Beleid voor Apple advertenties

Dit beleid legt uit wat wel en niet is toegestaan bij adverteren voor uw content via de advertentieservices van Apple.  

Wanneer u reclame maakt voor uw app, moet u niet alleen voldoen aan alle beleidsregels en richtlijnen van de App Store, maar ook aan alle hierna te noemen beleidsregels met betrekking tot adverteren. Als u een van deze beleidsregels schendt, komt uw app niet in aanmerking voor het gebruik van de advertentieservices van Apple. Neem ons beleid aandachtig door en blijf op de hoogte om te voorkomen dat uw advertenties worden afgewezen, onderbroken of vertraagd.

Datum laatste wijziging: dinsdag 28 augustus 2023


1. Verantwoordelijkheden van adverteerders

U bent verantwoordelijk voor het volgende:

 • 1.1 U moet zich houden aan de Servicevoorwaarden van Apple advertentieservices.

 • 1.2 Uw app moet voldoen aan alle App Store-richtlijnen.

 • 1.3 Uw advertentiecontent (inclusief content die u indient bij de App Store die wordt gebruikt om uw advertentie te genereren en uw gebruik van de advertentieservices van Apple) moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de wet- en regelgeving van elk land of regio waar u adverteert.

 • 1.4 Uw advertentiecontent en uw gebruik van de advertentieservices van Apple mogen de intellectuele eigendomsrechten, persoonlijkheidsrechten of topografie van welke partij dan ook niet schenden. Voor het in de advertentie opnemen of gebruiken van het intellectuele eigendom, het logo, beeldmateriaal, artwork, geluidsmateriaal, filmmateriaal, de beroemdheid of het personage van een andere partij dient de vereiste gebruikslicentie te zijn verkregen.

 • 1.5 Alle beweringen in de advertentiecontent dienen afdoende onderbouwd te zijn.

 • 1.6 Advertentiecontent mag niet misleidend zijn.

 • 1.7 Advertentiecontent mag gebruikers niet verleiden tot het verstrekken van persoonsgegevens (1) zonder geïnformeerde toestemming, door misleiding of onder valse voorwendselen, of (2) aan partijen die persoonsgegevens verzamelen met als doel deze door te verkopen, te verhandelen of te ruilen, of anderszins oneigenlijk gebruik te maken van die persoonsgegevens.

 • 1.8 De titel, de beschrijving, het beeldmateriaal en de voorbeelden van uw app in de App Store mogen geen onjuist beeld schetsen van het doel en de kernervaring van de app.

 • 1.9 Het gebruik van de naam, de producten, het logo of andere merkkenmerken van Apple zonder voorafgaande toestemming is verboden.

 • 1.10 U dient te beschikken over alle vereiste licenties en toestemmingen voor uw advertenties en deze aan Apple te overleggen indien nodig of wanneer u daarom wordt gevraagd.

2. Adverteren in het vasteland van China

 • 2.1 Zakelijke licenties, vergunningen, overheidsgoedkeuringen en ander materiaal of informatie kunnen vereist zijn om te mogen te adverteren in het vasteland van China.

 • 2.2 Adverteren in bepaalde sectoren of categorieën kan voorbehouden zijn aan zakelijke rechtspersonen.

 • 2.3 Voor advertenties in bepaalde sectoren of categorieën gelden leeftijdsbeperkingen.

 • 2.4 Advertenties moeten gesteld zijn in het vereenvoudigd Chinees en u moet voldoen aan specifieke vereisten ten aanzien van de content.

 • Meer informatie over de vereisten voor adverteren in het vasteland van China vindt u in de Advertentierichtlijnen van Apple voor het vasteland van China.

3. Verboden content

Apple verbiedt de volgende content in advertenties:

 • 3.1 Discriminerende content - Content van advertenties die oproept tot haat, geweld, intimidatie of racisme jegens een individu of groep van enigerlei ras, geslacht, godsdienst, nationale afkomst, beperking, levensbeschouwing, leeftijd, taal, seksuele geaardheid, genderidentiteit of financiële status.

 • 3.2 Lasterlijke content - Advertentiecontent die lasterlijk of smadelijk is.

 • 3.3 Grof taalgebruik - Advertentiecontent met grof, onfatsoenlijk of obsceen taalgebruik.

 • 3.4 Content voor volwassenen - Advertentiecontent die op volwassenen gerichte thema’s of grafische content promoot, bijvoorbeeld pornografie, Kama Sutra, erotiek, of content die ‘hoe het moet’ en andere seksspelletjes promoot.

 • 3.5 Drugs en genotmiddelen - Advertentiecontent die direct of indirect de verkoop, distributie of het gebruik van tabaksproducten, illegale drugs, verdovende middelen, overmatig alcoholgebruik of alcoholgebruik door minderjarigen mogelijk maakt of promoot.

