Apple reklāmas politikas

Šīs politikas palīdz izskaidrot, kas ir un kas nav atļauts, kad reklamējat savu saturu, izmantojot Apple reklāmas pakalpojumus.  

Reklamējot savu lietotni, jums ne tikai jānodrošina atbilstība visām App Store politikām un vadlīnijām, bet arī jāievēro visas tālāk minētās politikas, kas attiecas uz reklamēšanu. Ja pārkāpsiet kādu no šīm politikām, jūsu lietotne nevarēs izmantot Apple reklāmas pakalpojumus. Lūdzu, izlasiet mūsu politikas un sekojiet līdzi to atjauninājumiem, lai izvairītos no reklāmu noraidīšanas, apturēšanas vai atlikšanas.

Pēdējās atjaunināšanas datums: 2023. gada 28. augusts.


1. Reklāmdevēja pienākumi

Jūs esat atbildīgs par tālāk minēto.

 • 1.1. Jums ir jāievēro Apple reklāmas pakalpojumu noteikumi.

 • 1.2. Jūsu lietotnei ir jāatbilst visām App Store vadlīnijām.

 • 1.3. Jūsu reklāmas saturam (ietverot pakalpojumā App Store iesniegto saturu, kas tika izmantots reklāmas izveidei, un to, kā izmantojat Apple reklāmas pakalpojumus) ir jāatbilst visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem, ietverot tiesību aktus un noteikumus katrā valstī vai reģionā, kurā rādāt reklāmas.

 • 1.4. Jūsu reklāmas saturs un tas, kā izmantojat Apple reklāmas pakalpojumus, nedrīkst pārkāpt nevienas puses intelektuālā īpašuma tiesības, tiesības uz publicitāti vai fotošablonu izgatavošanu. Jebkuras citas puses intelektuālā īpašuma, logotipa, grafikas, mākslas darba, audio, filmas, slavenības vai personas iekļaušanai vai izmantošanai ir jābūt pienācīgi licencētai.

 • 1.5. Visiem apgalvojumiem reklāmas saturā jābūt pienācīgi pamatotiem.

 • 1.6. Reklāmas saturs nedrīkst būt maldinošs.

 • 1.7. Reklāmas saturs nedrīkst maldināt lietotājus, liekot tiem atklāt personas datus (1) bez apzinātas piekrišanas vai uz maldinošu vai nepatiesu aizbildinājumu pamata vai (2) pusēm, kas vāc personas datus, lai tos pārdotu tālāk, tirgotu, iemainītu vai citādi ļaunprātīgi izmantotu.

 • 1.8. Lietotnes nosaukumam, aprakstam, attēliem un priekšskatījumiem pakalpojumā App Store ir precīzi jāatspoguļo lietotnes nolūks un galvenā nodrošinātā pieredze.

 • 1.9. Apple nosaukuma, produktu, logotipa vai citu zīmola atribūtu izmantošana bez iepriekšēja apstiprinājuma saņemšanas ir aizliegta.

 • 1.10. Jums jāiegūst visas reklamēšanai nepieciešamās licences un atļaujas un pēc attiecīga lūguma vai pieprasījuma tās jāiesniedz uzņēmumam Apple.

2. Reklamēšana kontinentālajā Ķīnā

 • 2.1. Reklamēšanai kontinentālajā Ķīnā var būt nepieciešamas uzņēmējdarbības licences, atļaujas, valdības apstiprinājumi vai citi materiāli vai informācija.

 • 2.2. Reklamēšana noteiktās nozarēs vai kategorijās var būt atļauta tikai uzņēmējsabiedrībām — juridiskām personām.

 • 2.3. Reklamēšanai noteiktās nozarēs vai kategorijās tiek piemēroti vecuma ierobežojumi.

 • 2.4. Reklāmām jābūt veidotām vienkāršotajā ķīniešu valodā, un jums jāatbilst noteiktām satura prasībām.

 • Plašāku informāciju par reklamēšanas prasībām kontinentālajā Ķīnā lasiet Apple reklamēšanas vadlīnijās kontinentālajai Ķīnai.

3. Aizliegtais saturs

Apple neļauj nevienā reklāmā iekļaut tālāk norādīto aizliegto saturu.

