerencsejátékkal kapcsolatos hirdetések megjelenésekor betartsák a helyi törvényeket. A hirdető felelőssége minden olyan engedély és licenc beszerzése, amely a hirdetés országában vagy régiójában való működéshez szükséges.

 • 4.4.3 A valódi pénzes szerencsejátékokkal és a kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetések csak felnőtteknek jeleníthetők meg.

 • 4.4.4 A valódi pénzes szerencsejátékokra vonatkozó hirdetéstartalom egyes országokban vagy régiókban azt követően kerülhet engedélyezésre, miután az Apple megvizsgálta és jóváhagyta az ehhez szükséges engedélyt.

4.5 Szimulált szerencsejáték

 • 4.5.1 Az olyan alkalmazások hirdetései, amelyek szerencsejátékokat vagy kaszinójátékokat imitálnak, de nem kínálnak lehetőséget a felhasználóknak valódi pénznyerésre vagy valós értékkel bíró nyereményekre, csak bizonyos hirdetési helyeken jeleníthetők meg, és egyes országokban vagy régiókban tilosak vagy korlátozottak.

4.6 Társkereső szolgáltatások/házasságközvetítés

 • 4.6.1 Előfordulhat, hogy a társkereső vagy házasságközvetítési szolgáltatásokat kínáló alkalmazások hirdetéstartalma néhány hirdetéshelyen nem jeleníthető meg.

 • 4.6.2 A társkereső vagy házasságközvetítési szolgáltatásokat kínáló alkalmazások hirdetéstartalmának meg kell felelnie a helyi törvényeknek és szabályozásoknak azokban az országokban vagy régiókban, ahol Ön hirdetni kíván.

 • 4.6.3 A társkereső vagy házasságközvetítési szolgáltatásokat kínáló alkalmazások hirdetéstartalma egyes országokban vagy régiókban csak abban az esetben jeleníthető meg, ha az alkalmazás csak felnőttek számára érhető el.

5. A hirdetéselhelyezésre való jogosultság áttekintése

 • 5.1 Az Apple manuális és automatizált rendszereket egyaránt használ annak meghatározására, hogy a hirdetési tartalom megjeleníthető-e, és ha igen, akkor milyen hirdetési helyeken és/vagy mely országokban vagy régiókban. Az automatizált rendszerek által vizsgált fő paraméterek a relevancia, a minőség és a minősítés, és a hirdetéssel közölni kívánt célt pedig minden esetben a tartalommoderációs csapat tagjai vizsgálják felül.

 • 5.2 A jogosultság áttekintése elhelyezés szerint:

Tartalmak Keresési eredmények Keresés lap Ma lap Termékoldal
Alkohol Engedélyezett* Nem engedélyezett Nem engedélyezett Nem engedélyezett
Érzékenynek minősülő tartalmak vagy képek Engedélyezett* Nem engedélyezett Nem engedélyezett Nem engedélyezett
Gyógyszeripar és orvostudomány Engedélyezett* Nem engedélyezett Nem engedélyezett Nem engedélyezett
Valódi pénzes szerencsejáték Engedélyezett* Nem engedélyezett Nem engedélyezett Nem engedélyezett
Szimulált szerencsejáték Engedélyezett* Nem engedélyezett Nem engedélyezett Nem engedélyezett
Társkereső szolgáltatások vagy házasságközvetítés Engedélyezett* Nem engedélyezett Nem engedélyezett Nem engedélyezett
Vallás Engedélyezett* Nem engedélyezett Nem engedélyezett Nem engedélyezett
 • *A helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően korlátozva lehet.

6. A Ma lapon megjelenő hirdetések

A Ma lapon megjelenő hirdetéseknek meg kell felelniük az Apple hirdetési irányelveinek. Ezek a következők:

 • 6.1 Az alkalmazás nevének és alcímének annak az országnak vagy régiónak a nyelvén kell megjelennie, ahol a kampányt elindította.

 • 6.2 Az alkalmazás ikonja, neve és alcíme nem tartalmazhat erőszakos, sértő, szexuális jellegű vagy egyéb módon nem megfelelő képeket.

 • 6.3 Az alkalmazás ikonja, neve, alcíme és képei nem tartalmazhatnak pisztolyokat vagy fegyvereket, illetve nem ábrázolhatnak erőszakot.

 • 6.4 Az alkalmazás ikonja, neve és alcíme nem tartalmazhat árképzést, ajánlatokat vagy rangsorolással kapcsolatos állításokat.

 • További információkért olvassa el a Ma lapon megjelenő hirdetésre vonatkozó irányelvek című cikket.

7. Jogorvoslati mechanizmusok

Az esetlegesen elérhető jogorvoslati lehetőségekről és mechanizmusokrólitt olvashat részletesebben: Union Digital Services Act.

Az Apple fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa ezeket a szabályzatokat. Az Apple korlátozásokat vagy limiteket is alkalmazhat az Ön hirdetéseire. Ha bármilyen kérdése van az irányelveinkkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.