 • 3.6 Wapens of munitie - Advertentiecontent die direct of indirect de verkoop, distributie of het gebruik van wapens, munitie, explosief materiaal of vuurwerk mogelijk maakt of promoot.

 • 3.7 Controversiële content - Advertentiecontent die als aanstootgevend of grafisch wordt beschouwd of persoonlijke aanvallen, pesterijen of intimidatie tegen een persoon of een individuele onderneming of instelling bevat.

 • 3.8 Vervalste documenten - Onwettige of niet-gelicentieerde advertentiecontent die valse documenten, materialen, producten of diensten promoot waarvan de wettelijke toelaatbaarheid twijfelachtig is.

 • 3.9 Ongepaste zakelijke praktijken - Advertentiecontent die op ongepaste wijze downloads stimuleert of het manipuleren, filteren of vervalsen van beoordelingen, feedback, taps of downloads.

 • 3.10 Misleidende boodschappen - Valse, bedrieglijke, oneerlijke of misleidende claims, inclusief misleidende titels, beweringen of beeldmateriaal, zoals:

 • Plannen om snel rijk te worden, ‘gratis geld’ of soortgelijke mogelijkheden of aanbiedingen om geld te verdienen
 • Gratis aanbiedingen en verlotingen, zoals “Bent u de gelukkige winnaar van [...]?”
 • ‘Gratis items’ waarvoor enige vorm van betaling, administratieve kosten, transactiekosten of andere vergoedingen vereist is en die daarom niet echt gratis zijn
 • 3.11 Misleidende prijzen en prijsclaims - Advertentiecontent die de ware aard van een aanbieding onjuist weergeeft (prijzen en eventuele beoordelingsclaims dienen te allen tijde correct zijn).

 • 3.12 Onwettige advertentiecontent - Advertentiecontent die niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de wet- en regelgeving van elk land of elke regio waar de advertentiecontent wordt verspreid.

 • 3.13 Advertentiecontent zonder licentie - Advertentiecontent waarvoor niet de benodigde licenties, vergunningen of andere autorisaties zijn verkregen die vereist zijn volgens de wet, alsook volgens de wet- en regelgeving van elk land of elke regio waar de advertentiecontent wordt verspreid.

 • 3.14 Twijfelachtige wettelijke toelaatbaarheid - Advertentiecontent die reclame maakt voor producten of services waarvan de wettelijke toelaatbaarheid twijfelachtig is, bijvoorbeeld valselijk verkregen wachtwoorden, piramidespelen of producten die zijn ontworpen om de handhaving van snelheidsbeperkingen te omzeilen, of reclame voor landen of regio’s die onderhevig zijn aan handelsembargo’s of sancties van de VS.

 • 3.15 Politieke content - Advertentiecontent die politieke kandidaten, ambtsdragers, partijen, organisaties, fondsenwerving, stemgedrag of verkiezingscampagnes direct of indirect promoot, inclusief advertenties waarin verzet hiertegen wordt geuit. Reclame over kwesties van algemeen belang die ook politiek actueel of gevoelig kunnen zijn, kan per individueel geval worden beoordeeld.

4. Beperkte content

Sommige advertentiecontent mag alleen worden geadverteerd in bepaalde landen of regio’s of advertentieplaatsingen.

Bepaalde advertentiecontent kan op grond van plaatselijke wetgeving verboden zijn of aan beperkingen onderworpen zijn.

Het is uw verantwoordelijkheid om toe te zien op de juiste beperking van uw advertentiecontent in de landen of regio’s waarin u adverteert. 

Beperkingen kunnen inhouden dat u uw advertenties dient te beperken tot geschikte leeftijdsgroepen of dat u dient te beschikken over de benodigde licenties of vergunningen voor het land of de regio. Enkele voorbeelden:

4.1 Alcohol

 • 4.1.1 Advertentiecontent die de verkoop of consumptie van alcohol promoot, of die verwijst naar het gebruik van alcoholische dranken, kan in sommige landen en regio’s verboden of beperkt zijn.

 • 4.1.2 Alle tekst, afbeeldingen, video en audio die gebruikt worden voor promotie- of reclamedoeleinden moeten personen en scènes weergeven die geschikt zijn voor de leeftijdscategorie.

4.2 Gevoelige content of afbeeldingen

 • 4.2.1 Advertentiecontent of beeldmateriaal kan naar goeddunken van de beoordelingsteams van Apple als gevoelig worden aangemerkt. Advertentiecontent die als gevoelig wordt aangemerkt, kan in bepaalde landen of regio’s worden geblokkeerd, of kan geheel van vertoning worden uitgesloten.

4.3 Farmaceutisch en medisch

 • 4.3.1 Advertentiecontent voor farmaceutische producten, medische hulpmiddelen medische diensten mag alleen aan volwassenen worden getoond.