 • 3.1. Diskriminējošs saturs — reklāmas saturs, kas veicina naidu, vardarbību, aizskarošu izturēšanos vai rasismu pret personu vai personu grupu to rases, dzimuma, ticības, tautības, invaliditātes, reliģiskās piederības, vecuma, valodas, seksuālas orientācijas, dzimumidentitātes vai finansiālā stāvokļa dēļ.

 • 3.2. Aizskarošs saturs — reklāmas saturs, kas ir apkaunojošs, apmelojošs vai neslavu ceļošs.

 • 3.3. Zaimojošs saturs — reklāmas saturs, kas ir zaimojošs vai vulgārs, tostarp lamuvārdi vai aizskaroši izteicieni.

 • 3.4. Pieaugušajiem paredzēts saturs — reklāmas saturs, kas veicina uz pieaugušajiem orientētas tēmas, vai grafisks saturs, piemēram, pornogrāfija, Kamasūtra, erotika, vai saturs, kurā sniegti praktiski padomi pieaugušajiem un reklamētas citas seksa rotaļas.

 • 3.5. Ierobežotās vielas — reklāmas saturs, kas tieši vai netieši atvieglo vai veicina jebkādu tabakas izstrādājumu, nelegālo medikamentu vai narkotiku pārdošanu, izplatīšanu vai lietošanu, pārmērīgu alkohola patēriņu vai alkohola lietošanu nepilngadīgo personu vidū.

 • 3.6. Ieroči vai munīcija — reklāmas saturs, kas tieši vai netieši atvieglo vai veicina revolveru, šauteņu, ieroču vai munīcijas, sprāgstvielu vai uguņošanas ierīču pārdošanu, izplatīšanu vai izmantošanu.

 • 3.7. Polemisks saturs — reklāmas saturs, kas tiek uzskatīts par aizvainojošu vai grafisku vai satur personiskus apvainojumus vai terorizējošus vai iebiedējošus uzbrukumus, vēršoties pret kādu personu vai atsevišķu uzņēmumu vai iestādi.

 • 3.8. Falsificēti dokumenti — nelikumīgs vai nelicencēts reklāmas saturs, kas veicina viltotu dokumentu, apšaubāmas likumības materiālu, produktu vai pakalpojumu izmantošanu.

 • 3.9. Neatbilstoša uzņēmējdarbības prakse — reklāmas saturs, kas neatbilstošā veidā stimulē lejupielādes vai manipulēšanu ar atsauksmēm, komentāriem, skārieniem vai lejupielādēm vai to filtrēšanu vai viltošanu.

 • 3.10. Maldinoša ziņojumapmaiņa — nepatiesi, krāpnieciski, negodīgi vai maldinoši apgalvojumi, tostarp maldinoši virsraksti, paziņojumi vai ilustrācijas, piemēram:

 • ātrās naudas pelnīšanas shēmas, “nauda par brīvu” vai līdzīgas pelnīšanas iespējas vai piedāvājumi;
 • bezmaksas piedāvājumi un totalizatori, piemēram, “jūs esat izvēlēts, lai laimētu bezmaksas...”;
 • “bezmaksas preces”, par kurām jāveic jebkāda veida maksājums vai jāsedz administratīvās izmaksas, ekspluatācijas izmaksas vai citas maksas, tādējādi tās patiesībā nav bezmaksas preces.
 • 3.11. Maldinoša cenu noteikšana un maldinoši apgalvojumi par cenām — reklāmas saturs, kas sagroza piedāvājuma patieso būtību (cenām un jebkādiem iespējamiem vērtējumiem vienmēr jābūt norādītiem pareizi).

 • 3.12. Nelikumīgs reklāmas saturs — reklāmas saturs, kas neatbilst piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem, ietverot tiesību aktus un noteikumus katrā valstī vai reģionā, kurā reklāmas saturs tiek izplatīts.

 • 3.13. Nelicencēts reklāmas saturs — reklāmas saturs, par kuru nav saņemtas vajadzīgās licences, atļaujas vai cits pilnvarojums, kas noteikts tiesību aktos, ietverot tiesību aktus un noteikumus katrā valstī vai reģionā, kurā reklāmas saturs tiek izplatīts.

