„Apple“ reklamos politika

Šioje politikoje paaiškinama, kas leidžiama ir kas draudžiama reklamuojant turinį naudojant „Apple“ reklamos paslaugas.  

Reklamuodami savo programą privalote laikytis ne tik visų „App Store“ politikos nuostatų ir gairių, bet ir visų toliau nurodytų su reklama susijusių politikos nuostatų. Jei pažeisite kurią nors iš šių politikos nuostatų, prarasite galimybę naudotis „Apple“ reklamos paslaugomis savo programai. Perskaitykite mūsų politiką ir nuolat ją patikrinkite, kad išvengtumėte skelbimų atmetimo, pristabdymo ar vėlavimo.

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 8 d.


1. Reklamuotojo atsakomybė

Toliau nurodyta jūsų atsakomybė:

 • 1.1 turite laikytis „Apple“ reklamos paslaugų teikimo sąlygų;

 • 1.2 jūsų programa turi atitikti visas „App Store“ gaires;

 • 1.3 jūsų skelbimų turinys, įskaitant turinį, kurį pateikiate „App Store“, naudojamą reklamai generuoti ir „Apple“ reklamos paslaugų naudojimui, turi atitikti visus taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus, įskaitant kiekvienos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus, regione, kuriame reklamuojatės.

 • 1.4 jūsų skelbimų turinys ir naudojimasis „Apple“ reklamos paslaugomis negali pažeisti jokios šalies intelektinės nuosavybės teisių, viešinimo teisių ar kaukės kūrinių. Norint įtraukti ar naudoti kitos šalies intelektinę nuosavybę, logotipą, grafiką, meno kūrinius, garso įrašus, filmus, įžymybes ar kitus asmenis, būtina turėti atitinkamą naudojimo licenciją.

 • 1.5 visos pretenzijos dėl skelbimų turinio turi būti tinkamai pagrįstos.

 • 1.6 Skelbimų turinys negali klaidinti.

 • 1.7 Skelbimų turinys negali klaidinti naudotojų, kad jie pateiktų asmeninę informaciją 1) be informuoto sutikimo arba naudodamiesi klaidinančiais ar melagingais pretekstais, arba 2) šalims, kurios renka asmeninę informaciją, siekdamos ją perparduoti, parduoti, mainyti ar kitaip ja piktnaudžiauti.

 • 1.8 Programos pavadinimas, aprašas, vaizdai ir peržiūros „App Store“ turi tiksliai atspindėti programos tikslus ir pagrindines funkcijas.

 • 1.9 Draudžiama naudoti „Apple“ pavadinimą, produktus, logotipą ar kitus prekių ženklo atributus be išankstinio patvirtinimo.

 • 1.10 Turite turėti visas reikalaujamas licencijas ir leidimus, kad galėtumėte reklamuoti, ir privalote juos pateikti „Apple“, kai to reikalaujama arba paprašoma.

2. Reklama žemyninėje Kinijos dalyje

 • 2.1 Norint reklamuoti žemyninėje Kinijos dalyje, gali būti reikalaujama verslo licencijų, leidimų, vyriausybės patvirtinimų ar kitos medžiagos ar informacijos.

 • 2.2 Reklama tam tikrose srityse ar kategorijose gali būti ribojama tik verslo įmonės subjektams.

 • 2.3 Reklamai tam tikrose srityse ar kategorijose taikomi amžiaus apribojimai.

 • 2.4 Skelbimai turi būti pateikiami supaprastinta kinų kalba ir atitikti konkrečius turinio reikalavimus.

 • Norėdami gauti daugiau informacijos apie reikalavimus, taikomus reklamai žemyninėje Kinijos dalyje, skaitykite „Apple“ reklamavimo žemyninėje Kinijos dalyje gaires.

3. Draudžiamas turinys

„Apple“ jokioje reklamoje neleidžia naudoti toliau nurodyto turinio:

 • 3.1 diskriminacinio turinio – skelbimų turinio, reklamuojančio neapykantą, smurtą, priekabiavimą ar rasizmą bet kokios rasės, lyties, tikėjimo, nacionalinės kilmės, negalios, religinės priklausomybės, amžiaus, kalbos, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar finansinės padėties atžvilgiu.