4.4 Gokken met echt geld

 • 4.4.1 Op sommige advertentieplaatsingen mag geen advertentiecontent worden weergegeven waarmee gebruikers kunnen wedden op casinospellen of sportevenementen om kans te maken op geld of prijzen met echte waarde. Voorbeelden hiervan zijn onder andere casinospellen, sportweddenschappen, fantasiesportweddenschappen en services die statistische analyses voor gokdoeleinden aanbieden.

 • 4.4.2 Adverteerders moeten zich ervan vergewissen dat zij zich bij het plaatsen van aan kansspelen gerelateerde advertenties houden aan de plaatselijke wetgeving. De adverteerder dient zelf te zorgen voor vereiste relevante vergunningen en licenties die nodig zijn om te opereren in de landen of regio’s waar deze wenst te adverteren.

 • 4.4.3 Advertentiecontent voor gokken om echt geld en daaraan gerelateerde diensten mag alleen aan volwassenen worden getoond.

 • 4.4.4 Advertentiecontent voor gokken met echt geld is in sommige landen of regio’s toegestaan mits de vereiste advertentielicentie door Apple is beoordeeld en goedgekeurd.

4.5 Gesimuleerd gokken

 • 4.5.1 Advertentiecontent voor apps die kans- of casinospellen nabootsen, maar gebruikers niet de kans bieden om geld of prijzen te winnen die in de echte wereld van waarde zijn, mogen alleen advertenties weergeven op bepaalde advertentieplaatsingen en zijn in sommige landen of regio’s verboden of onderhevig aan beperkingen.

4.6 Datingservices/relatiebemiddeling

 • 4.6.1 Advertentiecontent voor apps die datingservices of relatiebemiddeling aanbieden, mag op sommige advertentieplaatsingen niet worden weergegeven.

 • 4.6.2 Advertentiecontent voor apps die datingservices of relatiebemiddeling aanbieden, moet voldoen aan de plaatselijke wet- en regelgeving in de landen of regio’s waar u wilt adverteren.

 • 4.6.3 Advertentiecontent voor apps die datingservices of relatiebemiddeling aanbieden, mag in sommige landen of regio’s mogelijk niet in campagnes worden gebruikt, tenzij de app alleen beschikbaar is voor volwassenen.

5. Overzicht van geschiktheid voor advertentieplaatsing

 • 5.1 Apple gebruikt zowel handmatige als geautomatiseerde systemen om te bepalen of advertentiecontent in aanmerking komt voor weergave, op welke plaatsingen en/of in welke landen of regio’s. De belangrijkste parameters die door de geautomatiseerde systemen worden onderzocht, zijn relevantie, kwaliteit en beoordelingen, en alle uitkomsten worden beoordeeld door leden van het team dat zich bezighoudt met contentbewaking.

 • 5.2 Geschiktheidsoverzicht per plaatsing:

Content Zoekresultaten Tabblad ‘Zoek’ Tabblad ‘Vandaag’ Productpagina
Alcohol Toegestaan* Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
Gevoelige content of beeldmateriaal Toegestaan* Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
Farmaceutisch en medisch Toegestaan* Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
Gokken met echt geld Toegestaan* Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
Gesimuleerd gokken Toegestaan* Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
Datingservices of relatiebemiddeling Toegestaan* Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
Religie Toegestaan* Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
 • * Mogelijk beperkt op grond van plaatselijke wet- en regelgeving.

6. Adverteren op het tabblad ‘Vandaag’

Advertenties op het tabblad ‘Vandaag’ moeten voldoen aan de advertentierichtlijnen van Apple. Het gaat daarbij onder andere om het volgende:

 • 6.1 De naam en ondertitel van de app moeten gesteld zijn in de taal van het land of de regio waar uw campagne wordt uitgevoerd.

 • 6.2 Het symbool, de naam en de ondertitel van de app mogen geen afbeeldingen bevatten die als gewelddadig, aanstootgevend, seksueel expliciet of anderszins ongepast worden beschouwd.

 • 6.3 Het symbool, de naam, de ondertitel en het beeldmateriaal van de app mogen geen wapens of expliciet geweld bevatten.

 • 6.4 Het symbool, de naam en de ondertitel van de app mogen geen prijzen, aanbiedingen of scoreclaims bevatten.

 • Meer informatie vindt u in de Richtlijnen voor advertenties op het tabblad ‘Vandaag’.

7. Verhaalmechanismen

Kijk hier voor meer informatie over de rechtsmiddelen en verhaalmechanismen die mogelijk beschikbaar zijn op grond van de Wet inzake digitale diensten van de Europese Unie.

Apple behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen. Tevens kan Apple beperkingen of limieten opleggen aan uw advertenties. Als u vragen hebt over ons beleid, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.