 • 3.14. Apšaubāma likumība — reklāmas saturs, kas veicina tādu apšaubāmas likumības produktu vai pakalpojumu izmantošanu kā, piemēram, ar viltu iegūtas paroles, piramīdas shēmas, produkti, kas paredzēti, lai izvairītos no ātruma ierobežošanas tiesību aktu piemērošanas, vai reklamē valstis vai reģionus, uz kuriem attiecas ASV tirdzniecības aizliegumi vai sankcijas.

 • 3.15. Politisks saturs — reklāmas saturs, kas atsaucas uz politisko amatu kandidātiem, amatpersonām, partijām, organizācijām, līdzekļu vākšanas darbībām un vēlētāju balsīm vai iniciatīvām vai tieši vai netieši reklamē tās, tostarp reklāmas, kurās izteikti iebildumi pret iepriekš minēto. Reklāmas attiecībā uz sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, kas var būt arī politiski aktuāli vai sensitīvi, var tikt novērtētas atsevišķi.

4. Ierobežotais saturs

Daži reklāmas satura elementi var tikt reklamēti tikai noteiktās valstīs vai reģionos vai reklāmu izvietojumos.

Daži reklāmas satura elementi var būt ierobežoti vai aizliegti vietējos tiesību aktos.

Jūs esat atbildīgs par atbilstošu reklāmas satura ierobežošanu valstīs vai reģionos, kuros veicat reklamēšanu. 

Ierobežojumi var ietvert reklāmas rādīšanu tikai atbilstoša vecuma auditorijai vai nepieciešamo licenču vai atļauju iegūšanu attiecīgajā valstī vai reģionā. Tālāk ir sniegti piemēri.

4.1. Alkohols

 • 4.1.1. Reklāmas saturs, kas veicina alkohola pārdošanu vai patēriņu, vai saturs, kas attiecas uz alkoholisko dzērienu lietošanu, dažās valstīs un reģionos var būt aizliegts vai ierobežots.

 • 4.1.2. Visos tekstos, attēlos, videoklipos un audio ierakstos, kas tiek izmantoti reklāmas vai veicināšanas nolūkos, jābūt attēlotiem atbilstoša vecuma cilvēkiem un atbilstošām ainām.

4.2. Sensitīvs saturs vai attēli

 • 4.2.1. Reklāmas saturu vai attēlus var uzskatīt par sensitīviem pēc Apple pārskatīšanas komandu ieskatiem. Reklāmas saturs, kas uzskatāms par sensitīvu, var tikt aizliegts noteiktās valstīs vai reģionos vai aizliegts pilnībā.

4.3. Farmācija un medicīna

 • 4.3.1. Farmaceitisko produktu, medicīnas ierīču un medicīnas pakalpojumu reklāmu saturu drīkst rādīt tikai pieaugušajiem.

4.4. Reālās azartspēles

 • 4.4.1. Reklāmas saturs, kas ļauj lietotājiem likt likmes uz kazino spēlēm vai sporta pasākumiem, lai laimētu naudu vai balvas ar reālu vērtību, dažos reklāmu izvietojumos ir aizliegtas. Piemēri citu starpā ietver kazino spēles, sporta totalizatorus, virtuālo sporta komandu totalizatorus un pakalpojumus, kas piedāvā statistisku analīzi azartspēļu nolūkā.

 • 4.4.2. Rādot ar azartspēlēm saistītas reklāmas, reklāmdevējiem jānodrošina atbilstība vietējiem tiesību aktiem. Reklāmdevēja pienākums ir nodrošināt, lai tam būtu attiecīgās atļaujas un licences, kas nepieciešamas, lai darbotos valstīs vai reģionos, kurās tas izvēlas rādīt reklāmas.

 • 4.4.3. Reālo azartspēļu un saistīto pakalpojumu reklāmu saturu drīkst rādīt tikai pieaugušajiem.

 • 4.4.4. Reālo azartspēļu reklāmu saturs ir atļauts dažās valstīs vai reģionos pēc tam, kad uzņēmums Apple ir pārskatījis un apstiprinājis atbilstošo reklāmas licenci.