 • 3.2 šmeižikiško turinio – bet kokio pobūdžio šmeižikiško skelbimų turinio.

 • 3.3 nešvankybių – nešvankaus skelbimų turinio, įskaitant bjaurų tekstą ar frazes.

 • 3.4 turinio suaugusiesiems – skelbimų turinio, kuriame reklamuojamos suaugusiesiems skirtos temos arba grafinis turinys, pvz., pornografija, „Kama Sutra“, erotika, arba turinys, kuriame reklamuojamos sekso pamokos ir žaidimai.

 • 3.5 kontroliuojamų medžiagų – skelbimų turinio, tiesiogiai ar netiesiogiai palengvinančio arba skatinančio bet kokius tabako gaminius, neteisėtus vaistus, narkotines medžiagas, besaikį alkoholio vartojimą ar alkoholio vartojimą tarp nepilnamečių.

 • 3.6 ginklų arba šaudmenų – skelbimų turinio, tiesiogiai ar netiesiogiai palengvinančio įvairių ginklų ar šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų ar fejerverkų pardavimą, platinimą ar naudojimą.

 • 3.7 kontraversiško turinio – skelbimų turinio, kuris laikomas įžeidžiančiu ar vaizdingu arba kuriame yra asmeninių išpuolių, patyčių ar bauginimų prieš asmenį, atskirą įmonę ar įstaigą.

 • 3.8 suklastotų dokumentų – neteisėto arba nelicencijuoto skelbimų turinio, kuriame reklamuojami suklastoti dokumentai, medžiaga, produktai ar paslaugos, keliantis abejonių dėl teisėtumo.

 • 3.9 netinkamos verslo praktikos – skelbimų turinio, netinkamai skatinančio atsisiuntimus arba manipuliavimą, filtravimą ar suklastojimą apžvalgose, atsiliepimuose, palietimuose ar atsisiuntimuose.

 • 3.10 apgaulingų pranešimų – melagingų, apgaulingų, nesąžiningų ar apgaulingų teiginių, įskaitant klaidinančius pavadinimus, pareiškimus ar iliustracijas, pvz.:

 • greito praturtėjimo schemų, „nemokamų pinigų“ ar panašių pinigų gavimo galimybių ar pasiūlymų;
 • nemokamų pasiūlymų ir loterijų, pvz., „Jūs pasirinkote laimėti nemokamą…“;
 • „Nemokamų prekių“, už kurias reikia sumokėti bet kokio tipo mokesčius, administracines išlaidas, vežimo ar kitus mokesčius, kurie iš tikrųjų nėra nemokami,
 • 3.11 apgaulingų kainų ir tvirtinimų – skelbimų turinio, kuriame neteisingai nurodomas tikras pasiūlymo pobūdis (kainos ir visos pretenzijos dėl įvertinimo turi būti visada tikslios).

 • 3.12 neteisėto reklamos turinio – skelbimų turinio, kuris neatitinka taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant kiekvienos šalies ar regiono, kuriame skelbiamas skelbimų turinys, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 • 3.13 nelicencijuoto reklamos turinio – skelbimų turinio, kuriam nėra būtinų licencijų, leidimų ar kitų teisės aktų reikalaujamų leidimų, įskaitant kiekvienos šalies ar regiono, kuriame skelbiamas skelbimų turinys, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 • 3.14 abejotino teisėtumo – skelbimų turinio, kuriame reklamuojami abejotino teisėtumo produktai ar paslaugos, pvz., klaidingai gauti slaptažodžiai, piramidžių schemos, produktai, skirti vengti greičio ribojimo įstatymų, arba šalių ar regionų, kuriems taikomi JAV prekybos embargai arba sankcijos, reklama.

 • 3.15 politinio turinio – skelbimų turinio, kuriame yra politinių kandidatų, pareigūnų, partijų, organizacijų, lėšų rinkimo ir rinkimų balsų ar iniciatyvų, arba yra tiesioginė ar netiesioginė jų reklama, įskaitant reklamą, išreiškiančią prieštaravimą tam. Reklamos viešai svarbiomis problemomis, kurios taip pat gali būti politiškai aktualios ar opios, gali būti vertinamos kiekvienu atveju atskirai.