4.5. Simulētās azartspēles

 • 4.5.1. Tādu lietotņu reklāmas saturs, kas atdarina azartspēles vai kazino spēles, bet nesniedz lietotājiem iespēju laimēt naudu vai balvas ar reālu vērtību, var tikt rādīts tikai noteiktos reklāmu izvietojumos, un dažās valstīs vai reģionos tas ir aizliegts vai ierobežots.

4.6. Iepazīšanās/savešanas pakalpojumi

 • 4.6.1. Tādu lietotņu reklāmas saturs, kas piedāvā iepazīšanās vai savešanas pakalpojumus, dažos reklāmu izvietojumos var būt aizliegts.

 • 4.6.2. Tādu lietotņu reklāmas saturam, kas piedāvā iepazīšanās vai savešanas pakalpojumus, ir jāatbilst vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem valstīs vai reģionos, kuros izvēlaties rādīt reklāmas.

 • 4.6.3. Tādu lietotņu reklāmas saturs, kas piedāvā iepazīšanās vai savešanas pakalpojumus, nedrīkst būt iekļauts kampaņās dažās valstīs vai reģionos, ja vien lietotne nav pieejama tikai pieaugušajiem.

5. Reklāmu izvietojumu atbilstības pārskats

 • 5.1. Apple izmanto gan manuālās, gan automatizētās sistēmas, lai noteiktu, vai reklāmas saturs ir piemērots rādīšanai, kādos izvietojumos un/vai kurās valstīs vai reģionos. Automatizēto sistēmu pārbaudītie galvenie parametri ir atbilstība, kvalitāte un novērtējums, un visus noteikšanas rezultātus pārskata satura moderācijas komandas dalībnieki.

 • 5.2. Atbilstības pārskats pēc izvietojuma:

Saturs Meklēšanas rezultāti Cilne Search (Meklēšana) Cilne Today (Šodien) Produktu lapa
Alkohols Atļauts* Nav atļauts Nav atļauts Nav atļauts
Sensitīvs saturs vai attēli Atļauts* Nav atļauts Nav atļauts Nav atļauts
Farmācija un medicīna Atļauts* Nav atļauts Nav atļauts Nav atļauts
Reālās azartspēles Atļauts* Nav atļauts Nav atļauts Nav atļauts
Simulētās azartspēles Atļauts* Nav atļauts Nav atļauts Nav atļauts
Iepazīšanās vai savešanas pakalpojumi Atļauts* Nav atļauts Nav atļauts Nav atļauts
Reliģija Atļauts* Nav atļauts Nav atļauts Nav atļauts
 • *Var tikt ierobežots saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem.

6. Reklamēšana cilnē Today (Šodien)

Cilnē Today (Šodien) izvietotajām reklāmām ir jāievēro Apple reklamēšanas vadlīnijas. Tās ietver tālāk norādītās.

 • 6.1. Lietotnes nosaukumam un apakšvirsrakstam ir jāatbilst tās saistītās valsts vai reģiona vietējai valodai, kurā ir paredzēts rādīt jūsu kampaņu.

 • 6.2. Lietotnes ikonā, nosaukumā un apakšvirsrakstā nedrīkst būt iekļauti attēli, kas tiek uzskatīti par vardarbīgiem, aizvainojošiem, seksuāli atklātiem vai citādi neatbilstošiem.

 • 6.3. Lietotnes ikonā, nosaukumā, apakšvirsrakstā un attēlos nedrīkst būt pieminēti vai attēloti ieroči vai vardarbības akts.

 • 6.4. Lietotnes ikonā, nosaukumā un apakšvirsrakstā nedrīkst būt norādītas cenas, piedāvājumi vai iespējamie vērtējumi.

 • Plašāku informāciju lasiet cilnes Today (Šodien) reklāmu vadlīnijās.

7. Atlīdzināšanas mehānismi

Plašāku informāciju par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un atlīdzināšanas mehānismiem, kas var būt pieejami saskaņā ar Eiropas Savienībasdigitālo pakalpojumu aktu, skatiet šeit.

Apple patur tiesības jebkurā laikā mainīt šīs politikas. Apple var arī jūsu reklāmām piemērot aizliegumus vai ierobežojumus. Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu politikām, lūdzu, sazinieties ar mums.