4. Ribotas turinys

Kai kuris skelbimų turinys gali būti reklamuojamas tik tam tikrose šalyse ar regionuose arba skelbimų vietose.

Kai kurie skelbimų turiniai gali būti apriboti arba uždrausti vietos įstatymų.

Jūs esate atsakingi už tinkamą skelbimų turinio apribojimą šalyse ar regionuose, kuriuose reklamuojatės. 

Apribojimai gali apimti ir reklamos apribojimą iki tinkamos amžiaus grupės arba atitinkamos šalies ar regiono licencijos. Pavyzdžiai:

4.1 Alkoholis

 • 4.1.1 Skelbimų turinys, reklamuojantis alkoholio pardavimą ar vartojimą arba nurodantis alkoholinių gėrimų vartojimą, kai kuriose šalyse ir regionuose gali būti draudžiamas arba ribojamas.

 • 4.1.2 Visame tekste, vaizduose, vaizdo ir garso įrašuose, naudojamuose reklamos tikslais, turi būti vaizduojami atitinkamą amžių atitinkantys žmonės ir scenos.

4.2 Neskelbtinas turinys arba vaizdai

 • 4.2.1 Skelbimų turinys arba vaizdai gali būti laikomi neskelbtinais „Apple“ peržiūros komandų nuožiūra. Skelbimų turinio, kuris laikomas neskelbtinu, gali būti neleidžiama rodyti tam tikrose šalyse ar regionuose arba visiškai.

4.3 Farmacija ir medicina

 • 4.3.1 Farmacijos produktų, medicinos prietaisų ir medicinos paslaugų skelbimų turinį galima rodyti tik suaugusiesiems.

4.4 Azartiniai lošimai tikrais pinigais

 • 4.4.1 Skelbimų turinys, leidžiantis naudotojams lažintis kazino žaidimuose ar sporto renginiuose dėl galimybės laimėti pinigų ar realią vertę turinčių prizų, yra draudžiamas kai kuriose skelbimų vietose. Pavyzdžiai, bet tuo neapsiribojant: kazino žaidimai, sporto lažybos, fantastinio sporto lažybos ir paslaugos, kurios teikia statistinę analizę lošimo tikslais.

 • 4.4.2 Reklamuotojai, vykdydami su lošimu susijusią reklamą, privalo laikytis vietos įstatymų. Reklamuotojas yra atsakingas už tai, kad turėtų reikiamus leidimus ir licencijas veiklai šalyse ar regionuose, kuriuose jis pasirenka reklamą.

 • 4.4.3 Azartinių lošimų ir susijusių paslaugų skelbimų turinį galima rodyti tik suaugusiesiems.

 • 4.4.4 Kai kuriose šalyse ar regionuose leidžiamas lošimas realiais pinigais, kai „Apple“ peržiūri ir patvirtina tinkamą reklamos licenciją.

4.5 Imituotas lošimas

 • 4.5.1 Programų, kurios imituoja azartinius žaidimus ar kazino žaidimus, bet naudotojams nesuteikia galimybės laimėti pinigų ar realią vertę turinčių prizų, skelbimų turinys gali būti rodomas tik tam tikrose skelbimų vietose bei yra draudžiamas arba ribojamas kai kuriose šalyse ar regionuose.

4.6 Pažinčių paslaugos

 • 4.6.1 Pažinčių paslaugas siūlančių programų skelbimų turinį gali būti draudžiama rodyti kai kuriose skelbimų vietose.

 • 4.6.2 Pažinčių paslaugas siūlančių programų skelbimų turinys turi atitikti vietos įstatymus ir kitus teisės aktus šalyse ar regionuose, kuriuose pasirenkate reklamuotis.

 • 4.6.3 Pasimatymų paslaugas siūlančių programų skelbimų turinyje kai kuriose šalyse ar regionuose kampanijos gali būti nevykdomos, nebent programa pasiekiama tik suaugusiesiems.

5. Skelbimo paskirties vietos tinkamumo apžvalga

 • 5.1 „Apple“ naudoja neautomatines ir automatines sistemas, kad nustatytų, ar skelbimų turinys tinkamas rodyti, kuriose paskirties vietose ir (arba) kuriose šalyse ar regionuose. Pagrindiniai automatinių sistemų nagrinėjami parametrai yra tinkamumas, kokybė ir įvertinimai, o visus nustatymus peržiūri turinio moderavimo komandos nariai.

 • 5.2 Tinkamumo pagal skelbimo vietą apžvalga:

Turinys Paieškos rezultatai Paieškos skirtukas Skirtukas „Šiandien“ Produkto puslapis
Alkoholis Leidžiama* Neleidžiama Neleidžiama Neleidžiama
Neskelbtinas turinys arba vaizdai Leidžiama* Neleidžiama Neleidžiama Neleidžiama
Farmacija ir medicina Leidžiama* Neleidžiama Neleidžiama Neleidžiama
Lošimas iš tikrų pinigų Leidžiama* Neleidžiama Neleidžiama Neleidžiama
Imituotas lošimas Leidžiama* Neleidžiama Neleidžiama Neleidžiama
Pažinčių paslaugos Leidžiama* Neleidžiama Neleidžiama Neleidžiama
Religija Leidžiama* Neleidžiama Neleidžiama Neleidžiama
 • *Gali būti ribojama pagal vietos įstatymus ir kitus teisės aktus.

6. Reklama skirtuke „Šiandien“

Skirtuko „Šiandien“ skelbimai turi atitikti „Apple“ reklamavimo gaires. Jos nurodytos toliau.

 • 6.1. Programos pavadinimas ir paantraštė turi atitikti susietos šalies ar regiono, kuriame nustatyta jūsų kampanija, kalbą.

 • 6.2. Programos piktogramoje, pavadinime ir paantraštėse neturi būti vaizdų, kurie laikomi smurtiniais, įžeidžiančiais, seksualinio pobūdžio ar kitaip netinkamais.

 • 6.3 Programos piktogramoje, pavadinime, paantraštėje ir vaizduose neturi būti jokių ginklų ar smurto.

 • 6.4 Programos piktogramoje, pavadinime ir paantraštėse neturi būti nurodytos kainos, pasiūlymai ar paraiškos dėl reitingo.

 • Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite skirtuko „Šiandien“ skelbimų gaires.

7. Skelbimų problemos ir ginčai

Skundo pateikimas

Norėdami pateikti skundą, prisijunkite prie „Apple Search Ads“ paskyros. Eikite į „Susisiekti su mumis“ ir įveskite savo pranešimo kodą. Šį numerį galite rasti el. laiško, gauto apie politikos pažeidimą ar nesuderinamumą, apačioje. Į vieną pateiktą paraišką įtraukite kuo daugiau informacijos, kad padėtumėte mums spręsti jūsų užklausą.

Skundai

Jei jūsų skelbimas nebuvo peržiūrėtas, negalite naudotis mūsų paslauga savo skelbimui ar programai, manote, kad mes neteisingai supratome jūsų skelbimo ar programos koncepciją ar funkciją arba kad „Apple“ peržiūros metu su jumis elgėsi nesąžiningai, galite pateikti skundą. Jei pateiksite skundą, būtinai:

 • pateikite konkrečias priežastis, kodėl manote, kad mūsų sprendimas buvo neteisingas;

 • pateikite skundą dėl kiekvieno el. paštu gauto pranešimo apie atmetimo;

 • atsakykite į bet kokius prašymus pateikti papildomos informacijos prieš pateikdami skundą.

Pateikite skundą

Skundo būsena

 • Kai gausime jūsų pasiūlymą, jums bus pranešta el. paštu. Išsamiai peržiūrėjus jūsų atvejį, iš mūsų komandos gausite atsakymą el. paštu. Jei jūsų pateiktis neišsami, peržiūros laikas gali būti atidėtas arba gali reikėti pateikti iš naujo.

  „Apple“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią politiką. „Apple“ taip pat gali taikyti jūsų reklamai apribojimus. Jei turite klausimų dėl mūsų politikos, susisiekite su mumis.